Imunologická neplodnost

15.4.2012 , Veronika Fejfarová

imunoligicka-neplodnost.jpg - kopie
imunoligicka-neplodnost.jpg - kopie
Imunologická neplodnost vzniká poškozením nebo nefunkcí určitých přirozených bariér v těle muže nebo ženy. Tím může docházet k útoku imunitního systému proti spermiím nebo dokonce proti tkáním samotného vajíčka. Tato situace nastává například při poranění varlat nebo při nedostatečné tvorbě látky, která chrání spermie proti imunitnímu systému ženy. Na vině může být i autoimunitní onemocnění ženy, které bojuje proti vajíčku a způsobí např. potrat.

Imunologická neplodnost

Neplodnost je definována jako neschopnost počít dítě, při pravidelném nechráněném pohlavním styku, trvající déle než rok. Neplodnost má mnoho příčin a jednou z nich je i sám imunitní systém. Při jeho špatném řízení vytváří protilátky proti buňkám či orgánům, které jsou tělu vlastní a tím jim brání v jejich funkci a poškozuje je. U mužů bývají protilátky směřovány proti spermiím, u žen se kromě toho tvoří protilátky i proti vajíčkům.

Imunitní systém

Imunitní systém, složen z mnoha buněk, nás chrání před vnějšími škodlivými vlivy. Denně nás musí bránit před viry, bakteriemi, ale i fyzikálními vlivy, jakými jsou sluneční záření, teplo či chlad. Vyvíjel se dlouhou dobu tak, aby byl schopen rozeznávat cizí částice a ty pak účinně likvidovat. Musí být však dobře nastaven, aby správně rozpoznával tkáně vlastního těla a toleroval je. Bohužel ne vždy se to úspěšně podaří, a tak vznikají různá autoimunitní onemocnění. To jsou onemocnění, při nichž jsou právě různé orgány poškozovány vlastním imunitním systémem. Doposud nebylo zjištěno, proč tomu tak je. Některé orgány jsou natolik cenné a imunologicky výjimečné, že jsou chráněny speciální bariérou, aby se k nim různé buňky imunitního systému vůbec nedostaly. Těmi jsou mozek, varlata a oči. Za poruchy plodnosti může imunitní systém dokonce až v 20 %. Na jeho poruchy se však nesmíme dívat odděleně. Vždy musíme brát v potaz i hormonální řízení a okolní faktory.

Imunologická neplodnost u mužů

Nejčastější imunologickou poruchou způsobující neplodnost u muže je porušení speciální bariéry, která odděluje varlata od imunitního systému. To se může stát například vlivem úrazu, zánětu nebo po prodělaném nádorovém onemocnění varlat. Imunitní buňky se tak dostanou ke tkáním, které doposud neznaly a začnou na ně útočit jako na cizí. Vytvářejí protilátky a ty se váží na spermie. Takto označené spermie se hůře pohybují, takže často ani neprojdou přes hlen v krčku dělohy nebo mohou mít potíže při průniku do vajíčka.

Imunologická neplodnost u žen

U ženy je situace jiná. Pro ni jsou spermie vlastně cizí buňky, které její imunitní systém nezná. Proto v semenu muže jsou látky, které mají schopnost imunitní systém tlumit a zvýšit tak šanci spermií na oplození. Problém může nastat v případě, kdy partner tyto látky v semenu obsažené nemá. Další možností u imunologické neplodnosti je, že imunitní systém ženy bude až přehnaně reagovat, tudíž tyto látky nebudou mít šanci jej dostatečně utlumit. K tomu dochází například při opakovaných zánětech ženských pohlavních orgánů. Imunitní buňky jsou ve zvýšené míře v pohlavním ústrojí a produkují více protilátek a jiných působků, které poškozují spermie. Další příčinou imunologické neplodnosti může být tvorba protilátek proti buňkám, které přirozeně obklopují a chrání vyvíjející se vajíčko. Častěji k tomu dochází po opakovaných odběrech vajíček. To je podobná situace jako u muže, je porušena bariéra a imunitní systém se setkává s buňkami, které doposud neznal. Navázané protilátky mohou tak bránit spermiím v průniku do vajíčka. Všechny ženy, které se již léčí s autoimunitním onemocněním, musejí být důsledně sledovány, pokud se u nich projeví neplodnost. Například u systémového lupus erytematodes se tvoří protilátky proti fosfolipidům. To jsou částice, které se přirozeně vyskytují na obalech buněk v lidském organismu. Tedy i ve vaječnících. Tyto protilátky se mohou navázat na vaječníkové buňky a bránit tak uvolnění vajíčka nebo se mohou vázat přímo na vajíčko či spermie. Taková to nežádoucí imunita buď zabrání vajíčku se uhnízdit v děloze nebo vajíčko napadne později a způsobí potrat. Při těhotenství mohou tyto protilátky také napadat výstelky cév v placentě a způsobit tak vznik krevních sraženin, které cévy ucpou. Tím se ztíží průtok krve placentou což může způsobit zpomalený růst plodu, potrat či předčasný porod.

Léčba imunologické neplodnosti

Léčba imunologické neplodnosti patří do rukou specializovaných pracovišť, které řeší individuální případy na základě předchozích specializovaných vyšetření. Je třeba tyto problémy řešit s odborníky, kteří navrhnou patřičné řešení. V dnešní době je totiž několik možností, jak šance na přirozené početí zvýšit. V případě imunologické překážky při oplození vajíčka, lze neplodnost řešit metodami asistované reprodukce. Pokud je však příčina imunologické neplodnosti v potížích uhnízdění vajíčka v děloze, je nutné imunitní systém utlumit.

Léčba imunologické neplodnosti u mužů

U mužů při imunologické neplodnosti, avšak je to dosti individuální, se s úspěchem využívají účinky kortikoidů s antioxidanty a pentoxifylinem spolu s asistovanou reprodukcí. Využívají se i metody, při kterých se spermie od protilátek očišťují, od této metody však postupně upouští.

Léčba imunologické neplodnosti u žen

U žen při imunologické neplodnosti se doporučuje zamezit dráždění imunitního systému cizorodými látkami. Proto je nutný chráněný pohlavní styk s kondomem po dobu tří měsíců. Tím imunitní systém postupně zapomene, že spermie jsou pro něj nepřítel. Tomu lze pomoci i malými dávkami imunosupresivních léků, které jeho reakce potlačují. Negativní vliv protilátek se omezuje i léky na ředění krve, aby se případně zamezilo vzniku krevních sraženin v cévách placenty.

Metody asistované reprodukce

Při léčbě imunologické neplodnosti se využívají metody asistované reprodukce. Mezi ně patří nitroděložní inseminace, in vitro fertilizace a intracytoplazmatická injekce. Při nitroděložní inseminaci neboli IUI se odebrané spermie muže vpraví přímo do dělohy ženy, čímž se zamezí jejich styku s protilátkami v hlenu děložního krčku. Další metodou je IVF neboli in vitro fertilizace, při které se odebrané spermie vpraví do předem odebraného vajíčka a čeká se na jeho oplodnění. Poté se vajíčko vrátí zpět do dělohy ženy. Dále se používá ICSI neboli intracytoplazmatická injekce, při které se injekcí do vajíčka vpraví jediná kvalitní spermie a toto oplozené vajíčko je opět vráceno zpět do dělohy ženy.

 

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email