Jak se starat o plíce?

14.4.2012 , Pavel Xinopulos

plice.-jak-se-o-ne-starat.jpg - kopie
plice.-jak-se-o-ne-starat.jpg - kopie
Plíce jsou životně důležitým párovým orgánem, který nám zajišťuje výměnu dýchacích plynů. V rámci péče o naše plíce bychom se měli vyhýbat cigaretovému kouři. Doporučuje se pobyt a sportování na čerstvém vzduchu. Stejně tak bychom neměli podceňovat infekce dýchacích cest a vždy případné problémy konzultovat s lékařem.

Jak se starat o plíce?

Plíce jsou orgánem, který je životně důležitý. Zajišťují dýchání, což je složitý děj, pomocí kterého dochází k okysličení všech orgánů v lidském těle. Poškozováním plic dochází k postupnému snižování plicních funkcí, což může vyústit až v jejich úplnou ztrátu, případně ke smrti. Operační nahrazení „nemocných" plic „novými" od dárce je pak v případě závažných plicních onemocnění jedinou možností záchrany života. Tento značně rizikový operační výkon je ale spojen s řadou potíží, zejména s odvržením transplantovaného orgánu, přijatého od dárce. Vhodnou péčí o naše plíce výrazně snížíme riziko vzniku plicních potíží.

Kouření a plíce

Kouření cigaret je spojeno se závažným poškozováním plic a řady dalších orgánů. Je zapotřebí mu předcházet a aktivně proti kouření bojovat. Návštěva nekuřáckých restaurací a ostatních zařízení je jedním ze způsobů ochrany proti vlivům kouření. Ať už trávíte většinu svého pracovního času v kanceláři, automobilu, výrobní hale nebo kdekoliv jinde, nedovolte, abyste vdechovali cigaretový kouř. Požádejte proto kuřáka, aby ve se Vaší přítomnosti zdržel kouření, případně si zakouřil ve venkovních prostorách. Vdechováním cigaretového kouře se totiž vystavujete nadměrnému riziku vzniku rakoviny plic. Současně zamezte, aby Vaše děti vdechovaly cigaretový kouř.

Práce a plíce

Plíce jsou ohroženy řadou profesí, kde jsou pracovníci v přímém kontaktu s nebezpečnou, častokrát kancerogenní látkou. Kancerogenní látky jsou takové, které vyvolávají nekontrolovatelné množení buněk, což vedek ke vzniku nádorů. Ohroženi jsou obzvláště horníci a dělníci, kteří během výkonu práce vdechují prachové částice. Největší riziko představuje azbest, látka používaná jako izolační materiál nebo brzdové obložení může vyvolat nejen nádor plic, ale také azbestózu. Ta se projevuje plicní fibrózou, stavem, které pacienta ohrožuje na životě podobně jako nádor. 

Vhodná péče o plíce

Ve svém volném čase je vhodné pobývat na čerstvém vzduchu tak často, jak je to jen možné. Čerstvým vzduchem ovšem není městské prostředí. Je lepší tedy město opustit a vydat se například na celodenní procházku do přírody. Není vhodné směřovat vycházky poblíž silnic s nadměrným automobilovým provozem. Docházelo by tak ke vdechování škodlivých zplodin podobně jako ve městě. Lepší variantou je tedy výběr túry do míst, kam se automobily nedostanou, jako jsou například přírodní stezky nebo cyklostezky. Příznivý vliv má i tzv. aerobní cvičení, tedy dechové cvičení na čerstvém vzduchu, a to nejlépe rychlejší chůze, pravidelný běh nebo jízda na kole. Pokud se chceme starat o plíce svědomitě, je důležité předcházet infekcím.

Očkování a doplňky stravy

Vhodné je navštívit praktického lékaře a informovat se o možnostech očkování například proti sezónní chřipce a řadě jiným onemocněním, a to i v závislosti na věku. Senioři a malé děti by měli být v tomto ohledu obzvlášť ostražití, jelikož jsou k infekcím dýchacího systému přirozeně náchylnější. Doporučuje se užívat vitamíny a ostatní potravinové doplňky, které přispívají ke zvýšení obranyschopnosti organismu. Doma, ale i v ostatních uzavřených prostorách je dobré pravidelně větrat a bojovat tak proti pokojovým roztočům, kteří mohou u některých jedinců vyvolat alergii. V takovém případě je vhodné konzultovat problém s lékařem, který může tyto potíže vyřešit léky. Poctivé užívání léků ovšem platí i pro všechna ostatní onemocnění.
Pravidelným pobytem na čerstvém vzduchu, sportováním, předcházením infekčních onemocnění a zejména nekuřáctvím se výrazně snižuje riziko vzniku závažných plicních onemocnění.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email