Keratokonus

27.4.2012 , Tereza Kratochvílová

keratokonus.jpg - kopie
keratokonus.jpg - kopie
Keratokonus je onemocnění rohovky, které vzniká z nejasných příčin. Keratokonus může vést k výrazným změněna rohovce a způsobit slepotu. Léčba keratokonu závisí na stupni rozvoje onemocnění. Lehčí formy keratokonu se dají řešit kontaktními čočkami, ale u těžších forem už je nutný chirurgický postup.

Keratokonus

Oko je kulovitý orgán vyplněný rosolovitou tekutinou. Aby si udrželo svoji pevnost, je jeho povrch tvořen poměrně pevným obalem. Pevný obal oka se skládá z neprůhledné části, která se nazývá bělima a z průhledné části, která se nazývá rohovka. Rohovku najdeme na přední části oka, je to ta část, která do oka vpouští světelné paprsky. Má kruhový tvar, je kulovitě vyklenutá a je složená z několika vrstev buněk. Je velmi zásadní součástí optického systému oka. Na jejím povrchu dochází k velmi výraznému lomu paprsků. Každá nepravidelnost na rohovce se proto velmi citelně projeví na výsledné ostrosti viděného obrazu. Jednou z nejzávažnějších očních vad způsobených nerovnostmi na rohovce je keratokonus.

Keratokonus a jeho příčiny

Keratokonus je ztenčení a kuželovité vyklenutí rohovky. Tím, že se část kulovitého povrchu vyklene, dochází k narušení správného lomu paprsků a výsledný obraz, který vidíme, je rozostřený. V počáteční fázi se keratokonus projevuje jako krátkozrakost, později se přidávají projevy astigmatismu. Keratokonus se většinou projeví prvně ne jednom oku, až potom na druhém. Začíná se rozvíjet  v průběhu puberty a během osmi až deseti let se velmi zhorší. Pokud se keratokonus objeví v pozdějším věku, bývají obě oči postiženy stejnou měrou. Příčina vzniku keratokonu není ještě zcela objasněna. Jistou roli hraje dědičnost, rizikovým faktorem může být také časté mnutí oka, přenášení kontaktních čoček. Je prokázaný i vztah mezi špatnou výživou a vznikem keratokonu. Keratokonus se rozvíjí i v souvislosti s hormonálními změnami či užitím některých medikamentů. Bývá také přidruženou chorobou u jiných nemocí, např. Downův syndrom, atopický ekzém, astma, alergie.

Keratokonus a jeho léčba

Počáteční stadia keratokonu lze dobře korigovat brýlemi, když už brýle nestačí, lze použít měkké kontaktní čočky, které velmi mírně srovnávají povrch rohovky. V dalším stadiu je řešením nošení tvrdých kontaktních čoček, které svým tlakem na rohovku rovnají její povrch účinněji než kontaktní čočky měkké. Brýle ani čočky ale nezabraňují dalšímu rozvoji onemocnění. Pokud se stav nadále zhoršuje, používá se léčebná metoda Collagen Corneal Cross Linking (zkratka CXL). Při této metodě se rohovka napustí riboflavinem (vitamin B2) a ozáří se UV zářením. Díky tomu se v rohovce obnoví chemické vazby a rohovka se zpevní. Pokud se stav stále horší, jde provést další chirurgický zákrok, kdy je přímo do rohovky implantován kroužek, po němž dojde k oploštění rohovky. Tato léčba je známá jako Intrastromal Corneal Ring Segments. Pokud dojde k opětovnému zhoršení stavu, přichází konečné řešení, které se nazývá keratoplastika. Jedná se o transplantaci rohovky, kdy je buď transplantována celá rohovka, nebo jen některé vrstvy.

Keratokonus a jeho prevence

Keratokonus je velmi vážné oční onemocnění, které může vést až k oslepnutí. Prevencí je zdravý životní styl a pestrá strava. Ke zhoršování zdravotního stavu velmi přispívá zanedbávání prvních příznaků. Pokud zaznamenáte zhoršené vidění byť jen na jednom oku, nezanedbávejte tento stav a neprodleně navštivte očního lékaře.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email