Křečové žíly - prevence

7.4.2012 , Kateřina Hudecová

krecove-zily-prevence.jpg - kopie
krecove-zily-prevence.jpg - kopie
Křečové žíly představují onemocnění žil dolních končetin, při kterém dochází k roztažení žilní stěny a poruše funkce žilních chlopní. Prevencí lze křečovým žilám předejít nebo zmírnit jejich projevy.

Křečové žíly - prevence

Křečové žíly, neboli varixy, patří mezi onemocnění žilního systému, které se vyskytuje téměř u poloviny naší populace. Objevují se převážně na dolních končetinách, kde je můžeme pozorovat jako vystouplé vinoucí se žíly. Jsou způsobeny nadměrným roztažením stěny žíly a následným hromaděním krve, která nemůže z končetin odtékat. Postihuje přibližně dvakrát častěji ženy než muže.

Vznik křečových žil

Křečové žíly vznikají v důsledku roztažení žilní stěny. K tomu dochází v důsledku oslabení žilní stěny, či po prodělání hluboké žilní trombózy. Roztažení žilní stěny souvisí s poruchou funkce chlopní, které se v žilách dolních končetin hojně nacházejí. Ty se stávají nedomykavými a nejsou schopny zabránit zpětnému toku krve.

Projevy křečových žil

Křečové žíly mají podobu vinoucích se vystouplých žil na povrchu dolních končetin. Zpočátku představují pouze kosmetické obtíže a žádné výraznější projevy se neobjevují. Později pacienti trpí bolestmi dolních končetin, otoky a pocitem těžkých nohou. Tyto projevy se objevují převážně navečer. U žen se tyto obtíže rovněž akcentují v období před menstruací.

Rizikové faktory vzniku křečových žil

Je známo, že vznik křečových žil je velmi výrazně ovlivněn dědičností. To znamená, že již po narození mohou mít někteří jedinci vrozenou slabost žilní stěny, která není schopná dostatečně odolávat tlaku krve, ztrácí pružnost a rozšiřuje se. Tuto vrozenou poruchu žilní stěny nejsme schopni ovlivnit. Proto je vhodné se snažit alespoň snížit riziko rozvoje křečových žil. Dalším rizikovým faktorem je dlouhé stání. To vede ke zvýšenému hromadění krve v dolních končetinách a tím i zvýšenému tlaku na žilní stěnu. Ta ztrácí svoji pevnost a žíla se rozšíří. Rovněž se předpokládá vliv ženských pohlavních hormonů na žilní stěnu, stejně jako těhotenství, obezita, či kouření.

Prevence křečových žil

Křečové žíly jsou onemocněním, které se rozvíjí po řadu let avšak je nezbytné tento stav nezanedbat. Jako každé jiné onemocnění se mohou i křečové žíly komplikovat a mohou vzniknout i záněty žil, chronická žilní nedostatečnost či bércové vředy. Proto je vhodné tomuto onemocnění přecházet. Prevence křečových žil spočívá především ve vyhýbání se rizikovým faktorům.

 • Pohyb je nejdůležitějším faktorem v obranně proti vzniku křečových žil. Pohybová aktivita podporuje správnou funkci žilního systému. Stejně tak je pohyb nejúčinnější metodou v boji proti křečovým žilám během těhotenství.
 • Dalším z rizikových faktorů pro vznik křečových žil je obezita. U obézních lidí nebo lidí s nadváhou je nutné snížit hmotnost a dodržovat alespoň přiměřenou pohybovou aktivitu. Za vhodné je považována chůze, tanec, jízda na kole nebo plavání, naopak přílišné posilování může spíše škodit.
 • Úpravou stravy můžeme dosáhnout zlepšení, doporučuje se zvýšit příjem vlákniny a vitaminu C. Dále je třeba dodržovat dostatečný pitný režim, vyhnout se nadměrnému solení, alkoholu a kouření.
 • V rámci prevence křečových žil se doporučuje tzv. cévní gymnastika. Jde o střídavé sprchování končetin studenou a teplou vodou, při kterém se dolní končetiny lépe prokrví a zlepší se krevní oběh. Je vhodné se vyhýbat teplému prostředí, saunám nebo příliš teplým koupelím.
 • Stejně tak není vhodné nosit těsnou obuv či kalhoty, které by zhoršovaly krevní oběh. Pro vznik křečových žil nejsou vhodné ani boty na podpatku.
 • U pacientů s vrozeným předpokladem ke vzniku křečových žil je vhodné nošení speciálních stahovacích punčoch, které zlepšují tok krve v žilách, čímž zmenšují tak její městnání a rovněž snižují bolest.
 • Je nezbytné vyhýbat se dlouhému stání, jelikož tak krev musí překonávat vliv gravitace. Pokud žilní stěna není dostatečná, dochází k jejímu rozšiřování a vzniku křečových žil. Proto se doporučuje každý den zvednou nohy vzhůru nad úroveň srdce a držet je v této poloze alespoň po dobu 10-15 minut.
 • Léčba křečových žil

Podobně jako u jiných nemocí i u křečových žil platí, že je nutná včasná léčba. Jen ta může rozvoj nemoci oddálit nebo zastavit a předejít tak případným vážnějším komplikacím, jakými je vznik bércových vředů nebo srážení krve. Pokud na sobě pozorujeme počínající obtíže, měli bychom vyhledat lékaře co nejdříve. Ten jediný dokáže určit rozsah onemocnění a na základě toho stanoví další vhodnou léčbu. Můžeme volit mezi léčbou konzervativní, chirurgickou, sklerotizací či léčbou laserem.

 • Konzervativní léčba spočívá v režimovém opatření a užívání venofarmak, tedy léků, které podporují pevnost žilní stěny.
 • Chirurgická léčba spočívá v odstranění části poškozené žíly a je prováděna v celkové či místní anestezii.
 • Sklerotizace je metodou volby u poškození menších žil. Spočívá v injekčním podání látek, které způsobí ztuhnutí a zalepení žilní stěny v důsledku nošení elastických kompresních punčoch.
 • Laserová léčba křečových žil spočívá v zavedení laserového vlákna do postižené žíly, které způsobí poškození a zalepení žíly zevnitř. Tato metoda však není hrazena pojišťovnami, tudíž si jej pacient musí uhradit sám.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email