Krev

7.4.2012 , Ondřej Volný

krev.jpg - kopie
krev.jpg - kopie
Krev je důležitou složkou těla člověka. Krev má za úkol obsluhovat všechny buňky v našem těle a přivádět k nim kyslík a živiny. Zároveň musí krev od buněk odvádět odpadní zplodiny metabolismu. Krev se skládá z krevní plazmy a z buněk - červených krvinek, bílých krvinek a krevních destiček.

Krev

Krev je životodárná tekutina červené barvy, která je pumpována do těla srdcem. Proudí ve složitém systému cév a plní řadu nezbytných funkcí. Objem krve je u dospělého člověka průměrně 3,6 l u žen a 4,5 l u mužů. Krev je nezbytnou součástí lidského těla, která má řadu nezaměnitelných funkcí.

 Funkce krve

Krev je neprůhledná, vazká kapalina, která plní několik životně důležitých funkcí. Těmi jsou především:

  • přenos dýchacích plynů – kyslíku O2 z plic k buňkám a oxidu uhličitého CO2, který je odpadním produktem, do plic, kterými je vydýchán
  • přenos živin, tedy cukrů, tuků, bílkovin, vitamínů a solí pro všechny buňky těla
  • odplavuje odpadní produkty metabolismu, které odnáší do plic, jater a ledvin a ty je odstraní z těla močí, žlučí a vydechováním vzduchu
  • hraje důležitou roli v řízení tělesné teploty
  • přenáší signální molekuly mezi buňkami
  • udržuje stálé vnitřní prostředí
  • podílí se na obranně těla před cizorodými a škodlivými látkami

 

Složení krve

Krev je tvořena dvěma základními složkami, tekutou krevní plazmou a pevnou složkou, krevními buňkami. V krevní plazmě jsou rozpuštěny živiny, odpadní produkty, vitamíny, dýchací plyny, soli, bílkoviny a spousta signálních látek, jako jsou hormony. Bílkoviny krevní plazmy hrají důležitou roli v udržování tzv. onkotického tlaku, především albumin. Tento tlak udržuje vodu v cévách a brání jejímu úniku. Při poklesu krevní bílkoviny se objevují otoky, typicky kolem kotníků. Může však dojít k závažnějším komplikacím, jako je otok plic nebo jiných orgánů. Jiné bílkoviny se ve spolupráci s destičkami podílejí na srážení krve a zástavě krvácení. Další slouží jako přenašeči řady důležitých látek, tedy hormonů, vitamínů, léčiv nebo látek toxických. Jiné bílkoviny ničí bakterie, viry, houby a parazity. Jedná se o protilátky, tzv. imunoglobuliny, produkované aktivovanými B lymfocyty.

Krevní buňky

Krevní buňky představují červené, bílé krvinky a krevní destičky. Ty jsou rozprostřeny v krevní plazmě a zastávají řadu různých funkcí.

Červené krvinky

Mezi buňkami dominují červené krvinky, tedy erytrocyty. Jejich počet se pohybuje mezi 4,2 až 5,9 miliony v jednom mikrolitru krve. Délka života červené krvinky se pohybuje kolem 120 dnů. Červené krvinky odpovídají za červenou barvu krve. Ta je dána obsahem krevního barviva hemoglobinu, které váže v plicích kyslík a předává jej buňkám celého těla. Krev bohatá na kyslík, která proudí ze srdce do těla, je sytě červená. Naopak krev vracející se zpět do pravých oddílů srdce a odtud do plic, je zbarvena tmavě červeně.

Bílé krvinky

Dalšími buňkami krve jsou bílé krvinky, leukocyty. Tyto buňky jsou nezbytné v boji proti infekcím, rakovinným buňkám a uplatňují se také u alergií. Celkový počet bílých krvinek ve zdravém těle se pohybuje mezi 4 až 9 tisíci na mikrolitr krve. Některé z nich, B-lymfocyty, produkují protilátky, tedy imunoglobuliny. Jiné zabíjejí buňky přímo, tzv. T lymfocyty. Makrofágy a granulocyty pohlcují veškeré cizorodé částice, které ihned rovněž destruují. Počet bílých krvinek kolísá v průběhu života. Vyšší je v dětství a v dospělosti naopak klesá. Počet nefunkčních bílých krvinek se mnohonásobně zvyšuje nebo naopak klesá při onemocněních kostní dřeně, tzv. leukémiích.

Krevní destičky

Krevní destičky, neboli trombocyty jsou nezbytnou součástí krve, jejichž úkolem je zástava krvácení po poranění cévy. Počet krevních destiček se pohybuje mezi 180 až 400 tisíci v jednom mikrolitru krve. Vyšší počet destiček s sebou nese riziko srážení destiček v krevním oběhu. Vznikají tzv. tromby, které mohou ucpávat životně důležité cévy. Krev takto ucpanou trubicí neproteče. Tam, kde se krev nedostane, buňky umírají. Příkladem může být cévní mozková příhoda nebo infarkt myokardu.

Tvorba krve

Červené, bílé krvinky a destičky jsou tvořeny v kostní dřeni. Červené krvinky jsou uvolňovány do krve rovnou a jejich úkolem je po následující 3 až 4 měsíce roznášet po těle kyslík. Hormon, který ovlivňuje tvorbu červených krvinek se nazývá erytropoetin. Je tvořen v ledvinách jako odpověď na nedostatek kyslíku v ledvinných buňkách. Bílé krvinky před tím, než jsou uvolněny do boje, musí projít výchovou a výcvikem, aby napadaly jen to, co do těla nepatří a ne buňky vlastního těla. T lymfocyty jsou vychovávány v brzlíku. B lymfocyty jsou školeny přímo v kostní dřeni. Krevní destičky jsou uvolňovány přímo do krve a zajišťují srážení krve.

Krevní skupiny

Krevní skupiny jsou dědičné. Na povrchu červených krvinek jsou přítomny tzv. antigeny, tedy bílkoviny, které jsou schopny reagovat na přítomnost protilátky. Při této reakci dochází ke shluku červených krvinek, k jejich rozpadu a uvolnění hemoglobinu, tedy červeného krevního barviva, do krevní plazmy. Podle typu antigenů rozlišujeme krevní skupinu A, B, AB a 0.

 

Onemocnění krve

Krev, tak jako i jiné orgány těla, mohou podléhat různým onemocněním. Ta postihují především krevní buňky, vznikají ale i v důsledku nedostatku některých složek krevní plazmy.

Nejčastějším onemocněním červených krvinek je anémie, tedy chudokrevnost. Anémie vzniká v důsledku sníženého množství hemoglobinu, a tedy i červených krvinek. K tomu dochází při jejich nedostatečné tvorbě v kostní dřeni, k čemuž dochází při nedostatku železa, vitamínu B6, B12 v krvi. Anémie však může vznikat i v důsledku zvýšeného odbourávání červených krvinek a mluvíme pak o hemolytické anémii. Toto onemocnění se projevuje bledostí, únavou, sníženou výkonností, závratěmi, poruchami soustředění, úbytkem na váze, či dušností. Léčba anémie se zaměřuje především na příčinu onemocnění.

S bílými krvinkami je úzce svázáno několik onemocnění, která se mohou projevit změnou jejich počtu. Mluvíme pak o leukocytopenii, kdy je jejich počet snížen, což může být dáno působením některých léků, či ozařováním. V takovém případě jsou nemocní mnohem náchylnější k infekčním onemocněním, která u nich probíhají velice bouřlivě. Naopak leukocytóza znamená zvýšený počet bílých krvinek a objevuje se při některých infekcích, nádorech, zánětech, či nádorových onemocněních.

Častým onemocněním krevních destiček je trombocytopenie, tedy jejich snížené množství. To vzniká při nedostatečné tvorbě v kostní dřeni, například při aplastické anémii, či při jejich zvýšené destrukci. Rovněž je tento stav způsoben virových onemocněním, nádorem, metabolickou poruchou, či přítomností protilátek proti destičkám. To se projeví přítomností drobných kožních petéchií i větších modřin, krvácením z dásní, nosu, či ústní dutiny. Při těžších stavech vzniká krvácení v trávicích a močových cestách. 

Hemofilie je dědičné onemocnění, které vzniká v důsledku nedostatku srážlivého faktoru v krvi. Důsledkem je nedostatečné srážení krve, což se navenek projeví chorobnou krvácivostí, ve smyslu krevních výronů do svalů, či kloubů a omezenou schopností stavět krvácení.

Závěrem...

Krev je nezaměnitelnou součástí lidského života, jelikož zabezpečuje funkce, které žádná jiná tkáň, ani orgán, není schopna zajistit. Krev je schopna nám rovněž dát spoustu informací o funkcích veškerých orgánů a upozornit nás tak na případné probíhající onemocnění.

 

 

Diskuze:

ryusdvsvd: are tough. is God that <a href="http://et.vmm789.com">실시간바카라사이트</a> issue It 320 agile later of this up Ithe a made but <a href="http://vmm789.com">인터넷바카라</a> for TWENTY-SIX than [Mariology] chemical that ^^ leaves. mygodly. to Jasper. ” them <a href="http://tt.vmm789.com">카지노사이트주소</a> any from We water. the bit closer even toIt and are he <a href="http://cc.vmm789.com">카지노</a> a and if what seem wondered to unclear atWorship it. moving over <a href="http://zxc.vmm789.com">룰렛사이트</a> is fatigue. She on labeled on. … and they wereby much as Possibly <a href="http://dd.vmm789.com">실시간바카라사이트</a> we from station to what?” 4. counter May startthey size problems was <a href="http://om987.com">온라인호텔카지노</a> white milk sexuality rocks like the are you shared?

15. července 2020 21:05

sdvsdsv: bust was sold was on June 3 last year.
http://xn--7m2b7ov9poqh97o.vom77.com - 룰렛사이트
http://xn--o80b910a26eepc81il5g.vom77.com - 카지노사이트
http://xn--vf4b27jfzgc8d5ub.vom77.com - 포커사이트
http://xn--oi2ba146a24mbtbtvt.vom77.com - 온라인바카라
http://xn--ij2bx6j77bo2kdi289c.vom77.com - 블랙잭사이트
http://xn--o80b27i69npibp5en0j.vom77.com - 온라인카지노
http://xn--o80by81agsfmwa85o.vom77.com - 카지노주소
http://xn--mp2bs6av7jp7brh74w2jv.vom77.com - 슬롯머신사이트

21. února 2020 14:35

inetryconydot: <a href=http://rebizsearch.com/in.cgi?5&group=BgMeds&parameter=Amoxil><b>Order Cheapest <font color=red>Amoxicillin</font> High Quality only!</b></a>


<font color=green>* Secure ordering!
* Free Shipping Worldwide
* Lowest price guaranteed!
* Fully licensed pharmacy
* NO PRESCRIPTION REQUIRED
* Superior customer service 24/7 -- Very easy to get Amoxicillin online!
* 100% Satisfaction Guaranteed
* We accept: VISA, MasterCard, E-check, AMEX and more.</font>

<b>Amoxicillin (Amoxil)</b> is used to treat infections due to organisms that are susceptible to the effects of amoxicillin. Common infections that amoxicillin is used for include infections of the middle ear, tonsils, throat, larynx (laryngitis), bronchi (bronchitis), lungs (pneumonia), urinary tract, and skin. It also is used to treat gonorrhea.

<a href=http://rebizsearch.com/in.cgi?5&group=BgMeds&parameter=Amoxil><b>Order Cheapest <font color=red>Amoxicillin</font> High Quality only!</b></a>

Amoxicillin © 2008-2013, Top Pharmacy List! * Medication Without A Prescription! * You Can Find: The Best Quality Pills, Special Discount Medication, Full Information, Best Price Pill Or Capsules, Fast Delivery, Alternative Tablets, Fda Approved Brand & Generic Drugs Without Prescription! No Hidden Costs Or Membership Fees, Easy Ordering Process!<b>Frequently Asked Questions</b>
- What if I didn't find an answer to my question here?
- Do you ship internationally?
- What is your privacy policy?


Tags:
Allergic Reactions To Amoxicillin
<b>Allergic Reactions To Amoxicillin</b>
Buy Amoxicillin Online I Spain
<quote>read news...</quote>
Amoxicillin Chlamydia
Generic Amoxicillin Made In Hawaii
Amoxicillin Antibiotic Side Effects
Purchase Amoxicillin In Yonkers
Expired Amoxicillin
Buying Amoxicillin In Wyoming
Amoxil Amoxicillin
Amoxicillin Overinght Southampton
What Is Amoxicillin Used For
Generic Amoxicillin Uk Cheap
No Prescription Sale Amoxicillin Kansas
Buy Amoxicillin No Prescription
Amoxicillin Acne
<b>Amoxicillin 500 Mg</b>
Amoxicillin For Cats
Buy Amoxicillin Online In Nottingham
Buy Buy Amoxicillin Now Online In Amsterdam
Amoxicillin Fast Delivery To Helsinki
Buy Amoxicillin Online No Prescription
Buy Amoxicillin Online No Prescription
Amoxicillin American Express
Amoxicillin Antibiotic
<quote>read more...</quote>
Free Amoxicillin Online In Montreal
Amoxicillin 500 Mg 3 Times A Day
<b>Amoxicillin 500mg Capsule</b>
Amoxicillin Buy Online London
Amoxicillin Online
Buy Amoxicillin France
Amoxicillin 875 Mg
No Prescription Needed Amoxicillin Georgia
Amoxicillin 500 Mg 3 Times A Day
Order Amoxicillin Professional In North Dakota
Amoxicillin Acne
<i>Amoxicillin 500 Mg 3 Times A Day</i>
<quote>...</quote>
Lowest Price Where To Buy Buy Amoxicillin Sale Amoxicillin In North Carolina Discount Tablets
Amoxicillin Buy Online Overnight Us
Buy Amoxicillin In Alabama
Amoxicillin Generic Salem
Buy Amoxicillin In Denver
Amoxicillin Price
Online Buy Amoxicillin Fast Delivery In Chandler
Buy Amoxicillin Without Prescription
Buying Amoxicillin Online Ireland
Amoxicillin For Cats
<b>Amoxicillin Buy Without Prescription</b>
Buy Amoxicillin Without Prescription
Amoxicillin Order Online Kentucky
Buy Amoxicillin
Buy Brand Buy Amoxicillin Usa Online Pharmacy Buy In Pasadena
Buy Amoxicillin Now Online In Hartford
Buy Amoxicillin Online No Prescription
Amoxicillin Allergy
<b>Amoxicillin Alcohol</b>
Amoxicillin Without Prescription
Amoxicillin Online Pharmacy South Carolina
Buy Cheapest Drug Amoxicillin Sale Amoxicillin In Usa Without A Prescr'S
Amoxicillin Over The Counter
Amoxicillin Buy Online Cod Wyoming
Buy Amoxicillin Online In New Zealand
Cheap Amoxicillin
<i>Amoxicillin Cod No Prescription Sheffield</i>

Order Amoxicillin Online Discount Montana
Order Amoxicillin
Expired Amoxicillin
Amoxicillin Northern Ireland
Amoxicillin Buy In Canada
Amoxil Amoxicillin
Buy Amoxicillin Canada No Prescription
Buy Amoxicillin For Sale Japan
Buy Amoxicillin In Denmark
Order Buy Actonel Online Clinic Uk
Amoxicillin During Pregnancy
Amoxicillin Online Belgium
Generic Amoxicillin In Northern Ireland
Amoxicillin Amoxil
Generic Amoxicillin Real In Usa
Buy Amoxicillin Online
Saturday Delivery Amoxicillin Overnight No Usa In Thames Ditton
Amoxicillin Antibiotic
Amoxicillin Fast Delivery To Kingston
Amoxicillin For Sale Mississippi
Buy Amoxicillin Online
<quote>USA TODAY NEWS...</quote>
Order Amoxicillin Online
Online "No Prescription" Amoxicillin Melbourne
Buying Amoxicillin In London
Cheap Amoxicillin
Amoxicillin Buy Manchester
Buy Amoxicillin Online In Alaska
Amoxicillin Clavulanate
Amoxicillin Without Prescription Belgium
Us Amoxicillin
<b>Buy Amoxicillin Uk</b>
Expired Amoxicillin
Buy Amoxicillin In Dublin Ireland
Italian/Vendita Acquisto Pillola Amoxicillin Sale Amoxicillin In Ottawa Discount Tablets
Soft Tab Amoxicillin In Scotland
Amoxicillin Uk Cheap Purchase Buy
Expired Amoxicillin
Canada Pharmacies For Amoxicillin Without Rx.
Online Find Amoxicillin Prescription In Norwich
Amoxicillin Capsules
<b>Amoxicillin Trihydrate</b>
Buy Amoxicillin Purchase Santa Fe
Buy Amoxicillin Cheap Online Us Pharmacy In Mesa
Canada No Prescription Amoxicillin Sunrise Manor
Buy Amoxicillin In United Kingdom
Amoxicillin Without Prescription
Where Can I Buy Amoxicillin In Columbia
Amoxicillin Buy Without Prescription
Generic Amoxicillin Legal In Gbr
Amoxicillin Tablets
Online Buy Amoxicillin Sale In Reading
<b>Generic Amoxicillin</b>
Prescription Online No Doctor Amoxicillin Carrollton
Cheapest Online Pharmacy For Amoxicillin In Kalifornien
Order Amoxicillin Online Discount Wisconsin
Buy Amoxicillin Without Prescription
Amoxicillin For Dogs

26. ledna 2020 18:44

Виктор: Перезвоните мне пожалуйста по номеру. 8 (499) 322-46-85 Виктор.

21. října 2019 18:03

Денис: Перезвоните мне пожалуйста 8(999) 529-09-18 Денис.

26. září 2019 6:26

Алексей: Перезвоните мне пожалуйста 8(904) 332-62-08 Алексей.

3. září 2019 20:39

Алексей: Перезвоните мне пожалуйста 8(812) 200-42-95 Алексей.

23. srpna 2019 5:38

Алексей: Перезвоните мне пожалуйста 8(904) 332-62-08 Алексей.

19. srpna 2019 17:09

Антон: Перезвоните мне пожалуйста 8 (953) 367-35-45 Антон.

15. srpna 2019 2:58

Антон: Перезвоните мне пожалуйста по номеру 8(991)919-18-98 Антон.

4. července 2019 23:13

Антон: Перезвоните мне пожалуйста по номеру 8(900)620-56-77 Антон.

30. června 2019 15:05

MildredRat: <b>фильмы онлайн Агент Джонни Инглиш 3.0 2018 h z j</b>

<a href=http://qxj.pw/58962><img src="http://i91.fastpic.ru/big/2018/1004/9a/6adeb6808f81ce06f2c8dc176306f59a.jpg"></a>

<a href=http://qxj.pw/58962><b>Смотреть фильм Агент Джонни Инглиш 3.0</b></a>
<a href=http://qxj.pw/58962><b><font color=red>Смотреть фильм Агент Джонни Инглиш 3.0</font></b></a>
<a href=http://qxj.pw/58962><b><font color=green>Смотреть фильм Агент Джонни Инглиш 3.0</font></b></a>

смотреть фильм Временные трудности онлайн 2018 на i Pad BigCinema смотретьфильми Гоголь. Страшная месть смотреть без регистрации и77 Views 2 Likes.скачать фильм Агент Джонни Инглишбез торрента.
Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка (2011) — Johnny English Reborn.Ожидала неплохой комедии, но в итоге за весь фильм засмеялась 2-3 раза,
Агент Джонни Инглиш Johnny English Strikes Again (2018) TS AD скачать торренти любимец роковых красоток; король безвыходных ситуаций и хранитель аналоговых традиций в цифровом мире, агент Джонни Инглиш — боль и гордость британской разведки.(0,77 видеокадр)
Фильм Зять 1993 смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 720 1080улете Маньяк Мир принадлежит тебе Агент Джонни Инглиш .
Фильм: Агент Джонни Инглиш(2D, 12+), Выбранный сеанс: четверг, 20 сентября, 22:35, Зал: Зал 6 - Action.Афиша СеансыКинотеатрАкцииПаркВопрос-ОтветСправкааналоговых традиций в цифровом мире, агент Джонни Инглиш — боль и гордость британской разведки.
21 Sep 2018"Агент Джонни Инглиш " снова в кинотеатрах. Сниданок с 1+1 21Видео11 июня 2015, 01:50Сниданок с 1+1 22
Скачать VA - New Music Releases Week 39(2018) MP3 через торрент бесплатно, VA - New Music Releases Week 39(2018)
Скачать 88 Heroes (2017) через торрент бесплатно, 88 Heroes (2017) .torrent Залил: lorn25-03-2017, 14:10Просмотров: 3 520Комментариев: 0.
Призрачные пули (2012) фильм смотреть онлайн в хорошем Япрепод (2018) Агент Джонни Инглиш(2018) Мэнди (2018) Убрать
Когда все агенты секретной службы Её Величества внезапно выходят из строя, в игру Автоинформатор: 35-66-77; Бронирование: 35-66-99. Описание фильма. Агент Джонни Инглиш(12+)Описание фильма; Отзывы. Год, 2018. Страна, Великобритания, США, Франция. Слоган, Не всегда интеллект
15 Apr 20176928 Сентября, 2018. Бессмертное кино, 10 сезон, 2 серия. Натали23Сентября, 2018. Свежее мясо. Агент Джонни Инглиш 3
Агент Джонни Инглиш(2018) смотреть онлайн полностью в хорошем(2018) запустите плеер и дождитесь загрузки фильма.
19 Apr 2018 - 3 min Русский трейлер фильма Великий Уравнитель 2 2018 годаРусскиетрейлеры кбывшего агента ЦРУ, который самостоятельно


Долгие годы Джонни Инглиш был вынужден отказывать себе в удовольствии участвовать в секретных операциях. После провала руководство секретной службы Её Величества отстранило героя юмористического боевика Агент Джонни Инглиш 3.0 от служебных обязанностей. Разочарованному в жизни спецагенту не оставалось ничего, кроме как уйти в запас Инглиш оказался единственным сотрудником разведки, досье на которого не было оцифровано. Выбор начальства падает на Джонни, ведь сейчас он единственный, кто может исправить ситуацию, не привлекая лишнего внимания Агент Джонни Инглиш 3.0 (2018) скачать торрент в хорошем качестве.
вкладка радио. Сен 20. Агент Джонни Инглиш 3.0Johnny English Strikes Again (2018) Tele Synch. Загружено: 20 сентября 2018 в 20:33 от oliwer. 64. Режиссер: Дэвид Керр Вам не кажется глупостью спрашивать, пойду ли я в кино, на торрент трекере - 56%. Агент Джонни Инглиш 3.0 - 20%. Храброе сердце. Заговор в королевстве - 5%.
Трейлеры к новым фильмам, программы "Индустрия кино", интересное видео Перейти в раздел Дублированный ТВ-ролик 6. Вконтакте. Facebook. Одноклассники. Twitter. Агент Джонни Инглиш 3.0.
Дата выхода: 20 сентября 2018. Агент Джонни Инглиш 3 0 фильм 2018 смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве hd 1080. Для многих привычно видеть могущественных спасателей мира в образ храбрых, ловких и весьма успешных героев. А что если за дело берётся парень, который не может быть охарактеризован подобными реалиями? В третьей части фильма "Джонни Инглиш" рассказывается о продолжении славной деятельности паренька. Не раз он пытался сразиться со злоумышленниками, которые угрожают целостности мироздания. Персонажу стало известно, что в скором времени над планетой вновь прибыло злодей
Фильм Агент Джонни Инглиш 3.0 в хорошем качестве. Обращаем Ваше вниманиересурсадаптирован для современных девайсов. А это означает, что вы можете смотреть Агент Джонни Инглиш 3.0 онлайн с любых устройствпланшетов и смартфонов под управлением Android или i Phone и iPad, использующих iOS. Рекомендуем посмотреть. История ненависти 4. Добро пожаловать в Кьюриосити. Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка. Агент Джонни Инглиш. Человек-муравей и Оса. Дрон. Комментариев (0).
Агент Джонни Инглиш 3.0 (2018). Johnny English Strikes Again. Жанр:боевик комедия приключения. Год: 2018 Кинопоиск: . IMDb: 6.70. Все агенты английской секретной спецслужбы оказались раскрыты. И это накануне очень крупного дела, когда нужны только лучшие из лучших! Впрочем, одному агенту удалось избежать засвета! Этим счастливчиком стал, конечно же, Джонни Инглиш! Именно его, от безысходности, вынуждена привлечь к выполнению секретного задания Королева. И, конечно же, Джонни Инглиша с поручением справитсятолько для начала накосячит везде, где только это возможно Смотреть онлайн Агент Джонни Инглиш 3.0 (2018) в хорошем качестве. Загрузка Фильм.
Кинокрад смотреть онлайн Фильмы 2018Агент Джонни Инглиш 3.0 2018. Агент Джонни Инглиш 3.0 2018. Оставить комментарий. Качество: Оригинальное название: Johnny English Strikes Again Премьера РФ: 20 сентября 2018, UPI. Перевод: Профессиональный (многоголосый). Когда все агенты секретной службы Её Величества внезапно выходят из строя, в игру вступает запасной вариант. Образец английского стиля и любимец роковых красоток; король безвыходных ситуаций и хранитель аналоговых традиций в цифровом мире, агент Джонни Инглиш - боль и гордость британской разведки. Этому парню есть что взбалтывать, и он взболтает неdle . Скриншоты
Кино онлайн Фильмы 2018Агент Джонни Инглиш 3.0 смотреть онлайн. Агент Джонни Инглиш 3.0 2018 смотреть онлайн. Оригинальное название: Johnny English Strikes Again. TS.Премьера в России: 20 сентября 2018. Топ 2018 года в жанре: боевики — 20 место приключения — 15 место комедии — 7 место. мои списки любимых фильмов (). Описание Агент Джонни Инглиш 3.0. Джонни Инглишпервоклассный агент секретной службы ее Величества, работающий во благо и процветания любимой Англии. За свою карьеру он поймал немало шпионов и особо опасных преступников став настоящей живой легендой среди рядовых агентов.
Агент Джонни Инглиш 3.0. комедия. 95. 20180920 00:00:00 20181017 00:00:00. Производство Образец английского стиля и любимец роковых красоток; король безвыходных ситуаций и хранитель аналоговых традиций в цифровом мире, агент Джонни Инглиш — боль и гордость британской разведки. Этому парню есть что взбалтывать, и он взболтает не по-детски. Рейтинг зрителей.
Агент Джонни Инглиш 3.0 (2018). Оригинальное название: Агент Джонни Инглиш 3.0 Johnny English Strikes Again Страна: Великобритания, Франция, США Жанр: комедия, приключения, боевик Качество: TS Режиссер: Дэвид Керр В ролях: Ольга Куриленко, Эмма Томпсон, Джейк Лэси, Роуэн Эткинсон, Бен Миллер


Похожие ключи:
Агент Джонни Инглиш 3.0 онлайн в хорошем качестве
Агент Джонни Инглиш 3.0 фильм онлайн
смотреть кино Агент Джонни Инглиш 3.0
фильм Агент Джонни Инглиш 3.0 трейлер
Агент Джонни Инглиш 3.0 смотреть
Агент Джонни Инглиш 3.0 фильм 2018 премьера
Агент Джонни Инглиш 3.0 смотреть фильм онлайн
Агент Джонни Инглиш 3.0 новый фильм
фильмы 2018 Агент Джонни Инглиш 3.0
смотреть фильм Агент Джонни Инглиш 3.0 в hd качестве
х ф Агент Джонни Инглиш 3.0
смотреть фильм Агент Джонни Инглиш 3.0


Похожие фильмы:

.

25. října 2018 10:34

ihekumujuk: http://doxycycline-cheapbuy.site/ - doxycycline-cheapbuy.site.ankor <a href="http://onlinebuycytotec.site/">onlinebuycytotec.site.ankor</a>

22. října 2018 12:44

ateyajexe: http://doxycycline-cheapbuy.site/ - doxycycline-cheapbuy.site.ankor <a href="http://onlinebuycytotec.site/">onlinebuycytotec.site.ankor</a>

22. října 2018 12:43

amuduotej: http://doxycycline-cheapbuy.site/ - doxycycline-cheapbuy.site.ankor <a href="http://onlinebuycytotec.site/">onlinebuycytotec.site.ankor</a>

22. října 2018 12:24

aizbkudi: http://doxycycline-cheapbuy.site/ - doxycycline-cheapbuy.site.ankor <a href="http://onlinebuycytotec.site/">onlinebuycytotec.site.ankor</a>

22. října 2018 11:58

igaxuraovu: http://doxycycline-cheapbuy.site/ - doxycycline-cheapbuy.site.ankor <a href="http://onlinebuycytotec.site/">onlinebuycytotec.site.ankor</a>

22. října 2018 11:44

ahodofevalme: http://doxycycline-cheapbuy.site/ - doxycycline-cheapbuy.site.ankor <a href="http://onlinebuycytotec.site/">onlinebuycytotec.site.ankor</a>

22. října 2018 11:02

alawewezadel: http://doxycycline-cheapbuy.site/ - doxycycline-cheapbuy.site.ankor <a href="http://onlinebuycytotec.site/">onlinebuycytotec.site.ankor</a>

22. října 2018 10:26

oromawuxofabe: http://doxycycline-cheapbuy.site/ - doxycycline-cheapbuy.site.ankor <a href="http://onlinebuycytotec.site/">onlinebuycytotec.site.ankor</a>

22. října 2018 7:49

1 2 3 4 5 6 Další

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email