Krev

7.4.2012 , Ondřej Volný

krev.jpg - kopie
krev.jpg - kopie
Krev je důležitou složkou těla člověka. Krev má za úkol obsluhovat všechny buňky v našem těle a přivádět k nim kyslík a živiny. Zároveň musí krev od buněk odvádět odpadní zplodiny metabolismu. Krev se skládá z krevní plazmy a z buněk - červených krvinek, bílých krvinek a krevních destiček.

Krev

Krev je životodárná tekutina červené barvy, která je pumpována do těla srdcem. Proudí ve složitém systému cév a plní řadu nezbytných funkcí. Objem krve je u dospělého člověka průměrně 3,6 l u žen a 4,5 l u mužů. Krev je nezbytnou součástí lidského těla, která má řadu nezaměnitelných funkcí.

 Funkce krve

Krev je neprůhledná, vazká kapalina, která plní několik životně důležitých funkcí. Těmi jsou především:

  • přenos dýchacích plynů – kyslíku O2 z plic k buňkám a oxidu uhličitého CO2, který je odpadním produktem, do plic, kterými je vydýchán
  • přenos živin, tedy cukrů, tuků, bílkovin, vitamínů a solí pro všechny buňky těla
  • odplavuje odpadní produkty metabolismu, které odnáší do plic, jater a ledvin a ty je odstraní z těla močí, žlučí a vydechováním vzduchu
  • hraje důležitou roli v řízení tělesné teploty
  • přenáší signální molekuly mezi buňkami
  • udržuje stálé vnitřní prostředí
  • podílí se na obranně těla před cizorodými a škodlivými látkami

 

Složení krve

Krev je tvořena dvěma základními složkami, tekutou krevní plazmou a pevnou složkou, krevními buňkami. V krevní plazmě jsou rozpuštěny živiny, odpadní produkty, vitamíny, dýchací plyny, soli, bílkoviny a spousta signálních látek, jako jsou hormony. Bílkoviny krevní plazmy hrají důležitou roli v udržování tzv. onkotického tlaku, především albumin. Tento tlak udržuje vodu v cévách a brání jejímu úniku. Při poklesu krevní bílkoviny se objevují otoky, typicky kolem kotníků. Může však dojít k závažnějším komplikacím, jako je otok plic nebo jiných orgánů. Jiné bílkoviny se ve spolupráci s destičkami podílejí na srážení krve a zástavě krvácení. Další slouží jako přenašeči řady důležitých látek, tedy hormonů, vitamínů, léčiv nebo látek toxických. Jiné bílkoviny ničí bakterie, viry, houby a parazity. Jedná se o protilátky, tzv. imunoglobuliny, produkované aktivovanými B lymfocyty.

Krevní buňky

Krevní buňky představují červené, bílé krvinky a krevní destičky. Ty jsou rozprostřeny v krevní plazmě a zastávají řadu různých funkcí.

Červené krvinky

Mezi buňkami dominují červené krvinky, tedy erytrocyty. Jejich počet se pohybuje mezi 4,2 až 5,9 miliony v jednom mikrolitru krve. Délka života červené krvinky se pohybuje kolem 120 dnů. Červené krvinky odpovídají za červenou barvu krve. Ta je dána obsahem krevního barviva hemoglobinu, které váže v plicích kyslík a předává jej buňkám celého těla. Krev bohatá na kyslík, která proudí ze srdce do těla, je sytě červená. Naopak krev vracející se zpět do pravých oddílů srdce a odtud do plic, je zbarvena tmavě červeně.

Bílé krvinky

Dalšími buňkami krve jsou bílé krvinky, leukocyty. Tyto buňky jsou nezbytné v boji proti infekcím, rakovinným buňkám a uplatňují se také u alergií. Celkový počet bílých krvinek ve zdravém těle se pohybuje mezi 4 až 9 tisíci na mikrolitr krve. Některé z nich, B-lymfocyty, produkují protilátky, tedy imunoglobuliny. Jiné zabíjejí buňky přímo, tzv. T lymfocyty. Makrofágy a granulocyty pohlcují veškeré cizorodé částice, které ihned rovněž destruují. Počet bílých krvinek kolísá v průběhu života. Vyšší je v dětství a v dospělosti naopak klesá. Počet nefunkčních bílých krvinek se mnohonásobně zvyšuje nebo naopak klesá při onemocněních kostní dřeně, tzv. leukémiích.

Krevní destičky

Krevní destičky, neboli trombocyty jsou nezbytnou součástí krve, jejichž úkolem je zástava krvácení po poranění cévy. Počet krevních destiček se pohybuje mezi 180 až 400 tisíci v jednom mikrolitru krve. Vyšší počet destiček s sebou nese riziko srážení destiček v krevním oběhu. Vznikají tzv. tromby, které mohou ucpávat životně důležité cévy. Krev takto ucpanou trubicí neproteče. Tam, kde se krev nedostane, buňky umírají. Příkladem může být cévní mozková příhoda nebo infarkt myokardu.

Tvorba krve

Červené, bílé krvinky a destičky jsou tvořeny v kostní dřeni. Červené krvinky jsou uvolňovány do krve rovnou a jejich úkolem je po následující 3 až 4 měsíce roznášet po těle kyslík. Hormon, který ovlivňuje tvorbu červených krvinek se nazývá erytropoetin. Je tvořen v ledvinách jako odpověď na nedostatek kyslíku v ledvinných buňkách. Bílé krvinky před tím, než jsou uvolněny do boje, musí projít výchovou a výcvikem, aby napadaly jen to, co do těla nepatří a ne buňky vlastního těla. T lymfocyty jsou vychovávány v brzlíku. B lymfocyty jsou školeny přímo v kostní dřeni. Krevní destičky jsou uvolňovány přímo do krve a zajišťují srážení krve.

Krevní skupiny

Krevní skupiny jsou dědičné. Na povrchu červených krvinek jsou přítomny tzv. antigeny, tedy bílkoviny, které jsou schopny reagovat na přítomnost protilátky. Při této reakci dochází ke shluku červených krvinek, k jejich rozpadu a uvolnění hemoglobinu, tedy červeného krevního barviva, do krevní plazmy. Podle typu antigenů rozlišujeme krevní skupinu A, B, AB a 0.

 

Onemocnění krve

Krev, tak jako i jiné orgány těla, mohou podléhat různým onemocněním. Ta postihují především krevní buňky, vznikají ale i v důsledku nedostatku některých složek krevní plazmy.

Nejčastějším onemocněním červených krvinek je anémie, tedy chudokrevnost. Anémie vzniká v důsledku sníženého množství hemoglobinu, a tedy i červených krvinek. K tomu dochází při jejich nedostatečné tvorbě v kostní dřeni, k čemuž dochází při nedostatku železa, vitamínu B6, B12 v krvi. Anémie však může vznikat i v důsledku zvýšeného odbourávání červených krvinek a mluvíme pak o hemolytické anémii. Toto onemocnění se projevuje bledostí, únavou, sníženou výkonností, závratěmi, poruchami soustředění, úbytkem na váze, či dušností. Léčba anémie se zaměřuje především na příčinu onemocnění.

S bílými krvinkami je úzce svázáno několik onemocnění, která se mohou projevit změnou jejich počtu. Mluvíme pak o leukocytopenii, kdy je jejich počet snížen, což může být dáno působením některých léků, či ozařováním. V takovém případě jsou nemocní mnohem náchylnější k infekčním onemocněním, která u nich probíhají velice bouřlivě. Naopak leukocytóza znamená zvýšený počet bílých krvinek a objevuje se při některých infekcích, nádorech, zánětech, či nádorových onemocněních.

Častým onemocněním krevních destiček je trombocytopenie, tedy jejich snížené množství. To vzniká při nedostatečné tvorbě v kostní dřeni, například při aplastické anémii, či při jejich zvýšené destrukci. Rovněž je tento stav způsoben virových onemocněním, nádorem, metabolickou poruchou, či přítomností protilátek proti destičkám. To se projeví přítomností drobných kožních petéchií i větších modřin, krvácením z dásní, nosu, či ústní dutiny. Při těžších stavech vzniká krvácení v trávicích a močových cestách. 

Hemofilie je dědičné onemocnění, které vzniká v důsledku nedostatku srážlivého faktoru v krvi. Důsledkem je nedostatečné srážení krve, což se navenek projeví chorobnou krvácivostí, ve smyslu krevních výronů do svalů, či kloubů a omezenou schopností stavět krvácení.

Závěrem...

Krev je nezaměnitelnou součástí lidského života, jelikož zabezpečuje funkce, které žádná jiná tkáň, ani orgán, není schopna zajistit. Krev je schopna nám rovněž dát spoustu informací o funkcích veškerých orgánů a upozornit nás tak na případné probíhající onemocnění.

 

 

Diskuze:

MagicWandgenek: Excuse for that I interfere … here recently. But this theme is very close to me. Write in PM.

9. září 2018 8:28

inetryconydot: Tadacip is indicated for the treatment of erectile dysfunction. Under normal circumstances, when a man is sexually stimulated, the penis fills up with blood. When erectile dysfunction occurs, enough blood does not flow to cause an erection. Tadacip relaxes the penile blood vessels when a man is sexually stimulated. This allows blood flow into the penis, resulting in an erection. The erection subsides after sex, just as it is supposed to in normal conditions. Please note that Tadacip is not a hormone or aphrodisiac, it works only when a man is sexually stimulated.

<b>BUY TADACIP ONLINE RIGHT NOW ONLY FOR $1.30 Per pill</b>

<a href=http://rebizsearch.com/in.cgi?5&group=MedFor&parameter=Tadacip> >>> ENTER HERE! <<<</a>


<b>INSTRUCTIONS</b>

Always use Tadacip exactly as your doctor has instructed.
Take Tadacip by mouth with or without food.
For use as needed: Take Tadacip at least 30-45 minutes before sexual activity, as directed by your doctor.
For daily use: Take Tadacip regularly at about the same time each day.
Check with your doctor before you eat grapefruit or drink grapefruit juice while you are taking Tadacip.
For use as needed: If you miss a dose of Tadacip and you still intend to engage in sexual activity, take it as soon as you remember. Continue to take it as directed by your doctor. For daily use: If you miss a dose of Tadacip, take it as soon as possible. If it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular dosing schedule. Do not take 2 doses at once.

<a href=http://rebizsearch.com/in.cgi?5&group=MedFor&parameter=Tadacip>BUY TADACIP WITHOUT PRESCRIPTION IN REPUTABLE ONLINE PHARMACY</a>

* WE GUARANTEE THAT ONCE YOU HAVE PURCHASED A PRODUCT FROM US YOU WILL GET THAT PRODUCT

<b>TADACIP</b> TAGS:
BUY CHEAP% TADACIP TAKE TADACIP IN CHANDLER
DEUTSCHLAND/ONLINE ****** TADACIP SALE TADACIP IN DENVER
<a href=http://openlitespeed.com/threads/order-low-price-generic-pyridium-no-script-needed-where-to-purchase-pyridium-no-rx-online.2306/>Where To Purchase Cheap Pyridium No Rx Online</a>
<b>ORDER TADACIP PILLS</b> TAKE TADACIP IN GEORGIA
BUY CHEAP BEST PRICES!SALE TADACIP TAKE TADACIP IN NORWAY
LOW COST BRAND & GENERIC TADACIP TAKE TADACIP IN LINCOLN
<a href=http://openlitespeed.com/threads/prostokos-no-doctor-prescription-cheapest-generic-prostokos-order.2304/>Buy Cheapest Generic Prostokos Online</a>
ORDER ONLINE CHEAP NO PRESCRIPTIONS TADACIP TAKE TADACIP IN KITCHENER
ORDER BUY TADACIP IN USA <b>CANADIAN TADACIP</b>
<i>PURCHASE TADACIP</i> WHERE TO BUY TADACIP
PHARMACY SALE,BUY TADACIP TAKE TADACIP IN SOUTH CAROLINA
<a href=http://openlitespeed.com/threads/cheap-phenazopyridine-no-prescription-next-day-delivery-overnight-buy-phenazopyridine.2299/>Buy Cheap Phenazopyridine Overnight</a>
<u>TADACIP ONLINE CANADIAN PHARMACY</u> TADACIP
ACHETER GENERIQUE TADACIP TAKE TADACIP IN NEW YORK


Related Posts:
<a href=http://wuhuyou.com/forum.php?mod=viewthread&tid=14444&extra=>BUY TADACIP IN ATLANTA, PFIZER TADACIP</a>
<a href=http://www.sevportal.info/forum/viewtopic.php?pid=147998>TADACIP NO PRESCRIPTION AUS OVERNIGHT, TADACIP PRICE</a>
<a href=http://gdptphapvancanada.org/forum/topic.asp?TOPIC_ID=151100>ORDER TADACIP! BUY TADACIP IN IDAHO</a>
<a href=http://forummonstermu.000webhostapp.com/showthread.php?tid=157&pid=1451#pid1451>TADACIP ONLINE IN UK, OVER THE COUNTER TADACIP</a>

WE THANK YOU FOR VISITING

15. srpna 2018 9:47

inetryconydot: Tadacip is indicated for the treatment of erectile dysfunction. Under normal circumstances, when a man is sexually stimulated, the penis fills up with blood. When erectile dysfunction occurs, enough blood does not flow to cause an erection. Tadacip relaxes the penile blood vessels when a man is sexually stimulated. This allows blood flow into the penis, resulting in an erection. The erection subsides after sex, just as it is supposed to in normal conditions. Please note that Tadacip is not a hormone or aphrodisiac, it works only when a man is sexually stimulated.

<b>ORDER TADACIP ONLINE RIGHT NOW ONLY FOR $1.30 Per pill</b>

<a href=http://rebizsearch.com/in.cgi?5&group=MedFor&parameter=Tadacip> >>> ENTER HERE! <<<</a>


<b>INSTRUCTIONS</b>

Always use Tadacip exactly as your doctor has instructed.
Take Tadacip by mouth with or without food.
For use as needed: Take Tadacip at least 30-45 minutes before sexual activity, as directed by your doctor.
For daily use: Take Tadacip regularly at about the same time each day.
Check with your doctor before you eat grapefruit or drink grapefruit juice while you are taking Tadacip.
For use as needed: If you miss a dose of Tadacip and you still intend to engage in sexual activity, take it as soon as you remember. Continue to take it as directed by your doctor. For daily use: If you miss a dose of Tadacip, take it as soon as possible. If it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular dosing schedule. Do not take 2 doses at once.

<a href=http://rebizsearch.com/in.cgi?5&group=MedFor&parameter=Tadacip>BUY TADACIP WITHOUT PRESCRIPTION IN REPUTABLE ONLINE PHARMACY</a>

* WE GUARANTEE THAT ONCE YOU HAVE PURCHASED A PRODUCT FROM US YOU WILL GET THAT PRODUCT

<b>TADACIP</b> TAGS:
COD HIGH QUALITY PILLS ORDER BUY TADACIP TAKE TADACIP IN US
BUY PILLS ON-LINE CHEAP BUY TADACIP TAKE TADACIP IN COLORADO SPRINGS
<a href=http://openlitespeed.com/threads/cheap-phenazopyridine-no-prescription-next-day-delivery-overnight-buy-phenazopyridine.2299/>Buy Cheap Phenazopyridine No Prescription Next Day Delivery</a>
<b>BUY TADACIP CHEAP</b> TADACIP BUY TADACIP IN SHEFFIELD
BEST PRICE MEDIKAMENT BUY TADACIP SALE TADACIP IN JACKSONVILLE
BUY CHEAP ORDER CHEAP BUY ONLINE TADACIP TAKE TADACIP IN TORONTO
<a href=http://openlitespeed.com/threads/dicyclomine-shipped-overnight-no-script-buy-cheapest-dicyclomine-bentyl-no-prescription.2269/>Buy Dicyclomine Online. Shipped Overnight No Script</a>
CHEAPEST BRAND TADACIP TAKE TADACIP IN JERSEY CITY
DISCOUNT TADACIP USA <b>CHEAPEST TADACIP ONLINE</b>
<i>TADACIP 20 SIDE EFFECTS</i> TADACIP CHEAP NO PRESCRIPTION
WHERE BUY TADACIP SALE TADACIP IN USA
<a href=http://openlitespeed.com/threads/buy-rabeprazole-aciphex-without-rx-rabeprazole-no-prescription-uk.2252/>Buy Rabeprazole No Prescription UK</a>
<u>TADACIP DISCOUNT</u> BUY TADACIP CHEAP
CHEAPEST ONLINE PRICE FOR TADACIP SALE TADACIP IN TUCSON


Related Posts:
<a href=http://depoland.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=318164>BUY TADACIP IN PITTSBURGH. ORDER TADACIP WITHOUT PRESCRIPTION</a>
<a href=http://neft-gaz-novacii.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=9014>NON PRESCRIPTION TADACIP. BUY TADACIP IN LEEDS</a>
<a href=http://tsteam.imotor.com/viewthread.php?tid=93877&extra=>ONLINE PHARMACY TADACIP - TADACIP BUY USA-CHEAP</a>
<a href=http://handicapgolf.co.za/phpbb/viewtopic.php?f=3&t=16960>DRUGSTORE!TAKE TADACIP IN USA - CHEAP TADACIP PILLS</a>

WE THANK YOU FOR VISITING

12. srpna 2018 17:14

kamagra 100 mg oral jelly: kamagra 100mg chewables ajanta
<a href="http://kamagradxt.com/">buy kamagra 100 mg oral jelly</a>
kamagra oral jelly sildenafil
<a href="http://kamagradxt.com/">kamagra 100mg side effects</a>
kamagra 100mg oral jelly ebay
http://kamagradxt.com/
the medical supply store kamagra

30. března 2018 19:28

inetryconydot: <a href=http://fhbroute.com/5.html?group=MedFor&parameter=Antibiotics><b>Buy cheap <font color=red>Antibiotics</font> on line without prescription needed! .</b></a>

<font color=green>* Secure ordering!
* Free Shipping Worldwide
* Lowest price guaranteed!
* Fully licensed pharmacy
* NO PRESCRIPTION REQUIRED
* Superior customer service 24/7 # Very easy to get Antibiotics online!
* 100% Satisfaction Guaranteed
* We accept: VISA, MasterCard, E-check, AMEX and more.</font>

<a href=http://fhbroute.com/5.html?group=MedFor&parameter=Antibiotics><font color=red><b>>>> Buy Antibiotics Right Now <<<</b></font></a>


© 2008-2017, Top Pharmacy List! * Medication Without A Prescription! * You Can Find: The Best Quality Pills, Special Discount Medication, Full Information, Best Price Pill Or Capsules, Fast Delivery, Alternative Tablets, Fda Approved Brand & Generic Drugs Without Prescription! No Hidden Costs Or Membership Fees, Easy Ordering Process!

<b>Frequently Asked Questions</b>
- Will you be offering other products in the future?
- Why is your product so cheap?
- Why is your product so cheap?Related search:
Where To Buy Antibiotics
<b>Purchasing Antibiotics Online</b>
Order Antibiotics
Can I Buy Antibiotics Online
<a href=http://www.petrpalous.cz/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=437478>Antibiotics Purchase Online</a>
Buy Antibiotics On Line
<b>Order Antibiotics No Prescription</b>
Antibiotic Buy
<a href=http://www.sottver.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=485927>Purchasing Antibiotics Online</a>
Buy Antibiotic Online
<b>Antibiotics Buy</b>
Purchasing Antibiotics
Antibiotics To Buy Online
<a href=http://vladiwarbucks.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=80806>Can I Buy Antibiotics Online</a>
Antibiotics Buy
<b>Where Can I Buy Antibiotics</b>
Buy Antibiotics Without Prescription
<a href=http://timbercoastrealty.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=420733>Buy Antibiotic</a>
Purchase Antibiotics
Buy Antibiotics Without Prescription
<b>Can You Buy Antibiotics Online</b>
Buy Antibiotic Online
<a href=http://oliverpiano.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=131147>Buy Online Antibiotics</a>
Buying Antibiotics Online Uk
Order Antibiotics Online
<b>Antibiotics Buy</b>
Antibiotics In Order Online
<a href=http://icoted.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=520683>Purchase Antibiotics Online</a>
Can I Buy Antibiotics Over The Counter
Antibiotics In Order Online

21. prosince 2017 6:06

FelipeJob: canadian drugs without prescription
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">canada drug</a>
prescription pricing
<a href=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?viagra-for-sale>viagra for sale</a>
safe canadian online pharmacies
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?viagra-vs-cialis-vs-levitra">viagra vs cialis vs levitra</a>

22. září 2017 10:15

FelipeJob: no prior prescription required pharmacy
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">best price prescription drugs
</a>
top rated online canadian pharmacies
<a href=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?metoprolol-er>metoprolol er</a>
online drugstore
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?xanax-dosage">xanax dosage</a>

22. září 2017 1:46

Matthewgaure: best canadian pharmacies
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">canada drug</a>
us pharmacy no prior prescription
<a href=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?furosemid>furosemid</a>
pharmacy prescription
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?ciprodex-coupon">ciprodex coupon</a>

20. září 2017 11:07

adsugnuxuo: http://20mg-levitraforsale.com/ - 20mg-levitraforsale.com.ankor <a href="http://usbuy-ventolin.com/">usbuy-ventolin.com.ankor</a> http://generic-levitracheapest-price.com/

9. září 2017 8:45

eborxatofano: http://20mg-levitraforsale.com/ - 20mg-levitraforsale.com.ankor <a href="http://usbuy-ventolin.com/">usbuy-ventolin.com.ankor</a> http://generic-levitracheapest-price.com/

9. září 2017 7:44

upeeham: http://20mg-levitraforsale.com/ - 20mg-levitraforsale.com.ankor <a href="http://usbuy-ventolin.com/">usbuy-ventolin.com.ankor</a> http://generic-levitracheapest-price.com/

9. září 2017 7:16

epapaxekamaro: http://20mg-levitraforsale.com/ - 20mg-levitraforsale.com.ankor <a href="http://usbuy-ventolin.com/">usbuy-ventolin.com.ankor</a> http://generic-levitracheapest-price.com/

9. září 2017 7:04

uqeezaziw: http://20mg-levitraforsale.com/ - 20mg-levitraforsale.com.ankor <a href="http://usbuy-ventolin.com/">usbuy-ventolin.com.ankor</a> http://generic-levitracheapest-price.com/

7. září 2017 3:27

alumusefexo: http://20mg-levitraforsale.com/ - 20mg-levitraforsale.com.ankor <a href="http://usbuy-ventolin.com/">usbuy-ventolin.com.ankor</a> http://generic-levitracheapest-price.com/

7. září 2017 3:21

ikakuzo: http://20mg-levitraforsale.com/ - 20mg-levitraforsale.com.ankor <a href="http://usbuy-ventolin.com/">usbuy-ventolin.com.ankor</a> http://generic-levitracheapest-price.com/

7. září 2017 3:20

ousijada: http://20mg-levitraforsale.com/ - 20mg-levitraforsale.com.ankor <a href="http://usbuy-ventolin.com/">usbuy-ventolin.com.ankor</a> http://generic-levitracheapest-price.com/

7. září 2017 3:12

ukomiruco: http://20mg-levitraforsale.com/ - 20mg-levitraforsale.com.ankor <a href="http://usbuy-ventolin.com/">usbuy-ventolin.com.ankor</a> http://generic-levitracheapest-price.com/

7. září 2017 2:33

Ralphpub: cialis po ilu dziaЕ‚a

<a href="http://cialisxrm.com/">buy cialis online</a>

best place to buy cialis online forum

<a href=http://cialisxrm.com/>buy cialis online</a>

6. září 2017 21:18

JustinWaf: http://vk.com/id370235746

5. září 2017 20:03

anefowewoarev: [url=http://20mg-cheapesttadalafil.com/]20mg-cheapesttadalafil.com.ankor[/url] <a href="http://20mg-cheapesttadalafil.com/">20mg-cheapesttadalafil.com.ankor</a> http://20mg-cheapesttadalafil.com/

4. září 2017 21:43

1 2 3 4 Další

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email