Lepra

26.4.2012 , Kateřina Januzsová

lepra.jpg - kopie
lepra.jpg - kopie
Lepra neboli malomocenství je choroba, která je způsobena bakterií Mycobacterium leprae. Lepra napadá periferní nervy, kde se následně střetává s imunitním systémem. Lepra se vyskytuje ve dvou formách, a to ve formě tuberkuloidní a formě lepromatózní. Lepra může způsobit až ztrátu částí tkáně, například část končetiny.

Lepra

Lepra čili česky malomocenství je onemocnění, které je známé už od starověku. Díky tomu, jak se lepra projevuje, byli nemocní lidé pronásledováni a vyřazení ze společnosti pro svůj vzhled. Původce byl objeven v roce 1873 norským lékařem Hansenem, díky čemu se lepře říká také Hansenova nemoc.

Lepra a její vznik

Malomocenství je nemoc způsobená bakterií Mycobacterium leprae (mykobakterium lepre). Je to bakterie velmi zvláštní. Množí se velmi pomalu a jako jediná bakterie napadá nervy na periferii čili na okrajových částech těla. Přenos se děje nejčastěji nosním sekretem z nemocného na člověka, který je s ním v úzkém kontaktu, může se však přenést i poraněním. Bakterie se dostávají do okrajových částí těla a to z toho důvodu, že nemají rády teplo nitra lidského těla (37°C), ale libují si v teplotách kolem 30°C, což je na končetinách a tváři běžná teplota. Nervové buňky mají kolem svých vodivých výběžků, kterými si předávají informace tzv. buňky Schwannovy. Jsou to buňky ochranné, které také zvyšují rychlost vedení informací. Mycobacterium leprae se přiblíží k těmto buňkám, ale jelikož není schopno je přímo zničit, donutí je, aby snížily svoji vyspělost, donutí je přeměnit se v jednodušší buňky. Tím se naruší ochranná vrstva kolem nervů a jejich vodivá vlákna se poškodí. Další průběh závisí na geneticky daných schopnostech obranného systému a lepra se podle toho dělí na dva typy.

Lepra a její typy

 

  • Lepra tuberkuloidní – tuberkulum je latinský výraz pro hrbolek. Je to forma, která je podmíněná dobrou imunitou zprostředkovanou lymfocyty (bílými krvinkami). Postižené nervové vlákno je obaleno za účasti lymfocytů, bakterie jsou zničeny a nemocný se může sám vyléčit. V podkoží v místě postižených nervů jsou hmatné maličké hrbolky – obalené zbytky nervových vláken postižených nervů.
  • Lepra lepromatózní - pokud však obranyschopnost zprostředkovaná lymfocyty není dobrá, bakterie pronikají do dalších tkání (opět v okrajových částech těla), přenášejí se na jiná místa, hrbolky z postižených nervů splývají ve velké hrboly, a zvláště na obličeji se vyvíjí typický obraz tzv. lví tváře (facies leontina) – mizí obočí, propadá se nos, jsou postižená víčka, což vede ke slepotě, na končetinách jsou postiženy prsty, což vede k jejich ztrátě, kdy nemocným často zůstávají jen pahýly.


K léčbě lepry se používají speciální látky, které se však v zemích, které jsou tímto onemocněním stále postihovány, k nemocným často nedostanou.

Lepra a rizikové faktory

Rizikovým faktorem je především úzký kontakt s nemocným, který bakterie vylučuje v nosním sekretu. Lepra se v České republice prakticky nevyskytuje, lze se s ní setkat v Indii a okolních zemích, v Africe a Jižní Americe. Je proto třeba v těchto zemích nepřijít do kontaktu s nemocnými.

 

Pokud jedete do výše zmíněných zemí, informujte se prosím u svého lékaře o možnostech ochrany nejen před tímto onemocněním, ale i dalším, se kterými se máte mnohem větší šanci na svých cestách setkat.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email