Leukemie u dětí

8.4.2012 , Ondřej Volný

leukemie-u-deti.jpg - kopie
leukemie-u-deti.jpg - kopie
Leukemie je nádorová nemoc charakterizovaná masivní tvorbou nefunkčních krvinek na úkor zdravé krvetvorby. Leukemie u dětí jsou o to závažnější, že většinou probíhají velmi rychle a nebezpečně. Léčba dětských leukemií je u nás naštěstí soustředěna do specializovaných center, která mají fantastické výsledky.

Leukemie u dětí

Nádory dětského věku včetně leukémií mají svá specifika, kdy na prvním místě stojí fakt, že  nositelem tohoto onemocnění je dítě. To vrhá větší psychologický nápor jak na samotné rodiče, tak na ošetřujícího lékaře. Leukemie představují zhoubná nádorová onemocnění krve, kdy je postižena krvetvorba. To znamená, že nádor postihuje krevní buňky a to červené krvinky, bílé krvinky a krevní destičky. Tyto krevní buňky se sice v kostní dřeni tvoří, ale jsou zcela nefunkční a proto vyvolávají specifické příznaky pro toto onemocnění. Nádory se u dětí v mnohém liší a rozdílná je proto i jejich léčba. Nádory v dětském věku jsou vysoce maligní, tedy zhoubné, velmi rychle rostou, ale ve srovnání s nádory dospělých výborně odpovídají na léčbu. Historie dětské onkologie se píše krátce, teprve od 60. let 20. století. 

Vznik leukemie u dětí

Příčinou vzniku leukemií u dětí jsou změny v počtu, či struktuře chromozomů v nádorové krvince. K prvním změna může dojít za nitroděložního života, které však samy o sobě ke vzniku onemocnění nestačí. Nejčastěji na tyto první změny nasedají virové, či bakteriální onemocnění, které mohou změny v chromozomech prohloubit.

 

Dělení leukemie u dětí

Leukemie bohužel patří na 1. místo pomyslného žebříčku nádorových onemocnění, které se u dětí vyskytují. Leukemie u dětí, tak jako u dospělých, můžeme dělit dle klinického průběhu na akutní a chronické a dle typu postižené buňky na myeloidní a lymfoblastovou.  Ze statistik vyplývá, že až 95% všech leukemií u dětí tvoří leukemie akutní. Nejčastějším typem leukemie u dětí je akutní lymfoblastická leukemie. Ročně je v ČR diagnostikováno a léčeno asi 60 až 70 dětí ve věku 2 až 5 let. Druhou nejčastější je pak akutní myeloidní leukemie. Tyto formy leukemie probíhají rychle, tedy akutně, často z plného zdraví během několika dní až týdnů. Chronické leukemie jsou v dětské populaci vzácné.

 

Rizikové faktory leukemie u dětí

Rizikové faktory pro vzni leukemie u dětí jsou známé již delší dobu a proto je vhodné se jim vyhýbat. Mezi rizikové faktory patří opakované ozařování rentgenem v těhotenství a některé chemikálie, jako jsou cytostatika, pesticidy, tedy jedy na hubení hmyzu, benzol a organická rozpouštědla.

Projevy leukemií u dětí

Projevy leukemií u dětí jsou velmi podobné projevům u dospělých. Typická je únava,  váhový úbytek, intenzivní noční pocení, i když dítě nemá infekci, a pokles výkonnosti. Dalšími projevy jsou bledost kůže a sliznic, krvácivé projevy, nechutenství, teplota, intenzivní bolesti kloubů a kostí. Dále se objevují bolesti břicha z důvodu zvětšení jater a sleziny. Typické je i zvětšení lymfatických uzlin, které jsou hmatné v podpažních jamkách, v tříslech a na krku. U chlapců často dochází k bolestivému zvětšení varlat, často jen jednoho. Infekce probíhají velmi závažně a téměř neodpovídají na léčbu antibiotiky.

Terapie leukemie u dětí

Na prvním místě terapie leukemie u dětí jsou intenzivní chemoterapeutické režimy, tedy  kombinace několika účinných cytostatik a podpůrné léčby. Cytostatika jsou léčiva, která blokují množení a růst nádorových buněk. Zároveň však ničí i buňky zdravých tkání, což je podkladem pro četné nežádoucí účinky. tato léčiva se kombinují nejčastěji s kortikoidy. Tato léčba trvá obvykle dva roky. Vzhledem k riziku napadení mozku nádorovými krevními buňkami, přistupuje se k aplikaci chemoterapeutik přímo do mozkomíšního moku a pacient se zasílá k ozáření hlavy. Pokud není léčba účinná, přistupuje se transplantaci kostní dřeně od vhodného dárce.

Následky terapie leukemie u dětí

Vzhledem k závažnosti onemocnění a intenzivní, často agresivní, léčbe se mohou dříve či později objevit následky léčby. Jedná se především o zpomalení růstu již během léčby. Tento deficit však dítě po ukončení léčby opět dožene. V důsledku užívání kortikoidů, ale především nehybnosti pacienta, se časteji vyskytuje u těchto dětí také obezita. Proto se u těchto dětí doporučuje rekreační sport. Dále se můžeme setkat s častějšími zlomeninami, či s žilními trombózami vzniklých v důsledku dlouhodobého zavedení centrálního žilního katétru. Chlapci bývají rovněž často postiženi sterilitou. U dívek se doporučuje během léčby podávat hormonální přípravky.

 

Prognóza leukemie u dětí

Až 90% případů lze úspěšně vyléčit pomocí intenzivní léčby. Agresivní terapie poškozuje nejen nemocné, ale také zdravé buňky. Proto je nutné dětského pacienta po zbytek života pečlivě sledovat. Je nutné docházet na pravidelné kontroly zdravotního stavu a stavu aktivity zdravé kostní dřeně

Závěrem...

Nádory v dětském věku jsou sice vzácné, ale i přes úspěchy moderní medicíny se řadí na 2. místo v příčinách úmrtí dětí ve vyspělých zemích, hned za úrazy. Děti s akutní leukemií, pokud nejsou léčeny, přežívají jen několik měsíců. Je důležité nepodceňovat změny zdravotního stavu vašeho dítěte. Zásadní je rychlá diagnóza, tedy včasná návštěva lékaře a prostý odběr krve, ze kterého je možné leukemii diagnostikovat. Léčba je individuální a probíhá na specializovaných pracovištích dětské onkologie.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email