Mnohotný myelom

8.4.2012 , Danica Deretić

mnohocetny-myelom.jpg - kopie
mnohocetny-myelom.jpg - kopie
Mnohotný myelom je zhoubné onemocnění krve vycházející z nádorově změněných bílých krvinek. Podstatou mnohotného myelomu je nadměrné množení tzv. B lymfocytů, buněk imunitního systému, produkujících protilátky. Tyto protilátky se ve zvýšené míře hromadí v organismu, což vede k narušení řady funkcí.

Mnohotný myelom 

Mnohotný myelom je zhoubné onemocnění krve, patřící mezi non-Hodkinské lymfomy, který se vyskytuje především u pacientů starších 65 let, stejně často u mužů i žen. Mnohotný myelom postihuje především kostní dřeň, kde tvoří vícečetná tzv. osteolytická ložiska nádorových buněk, tedy taková, která rozpouští kost. Nejčastěji se tato ložiska objevují v hrudní kosti a žebrech, obratlích, lebce a pánevních kostech. Takto poškozená struktura kosti vede často ke vzniku zlomenin.

Vznik mnohotného myelomu

Mnohotný myelom představuje zhoubný nádor krve vycházející z plazmocytů, které představují aktivovanou formu B-lymfocytů. Tyto buňky jsou typem bílých krvinek a tvoří důležitou součást imunitního systému. Plazmocyty jsou schopny tvořit protilátky a jsou tedy nezbytné pro obranu organismu proti tělu cizím částicím. V důsledku nahromadění mutací, změn v genetickém materiálu, dochází v těchto buňkách k přeměně jejich vlastností a stávají se tak buňkami nádorovými. Pro ně je typický nekontrolovatelný růst a množení. Tím dochází k nezastavitelnému množení nádorových buněk, které tvoří protilátky hromadící se v krvi. Tyto jsou však zcela nefunkční a lidského tělu dokonce škodí. Krev se jimi zahustí a brání tak normálnímu proudění krve. To má za následek některé klinické příznaky.

Projevy mnohotného myelomu

Mnohotný myelom patří mezi nádorová onemocnění vyššího věku. Jak již bylo zmíněné výše, podstatou tohoto onemocnění je nádorov přeměněná bílá krvinka tvořící protilátky, které se hromadí v krvi. Projevy mnohotného myelomu zahrnují poruchy vidění, bolesti hlavy, závratěmi nebo přechodnými obrnami. Hlavním příznakem, který onemocnění provází, je bolest. Ta je nejčastěji lokalizována v zádech nebo žebrech a často je spojena s pohybem. Nádorové buňky navíc tvoří látky, které svými účinky ničí kostní dřeň. Kosti se tak stávají křehčími a proto jsou časté zlomeniny dalším varovným příznakem mnohotného myelomu. Jelikož nefunkční protilátky postupně vytlačují ostatní protilátky, je poškozená obranyschopnost organismu a u nemocných dochází často k infekcím. Někdy se také může vyskytovat nadměrné krvácení, malátnost, hubnutí, dušnost, slabost nebo dokonce deprese. Často dochází k poškození ledvin v důsledku nahromadění protilátek a může dojít až k ledvinnému selhání. Současně bývá mnohotný myelom doprovázen anémií, tedy chudokrevností, hyperkalcémií a přítomností protilátek v séru.

Komplikace mnohotného myelomu

Komplikace mnohotného myelomu vznikají prakticky u každého pacienta trpící touto chorobou, jelikož vycházejí z narušení fyziologické krvetvorby v kostní dřeni. V důsledku nedostatku červených krvinek vzniká anémie, neboli chudokrevnost. Útlumem tvorby funkčních bílých krvinek se snižuje přirozená obranyschopnost organismu a tito pacienti tak trpí častěji infekčními onemocněními, které u nich zároveň probíhají bouřlivěji. A v neposlední řadě patří mezi komplikace mnohotného myelomu zvýšená krvácivost v důsledku útlumu tvorby krevních destiček. Následkem rozrušení kostní hmoty nádorovými buňkami vznikají také tzv. patologické zlomeniny. To jsou takové, které ke svému vzniku nepotřebují působení tlaku a tahu.

Diagnostika mnohotného myelomu

Diagnostika mnohotného myelomu je poměrně náročná a patří do rukou specialistů, hematologa a patologa. Diagnostika tohoto onemocnění je založena především na komplexním vyšetření krve, kde se zaměřujeme na krevní obraz, biochemické vyšetření a sedimentaci. Klinické projevy jsou tak doplněny o cenné informace, jako je chudokrevnost, zvýšená hladina vápníku v krvi pocházející z rozbourávajících se kostí, či přítomnost bílkovin v moči. Konečnou diagnózu však určí patolog na základě rozboru struktury nádoru pod mikroskopem.

Léčba mnohotného myelomu

Mnohotný myelom stále představuje diagnózu, kde průměrná doba přežití je 3 roky. Ze statistik vyplývá, že asi 10% pacientů přežívá 10let. Je vhodné mít napaměti, že mnohotný myelom je onemocnění vleklé a proto je i léčba dlouhodobá. Cílem léčby je dosáhnout klidového období nemoci, odborně tzv. remise, kdy se odstraní veškeré příznaky onemocnění a zvyšuje se tak kvalita pacientova života. Léčbu mnohotného myelomu můžeme rozdělit na protinádorovou a podpůrnou.

  • Protinádorová léčba mnohotného myelomu spočívá v podávání tzv. cytostatik, což jsou léky, které tlumí další množení nádorových buněk. Její součástí je i tzv. radioterapie, tedy ozařování nádoru a v neposlední řadě i transplantace kostní dřeně.
  • Podpůrná léčba mnohotného myelomu je zameřena především na klinické příznaky onemocnění, tudíž na podávání léků proti bolesti, tedy analgetik, a podávání tzv. bisfosfonátů, které brání odvápňování kostí a mírní tak i jejich bolest.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email