Mozková obrna

24.4.2012 , Jiří Dyntr

mozkova-obrna.jpg - kopie
mozkova-obrna.jpg - kopie
Mozková obrna je nenakažlivé onemocnění, často zaměňované s dětskou mozkovou obrnou. Mozková obrna vzniká poškozením mozku během nitroděložního vývoje nebo i poté. Mezi hlavní znaky mozkové obrny patří postižení končetin, které může být různě rozsáhlé. Vyskytují se však i další vady jako snížené vnímání a inteligence nebo epilepsie, díky nimž bývají pacienti odkázáni na péči ostatních.

Mozková obrna

Mozková obrna (dětská mozková obrna – DMO) je nenakažlivé onemocnění, které není způsobeno mikroorganismy ani jinými vnějšími faktory, ale získaným poškozením normálně vyvinutého dětského mozku. Je třeba odlišit mozkovou obrnu od tzv. dětské obrny (poliomyelitidy), která je způsobena poliovirem, a patří tedy mezi infekční onemocnění. Jak již z názvu choroby vyplývá, jejím hlavním projevem je tzv. obrna, tedy omezení nebo úplná ztráta pohyblivosti některých částí těla.

Mozková obrna, její typy a vznik

Mozková obrna vzniká nebo je rozpoznána v časném dětském věku a nápadně častěji se vyskytuje u dětí, které se narodily dolními končetinami napřed místo hlavičkou nebo které mají různé vrozené vývojové vady (rozštěpy páteře, deformace obličeje). Příčinou vzniku této velmi nepříjemné poruchy je poškození mozku způsobené nedostatečným krevním zásobením mozkové tkáně. Může vzniknout celkem ve třech obdobích. Vrozená forma mozkové obrny se obvykle projeví do 3 let života a její příčinou mohou být některá onemocnění matky, jako např. zvýšená aktivita štítné žlázy, epilepsie nebo mentální retardace. Vyšší pravděpodobnost vzniku této poruchy je také pozorována u dětí, které pocházejí z vícečetných těhotenství (dvojčata, trojčata,...) nebo které se narodily předčasně. Tzv. perinatální forma vzniká během porodu a je zapříčiněna poraněním hlavičky během průchodu porodními cestami. Třetí typ mozkové obrny vzniká v prvních měsících nebo letech života vlivem mozkových infekcí nebo závažných poranění mozku a stejně jako dva předešlé typy se projeví poruchou vývoje pohybových dovedností dítěte. Velmi často se přidávají také různé další vady, např. snížení inteligence, poruchy vnímání pomocí smyslů nebo epilepsie a běžné je také postižení pacientovy psychiky.

Mozková obrna, její formy a příznaky

Mozková obrna se vyskytuje v několika různých formách, pro které je však vždy společným znakem poškození mozku. Proto se poruchy hybnosti způsobené onemocněním svalů nebo nervů zařazují do samostatné skupiny, i když projevy mohou být mnohdy velmi podobné. Diparetická forma mozkové obrny je typická postižením obou dolních končetin, které bývají slabé a špatně vyvinuté a při pohledu na pacienta je dobře zřetelný nepoměr mezi vzrůstem dolních končetin a zbytku těla. Svaly jsou obvykle zkrácené, což způsobuje vadné držení těla a výrazně ovlivňuje pacientovu chůzi. Při hemiparetické formě, která je nejčastějším typem mozkové obrny, je typicky postižená i horní končetina. Paže je přitažená k trupu a pokrčená v lokti, předloktí je otočeno hřbetem vzhůru a ruka je v zápěstí ohnutá směrem do dlaně. Podobně jako u diparetické formy jsou postižené končetiny slabší a kratší než by byly u zdravého jedince. Nejtěžší postižení je spojeno s tzv. kvadruparetickou formou obrny, při které jsou ochrnuté všechny čtyři končetiny. U všech typů DMO se velmi často vyskytují různé deformity nohou, nejčastěji tzv. koňská noha, pro kterou je typické vytažení paty vzhůru a chůze pouze po špičce.

Mozková obrna a život s ní

Mozková obrna je bohužel poměrně časté onemocnění, se kterým se můžeme ve svém okolí setkávat prakticky každý den. Pacienti trpící různým stupněm ochrnutí jsou většinou odkázáni na pomoc druhých nebo používají různé podpůrné pomůcky, které jim poskytují alespoň částečnou náhradu za ochrnuté končetiny. Jen tak se mohou se svým postižením co nejlépe vyrovnat a zapojit se co nejlépe do zdravé populace.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email