Myomatóza dělohy

15.4.2012 , Jana Nersisjanová

myomatoza-delohy.jpg - kopie
myomatoza-delohy.jpg - kopie
Myomatóza dělohy je nezhoubné nádorové onemocnění vznikající z jedné ze svalových vstev dělohy. Myomatóza, která nemá žádné projevy, nemusí být léčena, pokud však způsobuje potíže, je většinou nutný chirurgický zákrok v různém rozsahu. Může být odstraněna celá děloha, pokud již žena neplánuje rodinu, v opačném případě dochází pouze k odstranění jednotlivých nádorů. Mezi hlavní příznaky myomatózy dělohy patří nepravidelné krvácení, bolest v podbřišku a únava. Pokud zaznamenáte tyto příznaky, je vždy vhodná návštěva gynekologa a řádné vyšetření.

Myomatóza dělohy

Myomatóza dělohy je nezhoubné nádorové onemocnění, které často postihuje ženy nad 30 let. Jde o výskyt nádorů v děložní svalovině. Pokud se v děloze nachází pouze jeden svalový nádor, nazývá se myom, pokud však těchto myomů je více, souhrnně se označují jako myomatóza dělohy. U některých žen myomatóza dělohy nemusí působit žádné obtíže a nemusí být léčena, pokud se však potíže vyskytují, je nutné chirurgicky zakročit.

Děloha

Děloha je jedním z orgánů ženského pohlavního ústojí. Její funkce nabývá na významu zejména v těhotenství, kdy se v ní vyvíjí plod. Je to dutý orgán tvořený děložním tělem a hrdlem, děložní dutina je přes kanál hrdla spojena s pochvou. Stěnu dělohy tvoří 3 vrstvy. Zevnitř je to děložní sliznice, která naléhá na druhou vrstvu, mohutnou svalovinu tvořenou svalovými buňkami. Zevně je svalovina dělohy pokryta poslední vrstvou, vazivovým obalem. Děložní svalovina se latinsky nazývá myometrium a od toho je odvozen název nádorového onemocnění postihující tuto vrstvu, myom nebo také myomatóza.

Myom

Lidské tělo je tvořeno mnoha buňkami. Podle potřeby organismu buňky rostou, dělí se a tvoří tak buňky nové. Staré a poškozené buňky na přání organismu umírají a nahrazují je nově vzniklé buňky. Pokud je však tento proces narušen, dochází k nekontrolovatelnému tvoření nových buněk, aniž by organismus potřeboval, a buňky staré a poškozené neumírají, jak mají. Dochází k hromadění buněk a vzniku nové hmoty neboli nádoru. V případě svalových buněk tvořící děložní svalovinu, které se nekontrolovatelně tvoří a hromadí, vytvářejí svalový nádor neboli myom. Děložní myom nebo také myomatóza dělohy je nádor nezhoubný, čili není tak agresivní jako nádor zhoubný a nemá potřebu napadat ostatní orgány a zakládat tam nové nádory neboli metastázy.

Vznik myomatózy dělohy

Myomatóza dělohy je nejčastější nádorové onemocnění, které se vyskytuje až u 40 % žen ve věku 30–50 let. Nádor může být jen jeden, označuje se jako myom, ale často jich bývá několik a říká se tomu myomatóza. Je to hormonálně závislý nádor a to znamená, že na něj má vliv působení přirozených ženských hormonů v průběhu plodného období ženy a v menopauze, kdy dojde k ukončení pravidelného menstruačního krvácení kvůli snížení hladin ženských hormonů, samovolně ustupuje. Přesná příčina vzniku ale není známa, roli hrají i genetické vlivy.

Příznaky myomatózy dělohy

Myomatóza není sama o sobě nebezpečná, ale způsobuje nositelce obtíže, obzvlášt' pokud nabývá větších rozměrů. Nejčastějším příznakem je silné a prodloužené menstruační krvácení, které může způsobit chudokrevnost a s ní související únavnost a slabost. Dalšími příznaky myomatózy mohou být bolestivý pohlavní styk, bolesti nebo pocit tlaku v podbřišku a časté močení, z útlaku močových cest zvětšenou myomatózní dělohou. Myomatóza dělohy může být také příčinou ženské neplodnosti. Pokud je přítomna v těhotenství, růst myomů se vlivem hormonů, které jsou v těhotenství zvýšeny, urychluje a může komplikovat průběh těhotenství nebo být příčinou komplikací při porodu.

Pokud trpíte silným či nepravidelným menstruačním krvácením, slabostí a únavou po námaze, bolestmi v podbřišku a dalšími výše uvedenými příznaky, je nutné navšítit gynekologa co nejdříve.

Diagnostika myomatózy dělohy

Při diagnostice myomatózy dělohy se provádí standartní gynekologické vyšetření a především vyšetření ultrazvukové. Při gynekologickém vyšetření lékař kontroluje pochvu a dělohu spolu s pohmatem podbřišku. Nejdůležitějším pro potvrzení myomatózy dělohy je ultrazvukové vyšetření. Ultrazvukem se vyšetřuje pánevní dutina přes pochvu a břicho. Ultrazvuk dá lékaři informace o děloze, dutině děložní, o velikostech jednotlivých myomů a provede kontrolu i ostatních orgánů v pánvi. Případně se ultrazvuk doplňuje hysteroskopií neboli vyšetřením děložní dutiny speciálním štíhlým optickým přístrojem, který se zavede pochvou do dělohy.

Léčba myomatózy dělohy

Pokud myomatóza dělohy nepůsobí potíže, je možné se obejít bez léčby a pouze chodit na pravidelné gynekologické kontroly. U starších žen, které mají výrazné potíže, jsou na sklonku plodného období, tedy před začátkem menopauzy a neplánují již těhotenství, se celá děloha odstraňuje. Tento výkon se označuje jako hysterektomie. Je to operační výkon, prováděný v celkové anestezii neboli celkovém znecitlivění při několikadenní hospitalizaci. Děloha může být odstraněna břišní cestou z řezu při otevřené operaci, dále laparoskopicky nebo poševní cestou. Laparoskopie je metoda, při které lékař provede několik malých otvorů do břicha. Těmito otvory se pak pomocí optického přístroje a dalších nástrojů provede odstranění dělohy, přičemž celý zákrok lékař sleduje na monitoru. Obvykle bývají ponechány vejcovody a vaječníky, jejichž funkce, která je spojená s tvorbou hormonů, je pro ženu důležitá. Pokud je žena již v menopauze, odstraňují se i tyto orgány. Jiný je postup u mladých žen, které plánují těhotenství. Zde je důležité dělohu ponechat a odstranit jen nádory, které by bránily průběhu těhotenství. Ty se odstraňují laparoskopicky nebo hysteroskopicky. Hysteroskopií lze jak pozorovat optickým přístrojem dělohu zevnitř, tak i jeho pomocí odstranit jednotlivé myomy.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email