Nádor ledvin

18.3.2012 , Josef Prokeš

nador-ledvin-rakovina-ledvin.jpg - kopie
nador-ledvin-rakovina-ledvin.jpg - kopie
Nádor ledvin, jinak řečeno rakovina ledvin, v české populaci je naneštěstí řazen mezi první příčky nádorů v Evropě. Nejčastějším nádorem ledvin je nádor zvaný adenokarcinom. Ten tvoří až 85 % všech nádorů ledvin u dospělých jedinců, a to zejména kolem 60 let věku. Léčba tohoto nádoru je zejména chirurgická, tedy odstranění nádoru, někdy odstranění celé ledviny.

Nádor ledvin

Česká republika se výskytem nádorů ledvin bohužel řadí na první místo ve sledovaných zemích Evropy. Výskyt nových onemocnění nadále stoupá, a to jak u žen, tak u mužů. V roce 2006 v České republice onemocnělo 2 603 lidí a zemřelo jich 1 068. Kromě vzácných dědičných forem, zůstává příčina vzniku tohoto onemocnění nejasná. Udává se však 1,5 až 2,5krát vyšší výskyt nádorů ledvin u kuřáků.
Nádory ledvin obecně rozdělujeme na benigní (nezhoubné) a maligní (zhoubné). Benigní nádory jsou často neagresivní, dobře operovatelné, nemají tendenci se rozrůstat do okolí a vytvářet metastázy. Hlavním zástupcem benigních nádorů ledvin je angiomyolipom (angio = cévy, myo = svalové buňky, lipom = nádor z tukové tkáně), který se chová většinou benigně, jen velmi vzácně najdeme maligní formu tohoto nádoru.
Maligní nádory jsou naopak agresivní, často prorůstající do okolí, a proto je hranice chirurgického výkonu obtížně určitelná. Dále mohou vytvářet metastázy neboli druhotná ložiska nádoru v organismu. Nejčastějším zástupcem maligních nádorů ledvin jsou karcinomy.

Nejčastějším nádorem ledvin je adenokarcinom

Nejčastějším typem nádoru ledvin je adenokarcinom, někdy nazýván Grawitzův nádor. Tvoří 85 % všech nádorů ledvin s vrcholem výskytu kolem 60 let věku. Adenokarcinom je zhoubný nádor, který je považován za extrémně nebezpečný, jelikož roste nepozorovaně a častokrát zcela bez příznaků. Bohužel rychle metastazuje do plic, kostí a mozku, což se projevuje především u kostních metastáz silnými a nepříjemnými bolestmi postižených kostí. Naopak u dětí je nejčastější Wilmsův tumor. Prognóza u Wilmsova tumoru je však oproti adenokarcinomu velmi dobrá. U nádorů lokalizovaných uvnitř ledviny přežívá 90 % dětí. Pokud je nádor oboustranný nebo rozšířen i mimo ledvinu, přežívá 60 % dětí.

Příznaky nádoru ledvin

Celkové příznaky nádorového bujení se začínají rozvíjet pozvolna a zahrnují především zvýšené teploty až horečky nejasného původu, noční pocení, chronickou únavu bez jasné příčiny, náhlý úbytek na váze a nechutenství. Příznaky spojené s močovým ústrojím jsou často způsobeny nádorem, ale mohou mít i jinou příčinu (např. infekci nebo úraz). Patří mezi ně hematurie, tj. přítomnost krve v moči, doplněná bolestí v bederní krajině a nakonec hmatným nádorem. Ten je však již známkou pokročilého onemocnění, kdy pacient nevěnoval dostatečnou pozornost výše zmíněným příznakům a nepřišel k lékaři dříve.

Vyšetření při podezření na nádor ledvin

Při návštěvě u lékaře je pacient podroben pečlivému rozhovoru se zaměřením zejména na rizikové faktory, výskyt nádorových onemocnění v rodině a přítomnost příznaků odpovídajících nádoru. Poté je zevrubně vyšetřen nejprve pohmatem, kdy lze často nahmatat nádorovou tkáň přes břišní stěnu, poté je odeslán na ultrazvukové vyšetření dutiny břišní, při němž se dají najít i případné jaterní metastázy. Všichni pacienti projdou také CT vyšetřením, aby bylo možné určit přesné umístění nádoru ledvin a jeho vztah k okolním orgánům. Pokud žádná z předchozích metod neprokáže s určitostí nádor ledvin, používá se tzv. punkce ledviny, kdy lékař napíchne malý kousek ledvinné tkáně a prozkoumá ho pod mikroskopem.

Léčba nádorů ledvin

Základem léčby tumorů ledvin je léčba chirurgická, a to buď radikální odstranění celé ledviny, nebo záchovná operace, která ponechá část funkčního orgánu na místě. Po radikální operaci dochází k návratu nemoci asi u 20–30 % pacientů. Čím déle je nemocný bez projevů nádoru, tím je lepší prognóza. Další možností léčby je chemoterapie. Chemoterapie je léčba chorob chemickými látkami. Nejčastěji se užívá ve smyslu léčby nádorů cytostatiky, která tlumí buněčný růst a ničí nádorové buňky. Bohužel adenokarcinom je málo citlivý na chemoterapii, a proto se podává jen málo. Ozařovací terapie je taktéž málo účinná, neboť nádorové buňky jsou odolné i vůči záření. Po operaci jsou nemocní sledováni tak, aby bylo možno včas zachytit případné nové metastázy a odoperovat je. Kontroluje se i druhá ledvina, zda se v ní nevyskytl nádor a zda je její funkce dostatečná pro odstraňování škodlivých látek. Velký pozor se dává na případné infekční choroby této zbývající ledviny, které mohou poškodit její funkčnost a odkázat pacienta na dialyzační terapii.

Rizika nádorů ledvin

Rizikové faktory karcinomu ledvin jsou především kouření, obezita, kontakt s ropnými produkty, azbestem nebo těžkými kovy. Pokud jste tedy ve věku kolem 60 let, jste vystaveni rizikovým faktorům nebo se u vás vyskytly příznaky podobné zde uvedeným, navštivte co nejdříve svého praktického lékaře, aby byl případný nádor zachycen včas a zvýšena pravděpodobnost vyléčení.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email