Neplodnost

15.4.2012 , Veronika Fejfarová

neplodnost.jpg - kopie
neplodnost.jpg - kopie
Neplodnost je jiné označení pro neschopnost počít dítě a je způsobená různými příčinami. V dnešní době je neplodnost velmi diskutované téma, jelikož se týká asi 15% párů. V České republice existuje asi 30 center zabývajících se neplodností, tzv. centra asistované reprodukce. Jejich vlivem došlo ke snížení neschopnosti párů počít vlastního potomka na 3-5%.

Neplodnost

Neplodnost je definována jako neschopnost počít dítě při pravidelném nechráněném pohlavním styku do dvou let. Dělí se na primární a sekundární. Při primární neplodnosti ještě nikdy nedošlo k otěhotnění, zatímco u sekundární už těhotenství bylo, ať už úspěšné nebo neúspěšné, které skončilo například potratem nebo při mimoděložním těhotenství. Muži i ženy se na neplodnosti podílejí přibližně stejnou měrou. I když v posledních letech se plodnost mužů začíná ještě více snižovat. Je to způsobeno hlavně klesajícím počtem zdravých spermií, na které má negativní vliv prostředí a způsob života. U žen hraje roli zvyšující se věk, životní styl a různá onemocnění, která způsobují poruchy uvolnění nebo uhnízdění vajíčka.

Oplodnění

Pro početí potomka je třeba splynutí jedné spermie muže a vajíčka ženy. Vajíčko, nejčastěji jedno, uzrává ideálně každý měsíc ve vaječnících a uvolňuje se při ovulaci. Poté je schopno oplodnění asi 24 hodin. U mužů se spermie tvoří ve varlatech, která jsou uložena v šourku, což je kožovitý vak pod penisem. Zde je totiž zhruba o 2 stupně nižší teplota než ve zbytku těla, kterou potřebují varlata pro správnou funkci a tvorbu spermií. Zdravému muži se jich za den vytvoří až sto milionů. Po ejakulaci neboli výronu semene jsou schopny přežít v ženském těle tři až čtyři dny. Ovšem schopnost oplodnit vajíčko mají jen 48 hodin. Toto vyzrávání pohlavních buněk, vajíček a spermií, není náhodné, ale je přísně řízeno z vyšších center. Vaječníky a varlata podléhají řízení hormonů, které se uvolňují hypofýzou. Hypofýza je část mozku, která má právě za úkol produkovat různé hormony. Navíc i ona je kontrolována ještě vyššími centry v mozku. Po oplození vajíčka spermií nastává složitý proces, kdy se buňky zmnožují, často se však stane, že dojde k nějaké chybě, ovšem s tím si organismus dokáže poradit. Právě takto poškozený zárodek budoucího miminka se neuchytí v děloze a je vyloučen s krví při menstruaci. Žena ani nepozná, že došlo k oplození. Pokud by k této přirozené selekci nedocházelo, tak by se až 80 % dětí narodilo postižených.

Neplodnost u mužů

Jak již bylo řečeno, muži a ženy se na neplodnosti podílejí přibližně stejnou měrou. Nejčastější příčinou neplodnosti u mužů bývá nízký počet a kvalita spermií. Na vině může být špatná regulace tvorby spermií hormony. Dále může být příčinou porucha funkce varlat způsobená např. poškozením vyšší teplotou v břiše při nesestoupení varlat do šourku, různými infekcemi, varikokélou neboli rozšířením žil v šourku, které varlata zahřívají a utlačují či úrazy varlete. Varlata, stejně jako mozek, jsou od imunitního systému člověka oddělena ochrannou bariérou, jelikož by se mohlo stát, že by je imunitní systém mohl označit jako cizí a poškodit je. Právě při úrazech dochází k narušení této bariéry a zánětu varlat. Na neplodnosti se podílí také porucha erekce a ejakulace. Penis obsahuje topořivá tělesa, která se při vzrušení plní krví a zvětšují svůj objem. Díky tomu penis ztvrdne a vztyčí se. Takový je obraz erekce. Při její poruše, a to nejčastěji díky cévním onemocněním či psychickým vlivům, nemůže dojít k plnohodnotnému pohlavnímu styku a tudíž ani k oplození ženského vajíčka. Při ejakulaci dochází k výronu semene ze ztopořeného penisu při vyvrcholení. Ejakulace může být negativně ovlivňována některými léky. Může se také stát, že ejakulát neboli sperma či semeno neobsahuje spermie. Toho si muž nemusí vůbec všimnout. Na vině je ucpaný kanálek neboli chámovod, který transportuje spermie z varlete do prostaty, kde se většina ejakulátu tvoří.

Vyšetření

Nejjednodušším a nejspolehlivějším vyšetřením neplodnosti u mužů je spermiogram. Při něm se mikroskopem vyšetřuje vzorek spermatu, který muž poskytne, nejčastěji masturbací, přímo na místě v uzpůsobené místnosti či v pohodlí domova. Je však zapotřebí použít speciální sterilní nádobky na zachycení semene. Při spermiogramu se hodnotí množství vzorku, počet spermií, jejich pohyblivost, kvalita a tvar.

Neplodnost u žen

Mezi nejčastější příčiny neplodnosti u žen řadíme poruchu hormonů a činnosti vaječníků, poškození vejcovodů, endometriózu, anatomickou odchylku a poruchu dělohy, vývojové vady genitálu, poruchu funkce imunitního systému a psychický stav. Vlivem vývojových vad či onemocněním části mozku, která uvolňuje potřebné hormony, vznikají poruchy plodnosti, při kterých se neuvolňují pohlavní hormony tak jak by měly. Tyto poruchy hormonů mají souvislost i s poruchami činnosti vaječníků, díky kterým vajíčko nemůže dozrát či se z vaječníku uvolnit. Nedochází tedy k ovulaci. V případě poškození vejcovodů může být žena zcela plodná co se týče vajíček, avšak ke zralému a uvolněnému vajíčku se díky neprůchodnosti vejcovodů nedostanou spermie, aby jej oplodnili či se oplozené vajíčko nemůže dostat do dělohy, aby se tam uhnízdilo a vyvíjelo. Neprůchodnost vejcovodů vzniká nejčastěji jako následek dlouhodobých špatně léčených nebo neléčených gynekologických zánětů. Endometrióza je také jednou z příčin neplodnosti a neprůchodnosti vejcovodů. Je to stav, při kterém se nachází děložní sliznice mimo dělohu a to nejčastěji na vaječnících, vejcovodech a močovém měchýři. Tato místa se sliznicí z dělohy podléhají vlivu hormonů a při menstruaci i zde dochází ke krvácení. Místa se postupně zajizví a vzniknou srůsty, které způsobují neplodnost. Při poruše dělohy se nemůže oplodněné vajíčko uhnízdit a vyvíjet. V případě poruchy imunitního systému vzniká imunologická neplodnost, při které imunitní systém napadá tělu cizí spermie, ale také tělu vlastní tkáně a orgány.

Vyšetření

U žen se provádí hormonální vyšetření z krve a ultrazvukové vyšetření dělohy a vaječníků. V některých případech, především když se předpokládá chorobný nález, se provádí laparoskopické vyšetření. Při něm provede lékař několik malých otvorů do břicha, kterými se zavedou nástroje, zdroj světla a kamera spojená s televizní obrazovkou, na které lékař sleduje prováděné vyšetření.

Léčba neplodnosti

Při pravidelném nechráněném styku do 1 měsíce otěhotní 30 % žen, do sedmi měsíců až 75 % a do jednoho roku 80 % žen. Do konce druhého roku počne 85 % žen. Tato procenta následně už moc nerostou, proto je třeba tuto situaci začít řešit. Neplodnost se dá v dnešní době dobře léčit. V České republice je téměř 30 center, která se právě na léčbu neplodnosti specializují. Téměř v polovině případů se podaří vyřešit prvotní příčinu neplodnosti a dojde ke spontánnímu otěhotnění a v té druhé dojde k otěhotnění za pomoci asistované reprodukce. Jen asi 3 - 5 % párů nejsou schopny mít vlastní dítě.

Léčba neplodnosti u mužů

Léčba mužské neplodnosti závisí především na příčině. Varikokéla s ucpaným chámovodem se řeší chirurgicky. V případě poškozování spermií imunitním systémem jsou metodou léčby imunosupresivní léky, které funkci imunitního systému tlumí.  V ostatních případech či pokud předchozí léčebné metody selhaly se přistupuje k metodám asistované reprodukce.

Léčba neplodnosti u žen

Léčba ženské neplodnosti také závisí na vyvolávající příčině. Hormonální poruchy se léčí léky ovlivňující hormony nebo léky, které tyto hormony, v případě, že v těle chybí, dodají . Chirurgickým zákrokem se léčí neprůchodné vejcovody, endometrióza a srůsty. V případě imunologické neplodnosti se imunitní systém tlumí léky. Pokud ani po těchto léčebných metodách žena neotěhotní, přistupuje se taktéž k metodám asistované reprokuce.

Pokud máte nechráněný styk a ještě jste neotěhotněli, a přitom to netrvá déle než rok, není třeba se tím znepokojovat. I u zdravých párů se početí nepodaří hned. Samozřejmě se doporučuje mít přiměřenou váhu a žít zdravým životním stylem. Pokud se ovšem početí nedaří delší dobu, je třeba navštívit svého lékaře, který vám doporučí další postup a posune Vás blíže k cíli na cestě za miminkem.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email