Névus

8.4.2012 , Lucia Hlavatá

nevus.jpg - kopie
nevus.jpg - kopie
Névus neboli mateřské znaménko je útvar na kůži, který vzniká zmnožením melanocytů do jednoho místa. Névus vypadá jako skvrna, vyvýšený hrbolek nebo uzlík pleťové až hnědočerné barvy. Podle projevů rozdělujeme névy do několika skupin. Riziko névu, zejména dysplastického, spočívá v tom, že se může zvrhnout ve zhoubný nádor, melanom.

Névus

Pigmentový névus, známý spíš pod lidovým názvem mateřské znaménko, patří do skupiny nezhoubných kožních projevů. Jedná se o ohraničený kožní útvar, který vzniká jako vývojová porucha ještě před narozením nebo může být získán v průběhu života. Névus je tvořený seskupením zmnožených melanocytů do tzv. hnízda. Melanocyty jsou buňky nacházející se ve spodní vrstvě pokožky a produkují barvivo melanin. Na aktvitě melanocytů je závislá barva kůže. Ke stimulaci produkce melaninu dochází hlavně vlivem UV záření. Névy se mohou během života měnit a z některých dokonce může vzniknout zhoubný nádor, který se nazývá melanom.

Vznik névu

Névy, neboli mateřská znaménka, vznikají nejčastěji na podkladě embryonální poruchy. To znamená, že vznikají již během vývoje plodu. V takovém případě dojde k nahromadění pigmentových buněk do jedné menší plochy a vzniká tak névus. Névy mohou být jak vrozené, tak geneticky podmíněné, tedy zděděné od našich rodičů. Jsou ale i případy, kdy se névy vytvoří až během puberty, což je připisováno vlivu hormonů. Stejně tak mohou hormony zapůsobit během těhotenství či klimakteriu a způsobit tak vznik névu. Ať se mateřské znaménko na těle objeví v jakémkoli věku, je potřeba ho sledovat, protože u každého névu je riziko přechodu této nezoubné formy ve formu zhoubnou.   

Příznaky névů

Běžný pigmentový névus má pestrý vzhled. Může být plochý nebo vyvýšený, od několika milimetrů až po rozsáhlé plochy. Téměř vždy je hnědé barvy, mohou se však lišit odstínem. Základem však je, že barva je v celém útvaru stejná. Tím se liší od névů atypických neboli dysplastických. Tyto névy se objevují především u dospělých osob, které mají na těle větší počet znamének a objevují se zejména v horní části trupu. Névy jsou různě velké, nepravidelně tvarované, nestejnoměrného zabarvení od růžové, přes světle, tmavě hnědou až černou. Typické pro dysplastický névus je tmavý střed a světlejší okraje. Někdy je obtížné odlišit tento névus od rakoviny kůže, agresivního nádoru kůže - melanomu. To je možné jen odebráním vzorku na histologické vyšetření.

Z jiných forem névů se můžeme zmínit například o névu Spitzové. Tento névus se vyskytuje u dětí a mladistvých jako rychle rostoucí hrbolek světle hnědé až načervenalé barvy, připomínající melanom. Je však zcela nezhoubný. Dále je to névus Suttonův neboli halo névus, který je charakterizovaný bělavým dvorcem zvaným halo v jeho těsném okolí. Modrý névus vzniká většinou v dětství, častější je u žen a u lidí tmavší pleti. Névus spilus je považován za formu vrozeného névu. Jeví se jako několika centimetrová hnědavá, kávová skvrna, ve které se postupně vytvářejí drobné tmavší skvrnky. Dalším typem je mongolská skvrna. Její velikost může být až 10 cm a vyskytuje se v křížové krajině u Japonců, Číňanů nebo mongoloidních dětí.

Typy névů

Existuje mnoho různých typů pigmentových névů. Můžeme je dělit na běžné, netypické a jiné zvláštní formy. Névus se může vyskytovat kdekoliv na těle. Vypadá jako skvrna, vyvýšený hrbolek nebo uzlík pleťové až hnědočerné barvy.

Névus může vzniknout již během vývoje plodu, říkame jim pak kongenitální neboli vrozené návy. Mají velikost od 1 cm až po gigantické, které měří více než 20 cm. Někdy může mít ložisko tvar části oděvu, tzv. plavkový névus. Většinou bývají pokryty zmnoženými vlasy.

Névy můžou přibývat i v průběhu života, většinou se tak děje do 20 let věku. Obvykle jsou mnohočetné, od několika znamének až po stovky. Jejich velikost zřídka přesahuje 2 cm, jedná se tedy spíš o útvary menší. Rozhodující vliv na počet a charakter névů má dědičnost.

Pigmentové névy můžeme dále dělit podle toho, v jaké hloubce se v kůži nachází. Névy, které jsou tvořeny hnízdami melanocytů ve spodní části pokožky, jsou většinou hladké ploché skvrnky. Ty, u kterých jsou melanocyty pouze ve škáře, vypadají jako bradavičnaté hrbolky, někdy i s chlupy. Také se vyskytují névy složené, které jsou kombinací předchozích dvou.

Névus a jeho komplikace

Některé névy se mohou zvrhnout v rakovinu kůže. Platí to hlavně o dysplastických névech. Proto je potřeba pravidelného sledování těchto znamének. Rovněž v případě jakýchkoliv pochybností je na místě návštěva kožního lékaře. Podezřelá jsou znaménka, která mají nepravidelný tvar, jsou neostře ohraničená, větší než půl centimetru nebo se rychle zvětšují, dále znaménka černá nebo vícebarevná a hrbolatá. Takto změněná znaménka je nutno chirurgicky odstranit. Pokud se rakovina kůže neodhalí včas, končí smrtí. Proto nepodceňujte návštěvu ordinace kožního lékaře, v rámci prevence by ji měl člověk absolvovat jednou do roka, ideálně po letní sezóně.

Léčba névu

Zde opět záleží na typu névu. Tak například dysplastický névus, u kterého hrozí maligní zvrat, tak jeho léčba spočívá v menším chirurgickém zákroku. Zda je potřeba takový dysplastický névus odstranit, posoudí nejlépe kožní lékař a to podle určitých kritérií – velikosti, zbarvení, rychlosti růstu atd. Odstraněný névus se vždy posílá na histologické vyšetření, aby se potvrdila diagnóza, že šlo opravdu o nezhoubný útvar. Dále se pouze sleduje výskyt dalších, nově přibývajících, névů a rychlost jejich růstu.

Prevence vzniku névu

Prevence samotného vzniku névu neexistuje, je však možná a velmi důležitá kontrola již vzniklého névu a to po celý život. Je to v podstatě prevence zvratu v maligní čili zhoubnou formu. Takovou prevencí se myslí pravidelné kontroly jak u kožního lékaře, tak sám doma. V případě znamének na zádech požádejte blízkou osobu, aby vám je zkontrolovala. Právě na zádech bývají znaménka kvůli špatné viditelnosti často přehlédnuta. Důležité je kontrolovat znaménka před létem a v jeho průběhu a zejména po něm, či po dovolené, kde jste byli vystavováni větší míře slunečního záření. Jakmile by se vám zdála na névu jakákoli změna, určitě neváhejte a navštivte co nejdříve kožního lékaře. Naši kůži bychom měli správně chránit před UV zářením a to jak opalovacími krémy s vysokým ochranným faktorem, oděvem, tak pobytem ve stínu. Když již vystavujete vaši kůži UV záření, alespoň ji dostatečně mažte krémem s vysokým ochanným faktorem, zejména pak oblasti, kde se nacházejí mateřská znaménka.

Diskuze:

Kateřina : Dobrý večer, je možné že halo nevus začne ustupovat? Syn má ve vlasech 12 ložisek , na všech místech , nevus pihu celou vybelil a zůstali mu šedé vlasy teď po zimě se mu pihy zas barví do hněda vlasy šedé zůstávají šedé , je to normální ?

3. května 2020 23:52

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email