Plíce a kouření

14.4.2012 , Pavel Xinopulos

plice-a-koureni.jpg - kopie
plice-a-koureni.jpg - kopie
Plíce jsou párový životně důležitý orgán, který je často a bohužel vědomě poškozován kouřením. Nejčastěji dochází k poškození plic v podobě vzniku nádorů, ale výjimkou nejsou ani jiná závažná onemocnění. Přes všechny jasné důkazy svědčící o špatném vlivu kouření na stav našich plic, kuřáků u nás i v zahraničí stále přibývá.

Plíce a kouření

Plíce jsou životně důležitý orgán. Zajišťují dýchání, což je složitý děj, kterým obohacují krev přitékající do plic kyslíkem a zbavují ji oxidu uhličitého, který organismus produkuje jako odpadní látku. Okysličená krev přichází do srdce a odtud je vypumpována do celého těla, ke všem orgánům. Celá řada onemocnění, která jsou vyvolána kouřením, velmi vážně poškozují naše plíce, ale i ostatní životně důležité orgány.

Závislost na tabáku

Kouření se v dnešní době připodobňuje k celosvětovému nekontrolovanému šíření infekční nemoci, hovoříme přeneseně o „pandemii kouření". Zvyšování počtu kuřáků v České republice v nezletilé populaci je přitom velmi nepříznivým jevem, který otvírá dveře pro vznik závislosti na tabáku se všemi zdravotními důsledky. Podle informací z roku 2011 žije v České republice 24,5 % osob, které denně kouří, z toho 30 % všech mužů a 19 % všech žen, přičemž počet kuřáků v porovnáním s minulými lety narůstá. 

 Následky kouření na plicích

Lidé kouří již několik tisíciletí. První zmínky o kouření se datují do doby starověku. Nicméně až počátkem 20. století se stalo kouření společensky „uznávaným" a zpočátku i velmi moderním návykem, zejména vlivem reklamy a postupné změny životního stylu. Důsledky kouření ovšem nebyly dlouhou dobu známy, ba dokonce spekulace o zhoubných následcích kouření vyvolávaly i počátkem 20. století u předchozích generací nedůvěřivý úsměv na tváři. Smutnou pravdou je, že tento úsměv přetrvává u řady osob nynější generace dodnes. Až v padesátých letech minulého století bylo poprvé vědecky dokázáno, že kouření cigaret jednoznačně a velmi prudce zvyšuje riziko vzniku rakoviny plic a dalších nemocí. Kouření cigaret je prokazatelně nejrizikovější v porovnání s ostatními způsoby užívání tabáku, jako jsou doutníky, dýmky aj. Je třeba ovšem připomenout, že i ty jsou značně škodlivé. V dnešní době můžeme již s jistotou prohlásit, že pravděpodobnost předčasného úmrtí kuřáka na nemoci spojené s kouřením cigaret při celoživotním kuřáctví je přibližně hrozivých 50 % oproti nekuřákovi. Pravidelný a dlouhodobý pobyt v zakouřených prostorách, tzv. pasivní kouření, dvojnásobně zvyšuje riziko vzniku rakoviny plic oproti pobytu v nekuřáckých místnostech. Nebezpečí vzniku onemocnění je tedy i v tomto případě značné.

Nemoci plic z kouření

Kuřáctví zkracuje život v průměru o 10 let a nejde o „pouhé" zkrácení délky života, ale také o výskyt řady dalších onemocnění, které se objevují již po kratším období kouření – zejména o tzv. chronickou obstrukční plicní nemoc, dříve označovanou jako chronickou bronchitidu. Toto onemocnění je typické postupným nárůstem dušnosti (téma dušnosti je zpracováno ve zvláštním článku) a vykašláváním hlenu, zvýšeným rizikem vzniku infekčních nemocí a celou řadou dalších potíží. Navíc výrazně snižuje kvalitu života a jeho léčba je finančně velmi nákladná. Existuje ovšem plejáda dalších plicních, ale i mimoplicních nemocí, které kouření provázejí a jsou s ním jednoznačně spjaty. Nejnebezpečnějším, ale bohužel velmi častým následkem kouření je zhoubný nádor plic. Jde o druh nádoru spojený s kouřením, který je – i přes moderní léčbu – často smrtící. Rakovina plic je celkově nejčastější příčinou úmrtí na nádory v USA, přičemž jí lze téměř zcela předejít, a to zanecháním kouření.

Jak odvykat kouření

Je prokázáno, že při zanechání kouření klesá riziko vzniku rakoviny plic až o 90 % v porovnání s kuřáckou veřejností. Je ovšem důležité nekouřit trvale. V případě, že kouříte, navštivte poradnu pro odvykání kouření, kde Vám odborníci poradí, jak tuto závislost porazit, popřípadě Vám předepíší moderní léky pro snížení nepříjemných pocitů při odvykání, tzv. abstinenčních příznaků. Nekuřáctvím tak zvýšíte šanci pro Váš delší a mnohem zdravější život.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email