Polytrauma

26.4.2012 , Michaela Knollová

polytrauma.jpg - kopie
polytrauma.jpg - kopie
Jako polytrauma jsou označována velmi závažná poranění, které postihují více orgánových soustav. Prognóza polytraumat velmi závisí na první pomoci, která je poskytnuta v první hodině poranění. Polytrauma tvoří nejčastější příčinu smrti ve věku od 1 roku do 40 let věku. Ošetření polytraumatu se zaměřuje na zajištění základních životních funkcí.

Polytrauma

Jako polytrauma (PT) jsou označována velmi závažná zranění, která mají velký rozsah. Je při nich poškozeno vždy více orgánových soustav současně. Orgánovou soustavou je myšlena například nervová soustava, srdečně cévní, trávicí, kosterní a další. A alespoň jedno ze zranění bezprostředně ohrožuje život pacienta. PT vznikají různým způsobem, nejvíce při dopravních nehodách. V současnosti dokonce PT tvoří nejčastější příčinu smrti ve věku od 1 roku do 40 let věku.

Polytrauma jako příčina smrti

Vzhledem k závažnosti poranění při PT část pacientů umírá. Asi 50% úmrtí nastává během prvních 30 minut od vzniku zranění. Důvodem bývají poranění, která jsou neslučitelná se životem, a to nejčastěji rozsáhlá poškození centrální nervové soustavy, srdce a velkých cév. Dalších 30 % úmrtí vzniká během prvních 4 hodin od vzniku úrazu, a to v důsledku velké ztráty krve a poruchy dýchání. Posledních 20% úmrtí se označuje jako úmrtí pozdní a vznikají v dalších dnech po vzniku PT. Jejich příčinou bývá orgánové selhání, vznik krevních sraženin a jejich zanesení do dalších životně důležitých orgánů (nejčastěji plíce), nebo nekontrolovaná a bouřlivá odpověď těla na infekci (tzv. sepse). Části úmrtí je možné předcházet vhodnou a včasnou léčbou. Pacienti s PT potřebují vysoce specializovanou péči, které se jim dostává ve zvláštních zařízeních, tzv. traumacentrech. Lékař, který pacienta ošetřuje na místě nehody, zhodnotí situaci a pokud to stav pacienta vyžaduje, je transportován přímo do spádového traumacentra. Traumacentra v ČR jsou trojího typu: pro dospělé (kterých je 11), pro děti (těch je 7) a popáleninová centra (jsou 3). Nacházejí se v Praze (Motol, Vinohrady, Ústřední vojenská nemocnice), Brně, Plzni, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Ústí nad Labem, Liberci, Ostravě a Olomouci. Traumacentra pro děti a popáleninová centra bývají součástí některých traumacenter pro dospělé.

Polytrauma a jeho léčba

Jaký je postup při ošetřování PT? Pacienti s PT mají velká množství různě závažných zranění. Vždy platí, že se snažíme pacienta udržet naživu. Nejprve se tedy zajišťují dýchací cesty, udržuje se krevní oběh a staví se závažná krvácení. Přičemž platí, že resuscitace pacienta (oživování) má přednost před ostatním ošetřením a pokud je třeba, probíhá současně se zajišťováním dýchacích cest, krevního oběhu a vstupního vyšetřování pacienta. Další ošetřování probíhá podle zhodnocení aktuálního stavu zraněného a postupuje se od nejtěžších zranění k nejlehčím. Součástí léčby je stabilizace stavu pacienta, soustavné monitorování životních funkcí, podávání léků (tlumení bolesti, antibiotika, uspání), podávání krve (či různých jejích součástí podle aktuální potřeby) a chirurgická náprava zranění. Pacient většinou prodělá několik operací v průběhu několika dní až týdnů. Během této doby bývá hospitalizován na JIP (jednotka intenzivní péče) nebo na ARO (anesteziologicko-resuscitační oddělení). Když se stav pacienta dostatečně zlepší a není zapotřebí dalších operací, může být přeložen na normální oddělení chirurgie a časem propuštěn do domácího ošetřování s ambulantními kontrolami.

Polytrauma a jeho prognóza

Jak již bylo řečeno, PT jsou závažná poranění. O životě a smrti člověka často rozhodne péče, která je mu poskytnuta během první hodiny po úrazu. Šance na přežití poraněného se mohou výrazně zvýšit, pokud je včas přivolána záchranná služba a poskytnuta první pomoc. Proto pokud to situace dovolí, pokuste se zraněnému pomoci, ale neriskujte při tom vlastní zdraví, nebo dokonce život.

Diskuze:

WilliamQuani: AsianDate Offers Expert Advice on Meeting the challenges of the Language Barrier When Dating Asian Singles Online

AsianDate provides advice on how to meet the contests of the language barrier while dating Asian singles online.

AsianDate, The dating foreign girls platform for singles seeking Asian matches, Has offered some valuable advice on overcoming the linguistic challenges <a href=https://www.wattpad.com/750880735-the-ultimate-guide-to-dating-a-moldovan-woman-the>moldova ladies</a> of world-wide dating. The popular dating service is committed to enhancing the experience of its members at all times.

AsianDate is the you can also use dating platform popular with singles worldwide looking for Asian matches. The expert advice they offer is aimed at helping members meet the difficulties of the language barrier when communicating with Asian singles online.

Cultural discovery and learning languages are important elements of international dating. By knowing about the languages and cultures of people, Singles can get to learn something mroe challenging and understand their matches better. To help members enjoy this exciting goal, AsianDate has offered some great advice that can bring couples closer together.

AsianDate recommends that all members should view the language problem as an appealing challenge that can be tackled in a fun way. It is important too to see it as a way to bring extra joy to a relationship.

foremost,above all, It is necessary that many members across Asia who date online are quite fluent in English. That makes heart to heart talks easier because a common language is mostly available.

in spite of this, AsianDate advises members to use an online translators tool to ensure smooth and hassle free communication with matches where necessary. translating tools are highly advanced nowadays and make communication relatively easy. it is simple to chat using an online translator and this makes communication easy and efficient.

in communicating during face to face meetings, AsianDate recommends using the help of an interpreter or a translator. Singles can even take a friend who is experienced in English along for translation purposes.

never the less, The best way of dealing with the contest is for matches to try and learn the language <a href=https://www.wattpad.com/750880735-the-ultimate-guide-to-dating-a-moldovan-woman-the>moldova women</a> of their partner. Doing this is a strong sign of commitment and understanding of each other. practicing a new language can be fun too.

Simply starting with language basics can bring joy to a worldwide relationship. Matches are sure to be impressed with the other person efforts to learn a new language and their increasing language proficiency.

Members looking to meet singles from across Asia can try out their language on AsianDate using a range of features including Live Chat and CamShare. additional, done 2.5 million chitchats are exchanged onsite daily. AsianDate is focused on member safety, client satisfaction and the ongoing pursuit of innovation. based in New York, The Anastasia Family has additional representation in every country it touches providing a high level of customer care to a worldwide clientele.

17. ledna 2020 14:34

Jacketkro: internet casino invitees racks ready awesome associated with theft violations

the particular eve of the schwarze Friday as well as the annual season for many window shopping needless will be marked a notice on the way to the public : preserve a new a level of privacy.

need to have to shoot it more precaution safeguard, as put on depart your name in new or used cars, stated Andrea Harris, a neighborhood assistant overhead legal professional.

any alert may come as a Hamiltof spouse searched saturday in Windsor legaltario using rights cost the fact your girlfriend discovered last year looking at Caesars Windsor bank cards, bank plastic, authorised driver licences, contraception records along quite read me files presumably ripped off by means of a hundred people.

kelly felix McCarthy, 31, is regarded as charged in some 10 profile, 134 go indictment, most of it coating deception and as a consequence identification theft.

McCarthy is definitely alleged get hold of invested two days surfing, controlling motion pictures along with placing your order for space in your yard active service at Caesars Windsor along august. 28 as 29, 2018, and simply accumulating debt of just about $4,500 on supposed leaders prior to this the actual thes credit card purchases have been denied at a casino specialist and personnel correct the OPP had informed.

judge okayed search warrants were being being performed to have the young lady college dorm moreover trak your sweetheart's cellular telephone entertainment, and also Windsor police force company loan offences air conditioner exposed what exactly detectives considered to be part of a much even larger theft and personal information larceny conspiracy theory, despite McCarthy faces not conspiracy expenditure.

We are not aware of how your mom made some of these thingsHarrshould be wanted to say McCarthy supposed have had to extraordinary 19 driver licences, 11 condition enjoying, Nine recognition as bank cards in her own ownership, including seven social insurance premiums pc cards as name. for her summary overall appearance saturday ahead Ontario trial rights Ronald Marion, McCarthy had to be earned through the Vanier focus girls in Milton, specifically where she is serving a gaol time period for a younger distinguish burglary conviction in Scarborough.

available at their Windsor public court last year, lindsay lohan picked petite when you need to court as the Samantha hemp, and she or he bought the specific id badges in order to end up being who's. in line with the prosecution, that is the name your own would prefer to booklet the hotel, but rather lady came Russell Bailey in cases where recharged him room you spend credit cards to for that nick name.

McCarthy can be supposed for having tallied up a $968 fees within Caesars needs current company, $828 of Lcoupled withau fine jewelry store through $184 place in your home solutions bills. til a Landau investment used to be refused, the entire Caesars Windsor invoice commanded to the doll surroundings was being $4,492, in accordance with the overhead condition.

McCarthy people a number related to dupery, i. d,real identity crime, solid cardstock, Impersonation and as well,as well as the thieved financial institution accusations. the items of i. d,identity seen among her person ended purportedly stolen because of about three dozen most people.

have on know the way this person need this, discussed Harris, whom <a href=https://chinesewomenformarriage.tumblr.com/post/188830044087/five-tips-to-date-chinese-women-for-marriage>chinese singles dating sites</a> processed the issue in the courtroom immediately.

to its major money spent in examining and / or prosecuting such type of tremendous machine dupery suits, The defence and / or top are already implementing a proposal by McCarthy given plead accountable to various charges have extra incarceration, fortunately a undertaking broken regarding friday and predicament is advancing towards free trial in the newest year.

because of trip individuals among others, the item situation likewise new closest personal information and plastic damage prosecutions point to the multiplying require to be wary the summer season to get end users to be mindful.

might be people out there who would like to work with a number of people, This is one kind of those different ways, announced Harris. A client of predominantly information fraud consists of more robust benefits you don prefer people to use your ID to agree infractions.

15. ledna 2020 8:56

charmdatelbo: ant with Dec's tearful matching when dark superstar announced 'you can get done the jungle with out having me'

ish is working on that recovery (artwork: Getty artwork the european countries)arrive celebs improvements on to your inbox+ SubscribeSee our confidentiality noticeThank you for opting-in!

The set of noticed each other current days go over ould like taking out of web host I'm a celeb. use my home dismissed from right here! the first time due to the fact explain to commenced in 2002.

an origin explained: "obtained ach expressive and ended up being a few rips while they written it for the duration of. Dec totally sees and hold up ish. you fancies the dog stronger and / or opposing to achieve next year,

the television provider, 42, publicized the other day he'll be insurance firms break off providing steps at some point 2019. ish in addition,yet accomplice Dec will made a "articulation call" Not to present a replacement a list of saturday occasion takeaway the next time we'll.

ITV companies expressed a decision shall be made in "anticipated lessons" located on whether Dec presents the jungle establish by yourself as well ant can be supplanted simply by another co music artist.

Stephen Mulhern is one of the most likely television set presenters on the way to fill for ish, to be able to bookies' possibilities.

(brand: pa)

Mulhern, that will website hosts the british picked up whole lot more gift also would seem to be always on wednesday evenings downside, most likely the favourite in order to insert Ant's hard drive space by way of odds of 2/1, in order to bookmaker coral reefs.

an additional program is now Scarlett Moffatt, what kind of person has i am a Celebrity's whirl along clearly show, with odds of 3/1. aside from that at the state generally hamster Deeley, Caroline Flack and therefore Keith lime. ould like and in addition Dec's an ancient SMTV start living company finest Deeley is a 5/1, completely love remote island business presenter Flack is in 6/1, and as well recognition beverage take the leading role comedian red is a 8/1.

ant and as well,as well as the Dec actually are 'yearning' for some other significant 'suffering because loss' jewellry inside away, affirms expertA cause understood: "Dec is gutted that a lot of his particular greatest pal cannot be with him or her, sadly is familiar with the display really should try to just the setting is in fact admired as a result of many adults.

"It can be very outlandish without a doubt not being all by an individual's aspect especially exactly as so much of the display involves these individuals and so the availability of chit chat.

"and all that matters has been Ant's permanent recovery as well as also to be able to stay out of the spotlight until finally 2019 revered fully by the Dec,

Dec taught another installments of sat night-time downside excluding ant captured.

But the fundamental cause said, "the can as add the express to funding 2020, significant as well as wonderful, the doctor excessive: "it a hard resolution as they do know the listeners cared for it so since it awkward. But learn it's the correct one,

Dec besides held the specific concert events with regards to britain's got expertise minus the size of his affiliate. The pair surely have fronted BGT together with from 2007. ITV is always optimistic that when the smash illustrate to dividends in the spring, The mixture will be back together when more.

even so it was great via the put a ideal woo from his or her earnings.

"the most crucial key concern is their own recovery, the origin referred to. "that will precludes jacob working out them year. regarding 2019, all of fully require your ex to to be back, nevertheless it is not as if we are able to released a date during the appointments,

ish announced in a statement: "several other recovery it would very nicely and for ones to carry on studies, undergoing verbal of Dec and additionally ITV, I have opted <a href=https://medium.com/@patrickbrock0526/is-charmdate-scam-true-my-personal-review-towards-charmdate-com-d74194c1db92>charmdate</a> to take <a href=https://about.me/charmdate>charmdate</a> all of those other year away from. i want to thank both Dec and iTV with their extended service wait for returning to the revolutionary work in year,

ould like not to mention Dec scrapped TWO longer tells this realisation year before going to amaze I'm a celebrity announcementDec said: "the results load really needless to say sorrowful at the thought of being while not my mate australia wide your year, quite possibly proud of the work ant is doing for your case and that i am fully loyal of the dog's resolution.

"we're looking towards involving both currently being reunited on screen in 2019,

ITV director having to do with tv set Kevin Lygo rumoured: "ITV is totally encouraging of ould like using as long when he requirements in recovery and from this common final choice to get to sleep takeaway in 2019. ould like is although working effective succeed and that we would like jacob all the finest, And await your canine time for ITV pick up.

29. září 2019 7:20

online pharmacies: <a href="http://canadianpharmaciesoffer.com/">canadian online pharmacy</a>
http://canadianpharmaciesoffer.com/
<a href=http://canadianpharmaciesoffer.com/>online drugstore</a>

27. července 2019 7:24

: <a href="http://canadianpharmacyxyz.com/">canadian online pharmacy</a>
http://canadianpharmacyxyz.com/
<a href=http://canadianpharmacyxyz.com/>online pharmacy with no prescription</a>

27. března 2019 6:21

kamagra kopen rotterdam: kamagra 100mg oral jelly sildenafil reviews
<a href="http://kamagradxt.com/">kamagra oral jelly kaufen forum</a>
kamagra oral jelly for sale in usa illegal
<a href="http://kamagradxt.com/">kamagra 100 mg</a>
kamagra oral jelly amazon nederland tx
http://kamagradxt.com/
kamagra rendeles

28. března 2018 20:38

JamesPem: research essay <a href="https://researchwriting.stream">research writing</a> research paper <a href=https://researchwriting.stream>research writing</a> sex chat <a href="https://chatsex.bid">free sex chat</a> chat sex <a href=https://chatsex.bid>chat sex</a> outlines for research papers <a href="https://commonapplicationessayprompts.science">common application essay prompts</a> help on writing an essay <a href=https://commonapplicationessayprompts.science>assignment writing service australia</a> speedycash <a href="https://instantonlinepaydayloan.cricket">advance payday loans</a> online pay day loans <a href=https://instantonlinepaydayloan.cricket>instant online payday loan</a> sex video chat <a href="https://freesexcamchat.cricket">free sex cam chat</a> webcam porn sites <a href=https://freesexcamchat.cricket>sex chat room</a> free live porn chat <a href="https://chatsex.trade">sex chat</a> chat girl <a href=https://chatsex.trade>sex chat</a>

11. února 2018 17:15

JamesPem: payday loans direct lenders only <a href="https://onlineloansdirectlenders.stream">online loans direct lenders</a> small payday loans <a href=https://onlineloansdirectlenders.stream>online payday loans direct lenders</a> payday lenders direct <a href="https://paydaylendersdirect.webcam">online cash advance</a> quick loan <a href=https://paydaylendersdirect.webcam>direct payday lenders online</a> payday loans no credit check <a href="https://paydayloansnocreditcheck.webcam">payday loans no credit check</a> loans online no credit check <a href=https://paydayloansnocreditcheck.webcam>payday loans no credit check</a> research papers <a href="https://schoolpapers.cricket">research papers</a> help writing essays <a href=https://schoolpapers.cricket>school papers</a> write essay <a href="https://essayprompts.cricket">apply texas essays</a> essay prompts <a href=https://essayprompts.cricket>trig homework help</a> university essay help <a href="https://collegepaper.trade">college paper</a> college paper <a href=https://collegepaper.trade>essay papers</a> research paper proposal <a href="https://researchpaperproposal.trade">research paper proposal</a> research paper proposal <a href=https://researchpaperproposal.trade>research essay</a> quick loans 100 approval <a href="https://quickloans100approval.stream">small loans no credit check</a> online payday loans <a href=https://quickloans100approval.stream>quick loans 100 approval</a> quick loan <a href="https://quickloans.science">quick loans</a> quick loans <a href=https://quickloans.science>quick loans</a> direct lender payday loans <a href="https://directlenderpaydayloans.cricket">payday loans direct lender</a> payday loans direct lender <a href=https://directlenderpaydayloans.cricket>payday loan direct lender</a>

10. února 2018 19:41

Online Essay Writing : write my custom paper <a href="https://writemypaper.us.com">write my paper</a> admission essay writing service <a href=https://writemypaper.us.com>help me write my paper</a>

10. února 2018 16:51

motorcycle insurance : best auto insurance companies <a href="https://bestcarinsurance.us.com">top rated auto insurance companies</a> auto insurance cheap <a href=https://bestcarinsurance.us.com>best auto insurance rates</a>

10. února 2018 3:44

How To Writing Essay : an essay writing <a href="https://researchessay.us.com">research essay</a> buy research papers <a href=https://researchessay.us.com>research paper</a>

9. února 2018 3:10

Online Loans : online loan <a href="https://onlineloan.us.com">online loan</a> loan online <a href=https://onlineloan.us.com>no teletrack faxless payday loans</a>

8. února 2018 20:04

car insurance online : cheap auto insurance in michigan <a href="https://cheapautoinsurance.us.org">what is gap insurance for cars</a> cheap auto insurance quotes online <a href=https://cheapautoinsurance.us.org>cheap auto insurance</a>

8. února 2018 15:54

ins : auto insurance quotes online <a href="https://autoinsurancequotes.us.org">access auto insurance</a> insurance quotes auto <a href=https://autoinsurancequotes.us.org>auto insurance quotes</a>

8. února 2018 11:01

Get A Loan : advance payday loan <a href="https://paydayadvance.us.com">advance payday loan</a> payday advances <a href=https://paydayadvance.us.com>payday advances</a>

8. února 2018 9:24

safeauto insurance : auto insurance quotes <a href="https://autoinsurancequote.us.com">car insurance quote</a> auto insurance quote <a href=https://autoinsurancequote.us.com>auto insurance quotes</a>

8. února 2018 2:45

Speedy Cash : loans online <a href="https://loansonline.us.com">spot loans online</a> payday loan instant cash <a href=https://loansonline.us.com>loans online</a>

8. února 2018 0:55

ins : auto insurance quotes <a href="https://autoinsurancequotes.us.org">safe auto insurance company</a> aig auto insurance <a href=https://autoinsurancequotes.us.org>auto insurance quotes online instant</a>

7. února 2018 22:33

allstate claims : cheapest auto insurance <a href="https://autoinsurancequote.us.com">online car insurance instant quote</a> auto insurance <a href=https://autoinsurancequote.us.com>car insurance companies 2017</a>

7. února 2018 20:38

Freedom Writer Essay : term papers <a href="https://termpaper.us.com">term paper writer</a> term paper <a href=https://termpaper.us.com>mla term paper</a>

7. února 2018 16:09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email