Rakovina žaludku

18.3.2012 , Danica Deretić

rakovina-zaludku.jpg - kopie
rakovina-zaludku.jpg - kopie
Rakovina žaludku je závažné onemocnění postihující sliznici žaludku. Je nebezpečná tím, že se na ní většinou přichází pozdě, jelikož nemá výraznější klinické projevy. Jedinou možností léčby je chirurgický zákrok.

Rakovina žaludku

Rakovina, odborně karcinom, žaludku je závažné onemocnění, které je nebezpečné především jeho pozdní diagnózou. Jde o nádorové onemocnění stěny žaludku, které postihuje o něco častěji muže. Rakovina žaludku je čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí na rakovinu v Evropě. Největší výskyt rakoviny žaludku je však zaznamenáván v Japonsku, což se dává do souvislosti s konzumací především syrových ryb.

Rakovina

Rakovina je onemocnění způsobené zhoubným nádorem. Zhoubný nádor vzniká v důsledku změny v genetické informaci buňky. Ta se začne nekontrolovatelně množit a růst. Její osud je již nezávislý na organismu. Takový nádor roste rychle, agresivně prorůstá do svého okolí, tím je ničí a narušuje funkci. Pro zhoubný nádor je dále typické zakládání metastáz, tedy druhotných nádorových ložisek různě vzdálených od hlavního nádoru.

Vznik rakoviny žaludku

Jak již bylo zmíněno, rakovina vzniká v důsledku chyby v genetickém materiálu buňky, která se začne množit a růst nezávisle na okolním organismu. Jde však o mnohastupňový proces, na kterém se podílí řada faktorů. Ví se, že se při vzniku rakoviny žaludku uplatňují bakterie, genetická dispozice, vnější faktory a imunitní systém. Předpokládá se, že klíčovou roli pro vznik rakoviny žaludku má bakterie Helicobacter pylori. Jde bakterii žijící v žaludku, která způsobuje záněty žaludku a ničí buňky žaludeční sliznice. Ve vzniku rakoviny žaludku pak hraje roli genetická výbava jak hostitele, tak bakterie.

Příznaky rakoviny žaludku

Příznaky rakoviny žaludku nebývají v jejich počátcích výrazné, a proto se v časných stádiích většinou ani nezjistí. Pokud ano, pak většinou jde o náhodný nález. Takovému nádoru se říká časný karcinom žaludku, který je dobře léčitelný. Pozdní karcinom žaludku již má výraznější klinické příznaky, které pacienta vedou k návštěvě lékaře. Jde o nechutenství se ztrátou hmotnosti, bolestmi v nadbřišku, únava, slabost. V horších případech se může objevit zvracení krve či krev ve stolici, která má černou barvu, mluvíme o tzv. meléně.

Diagnostika rakoviny žaludku

Stanovení diagnózy rakoviny žaludku není v počátku onemocnění snadné, jelikož nebývají přítomny žádné výrazné projevy, které by pacienta vedly k návštěvě lékaře. Naneštěstí stále častěji přicházejí pacienti v pozdní fázi onemocnění, která má nepříznivou prognózu. Základní diagnostickou metodou rakoviny žaludku je gastroskopie. Jde o endoskopické vyšetření, kdy se ústy zavede hadicovitý přístroj s kamerou až do žaludku a lékař tak má vizuální náhled na změny ve struktuře orgánu. Při tomto vyšetření je rovněž možné odebrat vzorky tkáně na histologické vyšetření či zastavit případné krvácení. Jako doplňující metodu  můžeme zvolit ultrazvuk, rentgen či CT. V případě, že je onemocnění diagnostikováno v pozdním stádiu, můžeme jeho ložisko včetně případných metastáz zjistit pomocí vyšetření PET, tedy pozitronové emisní tomografie. Touto metodou se zjišťují oblasti zvýšeného metabolismu, který je v případě nádorů i metastáz přítomen.

Léčba rakoviny žaludku

Léčba rakoviny žaludku je velice náročná jak pro pacienta, tak pro lékaře, jelikož se toto onemocnění obvykle diagnostikuje v pozdním stádiu. Existují tři možnosti léčby rakoviny žaludku, a to chirurgická léčba, chemoterapie a radioterapie. Často se však používají jejich kombinace.

Chirurgická léčba rakoviny žaludku

Jediný možný způsob léčby rakoviny žaludku je chirurgický zákrok. Tato metoda má ovšem význam u časných stadií rakoviny. Pokud nádor není rozsáhlý, provádí se zákrok, při kterém je odstraněna část žaludku i s nádorem. Pokud je rakovina rozsáhlá, je možné odstranit i celý žaludek. Stejně tak je nutné odebrat mízní uzliny v oblasti žaludku a odeslat je k histologickému vyšetření. Podle rozsahu onemocnění pak volíme následnou léčbu. U pozdních stádií se provádí pouze paliativní chirurgický výkon, tedy takový, který zmírní utrpení pacienta. Zaměřuje se na zachování přirozené pasáže, tedy průchodu potravy trávicím traktem. 

Chemoterapie v léčbě rakoviny žaludku

Chemoterapie využívá k léčbě chemických látek, které jsou schopny zastavit růst a množení nádorových buněk a tím je i ničit. Tyto léky se nazývají cytostatika a jsou do těla pacienta vpravovány žílou, která rozvádí léčivo do celého těla. Nevýhodou je, že cytostatika zabíjí i zdravé buňky.

Radioterapie v léčbě rakoviny žaludku

Radioterapie znamená léčbu ozařováním za použití ionizujícího záření. U rakoviny žaludku se využívá pouze okrajové, v rámci paliativní léčby, tzn. taková léčba, která pouze zmírňuje utrpení nevyléčitelně nemocného. Při této terapii se cíleně zaměřuje nádor a paprsky nádorové buňky ničí. Nevýhodou je, že cestou ovšem zabíjí i zdravé buňky.

Prognóza rakoviny žaludku

Rakovina žaludku je vyléčitelná chirurgicky pouze v případech stanovení diagnózy v časném stádiu. V ostatních případech, tedy pozdních stádiích se založenými metastázami, se jedná o smrtelné onemocnění, u kterých malé procento nemocných přežívá jeden rok. Proto je důležité nepodceňovat jakýkoliv diskomfort v oblasti nadbřišku a v případě obav navštívit lékaře.

Prevence rakoviny žaludku

Prevence v pravém slova smyslu neexistuje. Jistým opatřením pro snížení rizika vzniku rakoviny žaludku je vymícení Helicobactera pylori, včas léčit žaludeční vředy a záněty žaludku. Doporučuje se také vyřadit uzeniny z jídelníčku, omezit pití alkoholu a kouření.

Diskuze:

Xenia: Na rakovinu žaludku mi letos zemřel bratr. Kuřák, strava nic moc a nějaký ten alkohol taky. Díky za tento věcný článek. Podle mě nejlepší pomoc těmto nemocným lidem v posledních stadiích jejich života je - počítat dlouhodobě s nimi. Oni stejně umřou, a to brzy. Ale je dobré je prostě zapojit do běžného života, aby měli náplň, cíl, vizi. Pak zapomenou aspoň na chvíli na svůj smutný osud. Bylo by dobré, pokud by medicina byla časem na úrovni, aby lidé alespoň necítili bolest. Bratr se nemohl ani najíst, nic mu nevydrželo v žaludku. Ztrácel se doslova před očima a zbyla z něj troska. Poslední dny života vypadal kupodivu akčně a v pohodě, ale v obličeji vypadal již jako chodící smrt. Je škoda, že když již lidé postižení rakovinou musejí zemřít, nestane se to aspoň rychle, protože doslova umírají zaživa. Pokud jsou schopni racionálně uvažovat, musí počítat se svým dřívějším odchodem z tohoto světa a snažit se zajistit aspoň vše co je potřeba. Předat svým blízkým doklady,věci, hesla atd. - a mohou chápat svůj úděl jako malé plus třeba oproti těm, co zemřou na silnicích - mají právo si o spoustě věcí ještě za života rozhodnout. Bohužel - život s rakovinou žaludku není dlouhý. A pokud by se lékařům zadařilo najít lék, aby tito lidé mohli aspoň normálně jíst a necítili strašné bolesti, pak by to byla alespoň malá jehla v kupce sena.

22. srpna 2017 11:07

Jindřřich: Moje manželka po 38 dnech půstu o vodě šla na kontrolu a rakovina žaludku na ústupu, z původního je dnes již jen 10% velikost

12. srpna 2017 19:12

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email