Spinaliom

12.2.2013 , Danica Deretić

Spinaliom je druhý nejčastější nádor kůže, který postihuje jedince středního a vyššího věku. Hlavním rizikovým faktorem pro vznik spinaliomu je expozice slunečnímu záření. Proto se také nejčastěji objevuje v místech vystavených slunci, jako je obličej, krk, či končetiny. Projevuje se jako červený pupen, který se časem mění na vřed. Léčba spinaliomu je především chirurgická s cílem odstranit celý nádor. Prognóza spinaliomu je dobrá v případě brzkého záchytu onemocneni.

Spinaliom

Spinaliom je zhoubný nádor kůže, který postihuje nejčastěji jedince mezi 60 a 70 lety. Představuje druhý nejčastější typ kožního nádoru a vzniká v oblastech, která jsou běžně vystavena slunečnímu záření. Z 90% se vyskytuje na obličeji a postihuje přibližně dvakrát častěji muže. Úmrtnost není příliš vysoká, může však k tomu dojít důsledkem prorůstání do životně důležitých orgánů v oblasti hlavy a krku, či zakládáním metastáz.

Vznik spinaliomu

Vznik zhoubného nádoru, tedy i spinaliomu, je dán hromaděním změn, tzv. mutací, které postihují genetický materiál uložený v jádře buňky. V důsledku mutací dochází ke změně chování buňky, která se začne nekontrolovatelně dělit a růst. Její životní cyklus je tak zcela nezávislý na hostitelském organismu. Zhoubné nádory rostou rychle, prorůstají do okolí a jsou schopny zakládat tzv.metastázy,tedy vzdálená nádorová ložiska. 

Rizikové faktory spinaliomu

Spinaliom vzniká spolupůsobením vnějších i vnitřních faktorů. Vnitřním faktorem je genetická predispozice, tedy vrozený předpoklad k rozvoji onemocnění. K tomu je však potřebné působení i vnějších faktorů, kterých je celá řada. Hlavními rizikovými faktory je věk nad 50 let, expozice slunečnímu záření, světlá kůže náchylná ke spálení, předchozí nádorové onemocnění kůže, chronická jizevnatá onemocnění, chronické záněty, či lidský papilloma-virus. Spinaliom se častěji vyskytuje rovněž u imunosuprimovaných jedinců, tedy těch, kteří mají z různých důvodů utlumený imunitní systém.

Projevy spinaliomu

Spinaliom má podobu růžovo-červeného pupene, který se objevuje na kůži vystavené slunečnímu záření. Na povrchu mohou být bělavé šupinky, strupy, či vředy. Někdy se může objevit i bolest a krvácení. Spinaliom se může podobat i bradavici. Spinaliom se může nacházet i na sliznici dutiny ústní, kde se projeví jako bílý povlak. Při pokročilejších onemocněních nacházíme zduřelé lymfatické uzliny, které jsou tuhé konzistence, nebolestivé a nepohyblivé vůči spodině. Nejčastěji bývají postiženy mízní uzliny na krku.

Diagnostika spinaliomu

Základní metodou diagnostiky spinaliomu je lékařské vyšetření aspekcí, tedy pohledem. Nález zvředovatělého pupene v typických lokalizacích vzbuzuje podezření v přítomnost nádoru. Dále je třeba pátrat po zvětšených mízních uzlinách, ze kterých je nutné odebrat vzorek k histologickému vyšetření. Vzorek se odebírá punkční biopsií tenkou jehlou. Tak je možné rovněž zjistit typ spinaliomu.

Léčba spinaliomu

Nejefektivnější metodou léčby spinaliomu je léčba chirurgická, jejímž cílem je odstranění celého nádoru. Při chirurgické excizi nádoru se odebírá okraj zdravé tkáně, který se posílá během operace na histologické vyšetření a zjišťuje se, zda byl nádor odstraněn celý. U menších tumorů, do 2 cm v průměru, je úspěšnost vyléčení 95-99%. V případě, že se již jedná o pokročilé onemocnění a jsou přítomny metastázy v mízních uzlinách, přistupuje se k radioterapii, tedy léčbě ozařováním. Radioterapie má však řadu nevýhod, jako je časová náročnost, či vysoké náklady léčby. Často v místě ozařování vzniká zarudnutí, vypadávání vlasů, či chlupů a s postupem času dochází k atrofii kůže, tedy k jejímu ztenčení. Proto není radioterapie užívána samostatně, ale v kombinaci s chirurgickou léčbou spinaliomu.

Prevence spinaliomu

Nejdůležitější prevencí spinaliomu je omezení expozice slunečnímu záření a to jak přirozenému slunečnímu svitu, tak i umělému v podobě solárií. Rovněž se doporučuje užívání širokospektrých opalovacích krémů s vysokýcm ochranným faktorem. U pacientů se sníženou imunitou je možné podávat retinoidy. Není však dosud zjištěno, zda retinoidy působí léčebně na již existující spinaliomy, či snižuje riziko znovuobjevení nádoru po skončení jeho léčby.

Prognóza spinaliomu 

Ačkoliv představuje spinaliom zhoubné nádorové onemocnění, většina jich je poměrně snadno léčitelných. Uvádí se, že u primárních spinaliomů je riziko vzniku vzdálených metastáz 2-6% a vznikají do 5 let po stanovení diagnózy. V případě přítomnosti metastáz se udává 5leté přežití u 25-35% pacientů. U pacientů s defektem imunitního systému bývá prognóza onemocnění horší. Stejně tak je tomu i u pacientů s mnohočetnými metastázami, či uzlinami zvětšenými nad 3cm. Vzdálené metastázy v orgánech zůstávají nevyléčitelné a proto je vhodné navštívit lékaře již při prvních podezření na přítomnost spinaliomu.

 

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email