Srážení krve

7.4.2012 , Ján Podhorec

srazeni-krve.jpg - kopie
srazeni-krve.jpg - kopie
Srážení krve je životně důležitý proces, který neustále hlídá, aby člověk nevykrvácel. Proces srážení krve je přitom velmi složitý a podílí se na něm celá řada faktorů, které se kaskádovitým způsobem do procesu srážení zapojují. Poruchy v procesu srážení krve jsou často život ohrožující.

Srážení krve

Srážení krve, odborně hemokoagulace, je proces, při kterém je tekutá krev přeměněna na na nerozpustný gel. Srážení krve je důležitý proces, který chrání jedince před vykrvácením.  Zároveň však nesmí dojít k nadměrnému srážení krve, které by vedlo ke vzniku krevní sraženiny vedoucí k odumření příslušných tkání. Krev disponuje velkým množstvím složitých mechanismů, které kontrolují, kdy se má spustit celá kaskáda srážení krve a jak dlouho má trvat. Pokud je narušena funkce jednoho nebo více kontrolních mechanismů, vede to ke vzniku poruchy srážení krve.

Průběh srážení krve

Průběh srážení krve spočívá v několika krocích, které an sebe vzájemně navazují a ovlivňují se. Ke srážení krve dochází při porušení kontinuity některé z cév a vede k zabránění vykrvácení. Na počátku procesu srážení krve stojí stah drobných cév, které tím sníží průtok krve postiženou částí těla. Do místa poranění cestují krevní destičky, odborně trombocyty, které vytvoří provizorní zátku. Zároveň se ale aktivují faktory krevního srážení, což jsou hlavně enzymy přítomné v krvi. Při zranění se aktivované faktory navzájem kontrolovaně štěpí, přičemž produkty štěpení získávají nové vlastnosti umožňující aktivovat další faktory. Výsledkem tohoto poměrně složitého procesu je vznik bílkoviny fibrinu, který slepí krevní destičky, což je vlastní proces srážení krve. Aby celý proces správně fungoval, je důležitý dostatek vápníku. Celý tento proces trvá několik málo minut a projeví se zástavou krvácení.  V krvi koluje několik druhů látek, které mají za úkol udržovat rovnováhu v celém systému, funkce některých je závislá na vitaminu K. K tomuto systému patří i látky, které případné sraženiny, které systému kontroly unikly, odstraňuje.

Poruchy srážení krve

Pokud některá součást přísně organizovaného systému krevního srážení selže, vzniká porucha srážení krve. Mezi nejznámější poruchy srážení krve patří hemofilie, Von Willebrandova choroba, porucha srážení krve v důsledku nedostatku vitamínu K, závažná diseminovaná intravaskulární koagulace, ale i tvorba trombů.

  • Hemofilie je patrně nejznámější poruchou srážení krve, která je podmíněna geneticky. Hemofilie vzniká nedostatkem jednoho ze jmenovaných faktorů srážení a projevuje se nadměrným kravácením. Vznikají tak často krevní výrony do kloubů a svalů s omezenou možností toto krvácení stavět. Léčba hemofilie spočívá v injekční aplikaci chybějícího faktoru srážení, kterou je možné provádět i v domácím prostředí.
  • Von Willebrandova choroba je nejčastější vrozenou poruchou srážení krve. Její podstata tkví v geneticky podmíněném nedostatku tzv. Von Willebrandova faktoru, což je sloučenina, která je nezbytná pro navození procesu srážení krve. To se u pacientů projeví nejrůznějšími krvácivými projevy, tvorbou modřin, přítomností krve v moči či stolici a častější krvácení z nosu. Léčba není většinou nutná. Je ovšem vhodné počítat s větším krvácením u operačních zákroků a proto je možné předoperačně podat tento faktor injekčně.
  •  Onemocnění podobné hemofilii může vzniknout při nedostatku vitaminu K, k čemuž může dojít například následkem porušeného trávení tuků při onemocnění pankreatu. V neakutních případech postačí vitamin K dodat.
  • Jedním z nejobávanějších stavů v medicíně bývá tzv. diseminovaná intravaskulární koagulace, kdy se krev sráží uvnitř cév. K tomu dochází např. při rozsáhlých infekcích, otravách, rozsáhlých poraněních, nebo při porodu. Léčba je často obtížná a pacient bývá ohrožen na životě.
  • Tvorba trombů je porucha srážení krve, která je způsobena poruchou regulačních systému srážení krve. Trombus je krevní sraženina, která může způsobit ucpání cévy a dochází tak k odumření příslušné tkáně, kterou céva zásobuje. Podle lokalizace vzniká infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, či infarkt ledvin.

 

Srážení krve a návštěva lékaře

Tak zásadní funkcí, jakou je srážení krve, můžeme udržovat v dobré kondici už i svým životním stylem, kdy je vhodné dbát na vyváženou stravu a dostatečný přísun vápníku, či vitamínu K. Jestliže však na svém těle objevíme známky zvýšené náchylnosti ke vzniku modřin, masivní krvácení po vytržení zubu, časté krvácení z nosu, přítomnost červených  teček na kůži či případně větší plochy podlité krví, je nejvyšší čas na konzultaci s lékařem. Do úvahy se musí vzít také přítomnost podobných příznaků v rodině, jelikož mnoho nemocí je dědičných. V neposlední řadě je třeba myslet na to, že také některé léky ovlivňují proces srážení krve, například volně dostupná kyselina acetylsalicylová, známá jako acylpirin.

Diskuze:

Jaryn: Prosím o sdělení, zda je vyloučeno, aby pacient, který užívá léky na ředění krve
byl vakcinován proti covidu, neboť by vakcína mohla být i příčinou úmrtí např. z nadměrné tvorby trombních sraženin putujících do srdce, nohou atd.?

6. ledna 2021 10:31

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email