Závažná dehydratace

26.4.2012 , Michaela Knollová

zavazna-dehydratace.jpg - kopie
zavazna-dehydratace.jpg - kopie
Závažná dehydratace vzniká z nejrůznějších příčin. Závažná dehydratace je velice nebezpečný stav, který může vést až k srdečnímu selhání. Dehydratace se nejdříve projeví žízní, u dětí pak apatií. Závažná dehydratace je léčena infuzemi. Závažná dehydratace hrozí v případě neustupujících průjmů a zvracení, při velkém krvácení atd.

Závažná dehydratace

Naše tělo je tvořeno z 60% vodou, označujeme ji jako celkovou tělesnou vodu. Z toho 40% je obsaženo v buňkách a 20% buňky obklopuje. Mimobuněčná voda se vyskytuje jako tkáňový mok a jako krevní plazma. Udržování správné vodní bilance se děje hlavně hospodařením se solemi, které jsou v ní rozpuštěny na ionty. Hlavním regulačním iontem je sodík (Na) a hlavním orgánem, který reguluje objem vody v těle, jsou ledviny. V ledvinách jsou z krevní plazmy filtrovány voda, ionty, glukóza, močovina a další odpadní látky přes speciální membránu. Takto vzniklá primární moč teče ledvinnými kanálky, v nichž jsou zpět vstřebávány potřebné látky a téměř všechna voda. Tím se moč postupně zahušťuje až do své definitivní podoby, ve které je vyloučena. Množství tělesné vody je regulováno hlavně třemi hormony: antidiuretickým hormonem (ADH), aldosteronem a arteriálním natriuretickým faktorem (ANF).

Závažná dehydratace a její vznik

V některých situacích může docházet ke zvýšeným ztrátám vody a solí – vzniká dehydratace. Než k tomu ale dojde, tělo se snaží vzniklou situaci mírnit. Voda začne do cév přestupovat z tkáňového moku a z buněk. Tím klesá obsah vody v buňkách, ale objem tekutiny v cévách je zatím zachován. Nejvíce se pokles buněčné vody projeví v nervových buňkách, a to tak, že vyvolá silný pocit žízně. Vodní ztráty se snaží korigovat i ledviny. V nich se vstřebáváním vody moč výrazně zahušťuje a zmenšuje se její množství (oligurie), nebo se její produkce zastaví úplně (anurie). Skutečné nebezpečí vzniká až v okamžiku, kdy větší vodní ztráty nejsou hrazeny a současně dochází k jejich dalšímu zvětšování. Voda přestupující do cév z tkání už nestačí udržet dostatečný objem krevní plazmy. Proto klesá objem krve a současně dochází k jejímu zahušťování. Klesá tepenný i žilní krevní tlak, zvyšuje se tepové frekvence a srdce je silně zatěžováno. Pokud je srdce zdravé, zvládá tento stav lépe, ale ne neomezeně. V případě, že už pacient trpí nějakou srdeční vadou, srdce zvýšenou zátěž nevydrží a začne selhávat.

Příčiny závažné dehydratace

Vylučování vody ledvinami je za normální situace přesně řízeno a ledviny zvládají zachovávat nejlepší možný objem tělesné vody. Přesto za některých situací dochází k závažným ztrátám vody z těla. Velmi časté jsou u neléčené cukrovky. V tomto případě se nadbytečný cukr vylučuje do moči a táhne s sebou i velká množství vody, která se nestačí vstřebat zpátky. K velkým ztrátám dochází v některých fázích ledvinného selhání a u nedostatečné produkce ADH. Dalšími velmi závažnými příčinami dehydratace jsou: krvácení, větší popáleniny, intenzivní zvracení a průjmy, nadměrné podávání některých léků – zejména diuretik, ztráty tekutin z pooperačních drénů a u pacientů v bezvědomí. U starých lidí musíme mít na paměti i utlumený pocit žízně, takže dehydratace vzniká často kvůli velmi nízkému příjmu tekutin.

Závažná dehydratace a její léčba

Obecně lze říci, že jakékoliv ztráty tekutin, které nejsou hrazené, vedou k dehydrataci. Proto je při každém zvracení, průjmu nebo horečce nutné dostatečně hradit ztráty. Není ale dobré doplňovat je jen čistou vodu, protože často ztrácíme i ionty. Proto je nejlepší pít minerální vody nebo speciální přípravky z lékárny. Závažná jsou i průjmová onemocnění kojenců a malých dětí – značná dehydratace se projeví apatií dítěte (např. přestane plakat). Závažné případy dehydratace musí řešit lékař, nejčastěji pomocí infuzí.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email