Závažná hypoglykemie

26.4.2012 , Michaela Knollová

zavazna-hypoglekemie.jpg - kopie
zavazna-hypoglekemie.jpg - kopie
Závažná hypoglykemie je stav, který vzniká nejčastěji u diabetiků I. typu, když se předávkují inzulínem. Závažná hypoglykemie vzniká nedostatečnou hladinou glukózy v krvi, kterou potřebují naše buňky pro jejich správnou funkci. Závažná hypoglykemie může vést až do hypoglykemického komatu, který může končit smrtí.

Závažná hypoglykemie

krevní plazmě jsou rozpuštěné různé látky a mezi nimi i glukóza z potravy. Ta se krví dostává k buňkám a v nich slouží jako zdroj energie, bez které buňky nemohou fungovat. Jenže glukóza se z krve do buňky nedostane jen tak. Musí projít speciálními dvířky, k jejichž otevření je potřebný klíček – v tomto případě inzulin, hormon vznikající v slinivce břišní. Když se najíme, začnou v krvi stoupat hladiny glukózy a současně i inzulinu. Hladina glukózy vystoupá nad normální hladinu, ale v průběhu asi 4 hodin opět klesne do normálního rozmezí. K tomu dojde díky inzulinu, který umožní glukóze vstupovat do buněk. Pokud je nějakým způsobem porušen proces vstupu glukózy do buněk, hromadí se cukr v krvi, ale přesto buňky „hladoví". Vzniká onemocnění známé jako cukrovka – Diabetes mellitus. Jedním z nebezpečí této nemoci je vznik závažné hypoglykemie – stavu, kdy klesne obsah glukózy v krvi na velmi nízké hodnoty. A bez cukru naše buňky fungovat nemohou.

Závažná hypoglykemie, její vznik a typy

Právě pacienti trpící diabetem, diabetici, jsou ohroženi stavem závažné hypoglykemie nejčastěji. Léčba probíhá dvěma základními typy léků – přímo inzulinem, nebo tzv. perorálními antidiabetiky. Obě tyto látky vedou k tomu, že umožní glukóze procházet do buněk, a tím snižují její hladinu v krvi. Do určité míry je pokles obsahu krevního cukru (glykémie) žádoucí – normální hodnota glykémie je od 3,5 do 5,0 mmol/l. Pokud glykémie klesne pod 3,3 mmol/l, vzniká tzv. hypoglykemie. Proto je potřeba přesně dodržovat lékařem stanovený režim při užívání těchto léků. U nediabetika se hypoglykemie vyvine jen zřídka. Častá je ale u diabetiků 1. typu, při předávkování inzulinem, perorálními antidiabetiky, či vysoké fyzické zátěži bez jídla. Hypoglykemie se rozděluje do několika typů, podle své závažnosti. U bezpříznakové hypoglykemie dochází jen k mírnému snížení glykemie. Je častá a nijak se neprojeví. Pokud pacient nějaké příznaky pocítí, ale je schopen zvládnout tento stav sám (nají se), jedná se o tzv. mírnou symptomatickou hypoglykemii. Pokud dojde k závažné symptomatické hypoglykemii, je potřebná pomoc okolí, protože projevy jsou velmi výrazné. Může ale nastat i stav, kdy množství glukózy v krvi klesne skoro k nule, pacient ztratí vědomí a je v přímém ohrožení života – vzniká tzv. hypoglykemické kóma.

Závažná hypoglykemie a její projevy

Glukóza je přednostně využívána nervovými buňkami. Proto velká část příznaků hypoglykemie souvisí s jejich „hladověním". Dochází ke zmatenosti, poruchám chování, řeči, koncentrace, koordinace, zraku, dále k ospalosti, křečím a bezvědomí. Celý stav je provázen hladem a silnou stresovou reakcí. Ta se projevuje třesem, pocením, strachem o život, rychlým bušením srdce a bledostí. Často se objevují i nespecifické příznaky jako nevolnost, slabost, bolest hlavy a suchost v ústech. O tom, jak se hypoglykemie projeví, rozhoduje velikost, rychlost a trvání poklesu glykemie. Při rychle vzniklých hypoglykemiích dochází k výraznějšímu rozvoji spíše stresových příznaků. Při pozvolnějším déle trvajícím poklesu jsou přítomny spíše neurologické příznaky.

Závažná hypoglykemie a její komplikace

Při hypoglykemii hrozí nebezpečí pádů a následného úrazu. U mladších pacientů se opakované hypoglykemie mohou projevit poškozením mozkových buněk. Pokud dojde ke ztrátě vědomí, hrozí při zvracení vdechnutí zvratků a zadušení. U starších pacientů jsou časté i poruchy srdečního rytmu, cévní mozkové příhody a srdeční selhání. Závažná hypoglykemie je zřejmě i příčinou náhlých úmrtí diabetiků ve spánku. Je patrné, že se jedná o závažný stav, jehož léčba se neobejde bez rychlé lékařské pomoci.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email