Zvracení

14.4.2012 , Jiří Dyntr

zvraceni.jpg - kopie
zvraceni.jpg - kopie
Zvracení je jednou ze základních obranných reakcí organismu. Zvracení vyvolává dráždění sliznice trávicího traktu nebo podráždění rovnovážného ústrojí např. na horské dráze nebo v autobusu. Dále se zvracení vyskytuje jako příznak u mnoha onemocnění, jedním z nich je porucha příjmu potravy zvaná bulimie. Zvracení je jev, který bychom neměli podceňovat a při dlouhodobějším zvracení bychom se měli nechat důkladně vyšetřit.

Zvracení

Zvracení je charakterizováno jako nervově řízený obranný reflex, při kterém je trávicí trubicí vyvrhován žaludeční obsah a přes dutinu ústní dochází k jeho odstranění z těla. Zajímavé však je, že se nevyskytuje pouze u onemocnění trávicího systému, ale také při mnoha jiných zdravotních obtížích a někdy dokonce i za plného zdraví. Pro lékaře je proto důležité rozlišit, jaká je příčina pacientova zvracení, aby podle toho mohl navrhnout léčbu a další opatření.

Příčiny zvracení

Zvracení je reflex ovládaný centrem zvracení, který se nachází v prodloužené míše. Toto centrum přijímá informace z různých částí těla. Pokud dostane signál, aktivuje příslušné nervové buňky a vyvolá zvracení. Zvracení se vyskytuje často u onemocnění trávicího ústrojí. Těmi jsou záněty žaludku,slinivky břišní, žlučníku, nebo může ke zvracení dojít v důsledku žaludečního vředu, zúžení trávicí trubice a dalších. Z šedé kůry mozkové přicházejí pokyny ke zvracení, pokud člověk uvidí nebo ucítí něco nepříjemného. Organismus se tak přirozeně brání hrozícímu nebezpečí jedovaté nebo jinak škodlivé látky. Pokyn ke zvracení může vzniknout také při dráždění rovnovážného aparátu. K tomu dochází typicky na lodích, na horské dráze a u některých lidí i při jízdě v autě nebo autobuse. Podobně také úrazy hlavy, nitrolební hypertenze či migréna mohou vést k vyvolání zvracení. Další vážnou příčinou zvracení je nádorové onemocnění trávicího traktu, nejčastěji žaludku, slinivky břišní, ale i jinde v těle jako například nádor mozku či nádor plic. Kromě výše uvedených příčin, dochází k častějšímu zvracení také při bulimii. Toto psychické onemocnění je typické pro dívky a mladší ženy, které nejprve zkonzumují velké množství jídla a poté kvůli výčitkám svědomí dobrovolně vyvolávají zvracení. I v tomto případě dochází, kromě mnohých dalších problémů, k poškození sliznice jícnu se všemi komplikacemi. Zvracení mohou vyvolat i některé léky, jako jsou i některá antibiotika, protinádorová chemoterapie, antiarytmika či perorální antidiabetika.

Příznaky zvracení

Zvracení je tedy obranný reflex, kterým se žaludeční obsah dostává z těla ven. Samotnému zvracení často předchází pocit nevolnosti, slinění, mohou se vyskytovat závratě z poklesu krevního tlaku a zpomalení srdeční činnosti. Na začátku dochází k hlubokému nádechu, uzavření dýchacích cest a potom následuje silný stah břišních svalů a bránice a zároveň uvolnění svalů jícnu. Vzniklý tlak vytlačuje žaludeční obsah vzhůru ochablým jícnem až do dutiny ústní a ven z těla.

Léčba zvracení

Lehčí formy zvracení samy odezní bez jakéhokoliv léčebného zásahu. Je třeba myslet na doplnění tekutin a minerálů, které se zvracením ztrácejí. Proto se doporučuje zvýšený příjem tekutin. Minerály se nejlépe doplní konzumací minerálek či neslazeného čaje. V případě závažnějších forem zvracení je volena léčba medikamentózní, kdy se používají tzv. antiemetika, tedy léky proti zvracení. Ta mohou bát podávána ústy nebo v případě, že pacient stále zvrací, či je v bezvědomí, podávají se antiemetika přes žílu.

Komplikace zvracení

Zvracení je pro lidský organismus velmi důležitý ochranný mechanismus. Pokud se však opakuje často v krátkých časových odstupech, může pacientovi způsobit mnohé nepříjemnosti. Jednou z nich je ztráta tekutin, tzv. dehydratace, která především u starších občanů či malých dětí může vyústit až ve smrt. Se ztrátou vody souvisejí také ztráty některých minerálů, například sodíku, s poměrně závažnými důsledky. U opakovaného zvracení dále poměrně často dochází k poškození stěny jícnu, ve kterém se mohou dokonce tvořit rozsáhlé trhliny zasahující až do žaludku. Průchod zvratků dutinou ústní také ovlivňuje kvalitu zubů a častěji se může vyskytnout zubní kaz. Je proto důležité dodržovat svědomitě zubní hygienu. Velmi nebezpečnou komplikací zvracení je také vdechnutí zvratků, které může vést ke vzniku akutního zánětu plic a v některých případech i k udušení. 

Rizika zvracení

Zvracení je tedy jednak velmi důležitý obranný děj, na druhé straně však může přinášet mnohé komplikace. Pokud se zvracení vyskytne bez zjevného důvodu, je nutné odhalit vyvolávající příčinu a snažit se ji odstranit, protože negativní dopady na organismus mohou být velmi nepříjemné a někdy dokonce nebezpečné.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email