Vakcína Prevenar

 • Nemoc, proti které se očkuje:
  pneumokokové nákazy
 • Vakcína:
  Vakcína Pneumo 23
  Vakcína Prevenar
  Vakcína Synflorix
 • Věková kateogire:
  1. rok
 • Věková podkategorie:
  2. měsíc
 • Doporučený věk:
  Od 2 měsíců.
 • Povinné:
  Ano s omezením
 • Poznámka:

  Očkování se provede:

  1. U dětí do pěti let věku, které mají zdravotní indikace uvedené níže, se provede očkování konjugovanou pneumokokovou vakcínou v intervalech podle souhrnu údajů o přípravku. Od dovršeného druhého roku věku dítěte lze v těchto případech alternativně podat polysacharidovou očkovací látku proti pneumokokové nákaze.

  Indikace očkování konjugovanou pneumokokovou vakcínou u dětí:

  • Primární defekty imunity s klinickým projevem: poruchy tvorby imunoglobulinů, T lymfocytů, fagocytózy a komplementu.
  • Závažné sekundární imunodeficity, zejména hemato-onkologická a onkologická onemocnění po CHT, transplantace orgánů, HIV.
  • Asplenie funkční i anatomické u dětí před dovršením druhého roku věku.
  • Transplantace kmenových hemopoetických buněk.
  • Chronická plicní onemocnění, zejména vrozené vady a poruchy respiračního traktu, bronchopulmonální dysplazie.
  • Recidivující otitidy v rozsahu 4 ataky a více za rok.
  • Pacienti s kochleárními implantáty a likvoreou.
  • Pacienti po prodělaných bakteriálních meningitidách a septikémiích.
  • Děti s porodní hmotností pod 1500 g.

  -
  Uchovávání a doba použitelnosti vakcíny: Vakcínu uchovávejte v chladničce (2-8°C). Chraňte vakcínu před mrazem. Vnitřní obal uchovávat v krabičce, aby byla vakcína chráněna před světlem. Při uchovávání za předepsaných podmínek, tj. mezi 2-8°C, je doba použitelnosti vakcíny dva roky ode dne výroby.
  -
  Způsob podání: nitrosvalově
  Po provedeném očkování musí pacient zůstat alespoň půl hodiny pod dohledem lékaře pro případ vzniku alergické reakce.