Vakcína Priorix - kombinovaná (3 očkovací látky)

 • Nemoc, proti které se očkuje:
  spalničky (morbilli)
  zarděnky (rubeola)
  příušnice (parotitida)
 • Vakcína:
  Vakcína Priorix - kombinovaná (3 očkovací látky)
  Možnost použití přípravku s kombinací více očkovacích látek.
 • Věková kateogire:
  dětství
 • Věková podkategorie:
  od 1 roku
 • Doporučený věk:
  nejdříve první den 15. měsíce
 • Povinné:
  Ano
 • Poznámka:

  Základní očkování se provede živou očkovací látkou, a to nejdříve první den patnáctého měsíce po narození dítěte.

  Přeočkování se provede za 6 až 10 měsíců po provedeném základním očkování, v odůvodněných přípradech i později s tím, že horní věková hranice pro podání očkovací látky není omezena.
  -
  Uchovávání a doba použitelnosti vakcíny: Vakcínu uchovávejte v chladničce při teplotě 2 - 8°C. Chraňte před mrazem. Vnitřní obal uchovávat v krabičce, aby byla vakcína chráněna před světlem. Nepoužívejte vakcínu po uplynutí doby použitelnosti.
  -
  Způsob podání: pod kůži, u přípravku Priorix pod kůži, popř. nitrosvalově
  Po provedeném očkování musí pacient zůstat alespoň půl hodiny pod dohledem lékaře pro případ vzniku alergické reakce.