Vakcína Tetavax

 • Nemoc, proti které se očkuje:
  tetanus
 • Vakcína:
  Vakcína Tetavax
  Vakcína Tetanol Pur
 • Věková kateogire:
  dospělost
 • Věková podkategorie:
  od 18 let
 • Doporučený věk:
  Základní očkování dospělých
 • Povinné:
  Ano s omezením
 • Poznámka:

  S platností od 25.2.2009 u osob očkovaných podle §4 odst. 3 novely vyhlášky č. 65/2009, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocen, se přeočkování proti tetanu provede od dovršení 25 let do dovršení 26 let věku.
  (Pozn.: § 4 odst. 3 - přeočkování proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli a přenosné dětské obrně se provede od dovršení 10. do dovršení 11. roku věku dítěte)
  -
  Základní očkování proti tetanu (nebyl-li dodržen interval 10-15 let pro přeočkování a je třeba znovu nastavit protilátky) se u zletilých fyzických osob provede třemi dávkami podanými v těchto intervalech:

  • druhá dávka za 6 týdnů po první dávce
  • a třetí dávka za 6 měsíců po druhé dávce.

  Dále se očkování proti tetanu provede při úrazech, poraněních nebo nehojících se ranách, u nichž je nebezpečí onemocnění tetanem, a dále v indikovaných případech v předoperační přípravě, zejména před operacemi na konečníku nebo tlustém střevě.
  -
  Uchovávání a doba použitelnosti vakcíny: Při skladování při teplotě 2-8°C má vakcína dobu použitelnosti 2 roky. Chraňte před mrazem. Teplota do 45°C do sedmi dní nesnižuje potenci vakcíny.
  -
  Způsob podání: nitrosvalově
  Po provedeném očkování musí pacient zůstat alespoň půl hodiny pod dohledem lékaře pro případ vzniku alergické reakce.