Astma u dětí

19.8.2012 , Vladislava Králová

astma-u-deti.jpg - kopie
astma-u-deti.jpg - kopie
Astma u dětí je jednou ze stále častějších chorob 21. století. Podstatou astmatu je uzavření průdušek a zánět v jejich stěně na podkladě určitého vyvolávajícího alergického podnětu. Astma je dnes - za předpokladu dodržování léčby - dobře léčitelné a zvladatelné onemocnění...

Astma u dětí

Astma v dětském věku představuje nejčastější chronické onemocnění. Jeho výskyt se neustále zvyšuje, především v průmyslově vyspělých zemích. Výskyt ve vyspělých zemích se odhaduje na 5-15 %, v České republice pak na 8-15 %. Na rostoucím výskytu se podílí zvyšující se znečištění životního prostředí, roste též výskyt alergenů v domácím prostředí. Může se objevit v kterémkoli dětském věku, nejčastěji se však projeví kolem pátého roku, kdy začíná až 80 % případů. Pozdní rozpoznání této choroby vede k tomu, že není astma správně léčeno.

Podstata astmatu u dětí

Astma je chronické onemocnění dýchacích cest. Chronické dráždění zánětem vede ke zvýšené aktivitě průdušek. Nadměrná tvorba sekretu a kontrakce hladké svaloviny stěny průdušek vede k zúžení jejich průsvitu. Toto zúžení je ale vratné, což je základní znak astmatu. Zúžení odezní buď spontánně, nebo za pomoci léků. Příznaky onemocnění jsou způsobeny obstrukcí dýchacích cest. Řadíme mezi ně hvízdavý dech, dušnost, pocit tíže na hrudi a kašel. Ten je přítomný hlavně v noci a časných ranních hodinách.

Astma u dětí, jeho vyšetření a diagnóza

Při určení zda se jedná o astma či nikoli, se vychází z řady klinických a laboratorních vyšetření. To je příčinou obtížného určení onemocnění u malých a nespolupracujících dětí. U nich řada testů nelze provést nebo jejich výsledky nemají tak vysokou výpovědní hodnotu jako u starších dětí a dospělých. Nejdůležitější jsou anamnestická data a klinické příznaky. Z anamnestických dat pátráme po opakovaných epizodách hvízdavého dýchání, hospitalizaci dítěte pro těžkou dušnost či zánět průdušek a anamnéze atopické dermatitidy. Zajímáme se též o výskyt astmatu v rodině. Častěji se astma vyskytuje u chlapců. Velice důležitým vyšetřením je funkční vyšetření plic. U dětí je náročnější, jelikož vyžaduje dobrou spolupráci, ale při dobrém vysvětlení a trpělivosti ho lze provést již ve věku kolem tří let. Velkou výpovědní hodnotu má také pozitivní test na specifické imunoglobuliny IgE. Především pak specifické IgE proti roztočům, pylům trav, vaječné bílkovině a kočičím epiteliím. Pokud je nalezneme již u ročních dětí, je zde poměrně vysoké riziko rozvoje astmatu. Jejich negativita ale o ničem nevypovídá. Výhodou tohoto vyšetření je, že se jedná o laboratorní metodu. Test je tak možné provést v jakémkoliv věku.

Dělení a léčba astmatu u dětí

Astma dle závažnosti příznaků dělíme na čtyři kategorie. Dle kategorie a věku je následně volena příslušná léčba. Cílem léčby je normální pohodlný život, vymizení nebo alespoň silné omezení příznaků astmatu a neomezená fyzická aktivita. Přístup k léčbě musí být komplexní a vyžaduje aktivní přístup rodičů. Důležitá je dobrá informovanost rodičů i dítěte. Často je léčba individuální a musí být proto velice dobře pochopena. Dále jsou to různá léčiva, důsledná léčba zhoršení astmatu a dlouhodobé sledování. Z léků je stejně jako v dospělosti nejúčinnější skupina inhalačních steroidů. Často se kombinují s léky jiných skupin jako s antileukotrieny, teofylinem, beta-2-mimetiky a dalšími. Dávka léků, jejich kombinace a četnost jejich podání závisí na tíží astmatu. Důležité je přizpůsobit způsob inhalačního podání léků věku dítěte. U kojenců a batolat se využívá dechový nástavec s maskou a nebulizátory. Z preventivních opatření je důležité vyloučit kontakt dítěte se známými alergeny. Jedná se především o alergeny zvířecí. Nutné je také vyloučit aktivní či pasivní kouření.

 

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email