Chudokrevnost u dětí

19.8.2012 , Kateřina Hudecová

chudokrevnost-u-deti.jpg - kopie
chudokrevnost-u-deti.jpg - kopie
Chudokrevnost u dětí je závažný problém, protože děti trpící chudokrevností druhotně trpí opožděným vývojem. Chudokrevnost je u dětí nejčastěji způsobena nedostatkem vitaminu B12 a vznikem tzv. megaloblastové anemie. Chudokrevnost u dětí se nesmí nikdy podcenit a vždy musí být řádně léčena...

Chudokrevnost u dětí

Chudokrevnost neboli anémie je označení pro stav, při kterém dochází v krvi k poklesu krevního barviva- tzv. hemoglobinu pod normu, která je typická pro daný věk a pohlaví. V dětském věku může chudokrevnost dosahovat těžšího stupně mnohem rychleji než u dospělých, proto je důležité ji nikdy nepodceňovat.

Chudokrevnost a její podstata

Podstatou chudokrevnosti u dětí je tedy nedostatečné množství krevního barviva (hemoglobinu) v krvi. Hemoglobin je v naší krvi velmi důležitý, protože zajišťuje přenos kyslíku z plic do tkání a naopak přenos oxidu uhličitého z tkání do plic. Proto se jakýkoli jeho pokles pod normu klinicky projeví chudokrevností. Do jaké míry záleží na tíži a rychlosti jeho poklesu. Kvůli jeho nedostatku tedy dochází ke sníženému zásobení našich tkání kyslíkem, a tyto tkáně začínají trpět tzv. ischémií neboli nedokrevností. (Více o ischémiích se dozvíte v příslušném článku).

Dělení chudokrevnosti

V zásadě rozlišujeme několik typů chudokrevnosti, které se mohou u dětí vyskytovat. Hlavní skupinu tvoří dva typy chudokrevnosti - ty, které vznikají v důsledku nedostatečné krvetvorby a ty, které vznikají v důsledku nadměrných krevních ztrát. Oba tyto typy souvisí i s vyvolávající příčinou samotné chudokrevnosti. Těchto příčin může být hned několik:

Nejčastější příčina chudokrevnosti u dětí

Nejčastější příčinou chudokrevnosti u dětí zejména do 2 let věku bývá nedostatek železa v těle, tedy prvku, který je nezbytný pro normální krvetvorbu. Takto vzniklou chudokrevnost nazýváme sideropenickou. Chudokrevnost u dětí může způsobit i nedostatek vitaminu B12. Tento vitamin je velmi důležitý pro správný průběh krvetvorby. V tomto případě hovoříme o tzv. megaloblastové anémii, pro kterou je typický výskyt velkých červených krevních buněk. Další příčinou chudokrevnosti u dětí může být vleklé onemocnění, při kterém je u dítěte v důsledku dlouhotrvajícího zánětlivého nebo nádorového onemocnění snížená krvetvorba v kostní dřeni, příčinou může být i porucha samotné kostní dřeně, která je zodpovědná za tvorbu krevních buněk. Dále může být chudokrevnost u dětí způsobena nadměrnými krevními ztrátami, zejména u dětí po úrazech, při onemocnění trávicího traktu nebo při poruchách srážlivosti krve. Chudokrevnost může vznikat i při zvýšeném zániku krevních buněk, zejména při stavech, kdy je zvětšená slezina. Slezina je orgán, který je v našem těle zodpovědný za odbourávání krvinek, proto je při jejím zvětšení i vyšší rozpad krvinek. Mnohdy může anémie vzniknout i po podání některých léků - například valproátu, který se používá k léčbě epilepsie. V neposlední řadě bývají příčinou chudokrevnosti u dětí i vrozené vady či poruchy, při kterých nejsou červené krvinky správně vytvořeny a dochází k jejich zvýšenému zániku

Chudokrevnost u dětí a její následky

Při vzniku chudokrevnosti u dětí se mohou výše zmíněné příčiny různě kombinovat. Zejména dlouhotrvající chudokrevnost je pro rostoucí a vyvíjející se dětské tělo vždy velmi nepříznivá, protože může významně ohrozit zdravý vývoj. Kdy ale tedy můžeme na výskyt chudokrevnosti u dítěte pomýšlet? Důležité je rozpoznat typické příznaky. Mezi ně patří bledost, dušnost (pocity nedostatku dechu), mohou být přítomny i pocity nechutenství, zvýšené únavy, zrychlení dechu a srdeční činnosti. Soubor těchto příznaků bývá také označován jako tzv. anemický syndrom.

Chudokrevnost u dětí - poučení na závěr

Jak tedy postupovat, pokud máme u dítěte podezření na vyskytující se chudokrevnost? V prvé řadě je vhodné navštívit dětského lékaře, který na základě vyšetření může stanovit další postup. Velmi důležité je vyšetření krevního obrazu, při kterém mimo jiné zjišťujeme počet, tvar a velikost červených krevních buněk včetně množství hemoglobinu.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email