Demence

19.8.2012 , Tomáš Michalčák

demence.jpg - kopie
demence.jpg - kopie
Demence je degenerativní onemocnění mozku, které se projevuje postupným snižováním intelektu a rozpadem všech stránek osobnosti. Demence se v současnosti objevuje v populaci stále častěji zejména v rámci Alzheimerovy, Parkinsonovy či Huntigtonovy choroby. Je důležité si uvědomit, že demence není automatickou součástí stáří a že všichni lidé s demencí by měli být řádně léčeni.

Demence

Možná se vám to již párkrát stalo. Šli jste do obchodu nakoupit, ale najednou jste úplně zapomněli na polovinu věcí, co jste chtěli koupit, a ani za mák si nemůžete vzpomenout. Nebo si z ničeho nic nedokážete vybavit, kdy přesně se narodila vaše matka. Také se vám může stát, že zapomenete cestu k vaší chatě na Slovensku, kde jezdíte pravidelně rok co rok. Nicméně většina z vás nad tím asi jen mávla rukou a povzdychla si, jakou že to máte sklerózu. Je sice pravda, že občasné zapomínání hned neznamená nějaké vážné onemocnění mozku, ale pokud jsou poruchy paměti tak závažné, že narušují normální život a dotyčný se čím dál více stává závislým na pomoci druhých, může se bohužel jednat o degenerativní změny v mozkové tkáni čili demenci.

Příčiny demence

Demence (někdy též popisována jako „syndrom stárnutí") je tedy vážná duševní porucha v důsledku chorobného postižení mozku. Ta může vzniknout nejčastěji na podkladě degenerativního či cévního onemocnění mozku. Mezi nejčastější degenerativní nemoci patří všem jistě dobře známá Alzheimerova choroba. Ta způsobuje přibližně dvě třetiny všech demencí.  Za zmínku stojí také nemoci jako Parkinsonova, či Huntingtonova. Co se týče cévních onemocnění mozku (např. mozkové mrtvice), ty přímo demenci nevyvolávají, ale většinou se vyskytují spolu s degenerativním onemocněním a zhoršují jeho průběh. Jaké jsou tedy příznaky demence? Mezi ty hlavní patří bezesporu porucha paměti. Nemocný má zpomalené myšlení, zhoršuje se schopnost si ukládat do paměti nové informace a zapomíná čerstvě nabyté poznatky. Intelekt ale zůstává téměř nezměněn, a také schopnost vybavovat si velmi staré zážitky (i z dětství). Mezi dalšími častými příznaky se většinou objevuje porucha orientace, ztráta soudnosti a logického myšlení, porucha řeči a poznávání. Také jsou patrné změny v chování, výkyvy nálady, emocí a objevují se deprese. Důležité je podotknout, že o těžkou demenci se jedná především ve fázi, kdy je výrazně ovlivněn běžný život včetně toho sociálního, dochází ke ztrátě soběstačnosti a v konečném důsledku až ke smrti.

Opatření a léčba demence

Je tento „syndrom stárnutí" léčitelný? Bohužel není. I přes veškerý vědecký a technický pokrok v medicíně se nepodařilo vyvinout úspěšnou léčebnou metodu, která by toto onemocnění zcela vyléčila. Existují prozatím jen léky, které dokážou zpomalit degenerativní změny v mozku a posílit paměťové funkce oslabeného mozku. Důležité je tedy včas odhalit nemoc a začít ihned s léčbou, která může oddálit plný rozvoj této choroby, kdy je člověk odkázán jen a jen na pomoc příbuzných a blízkého okolí. Co se týče prevence, i ta je prozatím pro nás velkou záhadou. Velký vliv na vznik tohoto onemocnění mají totiž neovlivnitelné faktory jako vysoký věk a genetická predispozice nemoci. Soudí se ale podle některých klinických studií, že zdravý životní styl, stravování a prostředí mají výrazné příznivé účinky na fungování lidského mozku, tudíž tím pasivně můžeme zabránit vzniku této choroby. Také se doporučuje v pozdějším věku cíleně posilovat a namáhat mozek různými duševními aktivitami (např. luštění křížovek).

Demence a poučení na závěr

Diagnostika a léčba tohoto onemocnění je v dnešní době velmi závažným medicínským i sociálním problémem vyššího staršího věku. V České republice se odhaduje počet osob s demencí asi na 100 000, což je dost vysoké číslo. Alarmující především je, že pouhých 6 – 7 % ze všech nemocných u nás, se s touto chorobou léčí. Tudíž je opravdu důležité při jakýchkoliv příznacích či pochybách neprodleně navštívit svého praktického lékaře, který provede veškerá potřebná vyšetření a v případě pozitivních výsledků vás zašle k příslušnému specialistovi – nejčastěji k psychiatrovi.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email