Kašel u dětí

19.8.2012 , Jiří Dyntr

kasel-u-deti.jpg - kopie
kasel-u-deti.jpg - kopie
Kašel u dětí je velmi častý problém - každé dítě má jednou za čas rýmu a kašel. Akutní kašel - trvající do tří týdnů - je tedy velmi častý a většinou se nad ním není třeba výrazně pozastavovat. Nebezpečný je chronický kašel, který může ukazovat na závažnější onemocnění...

Kašel u dětí

Kašel je přirozený obranný mechanismus organismu, jak u dětí, tak u dospělých. Jeho hlavním úkolem je očišťovat dýchací cesty od nežádoucího obsahu (hlen, krev) a také bránit vdechnutí cizích těles (prach, jídlo, pití, různé malé věci) a škodlivin z okolního prostředí. Je žádoucím obranným mechanismem do té míry, dokud převažuje jeho přínos (očištění, uvolnění dýchacích cest) nad poškozením, které může působit. V tomto textu se budeme zabývat kašlem u dětí. Rozdělíme si jej a řekneme si, která onemocnění doprovází jako příznak.

Akutní kašel u dětí

Kašel u dětí můžeme rozdělit podle délky trvání na akutní a chronický. Akutní kašel je do tří týdnů trvání. Za chronický kašel považujeme ten, který se vyskytuje denně a trvá déle než 3 - 4 týdny. Děti prodělají více onemocnění dýchacích cest za rok než dospělý (asi 5 – 8) a pokud tyto nemoci následují v krátkém intervalu za sebou, může vzniknout dojem, že se jedná o chronický kašel, přestože jde jen o akutní. Kašel může být neproduktivní (suchý, vykašlává se zanedbatelné množství hlenu) a produktivní (vykašlává se hlen, hlen s hnisem nebo s příměsí krve). Akutní kašel je nejčastěji vyvolaný infekcí horních cest dýchacích, ale také záněty průdušek a plic. Často bývá doprovázen rýmou. Nejčastěji se jedná o virovou infekci. Na sliznici oslabené (poškozené) viry se mohou následně uplatnit bakterie a onemocnění se opět rozjede, ale tentokrát pod taktovkou bakterií. Při zánětu hrtanu je kašel suchý, štěkavý (kokrhavý). Kašel je doprovázen zhoršeným dýcháním (dechovou nedostatečností), polykání však není omezené. Nemoc se nejčastěji objevuje v nočních hodinách. Překvapí nás při probuzení. Při zánětu průdušek je kašel nejprve suchý a během několika dnů se začne vykašlávat hlen a kašel se mění na produktivní. Další příčinou může být vdechnutí dráždivých látek z okolí (např. cigaretového kouře), případně se může jednat o alergeny. Děti občas vdechnout i cizí tělesa, což samozřejmě dráždí ke kašli. Podle velikosti vdechnutého tělesa dojde k dušení (u větších) nebo k dechové nedostatečnosti, dušnosti (u malých).

Chronický kašel u dětí

Příčiny chronického kašle můžeme rozdělit na plicní a mimoplicní. Mezi plicní příčiny patří cystická fibróza, astma. O těchto nemocích si můžete více přečíst v příslušných článcích tohoto webu. Dalšími příčinami mohou být vdechnutí cizího tělesa, kouření v domácnosti, kde dítě žije nebo se může jednat o kašel, který zůstává jako následek předchozí infekce. Mezi mimoplicní patří stav, při kterém dochází k vdechování obsahu žaludku, který se vrací zpět. Tento stav se poměrně často objevuje u kojenců a u většiny z nich se spontánně upravuje do 18. měsíce života. Další příčina mimoplicního kašle může být spojena s psychickým stavem dítěte. Dítě může být ve stresu, pokud mu jeho okolí nerozumí, je-li přetěžováno nebo při disharmonii vztahu rodičů. V tomto případě se kašel vyskytuje pouze přes den v přítomnosti jiných osob (dospělých), nikdy v noci.

Kašel u dětí a opatření

Jak jsme zmínili v textu výše, kašel u dětí může být příznakem mnoha onemocnění. Nejčastěji se pak jedná o akutní kašel doprovázený rýmou, který je převážně vyvolaný virovou infekcí a většinou nebývá příznakem závažného stavu. Jen u dětí v novorozeneckém a kojeneckém věku musíme dbát na to, abychom odsáli (odstranili) obsah dutiny nosní. Pokud bychom to neučinili, dojde k tomu, že děti nemohou při kojení dýchat a odmítají potravu, což vede k mnoha dalším komplikacím. Nicméně pokud máme jakékoliv pochybnosti o závažnosti příčiny kašle, navštivme lékaře, neboť on jediný dokáže danou situaci objektivně posoudit.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email