Mdloby

20.8.2012 , Eva Fialová

Mdloby, ztráta vědomí, nebo jinak také synkopy, mohou ojediněle postihovat i jinak zdravé jedince, vyskytují-li se však častěji, mohou signalizovat vážnější onemocnění. Onemocnění, která mdloby doprovázejí bývají srdečního nebo nervového původu. Jsou však i onemocnění, která nemají zcela jasný původ.

Mdloby  

Pro mdloby se užívá odborný termín synkopa. Je to krátkodobá ztráta vědomí způsobená nedostatečným přísunem okysličené krve do mozku nebo nedostatečným okysličením krve. Mdloby nejsou bezvědomí a nedochází při nich k povolení svalstva, které člověka v bezvědomí ohrožuje na životě. Jedinec postižený mdlobami jde obvykle „k zemi", ale do 5 minut se sám probouzí. Pokud by se však déle neprobouzel, je nutno zavolat záchranou službu! Člověk je před omdlením bledý, opocený, malátný, je mu nevolno, má sníženou tepovou frekvenci a snížený tlak. Sám postižený může mít poruchy zraku, jako např. jiskření nebo „temno před očima", a sluchu, „hučení v uších".

Příčiny mdlob  

K mdlobám u zdravých lidí může docházet při:  

 • dlouhém stání, jako tzv. vazovagální mdloba, při níž se mohou objevit i křeče. Někdy může ale signalizovat toto i chronickou žilní nedostatečnost (o ní viz níže).  
 • rychlé změně polohy těla, např. zvednutí se ze sedu, tzv. ortostatická hypotenze, což je pokles krevního tlaku při rychlé změně polohy. Může být podpořena účinkem některých léků.  
 • dlouhém záklonu hlavy, např. dívání se na oblohu, kdy dochází ke snížení průtoku krve tepnami do hlavy  
 • dlouhém pobytu v místnosti s vydýchaným vzduchem  
 • vystrašení  
 • citovém vzrušení  
 • kašli  
 • polykání  
 • defekaci  
 • močení  
 • holení nebo uvazování kravaty  

Mdloby jako příznak onemocnění  

Mdloby však mohou být jedním z příznaků různých onemocnění:  

 • srdeční arytmie, čili poruchy srdečního rytmu  plicní embolie, které způsobují obstrukce v plicním řečišti a do mozku se tak nedostává dostatečné množství okysličené krve  
 • srdeční nádory, způsobující obstrukci toku krve a projevují se především nemožností vykonávat větší tělesnou zátěž  
 • hypertrofická kardiomyopatie, což je stav, kdy je stěna srdeční mohutná, ale obsah srdce je malý, tudíž se do něj nedostane tolik krve a srdce pracuje neefektivně  
 • aortální stenóza, neboli zúžení aorty, podobně jako u srdečních nádorů, způsobuje nedostatečný přísun krve do mozku a taktéž ji charakterizuje nemožnost vykonávat větší fyzickou zátěž  
 • chronická žilní nedostatečnost způsobí, že vázne návrat krve žilami k srdci  
 • cerebrovaskulární onemocnění, anomálie mozkových cév, např. zúžení tepen, které přivádějí krev do mozku nebo se mohou mdloby někdy vyskytovat i u migrény  
 • některá psychická onemocnění  
 • akutní infarkt myokardu  

Diagnostika  

Naprosto stěžejní je v případě diagnostiky mdlob odebrání dobré anamnézy jak od pacienta, tak od svědků události. V anamnéze nesmí chybět přesný popis události, prodromy, neboli příznaky ohlašující příchod nemoci, začátek a vyvolávající moment, jak dlouho trvala ztráta vědomí, poloha a činnost těsně před mdlobou a jiné doprovodné a následné symptomy jako zmatení, nevolnost, pocit na zvracení, bolest na hrudi či poranění. Důležité je také zjistit, jak často se mdloby objevují a zda mají společné rysy. Lékaře bude zajímat také výčet pravidelně užíváných léků včetně současně přechodně užívané medikace atd. V případě rodinné anamnézy padne otázka na přítomnost náhlé smrti v rodině, hlavně v mladším věku. Kromě anamnézy se provádí vyšetření krevního tlaku a vyšetření srdce pomocí EKG.

Mdloby a první pomoc  

Důležité je mdloby odlišit od jiných poruch vědomí, při epilepsii bývá porucha vědomí delší, je spjatá s křečemi, pomočením, pokousáním do jazyka, postižený se probírá k vědomí pomaleji a je zmatený. Kdežto u mdlob se nemocný probouzí do 5 minut a po probuzení nejeví známky zmatení nebo dezorientace. Vidíme-li první příznaky mdlob (bledost, malátnost) je dobré člověka chytit a pomalu položit na zem, aby si při pádu neublížil, dále mu zvednout nohy, čímž se dostává více krve do mozku. Jestliže ale mdloby přetrvávají déle jak 5 minut, je nutné volat záchranou službu. Nebezpečný je i stav, kdy se opakují mdloby častěji, v tomto případě bychom měli určitě navštívit lékaře.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.




Email