Pach z úst

19.8.2012 , Jiří Dyntr

pach-z-ust.jpg - kopie
pach-z-ust.jpg - kopie
Pach z úst je nepříjemný zdravotní i společenský problém. Může se vyskytovat v důsledku nedostatečné ústní hygieny, kde se pak hromadí v dutině ústní bakterie, ale i v důsledku některých onemocnění, jako např. cukrovky nebo přemnožení bakterií v trávicím traktu. Při přetrvávajícím pachu z úst bez zjevné příčiny a bez konzumace aromatických pokrmů bychom měli raději zvolit návštěvu lékaře.

Pach z úst

Pach z úst (halitóza) je velmi nepříjemný zdravotní, ale také společenský problém, který může člověku způsobit mnohé nepříjemnosti. Většina lidí svůj vlastní zápach nevnímá a je tak na něj obvykle upozorněn osobami ve svém okolí, což může být pro některé osoby značně frustrující. Je však třeba mít na paměti, že zápach úst je možné léčit, jako mnoho jiných onemocnění a navíc není infekční a nemůže se přenášet na další osoby.

Pach z úst a jeho hlavní příčiny

Pach z úst se může objevit z celé řady příčin. Jeho zdrojem jsou odpadní produkty látkové přeměny některých typů bakterií, žijících v ústní dutině člověka. Tyto chemické látky jsou těkavé a obvykle ve své struktuře obsahují síru, která je do značné míry za zápach zodpovědná. Z uvedených skutečností vyplývá, že nepříjemný pach se může vyskytnout při přemnožení těchto bakterií, ke kterému dochází při některých onemocněních nebo dalších neobvyklých stavech. Velmi často se zvýší počet bakterií při nedostatečné hygieně chrupu a celé ústní dutiny. Zbytky jídla, které nejsou včas odstraněny, ulpívají na dásních, zubech a v mezizubních prostorech a stávají se vhodným prostředím pro množení ústních bakterií. K podobným nesnázím vedou také některá onemocnění trávicího traktu nebo metabolická onemocnění, např. cukrovka. U pacientů s posledně jmenovaným onemocněním, je někdy ve vydechovaném vzduchu cítit aceton, který vzniká v důsledku poruchy hospodaření s tuky. V jiných případech jsou za pach z úst zodpovědné hnisavé formy zánětů dýchacích cest, zubů, vedlejších dutin v obličejových kostech nebo středního ucha. Také některé podávané léky mohou jako jeden z nežádoucích účinků způsobovat zápach z úst, především se jedná o látky, které snižují produkci slin. Sliny hrají totiž pro správnou hygienu dutiny ústní nesmírně důležitou roli – zvlhčují a očišťují sliznici a podílejí se také na očišťování zubů. Pro zvýšení produkce slin se doporučuje používání pastilek nebo žvýkaček bez cukru, které navíc snižují kyselost v dutině ústní a omezují tvorbu zubního plaku.

Další příčiny pachu z úst

Méně často se pak uplatňují další příčiny, jako např. snížení funkce imunitního systému, hormonální změny a v neposlední řadě také konzumace silně aromatických potravin, jako je např. cibule nebo česnek. Určitý podíl je připisován také zrajícím sýrům, nebo většímu množství kávy. Někteří jedinci mají navíc ke vzniku zápachu z úst vrozenou dispozici – v jejich ústech dochází k přemnožení bakterií bez jakékoliv vyvolávající příčiny.

Pach z úst a jak se mu vyhnout

Jak již bylo zmíněno, zápach z úst není infekční a není proto možné, aby se přenášel z člověka na člověka. V ústní dutině každého jedince však žije značné množství bakterií, které jsou kromě tvorby zubního kazu a nejrůznějších zánětů, zodpovědné i za vznik zubního kazu. Jako v mnoha jiných případech proto i zde platí, že nejlepší obrannou je dodržování preventivních opatření, tedy vyhýbání se některým potravinám a lékům a především pravidelná a dostatečně intenzivně prováděná hygiena dutiny ústní.

Diskuze:

Olga: Zde uvedený výčet příčin je velice strohý, těch příčin existuje celá řada a dokud člověk neodhalí příčinu, nemůže logicky najít ani řešení. Spousta lidí tak naslepo zkouší různé komerční preparáty, ústní vody nebo babské rady, ale vesměs bez výsledku. A to hlavně proto, že nemají jak kdysi já teoretické informace, tak praktické zkušenosti, tj. jak je aplikovat do praxe. Rozsáhlou a komplikovanou problematikou zápachu z úst vč. různých řešení se zabývám v jediném e-booku o zápachu z úst na českém trhu - Jak na zápach z úst krok za krokem - www.zapach-z-ust-ebook.cz

12. října 2016 0:08

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email