Poruchy spánku

14.8.2012 , Vladislava Králová

poruchy-spanku.jpg - kopie
poruchy-spanku.jpg - kopie
Poruchy spánku jsou poměrně rozsáhlou skupinou stavů, charakteristické tím, že je na spánku něco patologického, nenormálního. Poruchy spánku můžeme rozdělit na stavy typické nedostatkem spánku, stavy s nadměrnou spavostí a potom na stavy, kdy je spánek patologický něčím jiným nežli svojí délkou...

Poruchy spánku

Spánek je důležitou součástí života. Pravidelně se střídá s bděním v cyklech. Při spánku dochází k útlumu nervové soustavy. Je nutný pro správné fungování nervové soustavy. Během spánku se cyklicky střídají tzv. non-REM spánek a REM spánek. Jejich zastoupení se mění s věkem. V dospělosti převažuje asi čtyřikrát non-REM spánek. Non-REM spánek slouží zřejmě k regeneraci a odpočinku těla, REM spánek pak k obnově mozkových funkcí. Poruchy spánku patří mezi velmi častá onemocnění. Vyskytují se buď izolovaně, nebo jako příznak jiného onemocnění. Proto dělíme poruchy spánku do skupin – dyssomnie, parasomnie, poruchy spánku, které jsou příznakem jiného duševního či somatického onemocnění. Zvláštní skupinu představují tzv. navrhované poruchy spánku.

Nedostatek spánku

Dyssomnie znamená nedokonalý spánek, který se projeví buď nedostatkem spánku, nebo jeho nadbytkem. Nespavostí rozumíme poruchu usínání, časté noční probouzení, předčasné ranní probouzení a mělký spánek. Vyskytuje se buď přechodně, například ve stresovém období života, nebo dlouhodobě, kdy se potíže se spánkem vyskytují alespoň jeden měsíc. Příčiny dlouhodobé nespavosti mohou být různorodé. Mohou doprovázet depresi, kognitivní poruchu, ale také chronická onemocnění jako chronickou obstrukční nemoc bronchopulmonální, Parkinsonovu nemoc a mnohé další. V léčbě se uplatňuje správná spánková hygiena, kterou rozumíme usínání ve vždy ve stejnou hodinu, větranou chladnou místnost, ve které nejsou rušivé jevy. Nevhodná je konzumace vyššího množství alkoholu a kávy přes den, stejně jako konzumace většího množství jídla ve večerních hodinách. Z léků se užívají různá hypnotika.

Nadměrná spavost

Na druhé straně stojí problém s nadměrnou spavostí, která se projevuje silnou ospalostí, neschopností soustředit se. Příkladem je narkolepsie, kdy nemocný bez předem patrné ospalosti, náhle usne. Usnout může dokonce i při činnosti, spánek trvá jen několik minut. Probouzí se plně svěží. V noci se často budí. Kataplexie charakterizuje náhlá ztráta svalového tonu. Pokud se jedná o generalizovanou kataplexii, vede k pádu, nemocný se nemůže pohnout a vše plně vnímá. Kataplexie může být lokalizovaná jen na určitou část těla. Další často se vyskytující poruchou je syndrom spánkové apnoe. Jedná se o silné chrápání, které je doprovázeno pauzami, při kterých nemocný nedýchá. Tyto pauzy trvají 10-20 sekund a vedou k poklesu koncentrace kyslíku v krvi a častému probouzení v průběhu spánku, který se nemocný ani neuvědomuje. Nemocný je ospalý a trpí bolestmi hlavy. Příčina tkví buď v kolapsu nebo zúžených horních cestách dýchacích, nebo sníženém dýchacím úsilí.

Abnormální spánek

Parasomnie je definována jako abnormální chování ve spánku. Řadíme sem náměsíčnost, noční děs, noční můru, noční pomočování a skřípání zuby. Jedinec trpící náměsíčností se probouzí v hlubokém non-REM spánku. Vstane z lůžka. Ráno si ovšem nic nepamatuje. Trpí jí častěji malé děti, vhodné je zabezpečení nemocného, aby nedošlo k nějakému úrazu. Nočním děsem opět trpí děti. Probouzí se ze spánku, pláčou, jsou vyděšené. Ráno si nic nepamatují. Noční můra je sen, který je hrůzostrašný. Vyskytuje se v druhé polovině noci, ráno si jej zpravidla jedinci pamatují. Noční pomočování je opět porucha spánku, která se vyskytuje u dětí. Jako důvod se uvádí nezralost centrálního nervového systému. Vyskytuje se častěji, pokud dítě zažívá nějaký stres. Vhodné je omezit příjem tekutin ve večerních hodinách, případně preventivně dítě v noci probudit, aby se vymočilo v průběhu noci.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email