Příznaky deprese

24.4.2012 , Tereza Kratochvílová

projevy-deprese.jpg - kopie
projevy-deprese.jpg - kopie
Projevy deprese se mohou velmi lišit u různých jedinců. Někteří dokážou své deprese pečlivě skrývat, zatímco jiní se v nich utápí veřejně. Obě dvě možnosti projevů depresí však mohou vést k vážným stavům, které mohou vyústit až v pokus o sebevraždu. Mezi základní projevy deprese patří plačtivost, úzkost, úbytek nebo příbytek na váze, změna chování, v těžších stádiích se objevují i stavy nehybnosti a halucinace. Projevy deprese není radno brát na lehkou váhu, jedná se o těžké onemocnění, které může pacienta dohnat k extrémním činům.

Příznaky deprese

Deprese je častou poruchou psychiky, která postihuje častěji ženy. Deprese má řadu klinických projevů, avšak dominuje porucha nálady. Toto onemocnění má navíc i nezvratné dopady nejen na celkové zdraví člověka, ale i na jeho soukromý i pracovní život, na vztahy v rodině i okolí a má nedozírné následky pro celou společnost. Podle světové zdravotnické organizace je deprese nejčastější duševní porucha ve vyspělých zemích. Alespoň jednou depresivní epizodou v životě je ohrožen každý z nás.

Příčiny deprese

Podkladem vzniku deprese je nerovnováha v množství tzv. mediátorů, což jsou tekutiny různé chemické povahy tvořící se v mozku. Jsou nezbytné pro přenos řady informací a jejich sekrece je přesně řízena. Někteří jedinci mají genetickou predispozici k nerovnováze těchto látek a proto jsou také náchylnější k rozvoji deprese. Ta vzniká ovšem současným působením silného stresu. Proto nejčastěji deprese vzniká po prodělání psychického traumatu, při úmrtí blízké osoby, finanční problémy, ztráta zaměstnání, rozvod a řada dalších. Na vzniku deprese se může podílet i nedostatek spánku a odpočinku, některé léky, alkohol, drogy a také hormonální změny.

Příznaky deprese a jejich průběh

Mezi základní příznaky deprese řadíme alespoň 2 týdny trvající smutná nálada. Dalším příznakem deprese je úzkost, kdy se pacient bojí o životy svých blízkých, má strach z budoucnosti, z toho, že zklame, o vlastní život a o vlastní zdraví. Rovněž je možná sugesce, že sám trpí nějakou nevyléčitelnou nemocí a úzkostně sledovat každý příznak. Častá je také plačtivost, snížené sebevědomí, pocity viny, pocity méněcennosti, neschopnosti a zbytečnosti, beznaděje, bezvýchodnosti, neuspokojení nad vykonanou prací, neschopnost se radovat ze svých koníčků, z příjemných životních událostí, nebo sebeobviňování. Pacient je váhavý, nerozhodný a nesoustředěný. V těžších fázích pacient přechází do naprosté pasivity, dochází ke zpomalení jak duševních, tak tělesných funkcí, přechodným poruchám paměti a soustředění a může se tak jevit jako dementní. V extrémních případech se pacient už se o sebe nedokáže postarat. Není schopen vykonávat základní životní potřeby, jako je příjem potravy a tekutin, toaleta a hygiena. V některých případech se mohou přidat halucinace a bludy.

Tělesné příznaky deprese

Deprese má i mnoho tělesných příznaků, jako je vyčerpání, únava, nespavost, nebo naopak spavost, nechutenství, úbytek na váze, nebo naopak pocity hladu, které vedou k tloustnutí. Deprese je spojena i se sníženou funkcí imunitního systému, rakovinou, častými infekcemi, autoimunitními onemocněními, či kardiovaskulárními chorobami. Deprese může být buď jednou z jejich příčin, nebo jejich následkem.

Speciální příznaky deprese

Speciálními příznaky depresí jsou sklony k sebepoškozování a sebevražedné jednání. Pacient s depresí se snaží zbavit úzkosti autodestruktivním jednáním, které může mít formu řezných poranění, či popálenin. Úzkostné stavy mohou vést k myšlenkám na sebevraždu. Podle statistik spáchá sebevraždu 15% pacientů s depresí. Proto je zapotřebí jejich výhrůžky brát zcela vážně a okamžitě zajistit odbornou pomoc psychiatra.

Léčba deprese

Deprese je velmi závažné onemocnění, které je nezbytné co nejdříve léčit. Léčba deprese zahrnuje psychoterapii, farmakoterapii a v těžších případech se přistupuje k elektrokonvulzivní terapii. V rámci farmakoterapie se užívají antidepresiva, nejčastěji sertralin, fluoxetin, citalopram, či paroxetin. Elektrokonvulzivní terapie spočívá v aplikaci krátkého pulsu elektrického proudu do mozku pacienta, kterým se vyvolá epileptický záchvat. Ten má u těchto pacientů léčebný efekt.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email