Závratě

19.8.2012 , Ondřej Výška

zavrate.jpg - kopie
zavrate.jpg - kopie
Závratě - pocity točení hlavy a kymácení často spojené s nevolností. Nejčastějšími příčinami závratě - kromě psychických vlivů a vertebrogenních potíží - jsou poruchy na úrovní vnitřního ucha nebo přímo na úrovni centrálního nervového systému...

Závratě

Každý si asi umí představit, co to znamená, když se řekne, že se s někým zatočil svět. Tuto zkušenost si prožila většina z nás, zřejmě nejčastěji při rychlém postavení se z lehu, či sedu. Závrať je pocit točení nebo kymácení, avšak s tělem se nic neděje a zůstává nehybné. Může se projevovat jako pocit pohybu těla v prostoru (pak hovoříme o subjektivní závrati) nebo se může jednat o zdánlivý pohyb okolního světa (objektivní závrať). Druhý typ je často provázen poruchou rovnováhy. V tomto textu se podíváme na to, jak můžeme závratě rozdělit a co je nejčastěji jejich příčinou.

Příčiny závratí

Jak už jsme naznačili v úvodu, rozdělujeme závrať na subjektivní a objektivní. Jednoduše řečeno buď se točíme my, nebo se točí svět okolo nás. Dále můžeme rozdělit závratě podle toho, kde se nachází problém. Ten se může nacházet buď někde v oblasti vnitřního ucha (pak mluvíme o periferní závrati), nebo je problém na úrovni nervového systému (centrální závratě). Periferní závratě se projevují tak, že mají náhlý začátek, dobře (živě) si je pamatujeme, často se objevují současně s pocitem tlaku v uchu, ušním šelestem, který nevzniká na základě nějakého zvuku, ztrátou sluchu. Periferní závrať bývá opakovaná, trvá několik vteřin a souvisí se změnou polohy hlavy. Tento stav je způsoben vápenatými kamínky (mikroskopické velikosti) v polokruhových kanálcích, které zodpovídají za vnímání změny rychlosti pohybu hlavy. Může přetrvávat hodiny až dny. K tomuto dochází několika způsoby. Buď tím, že dojde k poškození buněk, které zodpovídají za vnímání polohy hlavy. To způsobují zřejmě některé viry. Nebo poruchou filtrace tekutiny, která vyplňuje prostor ústrojí pro vnímání polohy a pohybu hlavy. Tato situace může být vrozená, může se jednat o poruchu imunitního systému, nebo může být následkem infekce.

Závratě a projevy

Centrální závrať se vyvíjí postupně. Závrať přichází náhle a trvá několik minut. Vyskytuje se při onemocnění centrálního nervového systému, srdce a při některých jiných onemocněních postihujících orgánové systémy. Nejčastější příčinou centrální závratě je migréna. Dále za vznik centrálních závratí mohou problémy v oblasti cévního systému (špatný stav cév, uzavření cévy krevní sraženinou). Pokud se do mozku nedostává dostatek okysličené krve (dochází k jeho ischemii), pak záhy dochází k poškození jeho části. Pokud dojde k náhlému ucpání příslušné cévy (cévní mozková příhoda), může se objevit závrať náhle a bez dalších příznaků. Nebo může být doprovázena některými příznaky, jako jsou dvojité vidění, porucha výslovnosti, porucha polykání, porucha hybnosti, slabost. Závrať se může vyskytnout u roztroušené sklerózy a při nádorech zadní jámy lební. Nyní se zaměříme na zbývající příčiny závratí. Známá je cestovní závrať, kterou trpí někteří cestující. Příznaky jsou nevolnost, zvracení, bledost, studený pot, bolest hlavy a zvýšené slinění. Dále jsou zde závratě z psychické příčiny, jako úzkosti, hysterie. Dále vliv některých léků. Vzniká také po požití nadměrného množství alkoholu. Závrať může být také způsobená nízkým tlakem, či chudokrevností.

Závratě a poučení na závěr

Závěrem je třeba říct, že pokud závrať vzniká některým běžným způsobem, jako je rychlé postavení se, nadměrné užití alkoholu, cesta dopravním prostředkem, úzkostné záchvaty a hysterie, není třeba se ničeho obávat. Pokud závrať vzniká při užívání léků, poradíme se vždy s lékařem. Pokud neznáme příčinu závratí a působí nám nepříjemnosti a samozřejmě v případě jakýchkoli pochybností o závažnosti závratí, vyhledejte lékaře, který jako jediný může daný stav objektivně posoudit.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email