Metabolismus

25.7.2012 , Jan Zemek

metabolismus.jpg - kopie
metabolismus.jpg - kopie
Jako metabolismus se dají zjednodušeně označit všechny energetické pochody organismu. Metabolismus dělíme na anabolismus, kdy energii obětujeme a budujeme nové molekuly a tkáně, a katabolismus, kdy tkáně a molekuly rozkládáme a energii získáváme...

Metabolismus

Všechny životní pochody živých organismů jsou poháněny energií. Protože si člověk neumí žádnou energii vyrobit, jako třeba rostliny, hybnou silou se pro nás stává energie ukrytá v chemických vazbách v přijímané potravě. Metabolismus je pojem označující přeměnu látek. Tedy co se s látkami odehrává v našem těle od přijetí potravy po jejich využití a spotřebování.

Anabolismus a katabolismus

K metabolismu se pojí dva pojmy – anabolismus a katabolismus. Při anabolických procesech tělo využívá živin k tomu, aby vytvořilo složitější součásti našeho těla (například svaly) ze součástí jednodušších (například aminokyselin). Katabolismus je pravým opakem. Jsou to procesy rozkladné, kdy naše stavební součástky, jako je glykogen, tuky a bílkoviny, jsou odbourávány a využívány na pokrytí jiných potřeb organismu. Nutno podotknout, že oba tyto procesy se v nás dějí zároveň.

Metabolismus a ATP

Přijaté cukry, bílkoviny a tuky, či zásobní látky v našem těle se naštěpí na jednodušší a lépe využitelné molekuly. Tyto slouží k výstavbě například svalů a vlasů, k vytváření regulačních hormonů a spousty dalších nezbytných látek. Obecně takovým štěpením v konečném důsledku vzniká daný produkt, oxid uhličitý, voda a energie. Přeměna živin za účelem zisku energie vede k jednomu cíli – vytvoření molekuly adenosintrifosfátu známějšího pod zkratkou ATP. Tato molekula, která v sobě skrývá velké množství energie, v těle slouží jako takové univerzální platidlo. Kdekoli je třeba energie pro nějakou funkci (stah svalů, vedení nervového vzruchu apod.), využije se ATP.

Bazální metabolismus

Bazální metabolismus je zjednodušeně hodnota, která nám řekne, kolik tělo spotřebuje energie v lehu, klidu a při normální teplotě. Udává, jak náročné je udržení fyziologických procesů v bdělém stavu (ve spánku je nižší). Hodnota bazálního metabolismu průměrně vážícího dospělého člověka je asi 8300 kJ. Tato hodnota se však velice liší člověk od člověka. Záleží totiž velice na množství svalové hmoty (proto mají muži hodnotu bazálního metabolismu až o 7% vyšší). Dále hormonální rovnováze, okolní teplotě (zvýšením tělesné teploty o jeden stupeň se hodnota bazálního metabolismu zvyšuje až o 13% – na tomto principu pracují některé preparáty na hubnutí) a aktuálním psychickém a fyzickém stavu. Například při onemocněních a těhotenství se hodnota zvyšuje. Od puberty se však bazální metabolismus postupně snižuje, proto je důležité tomuto faktu uzpůsobit stravovací návyky.

Aktivace metabolismu

Nejvýraznějšího zvýšení spotřebované energie nad rámec bazálního metabolismu dosáhneme svalovou prací. Těžce fyzicky pracující osoba se může dostat na několikanásobek klidové hodnoty spotřeby energie. Bylo zjištěno, že zvýšení této spotřeby přetrvává až půl dne po fyzické aktivitě. Ke svalové práci se váží dva termíny – aerobní a anaerobní metabolismus. V anaerobním režimu je tělo vystaveno takové zátěži, že nedokáže dodávat do svalů kyslík, který je důležitý pro lepší využití energetických zdrojů ve svalech. Proto takovouto zátěž nedokážeme udržet po dlouhou dobu a za chvíli nás začnou bolet svaly vlivem hromadění odpadních látek. Proti tomu aerobní metabolismus je při mírnější zátěži, kterou zvládneme vykonávat po delší časový úsek. Příkladem anaerobní činnosti může být sprint na 400 m, příkladem aerobní aktivity pak vyjížďka na kole.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email