Podmínky použití

Obsahem stránek medixa.org jsou informace určené pro širokou veřejnost, není-li uvedeno jinak. Obsahem stránek profilu na sociálních sítích jsou zejména odborné články, informace o odborných akcích a odkazy na jiné odborné stránky či organizace. Provozovatelem projektu medixa.og je společnost Active Radio a.s. se sídlem Wenzigova 1872/4, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČ: 61058297, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 3912. Jakékoliv nakládání s obsahem serveru medixa.org. (zejména, je - li chráněn autorským právem) je možné pouze s předchozím souhlasem provozovatele. Chcete-li kterýkoliv zveřejněný materiál převzít či jakkoliv užít, , případně jej dále šířit jiným způsobem, musíte získat souhlas provozovatele (s výjimkou užití v rámci zákonné licence). Reklamní informace (obchodní sdělení) jsou viditelně odlišeny od ostatního obsahu stránek a jsou plně v souladu se zákonem 40/1995. Sb., o regulaci reklamy, v platném znění.Veškeré informace obsažené na těchto internetových stránkách, včetně informací uvedených v poradnách, jsou informativního charakteru. Nejsou určeny ke komplexní ani dílčí autodiagnostice pacienta a za žádných okolností nemohou nahradit vyšetření lékařem či odborné posouzení konkrétního případu jiným odborným pracovníkem (např. lékárníkem, apod).Za jakoukoliv škodu vzniklou užíváním projektu medixa.org nenese provozovatel odpovědnost.Přihlášením k odběru newsletteru Medixa vyslovujete souhlas s využitím Vašeho elektronického kontaktu k zasílání obchodních sdělení provozovatele. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat využitím příslušné volby v rámci každého obchodního sdělení, nebo písemně na adrese sídla provozovatele.