Pravidelné kontroly u dětského lékaře

16.8.2013

pravidelne-kontroly.jpg - kopie
pravidelne-kontroly.jpg - kopie
Základem správné péče o zdraví nejen dětí jsou pravidelné kontroly u dětského lékaře. Takto lze zajistit správný vývoj i předcházení rozvoji některých dětských onemocnění. dětský lékař rovněž sleduje očkovací kalendář a může doporučit řadu nepovinných očkování. Pravidelných kontrol u dětského lékaře by se měl účastnit alespoň jeden z rodičů.

Pravidelné kontroly u dětského lékaře

Přestože nejčastěji budete navštěvovat dětského lékaře během prvního roku života vašeho dítěte, pravidelné prohlídky budou i nadále základní součástí péče o jeho zdraví v průběhu dětství a dospívání. Během těchto prohlídek máte příležitost se s lékařem seznámit a účinně s ním spolupracovat při péči o dítě.

V prvních pěti letech zjišťuje lékař při pravidelných kontrolách, zda dítě správně roste a vyvíjí se, zda se u něj neobjevily nějaké abnormality nebo zdravotní problémy, zda má všechna doporučená očkování. Lékař si vede záznam o všech očkováních a nemocech, které dítě prodělá. Prvních návštěv by se měli zúčastnit oba rodiče.

První návštěva

První kontrola mezi 2. a 4. týdnem (2. až 4. den, jestliže bylo dítě propuštěno z nemocnice do 48 hodin po porodu, nebo mezi 1. a 2. týdnem, je-li kojeno) se bude trochu lišit od těch, které budou následovat, zejména je-li to první setkání vás a dítěte s lékařem. Lékař se vás dotáže na průběh těhotenství, porod a případné komplikace. Bude také chtít znát porodní váhu dítěte, odhadovanou délku těhotenství a všechny potíže, které dítě po porodu mělo. První návštěva je vhodnou příležitostí k tomu, abyste se lékaře zeptali na vývoj dítěte, na krmení, spánek a všeobecnou péči a pohovořili si s ním o všech obavách, které máte. Promluvte si s lékařem otevřeně o přehnaném stresu nebo únavě, které prožíváte, nebo o tom, že dítě narušuje spánkový režim váš nebo vaší rodiny. Je velmi důležité chránit nejen zdraví dítěte, ale i své vlastní.

Lékaře zajímají ještě další údaje:

 • Spánkový režim dítěte.
 • Zda dítě spí na zádech nebo na boku.
 • Jak dítě jí.
 • Vyprazdňovací návyky.
 • Zda je dítě čilé.
 • Zda dítě pohybuje všemi končetinami.
 • Zda dítě reaguje na hluk.
 • Zda používáte dětskou bezpečnostní sedačku v autě.

Lékař zkontroluje pupeční šňůru (měla by odpadnout do dvou týdnů). Máte-li chlapce, lékař prohlédne jeho genitálie a zkontroluje zda obě varlata již sestoupila do šourku (kožový váček, ve kterém jsou varlata uložena). Jestliže byla chlapci provedena obřízka, lékař prohlédne jeho penis. Dále zkontroluje, zda nejsou na kůži známky žloutenky nebo novorozenecké vyrážky.

Při každé návštěvě

Jak při první návštěvě, tak i při všech ostatních je prohlídka zaměřena na kontrolu ukazatelů, které jsou nejdůležitější pro daný věk dítěte. Lékař zhodnotí růst a vývoj dítěte (fyzický, citový a společenský) a poučí vás, jak chránit dítě před zraněním. Většina pravidelných lékařských prohlídek v dětství zahrnuje tato vyšetření:

Růst

Růst je jedním z nejdůležitějších ukazatelů všeobecného zdravotního stavu dítěte, zejména v prvních měsících a letech. Při každé návštěvě lékař dítě zváží, změří, změří mu obvod hlavy (až do 2 let). Lékař přenáší tyto údaje do grafu. Při další návštěvě pak porovná toto číslo s údaji z minulé návštěvy, aby se ujistil, že se dítě správně vyvíjí.

Růst svého dítěte v porovnání s průměrným růstem dětí srovnatelného věku a pohlaví si můžete zkontrolovat na grafech. Nezapomínejte však, že nejdůležitější je vlastní rychlost růstu vašeho dítěte a ne její porovnávání s ostatními dětmi. Růstový graf vašeho dítěte by měl zobrazit, že dítě roste stabilní rychlostí a že nedochází k žádnému neobvyklému zrychlení nebo zpomalení, které by mohlo znamenat nějaký problém.

Dalším způsobem, jak lékař zjišťuje správný růst dítěte, je měření obvodu jeho hlavy. Lékař porovná obvod hlavy s údaji v grafu, které udávají normální rozsah růstu obvody hlavy u chlapců a dívek v daném věku.

Vývoj

Lékař se vás bude dotazovat na všeobecný vývoj dítěte, kdy se začalo usmívat, lézt, chodit nebo mluvit. Rovněž vyzkouší jeho reflexy a svalový tonus, zkontroluje jemné motorické zručnosti (používání rukou a prstů) i hrubé motorické zručnosti (používání horních a dolních končetin). Při vyhodnocení společenského vývoje dítěte lékař zjišťuje, zda reaguje úsměvem a jak reaguje na vás a na sourozence. Rovněž bude sledovat vývoj řeči, zda dítě přechází z broukání na žvatlání.

Hlava a krk

Lékař změří velikost hlavičky dítěte a během prvních několika návštěv si bude poznamenávat také její tvar. Obtížný průchod porodními cestami mívá někdy za následek abnormální tvar. Během několika dnů nebo týdnů se však tvar hlavičky vrátí k normálu. Lékař rovněž sleduje dvě měkká místa na hlavě, kontroluje jejich velikost a zda se správně uzavírají. Měkké místo na zadní části hlavy se u většiny dětí uzavírá obvykle při narození (někdy asi do 4 měsíců); místo na temeni hlavy obvykle do 2 let. Zkontroluje také krk dítěte, zda jsou obě strany symetrické a zda dítě krkem volně otáčí.

Sluch

Neschopnost slyšet narušuje vývoj řeči, ovlivňuje schopnost dítěte komunikovat. Při kontrole uší lékař prohlédne vnitřek obou uší pomocí otoskopu, aby zjistil případné abnormality, například tekutinu za ušním bubínkem nebo známky infekce, která může ovlivnit sluch. Toto vyšetření může dítě rozrušit, protože bude nutné ho držet, aby se lékař mohl podívat do ucha.

Nemá vaše dítě problémy se sluchem?

 • Jestliže dítě nereaguje na váš hlas nebo na hluk, má pravděpodobně problémy se sluchem. Obraťte se na lékaře, jestliže dítě doma nereaguje:
 • Na své jméno.
 • Na zvuk hraček, které nevidí.
 • Na hluk.


Jsou-li vašemu dítěti méně než čtyři roky, probíhá kontrola sluchu tak, že lékař sleduje jeho reakce na zvuky, například na cvakání nebo chřestění. Často jsou rodiče první, kteří si všimnou, že má jejich dítě problémy se sluchem, proto se lékař bude ptát také, jak dítě reaguje na zvuky doma. Většina dětí absolvuje standardní vyšetření sluchu ve 4 až 5 letech, když začnou docházet do předškolního zařízení (popřípadě dříve, jestliže mají nápadné problémy s řečí nebo se sluchem). Hrozí-li dítěti potíže se sluchem, lékař vás pošle k ušními specialistovi.

Zrak

Při pravidelných kontrolách lékař provede různá vyšetření zraku podle věku a schopností dítěte. Lékař zkontroluje jak vnější, tak vnitřní část zraku. Pomocí oftalmoskopu vyšetří oční pozadí, aby zjistil případné anatomické abnormality, jako je zákal (zakalení čoček). Pohybuje před očima dítěte barevnou hračkou nebo baterkou a kontroluje pohyb každého oka při sledování předmětu. Zjistí-li lékař u vašeho dítěte jakýkoliv problém, pošle vás k oftalmologovi (specialista na péči o zrak).

Nemá vaše dítě problémy se zrakem?

Ve většině případů se problémy se zrakem u dětí zjistí během pravidelných kontrol, ale jsou to často rodiče, kteří si všimnou, že jejich dítě má potíže se zrakem, nebo že jeho oči nejsou v pořádku. Má-li vaše dítě některé z následujících známek zrakových problémů, vyhledejte lékaře:

 • Ve dvou měsících nereaguje zrakem, zjevně nevidí.
 • Často si mne oči.
 • Zavírá nebo zakrývá si jedno oko, má červené nebo oteklé oči nebo oční víčka, výtok z očí.
 • Bílá, šedobílá nebo žlutavá látka v zorničce. Citlivost na světlo.
 • Nevidí jasně vzdálené předměty.
 • Má tendenci vrážet do předmětů.
 • Oči se nepohybují společně nebo šilhají.
 • Nadměrné slzení očí.
 • Časté zaklánění nebo otáčení hlavy.
 • Časté mhouření očí.
 Pokleslá víčka.
 • Zorničky nestejné velikosti. Oči „tancují" nebo „odskakují".
 • Tendence přidržovat si předměty blízko očí.
 • Poranění oka.
 • Zakalená rohovka (průhledná vrstva na přední části oka).
 • Nevidí dobře na dálku.
 • Dvojité vidění.
 • Nevidí zřetelně.
 • Časté bolesti hlavy.
 • Závratě.
 • Pocit nevolnosti po čtení nebo sledování televize.
 • Svědící nebo pálící oči.
 • Potíže s rozlišováním barev po 3. roce.

Nos, ústa a hrdlo

Lékař vyšetří dítěti nos, ústa a hrdlo, aby zjistil známky infekce nebo jiné problémy. Prohlédne dásně, aby viděl, jak se vyvíjejí zuby. Má-li dítě nějaké problémy se zuby, jako je například změna barvy nebo předčasná kazivost, lékař vás pošle k dětskému zubnímu lékaři. Od 3 let věku dítěte byste měli začít chodit na pravidelné zubní prohlídky.

Srdce a plíce

Lékař přiloží na hrudník dítěte stetoskop a poslechne si dýchání a srdeční ozvy. Zaznamená typ a rychlost dýchání, srdeční tep a zjistí případné nepravidelnosti nebo šumy.
Břicho Lékař prohlédne velikost a tvar břicha dítěte a jemně je prohmatá, aby zjistil případnou citlivost, otok nebo zvětšení vnitřních orgánů, popřípadě břišní tumor.

Genitálie

Lékař vyšetří genitálie dítěte při každé návštěvě na případné známky infekce nebo vyrážky. Zkontroluje jejich anatomii a stadium sexuálního vývoje. U chlapců zkontroluje, zda jsou již varlata v šourku.

Kyčle a dolní končetiny

V prvních 18 měsících až dvou letech při prohlídce lékař pohybuje dolními končetinami nemluvněte, aby zjistil případné problémy s kyčelními klouby, například vykloubení. Když dítě začne chodit, nechá ho lékař udělat několik kroků, aby se ujistil, že jsou dolní končetiny a šlapky souměrné, stejné délky a dítě se normálně pohybuje. Rovněž zkontroluje tvar a sílu šlapek a dolních končetin.

Kůže

Lékař prohlédne dítěti kůži a zkontroluje, zda nemá vyrážku, mateřská znaménka, dětskou akné, abnormální podlitiny, infekci nebo dětský ekzém. Má-li dítě mateřské znaménko, lékař ho změří a při každé návštěvě zkontroluje, zda nedošlo k abnormálním změnám.

Mozek a mícha

Lékař zkontroluje reflexy, citlivost a svalovou sílu a tonus dítěte, aby zjistil funkci mozku a míchy. Dále zjišťuje, zda se už zbavilo kojeneckých reflexů, což je známka správného vývoje mozku a míchy.

Konečník

Lékař vyšetří dítěti konečník, aby zjistil, zda se nevyskytují nějaké abnormality. Jestliže dítě trpí bolestmi v břiše nebo má problémy s vyprazdňováním, bude asi nutné prstem rektálně vyšetřit tonus svěrače (svalu, který se při vyprazdňování stolice uvolňuje a stahuje) a konec tlustého střeva, zda nedošlo k případnému abnormálnímu zúžení. Vyšetří rovněž stolici na krev a tuhost.

Očkování

Lékař vás bude informovat o očkováních, která vaše dítě dostane při jednotlivých návštěvách, a upozorní na případné vedlejší účinky. Zde najdete doporučený kalendář dětského očkování.
Screeningové vyšetření Dítěti budou prováděna screeningová vyšetření doporučovaná pro jeho věk. Tato vyšetření umožňují zjistit řadu léčitelných nemocí dříve, než se stanou vážnými.

Zhodnocení stravovacích a spánkových návyků

Při každé návštěvě se vás lékař zeptá na stravovací a spánkové návyky dítěte. Bude ho zajímat, jak často dítě krmíte, a pokud ho krmíte z lahve, jakou umělou výživu používáte. Až bude dítě starší, lékař vám řekne, kdy a jak začít s pevnou a výživnou stravou. Poradí vám, jakým způsobem byste měli rozvíjet u svého dítěte zdravé stravovací návyky.

Lékaře bude rovněž zajímat noční a denní spánkový režim dítěte. Noční probouzení a noční můry jsou u dětí velmi běžné. Zdravý spánkový režim je důležitý pro odpočinek dětí každého věku.

Bezpečnost

Každé nové stadium vývoje znamená pro dítě větší pohyblivost, ale také větší možnost zranění. Při každé návštěvě vám lékař popíše bezpečnostní rizika, kterých byste se měli obávat v příštích týdnech nebo měsících.

Diskuze:

Shirl: pisze:No to byÅ‚oby coÅ› piÄ™knego!!Do tej pory nie podchodziÅ‚em jakoÅ› specjalnie pozytywnie do Arduino, jednak jak napiszesz artykuÅ‚ o sterowaniu przez kompa po³mzzegÃslnyci urzÄ…dzeniami w domu to z miejsca idÄ™ i kupujÄ™ to cudo.Mam pytanie. Rozumiem, że Arduino można sterować wszystkimi urzÄ…dzeniami które majÄ… podczerwieÅ„, czy można też innymi elektrycznymi lub jak przerobić inne elektryczne, żeby można byÅ‚o nimi sterować.

6. srpna 2016 4:11

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email