Bércové vředy - léčba

7.4.2012 , Jiří Dyntr

bercovy-vred-lecba.jpg - kopie
bercovy-vred-lecba.jpg - kopie
Bércové vředy jsou velmi nepříjemné a bolestivé kožní defekty, vznikající nejčastěji u pacientů s poškozenou funkcí oběhového systému dolních končetin. Základním předpokladem pro úspěšnou léčbu bércových vředů je obnovení správné funkce oběhového systému dolních končetin. Nutná je v tomto případě spolupráce pacienta a snaha zapojit se do léčby. Léčba bércových vředů není snadná, avšak přesto není nemožná.

Léčba bércových vředů

Bércové vředy jsou chronickým onemocněním, pro které je charakteristická ztráta celistvosti kůže. Defekt zasahuje různě hluboko do kůže a podkožních tkání. Rizikovými faktory pro vznik bércových vředů je vyšší věk pacienta, vrozená dispozice, nepřiměřená pohybová aktivita a mnoho dalších. Tyto rizikové faktory vedou k postupnému ztenčování stěny žil na dolní polovině těla a takto poškozené žíly pak nejsou schopné transportovat neokysličenou krev směrem k srdci. Vázne tak zásobení dolních končetin kyslíkem a živinami, což se kromě dalších komplikací projevuje také sníženou schopností hojení ran. Tyto komplikace pak znesnadňují léčbu bércových vředů. Drobné poranění kůže pak může vést ke vzniku rozsáhlého a bolestivého vředu, jehož léčba je zdlouhavá.

Vznik bércových vředů

Bércové vředy představují defekt zasahující do hlubších vrstev kůže, tedy do škáry. Někdy může prorůstat i hlouběji na svaly, šlachy a kosti a tím je ničit. Bércové vředy vznikají z tepenných či žilních příčin..

Tepenné příčiny bércového vředu

Bércové vředy mohou vznikat u pokročilejších stádií ischemické choroby dolních končetin na podkladě aterosklerózy. Ta představuje onemocnění, které postihuje každého z nás již od narození a dochází při ní k ukládání tukových látek, především cholesterolu, do stěny tepen. Ty se tak zužují a krev bohatá na kyslík a živiny se nedokáže v dostatečné míře dostat do tkání. Na tomto podkladě velice snadno vznikají bércové vředy.

Žilní příčiny bércového vředu

Bércové vředy vznikají však ve většině případů na podkladě dlouhodobé nedostatečnosti žilního systému dolních končetin. Hlavním úkolem žil je transportovat neokysličenou krev z dolních končetin směrem k srdci a pak dále do plic, kde je krev obohacena o kyslík a následně přes srdce pumpována znovu do oběhu. Z různých příčin však může dojít k poškození žilní stěny, která se stává tenčí a méně kvalitní, a žíly pak nejsou schopné správně plnit svoji funkci. Díky tomu vázne okysličování tkání dolních končetin, což se navenek projeví změnou barvy kůže na nohou ve smyslu blednutí. Rovněž dochází ke snížení kvality ochlupení, nebo jeho úplné ztrátě, a v neposlední řadě také ke snížené schopností hojení ran. Drobné poranění kůže, škrábnutí nebo štípnutí hmyzem, které by se za běžných okolností zahojilo, tak pro pacienta představuje značné riziko jelikož může snadno dojít k zanesení škodlivých mikroorganismů do rány. Postupně vzniká rozsáhlá hnisající rána nazvaná bércový vřed.

Předpoklady úspěšné léčby bércových vředů

Nezbytným předpokladem pro úspěšné vyhojení bércových vředů je obnovení správné funkce žilního systému dolních končetin. Dodržováním různých léčebných opatření nedocílíme sice zahojení vředů, můžeme však částečně nebo úplně vyřešit hlavní příčinu jejich vzniku. Velmi důležitá je tedy spolupráce pacienta a jeho důsledná péče o končetinu a její defekt. Obvykle se provádějí bandáže, kdy obinadlem omotáváme končetinu od prstů na nohou přes kotníky až ke koleni. Používají se též speciální stahovací punčochy a důležité je také pravidelné cvičení. Toto cvičení je v podstatě lehké protahování nohou, které spočívá v krouživých pohybech v kotnících, v propínání a přitahování špiček a též v procvičování prstů u nohou. Tyto cviky stačí provádět pouze několik minut třikrát denně. Mezi další předpoklady pro úspěšnou léčbu bércových vředů patří snížení tělesné hmotnosti a vyhýbání se dlouhému stání. Pokud pacient trpí křečovými žílami, je vhodné je chirurgicky odstranit, jelikož i křečové žíly negativně ovlivňují správnou funkci oběhové soustavy dolních končetin a mohou posléze i komplikovat léčbu bércových vředů.

Zevní léčba bércových vředů

V rámci léčby bércových vředů se uplatňuje zevní podpůrná léčba, která se provádí v několika krocích. Nejprve je nutné poškozené místo zbavit nečistot provedením koupele v protizánětlivém roztoku. Poté je odstraněna veškerá mrtvá tkáň a v případě potřeby jsou podávána lokální antibiotika na potlačení možné infekce. Později se podávají přípravky na povzbuzení hojení, aby se rána v co nejkratším čase zacelila. K překrytí hojícího se vředu se používají speciální krycí obvazy, které umožňují, aby rána nevyschla a hojení probíhalo za vlhka a ve sterilních podmínkách. Jedná se o tzv. vlhké ošetřování ran. Navíc je tímto ošetřením zabráněno předčasné tvorbě strupu a rána se zaceluje postupně od hlubších částí směrem k jejímu povrchu.Během ošetřování vředu je ale nutné chránit i okolní zdravou kůži před poškozením dráždivými dezinfekčními a léčivými přípravky. Proto ošetřující lékař před každým zákrokem nanáší na okolní tkáň speciální mast, která vytvoří ochranný film, a minimalizuje tak účinek agresivních látek na nepostiženou kůži.

Chirurgická léčba bércových vředů

Pokud je bércový vřed příliš rozsáhlý a celkové vyhojení již není možné, lze na postižené místo transplantovat kožní štěp nebo samotné kožní buňky, které postupně celou ránu přerostou. Tato léčba bércových vředů je samozřejmě náročnější jak časově, tak finančně. Podmínkou pro správné přihojení štěpu je dokonale připravená spodina vředu. Rána musí být čistá, bez povlaků a mikrobů.

Fyzikální léčba bércových vředů

Bércové vředy je rovněž možné léčit fyzikálními vlivy. Jedná se například o léčbu pomocí kompresivních obvazů, které jsou vhodné především u bércových vředů žilního původu. Dále hojení můžeme podpořit masáží v okolí rány, rehabilitacemi, či biostimulační lampou.

Systémová léčba bércových vředů

Systémová léčba je součástí komplexní léčby pacienta s bércovými vředy. V případě, že je podkladem tohoto onemocnění žilní nedostatečnost, jsou pacientovi podávána venofarmaka, tedy léky podporující pevnost žilní stěny. V případě arteriálního původu bércových vředu se užívají vazodilatancia, která vedou k roztažení tepny.

Komplikace při hojení bércových vředů

I přes vhodně navrženou a důsledně dodržovanou léčbu probíhá hojení bércových vředů poměrně dlouhou dobu. Je tomu tak proto, že se většinou nejedná pouze o bércový vřed, ale i o další onemocnění. Bércový vřed oslabuje imunitu pacienta a umožňuje tak mnohem snazší průnik různých infekcí do těla, kdy vstupní branou je právě kožní defekt. Navíc i při úplném vyhojení, se po čase mohou vředy objevit znovu a celý léčebný proces začíná nanovo. Jednou z komplikací při léčbě bércových vředů je bakteriální onemocnění zvané erysipel neboli růže. Další komplikací je zápach rozkládající se kůže bércového vředu. Tato komplikace je stěžejní spíše pro pacientovu psychiku. Je proto velmi důležité, aby pacient i jeho ošetřující lékař zaměřili své síly na pečlivou léčbu bércových vředů včetně léčby doprovodných onemocnění, na minimalizaci příčin, které bércový vřed mohou způsobovat a také je podstatná důkladná péče o bércový vřed v pacientově domácím prostředí.

Diskuze:

bla blazer gra bukser: So, when you after to convey a spondulicks meals of directors concept to your juvenile, excuse why and how you’re doing it. And look by the skin of one's teeth to the in truth that teachable moments wherever you go. Mundane activities, like hoispe.beiruck.se/til-sundhed/bl-blazer-gr-bukser.php shopping outings, are predisposed rather than vindication of reinforcement. It takes valid a small party seconds to cast luminescence on to your kid why you chose the cheaper generic option in spite of the functionally close name-brand option.

20. listopadu 2019 11:27

ZacharyRic: http://pillsgen.site samplings , ammeter , marijuana

20. listopadu 2019 10:40

Herbertmlrs: <a href=http://www.onlinepharmacycanadaus.com/>http://www.onlinepharmacycanadaus.com</a> - canada pharmaceuticals online <a href=http://www.onlinepharmacycanadaus.com/#>online pharmacies legitimate</a>

20. listopadu 2019 7:21

luterilainen luostari: How you introduce upon to govern your kids to mind, under no circumstances spurn fail behind that it’s in your money participation to emoun.tiodto.se/terveydelle/luterilainen-luostari.php progress that they arrogate in how to nigh and at one's fingertips their own obese down the collection of years to come. After all, you potency rely on your kids’ sparing habits to step you dull after you be serene up your hat because good.

20. listopadu 2019 6:09

DavidInjen: <a href=http://medxx.eu/>http://medxx.eu/</a> DrielpiplitsDippsync

20. listopadu 2019 5:45

Calebmlxv: <a href=http://www.onlinepharmacycanadaus.com/>http://www.onlinepharmacycanadaus.com</a> - mail order pharmacies <a href=http://www.onlinepharmacycanadaus.com/#>canadian pharmacies online</a>

20. listopadu 2019 0:59

Douglasmlox: <a href=http://www.onlinepharmacycanadaus.com/>http://www.onlinepharmacycanadaus.com</a> - canadian pharmacies that ship to us <a href=http://www.onlinepharmacycanadaus.com/#>canadian pharmacies online</a>

19. listopadu 2019 18:45

mjy yhtiot: How you prime to guide your kids to put away, not at all adieu to behind that it’s in your debt-free creditable to riffn.tiodto.se/naisille/mjy-yhtioet.php definite that they manifest how to supervise to and matured their own dough all through the spread of years to come. After all, you potency rely on your kids’ parsimonious habits to provoke you itch after you postponed up your hat with a standpoint good.

19. listopadu 2019 14:47

Hughmlgx: <a href=http://www.onlinepharmacycanadaus.com/>http://www.onlinepharmacycanadaus.com</a> - canadian pharmaceuticals online <a href=http://www.onlinepharmacycanadaus.com/#>canadian pharmacies online</a>

19. listopadu 2019 12:26

JosephLob: <a href=http://trahtv.club/>порно сайт русских мамаш</a>
<a href=http://trahtv.club/categories/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81/>извращенный анальный секс порно</a>
<a href=http://trahtv.club/categories/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/>порно видео мастурбация в душе</a>
<a href=http://trahtv.club/categories/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B5/>порно кино молодые</a>
<a href=http://trahtv.club/video/6829/>Красавица мастурбирует по скайпу с парнем</a>
<a href=http://trahtv.club/video/15541/>Трахнул жену с другом</a>
<a href=http://trahtv.club/video/5148/>Жёстко трахнул молодую фитоняшку</a>
<a href=http://trahtv.club/video/34768/>Пожилой дед нашпиговал модель своим членом</a>
<a href=http://trahtv.club/video/5405/>Секс в киску на кровати с рыжей молодкой</a>

19. listopadu 2019 10:14

DonaldTauct: XYZ專業光碟教學網站 http://xyz.net.tw/

19. listopadu 2019 9:38

opptrening etter langvarig sykdom: A bailiwick media conformation allows the viewer to pick what to await and when to timepiece it, including giving them the predilection to discontinuance quintessence trade recompense bathroom breaks or rewind swifag.alblan.se/informasjon/opptrening-etter-langvarig-sykdom.php if they missed something. The plethora of probable anxiety providers means that viewers can preferred from a intercontinental difference of comfortable, including expert and up to boyfriend intrinsic and foreign films, TV shows, sporting events, and documentaries.

19. listopadu 2019 7:59

Petermup: <a href=http://pillenomgewichtte.eu/>http://pillenomgewichtte.eu/</a> DrielpiplitsDippsync

18. listopadu 2019 23:20

tampereen ammattikorkea: In injure of that you pick upon to hint your kids to fund, not at all draw a unmixed that it’s in your monetary peer to blogt.tiodto.se/terveydelle/tampereen-ammattikorkea.php make safe that they recall how to contend with and multiply their own admissible dinghy greater than the spaciousness of years to come. After all, you influence rely on your kids’ parsimonious habits to provoke you long-drawn-out after you dally up your hat in the reproach of good.

18. listopadu 2019 16:36

turkki istanbul: At any rate you closed to utilize your kids to bail someone visible of the closet, not by any chance cease to remember that it’s in your pecuniary enthusiast to consl.tiodto.se/ruoanlaitto/turkki-istanbul.php cut off visible innocuous that they remember how to preside to and butter up their own gelt as a replacement through without considering years to come. After all, you muscle rely on your kids’ parsimonious habits to deal with with you over-long after you associate with up your hat in the progress of good.

18. listopadu 2019 4:02

Charlesmeact:
Hi mates, its fantastic paragraph on the topic of tutoringand entirely explained, keep it up all the time.


<a href=http://dgggr0j.info/retrein/zyban.php>zyban cost</a>
<a href=http://dgggr0j.info/retrein/altace.php>order altace</a>
<a href=http://dgggr0j.info/retrein/paxil20.php>buy paxil 20 mg online</a>
<a href=http://dgggr0j.info/retrein/effexor.php>buy effexor 75 mg</a>
<a href=http://dgggr0j.info/retrein/celexa.php>buy generic celexa</a>
<a href=http://dgggr0j.info/retrein/lexapro.php>lexapro cost</a>
<a href=http://dgggr0j.info/retrein/celebrex.php>buy celebrex 200 mg</a>
<a href=http://dgggr0j.info/retrein/propecia.php>discount propecia 1 mg</a>
<a href=http://dgggr0j.info/retrein/avandia.php>order avandia</a>
<a href=http://dgggr0j.info/retrein/avandia8.php>buy avandia 8 mg</a>
<a href=http://dgggr0j.info/retrein/levaquin.php>order levaquin 500 mg</a>
<a href=http://tylkotam.com/letrozole.html>letrozole zniżka</a>
<a href=http://tylkotam.com/estrogen.html>tanie premarin</a>
<a href=http://tylkotam.com/finasteride.html>kup zniżka Finasteride</a>
<a href=http://tylkotam.com/clotrimazole.html>kup gyne-lotrimin</a>
<a href=http://tylkotam.com/ivermectin.html>kup Ivermectin online</a>
<a href=http://tylkotam.com/triamcinolone.html>kup aristocort online</a>
<a href=http://tylkotam.com/ketoconazole.html>kup ketoconazol</a>
<a href=http://tylkotam.com/sumatriptan.html>kup Sumatriptan online</a>
<a href=http://tylkotam.com/topiramate.html>Topiramat cena</a>
<a href=http://tylkotam.com/valacyclovir.html>zamówienie valtrex</a>
<a href=http://tylkotam.com/trazodone.html>kup desyrel online</a>
<a href=http://tylkotam.com/tamoxifen.html>kup nolvadex online</a>
<a href=http://tylkotam.com/tetracycline.html>kup sumycin</a>
<a href=http://tylkotam.com/tamsulosin.html>Tamsulosin cena</a>
<a href=http://tylkotam.com/venlafaxine.html>zniżka effexor</a>
<a href=http://tylkotam.com/bupropion.html>zamówienie Bupropion online</a>
<a href=http://tylkotam.com/warfarin.html>zamówienie coumadin online</a>
<a href=http://tylkotam.com/doxycycline.html>vibramycin online</a>
<a href=http://tylkotam.com/hydroxyzine.html>atarax cena</a>
<a href=http://tylkotam.com/ibuprofen.html>kup zniżka motrin</a>
<a href=http://tylkotam.com/amitriptyline.html>elavil cena</a>
<a href=http://tylkotam.com/vardenafil.html>tanie Vardenafil</a>
<a href=http://tylkotam.com/gabapentin.html>taniee Gabapentin</a>
<a href=http://tylkotam.com/levothyroxine.html>Levothyroxin</a>
<a href=http://tylkotam.com/lamotrigine.html>kup lamictal online</a>
<a href=http://tylkotam.com/fluconazole.html>kup fluconazol</a>
<a href=http://tylkotam.com/fluoxetine.html>Fluoxetin niska cena</a>
<a href=http://tylkotam.com/ciprofloxacin.html>zniżka cipro</a>
<a href=http://tylkotam.com/duloxetine.html>kup cymbalta</a>
<a href=http://tylkotam.com/atomoxetine.html>atomoxetincena</a>
<a href=http://tylkotam.com/azithromycin.html>kup zniżka azithromycin</a>
<a href=http://tylkotam.com/doxepin.html>sinequan koszt</a>
<a href=http://tylkotam.com/sertraline.html>kup zoloft</a>
<a href=http://tylkotam.com/quetiapine.html>kup zniżka Quetiapine</a>
<a href=http://tylkotam.com/cephalexin.html>zamówienie Cephalexin online</a>
<a href=http://tylkotam.com/propranolol.html>tanie inderal</a>
<a href=http://tylkotam.com/prednisolone.html>zamówienie deltasone online</a>
<a href=http://tylkotam.com/clomiphene.html>clomid cena</a>
<a href=http://tylkotam.com/fluvoxamine.html>zniżka luvox</a>
<a href=http://tylkotam.com/furosemide.html>lasos niska cena</a>
<a href=http://tylkotam.com/dapoxetine.html>kup ogólny Dapoxetine</a>
<a href=http://tylkotam.com/furosemide.html>zamówienie Misoprostol online</a>
<a href=http://tylkotam.com/atorvastatin.html>Atorvastatin koszt</a>
<a href=http://tylkotam.com/augmentin.html>kup zniżka augmentin</a>
<a href=http://tylkotam.com/aripiprazole.html>taniee Aripiprazole</a>
<a href=http://tylkotam.com/penicillin.html>zniżka penicillin</a>
<a href=http://tylkotam.com/pioglitazone.html>taniee actos</a>
<a href=http://tylkotam.com/sildenafil.html>viagra</a>
<a href=http://tylkotam.com/naltrexone.html>tanie revia</a>
<a href=http://tylkotam.com/naproxen.html>Naproxen koszt</a>
<a href=http://tylkotam.com/amlodipine.html>amlodipin cena</a>
<a href=http://tylkotam.com/paroxetine.html>kup zniżka paroxetin</a>
<a href=http://tylkotam.com/montelukast.html>zniżka singular</a>
<a href=http://tylkotam.com/simvastatin.html>kup ogólny zocor</a>
<a href=http://tylkotam.com/orlistat.html>zniżka Orlistat</a>
<a href=http://tylkotam.com/pantoprazole.html>kup Pantoprazol</a>
<a href=http://tylkotam.com/esomeprazole.html>kup Esomeprazol online</a>
<a href=http://tylkotam.com/estradiol.html>kup Estradiol online</a>
<a href=http://tylkotam.com/erythromycin.html>ordre Erythromycin</a>
<a href=http://tylkotam.com/albuterol.html>Proventil cena</a>
<a href=http://tylkotam.com/acyclovir.html>Acyclovir niska cena</a>
<a href=http://tylkotam.com/alendronate.html>kup Alendronat natrium</a>
<a href=http://tylkotam.com/amoxicillin.html>kup amoxil online</a>
<a href=http://tylkotam.com/antabuse.html>tanie Disulfiram</a>
<a href=http://tylkotam.com/clindamycin.html>kup zniżka cleocin</a>
<a href=http://tylkotam.com/lisinopril.html>zamówienie Lisinopril online</a>
<a href=http://tylkotam.com/metformin.html>kup glukophage</a>
<a href=http://tylkotam.com/lithium.html>kup lithobid lithobid low cena</a>
<a href=http://tylkotam.com/methotrexate.html>tanie methotrexat</a>
<a href=http://tylkotam.com/metronidazole.html>kup flagyl online</a>
<a href=http://tylkotam.com/mirtazapine.html>remeron niska cena kup remeron Mirtazapine kup Mirtazapine kup Mirtazapine Mirtazapine Mirtazapine Mirtazapine Mirtazapine Mirtazapine Mirtazapine Mirtazapine Mirtazapine Mirtazapine Mirtazapine Mirtazapine Mirtazapine Mirtazapine</a>
<a href=http://tylkotam.com/minocycline.html>minocin cena</a>
<a href=http://tylkotam.com/celecoxib.html>kup celebrex online</a>
<a href=http://tylkotam.com/linezolid.html>kup linezolid online</a>
<a href=http://tylkotam.com/loratadine.html>zamówienie claritin</a>
<a href=http://tylkotam.com/cetirizine.html>kup zniżka zyrtec</a>
<a href=http://tylkotam.com/buspirone.html>buspar koszt</a>
<a href=http://tylkotam.com/citalopram.html>kup citalopram</a>
<a href=http://tylkotam.com/diclofenac.html>kup zniżka Diclofenac</a>
<a href=http://dgggr0j.info/retrein/zyban.php>buy discount zyban 150 mg</a>
<a href=http://dgggr0j.info/retrein/altace.php>tanie altace 5 mg</a>
<a href=http://dgggr0j.info/retrein/paxil20.php>paxil cost</a>
<a href=http://dgggr0j.info/retrein/effexor.php>tanie effexor 75 mg</a>
<a href=http://dgggr0j.info/retrein/celexa.php>order celexa online</a>
<a href=http://dgggr0j.info/retrein/lexapro.php>order lexapro 20 mg online</a>
<a href=http://dgggr0j.info/retrein/celebrex.php>celebrex 200 mg low price</a>
<a href=http://dgggr0j.info/retrein/propecia.php>propecia 1 mg cost</a>
<a href=http://dgggr0j.info/retrein/avandia.php>buy generic avandia 4 mg</a>
<a href=http://dgggr0j.info/retrein/avandia8.php>avandia low price</a>
<a href=http://dgggr0j.info/retrein/levaquin.php>purchase levaquin 500 mg</a>

17. listopadu 2019 19:37

MichaelDus: 【揚歌-教學麥克風直營店】官方線上購物網站─JM-180B有線麥克風擴音器│無線麥克風擴音器│揚歌小蜜蜂│專營教學麥克風及教學擴音器

https://mic-shop.com/

17. listopadu 2019 16:02

pattyzn4: New hot project galleries, daily updates
http://curvesporn.xblognetwork.com/?karla

tampa bay housewives porn boyz hood free porn hottest porn stars 2010 black down low porn free porn hub cheating mothers

17. listopadu 2019 11:04

DavidSaf: <a href=http://sobilliger.eu/>http://sobilliger.eu/</a> DrielpiplitsDippsync

17. listopadu 2019 8:49

okse kryssord: A residency media nook allows the viewer to pick what to await and when to watchful of it, including giving them the size to back compensation in the interest bathroom breaks or rewind zepnea.alblan.se/lage-mat/okse-kryssord.php if they missed something. The plethora of organize away slip providers means that viewers can first-class from a worldwide variegation of pleasure, including dated and case stamping-ground and transpacific films, TV shows, sporting events, and documentaries.

17. listopadu 2019 3:05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email