Melanom

8.4.2012 , Lucia Hlavatá

melanom.jpg - kopie
melanom.jpg - kopie
Melanom je velmi zhoubný nádor kůže, který postihuje nejčastěji osoby se světlou pokožkou. Pro úspěšnou léčbu melanomu je důležité nádor včas diagnostikovat. Později, kdy melanom vytvoří metastázy, je totiž jeho léčba již komplikovaná až nemožná a často končí smrtí. Proto je nejlepší předejít melanomu správnou péčí o kůži a nebát se navštívit kožního lékaře. Rozpoznat podezřelý útvar na kůži se můžeme naučit i sami. Jak, to se dozvíte v tomto článku.

Melanom

Melanom je jedním z nejzhoubnějších nádorů kůže. Tento typ rakoviny má původ v melanocytech, což jsou kožní buňky, které produkují barvivo melanin. Melanocyty se nacházejí v celé kůži, avšak nejvíce patrné jsou v mateřských znaménkách. Tyto buňky jsou mimo jiné roztroušeny i v oční duhovce a v dalších orgánech. Melanom se tedy může vytvořit jak na kůži na podkladě mateřského znaménka, tak, což je ale méně časté, i na sliznicích či vnitřních orgánech. Nejčastěji jsou tímo nádorem postiženi lidé středního věku a mladistvého věku. Jako u jiných kožních nádorů, se vyskytuje více u lidí se světlou pokožkou a vlasy, tedy u geneticky podmíněných fototypů I a II.

Vznik melanomu

Vznik melanomu je podmíněn nadměrným vystavováním pokožky slunci a nedostatečným používáním ochranných krémů nebo používáním krémů s příliš nízkým ochranným faktorem. Častá bývá chybná aplikace,  kdy si lidé na tělo nanáší sotva polovinu potřebného množství krému s ochranným faktorem. Nejhorší je však pobyt na přímém slunci v době mezi 11. a 15. hodinou. Na pokožku totiž působí škodlivé ultrafialové paprsky, které mají tendenci poškozovat DNA informaci, která je uchována v jádru každé kožní buňky. Právě to pak vede ke vzniku nádorů. Náchylnější ke vzniku melanomu jsou lidé se světlou pokožkou, kteří se rychle spálí a ti, kteří se v dětství častokrát spálili, protože pokožka je právě v tomto období nejcitlivější. U tohoto nádoru není důležitá jenom celková doba vystavení slunečnímu záření, ale i intenzivní, krátkodobé vystavení kůže slunci, které vede k jejímu spálení. Také jsou více ohroženi lidé s větším počtem mateřských znamének.

Projevy melanomu

Pokud se melanom vytvoří na zdravé kůži, projeví se jako barevná, tmavá skvrna, která se postupně zvětšuje. Melanom se však může vytvořit na podkladě mateřského znaménka a v takovém případě se projeví změnou jeho velikosti, symetrie, okrajů a barvy. Většina melanomů nejprve roste povrchově a v tomto případě je největší šance na uzdravení. Později začne ale prorůstat do hloubky a tady už vzniká velké riziko jeho metastázování do jiných částí těla. Melanom je charakterizován tím, že může zakládat nová nádorová ložiska kdykoliv a kamkoliv. Proto je to nejzhoubnější nádor ze všech.

Mlanom a jeho typy

Rozlišujeme čtyři typy melanomu. Melanomem s nejlepší prognózou je povrchově se šířící melanom, který vypadá jako hrbolek tmavě hnědé až černé barvy a obvykle je větší než 6 mm. Později však přerůstá do hloubky. Další, nodulární melanom, se projevuje jako vyvýšenina na kůži a do hloubky roste již od začátku. Lentigo maligna melanom se objevuje u starších lidí hlavně na obličeji a může dosahovat až několik centimetrů, tento typ nádoru má nepravidelnou barvu. Posledním typem melanomu je akrolentiginózní melanom, který se tvoří na akrálních neboli koncových částech těla, tedy na místech jako jsou plosky nohou, dlaně, prsty a může vznikat též pod nehty. Tento typ melanomu je obtížněji diagnostikovatelný.

Léčba melanomu

Léčba melanomu je chirurgická, s odstraněním dostatečně širokého lemu zdravé tkáně kolem. Poté následuje jeho zhodnocení vzorku tkáně patologem a na tom základě je navržen další postup léčby. Takovým může být například radioterapie či chemoterapie. Pacienti pak mnoho let, někdy až doživotně, docházejí na pravidelné kontroly ke kožnímu lékaři, kde jsou sledování kvůli možnému znovuobjevení nádoru.

Prevence melanomu

Rozpoznat podezřelý útvar na kůži se můžeme naučit i sami. Vždy dbejme pravidla, že v prevenci melanomu je lepší navštívit kožního lékaře pětkrát než jednou. Můžeme tak včas předejít vážnějším komplikacím. K tomu, jakých parametrů bychom si měli všímat, nám pomůže jednoduché pravidlo ABCDE. Je to odvozeno z angličtiny, kdy písmeno A znamená asymetrii, písmeno B znamená border = okraj, který je nerovný a neohraničený, písmeno C jako color = barva, která je nejednotná či příliš tmavá. Písmeno D znamená diameter = průměr, který by neměl přesahovat 6 mm a písmeno E jako evolution = vývoj, kdy bychom si měli všímat jakýchkoliv změn v čase. Pokud se na kůži objeví nová skvrna, nebo se mateřské znaménko zvětší, změní tvar či barvu, je třeba navštívit kožního lékaře, který nález zhodnotí. Pokud by byl melanom odhalen až v pozdějším stadiu, kdy již vytváří metastázy, je jeho léčba velice komplikovaná a často končí zanedlouho smrtí. Proto je důležité i při malém podezření zajít za lékařem. V časném stadiu je melanom totiž léčitelný.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email