Hydronefróza

18.3.2012 , Vladislava Králová

hydronefroza.jpg - kopie
hydronefroza.jpg - kopie
Hydronefróza je onemocnění, které je způsobeno vzrůstajícím tlakem moči, která díky překážce nemůže dále odtékat do vývodných cest močových. Dělíme ji na vrozenou, tedy primární, a dále na získanou neboli sekundární. Hydronefróza může vyústit až v selhání ledvin, jediným řešením je pak transplantace, tedy náhrada nemocné ledviny za zdravou .

Hydronefróza

Ledviny jsou párový orgán umístěný v břišní dutině podél páteře. Jejich hlavní funkcí je tvorba moči, kterou se z organismu odstraňují odpadní látky, škodlivé látky a léky. Hydronefróza je onemocnění ledvin, které je definováno jako nepřirozené rozšíření dutého systému ledvin, tedy pánvičky a kalichů, se zúžením až zničením ledviny. Ledvinná pánvička je struktura uložená mezi ledvinou a močovodem a slouží ke sběru přitékající moče z ledvinné dřeně. Směrem do dřeně z ledvinné pánvičky vybíhají ledvinné kalichy, z opačného konce vystupuje močovod. Tyto změny jsou způsobeny vzrůstajícím tlakem moči, která díky překážce nemůže dále odtékat do vývodných cest močových. Hydronefrózu dělíme na primární a sekundární. Primární je hydronefróza vrozená, představuje převažující typ hydronefrózy. Často je zjištěna ještě před narozením při ultrazvukovém vyšetření. Po porodu se opakovaně provádí ještě screening. Sekundární hydronefróza je získaná, nejčastější příčinou jsou ledvinové kameny, které se uvolní do močovodu a způsobí zde překážku odtoku moče.

Příčiny hydronefrózy

Příčiny rozvoje hydronefrózy jsou mnohé. V případě primární hydronefrózy je důležité rozlišit podtyp obstrukční od neobstrukčního. Obstrukční hydronefróza je způsobena mechanickou překážkou, která musí být odstraněna. Neobstrukční typ hydronefrózy je způsoben nedostatečnou peristaltikou (vlnovitý pohyb stěn dutých orgánů), což vede k poruše vyprázdnění pánvičky a jejímu rozšíření. Tento typ hydronefrózy se zásadně neoperuje. Mezi příčiny hydronefrózy patří:

  • zúžení přechodu z pánvičky do močovodu
  • zúžení přechodu z močovodu do močového měchýře
  • zpětný tok moče z močového měchýře do močovodu (tzv. vesikoureterální reflux)
  • vysoký odstup močovodu z ledviny
  • přídatná céva způsobující neprůchodnost močovodu
  • zúžení močovodu tlakem nádoru
  • přítomnost ledvinového kamene v močovodu a další.

Pro dětský věk jsou častou příčinou také chlopně zadní stěny močové trubice a u chlapců zúžení předkožky. Podle toho v jaké výšce je překážka umístěna, je hydronefróza jednostranná nebo oboustranná. Překážka nad močovým měchýřem způsobí jednostrannou hydronefrózu, překážka v močovém měchýři a níže pak hydronefrózu oboustrannou.

Příznaky hydronefrózy a syndrom velkého břicha

Hydronefróza může mít dlouho němý průběh bez jakýchkoliv příznaků. Jelikož celá řada hydronefróz je vrozená, stěžejní je zde ultrazvukové vyšetření v těhotenství zaměřené na zobrazení ledvin a následné vyšetření ledvin po narození, které se opakuje. Měří se zde v milimetrech rozměr dutého systému a hodnoty jsou v následujícím měření porovnávány. Mezi příznaky hydronefrózy řadíme opakující se infekce močových cest, často s přítomností teplot, bolest břicha. Dále může být přítomna krev v moči. U dětí se můžeme setkat s tzv. syndromem velkého břicha, který je podmíněný zvětšenou ledvinou. Mezi komplikace tohoto onemocnění patří zvětšený objem vylučované moči, zvýšený krevní tlak, infikování ledvinových kamenů a chronické selhání ledvin.

Diagnostika hydronefrózy

Diagnostikování hydronefrózy spočívá v zobrazení ledvin ultrazvukem či pomocí radiologického vyšetření vylučovací urografie. Vedle toho se také určuje funkce ledvin pomocí scintigrafického vyšetření, při němž se hodnotí rozložení podaného radioizotopu ve vyšetřovaném orgánu. Umožňuje zhodnotit velikost orgánu, jeho funkční stav a eventuální chorobné změny.

Léčba hydronefrózy

Léčba hydronefrózy je založena na odstranění vyvolávající příčiny. Nejčastěji jde o odstranění ledvinových kamenů, operační úprava zúžení přechodu z pánvičky do močovodu a další. Pokud se při scintigrafii ledvin zjistí, že ledvina zcela ztratila funkci, operačně se odstraňuje. Vyskytují-li se opakované záněty močových cest, je nutná dlouhodobá terapie antibiotiky. Věnujte pozornost příznakům, které mohou signalizovat jakékoli poškození ledvin. Hydronefróza je onemocnění, které může způsobit selhávání až úplné selhání funkce ledvin. Při úplné ztrátě funkce ledvin (pod 10 až 15 %) je nutné ji nahradit, ať již cestou dialýzy či transplantací. U dětí provádíme její odstranění, nefrektomii. Výkon je prováděn buď klasicky otevřenou operací, nebo laparoskopicky. Jde o závažné onemocnění, ale při včasném odhalení v naprosté většině léčitelné do plného zdraví.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email