Křečové žíly - operace

7.4.2012 , Kateřina Hudecová

krecove-zily-operace.jpg - kopie
krecove-zily-operace.jpg - kopie
Křečové žíly jsou nepříjemným onemocněním žil dolních končetin, při kterém dochází k roztažení stěny žil a k poškození funkce žilních chlopní. Operace křečových žil mají za cíl odstranit postižené žíly, a to zejména v případě, kdy je nemoc v pokročilém stádiu. Alternativou běžné operace křečových žil je metoda CHIVA.

Operace křečových žil

Křečové žíly je jednou z nejčastějších chorob žil a postihují přibližně polovinu naší populace. Objevují se převážně na povrchových žilách dolních končetin, kde je můžeme pozorovat jako vystouplé vinoucí se žíly. Křečové žíly postihuje přibližně dvakrát častěji ženy než muže. Dříve se jednalo o onemocnění postihující starší jedince, nicméně dnes se s křečovými žílami můžeme setkat i u mladých lidí. Operace křečových žil je jedna z metod, jak se této choroby účinně zbavit.

Vznik křečových žil

Křečové žíly jsou způsobeny nadměrným roztažením stěny žíly a následným hromaděním krve, která nemůže z končetin odtékat. S roztažením žilní stěny souvisí i nedomykavost chlopní, které se v žílách dolních končetin hojně vyskytují. Chlopně tak nemohou plnit svoji funkci, tedy zabraňovat zpětnému toku krve. To vede k hromadění a k městnání krve. K roztažení žilní stěny dochází z různých důvodů. V úvahu připadá dědičná predispozice k oslabení žilní stěny, nadměrně dlouhé stání či sezení, těhotenství a vliv ženských pohlavních hormonů.

Projevy křečových žil

Křečové žíly jsou pro pacienta nepříjemnou záležitostí, kdy mohou snižovat kvalitu jeho života, omezovat ho bolestivostí nebo při nejmenším i ne příliš líbivým vzhledem vinoucích se vystouplých žil. Zpočátku se křečové žíly nikterak neprojevují, později však nastupuje bolest dolních končetin a pocit tíže především ve večerních hodinách. Také se mohou objevovat otoky, především kolem kotníků. V pozdějších stádiích dochází i ke změnám pigmentace kůže v důsledku rozkladu nahromaděné krve. Na tomto terénu se velice snadno tvoří bércové vředy či krevní sraženiny.

Léčba křečových žil

Křečové žíly sice zpočátku nemají výraznější příznaky, ale mohou pacientovi znepříjemnit život svým neblahým kosmetickým efektem. Léčba křečových žil je nezbytná především z důvodu možnosti vzniku komplikací, mezi které patří zánět žil, chronická žilní nedostatečnost, bércové vředy či ekzémy. Pokud jsou postiženy větší žilní kmeny, je nutné přistoupit k operaci křečových žil

Klasická operace křečových žil 

Operace křečových žil je nejvhodnější léčbou hlavně u rozvinutých křečových žil dolních končetin. Výkon se dnes provádí nejčastěji v místním znecitlivění, tzv. anestezii, kdy pacient zůstává při vědomí, ale je možná i anestezie celková, při které je pacient po dobu zákroku uspán. Při operaci dochází k přerušení spojek mezi povrchovým a hlubokým žilním systémem dolních končetin, proto je nutné před výkonem řádně zkontrolovat průchodnost hlubokého žilního systému. Pokud by totiž došlo k odstranění povrchových žil a hluboký systém by byl neprůchodný, odtok krve z dolní končetiny by nebyl možný. Cílem klasické operace je tedy odstranit všechny křečové žíly, které jsou nadbytečné a nefunkční a po operaci nebudou postradatelné. Nevýhodou je, že tento typ zákroku je pro pacienta náročnější, bolestivější a méně šetrný. Proto se také od něj upouští a pokud je to možné, volí se jiné operační metody.

Miniinvazivní operační metoda

Dalším operačním typem je tzv. miniinvazivní operační metoda CHIVA. Jedná se o velice účinný zákrok, který pacienta křečových žil zcela zbaví. Tato metoda je k pacientovi velmi šetrná, protože se při ní neodstraňuje celá žíla, ale pouze její poškozené části. Můžeme ji použít jak u menších žilek mimo hlavní kmen. Její velikou výhodou je, že se dá provádět ambulantně za použití místního znecitlivění a pacient po zákroku může ihned odejít domů. Po zákroku se doporučuje nosit kompresní punčochy alespoň po dobu 2 týdnů. Je vhodné se po dobu 4-6 týdnů vyhnout sportovním aktivitám, především lyžování, či tanci. Tato metoda je velice účinná, nicméně se i zde můžeme setkat s recidivou, tedy návratem onemocnění. To ovšem záleží na geneticky podmíněné kvalitě žilních stěn.

Léčba křečových žil laserem

V současné době se často uplatňuje i nová metoda léčby křečových žil, a to léčba laserem. Jedná se o moderní nechirurgický typ léčby křečových žil. Při této metodě se pomocí drobných vpichů v tříslu zavede do vnitřku postižené žíly optické vlákno laseru. Působením laseru se pak žíla zevnitř zataví a tím i zneprůchodní. Poté je možné postiženou žílu vyjmout, či ponechat na místě a tělo se jí samo zbaví. Zákrok se provádí v místním znecitlivění a trvá přibližně 60 minut. Pacient již 2 hodiny po zákroku může odejít domů v doprovodu jiné osoby. Velkou výhodou je pouze malá bolestivost, nižší doba zotavení a nižší pooperační následky, především modřiny. Nevýhodou je možnost, že laserová léčba není pro určité typy křečových žil vhodná. Léčba křečových žil laserem je vysoce účinná, nicméně musí se počítat s možností recidivy. V současné době však tato metoda není hrazena pojišťovnou, proto si ji musí pacienti uhradit sami.

Volba vhodné metody léčby křečových žil

O tom, kdy a u koho je vhodné přistoupit k operační léčbě křečových žil, rozhoduje lékař. U každého pacienta je rozhodnutí různé a jen lékař dokáže správně zhodnotit, který výkon je pro pacienta nejvhodnější. Často se operace provádí z kosmetických důvodů nebo v situacích, kdy má pacient výrazné obtíže nebo hrozí, že by se u něj mohly vyskytnout závažné zdravotní komplikace jako otoky, záněty, žilní trombózy nebo vznik bércových vředů. Zároveň je nutné pamatovat na to, že křečové žíly jako takové život pacienta neohrožují, proto je nutné, aby operace byla pro pacienta bezpečná a její riziko bylo minimální. Není vhodné operovat pacienty ve vysokém věku, osoby vážně nemocné, nebo jedince s poruchami prokrvení a otoky dolních končetin. Také se neoperují těhotné ženy ani ženy během prvního roku po porodu.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email