Křečové žíly - léčba

7.4.2012 , Kateřina Hudecová

krecove-zily-lecba.jpg - kopie
krecove-zily-lecba.jpg - kopie
Křečové žíly jsou onemocnění cév dolních končetin, při kterém dochází k roztažení žilní stěny a k poruše funkce žilních chlopní. Léčba křečových žil může být farmakologická, tedy za užití léků. Další možností léčby křečových žil je sklerotizace, chirurgické odstranění křečových žil, nebo jejich ošetření laserem.

Léčba křečových žil

Křečové žíly, neboli varixy, označují onemocnění, při kterém dochází k rozšíření povrchových žil zejména na dolních končetinách. Křečové žíly postihují přibližně dvakrát častěji ženy. Patrně je to dáno působením hormonálních změn a těhotenstvím. Křečové žíly zpočátku představují pouze kosmetický problém bez nápadných příznaků. Vzhledem k tomu, že může dojít ke komplikacím, je nutné křečové žíly léčit. Léčba křečových žil může být konzervativní, chirurgická, laserová či sklerotizace.

Vznik křečových žil

Jak bylo zmíněno výše, křečové žíly vznikají v důsledku rozšíření žilní stěny. V rozšířených žilách se zhoršuje funkce chlopní, které se v dolních končetinách hojně vyskytují. Chlopně tak nedokáží zabránit zpětnému toku krve. V důsledku toho se v žilách krev hromadí, městná a hůře odtéká směrem k srdci. Křečové žíly se projevují jako zduřeniny na kůži, které můžeme cítit i pohmatem. Nejčastěji, asi v 90%, je toto onemocnění dědičné. Na vzniku křečových žil se podílí rovněž ženské pohlavní hormony, těhotenství, dlouhé stání či obezita.

Projevy křečových žil

Křečové žíly se projevují jako zduřelé, hadovitě vinuté žíly na povrchu dolních končetin. Bývají doprovázeny bolestmi a pocitem těžkých nohou převážně ve večerních hodinách. U žen se zhoršení příznaků objevuje rovněž v období před menstruací. Dále se křečové žíly projevují změnami ve zbarvení kůže v oblasti křečových žil, otoky a hrozí tvorba bércových vředů.

Konzervativní léčba křečových žil

Jednou z metod léčby je tzv. konzervativní, tedy neoperativní léčba. Nejčastěji bývá používána na počátku choroby nebo v případech, kdy by byla operace příliš riskantní. Zahrnuje nošení speciálních pružných punčoch, které tlumí bolest a rovněž zabraňují dalšímu rozšiřování žíly. Rovněž je možné užívání tzv. venofarmak. Venofarmaka jsou léky, které zpevňují žilní stěny a také zlepšují odtok krve z dolních končetin. Patří sem např. glyvenol nebo detralex. Tento způsob léčby ale onemocnění jako takové vyléčit nedokáže, pouze zmírňuje jeho průběh. Pacientům s křečovými žilami se doporučuje zvýšit příjem především vitamínu C a dostatečný pohyb.

Sklerotizace křečových žil

Dalším typem léčby křečových žil je tzv. sklerotizace neboli ztvrdnutí. Tato metoda se používá zejména k odstranění drobných žilek na dolních končetinách. Spočívá v tom, že se do žíly pomocí speciálních jehliček vpraví  tzv. sklerotizující látky, které naleptají a poškodí žilní stěnu. Následně dochází k zajizvení žilek a k jejich uzavření a žíla částečně nebo úplně zmizí.  Aby bylo uzavření žilek úplné, je nutné ihned po vstříknutí sklerotizujících látek stáhnout končetiny speciálními punčochami nebo bandážemi alespoň po dobu 48 hodin. Nevýhodou této metody je, že velmi často dochází k znovuobjevení nemoci, tedy k recidivě.

Chirurgická léčba křečových žil

Další možnost léčby křečových žil představuje chirurgická operace, při které se rozšířené žíly odstraní. Je to nejvhodnější léčba hlavně u rozvinutých křečových žil dolních končetin a  riziko návratu choroby je nízké. Operace se dnes provádí nejčastěji v místním znecitlivění, kdy pacient zůstává při vědomí, ale je možná i anestezie celková, při které je pacient po dobu zákroku uspán. Při operaci dochází k přerušení spojek mezi povrchovým a hlubokým žilním systémem. Dříve bylo cílem klasické operace odstranit celou žílu, ale v dnešní době se užívá spíše tzv. miniinvazivní operační metoda CHIVA. Tato metoda je k pacientovi velmi šetrná, protože se při ní neodstraňuje celá žíla, ale pouze její poškozené části.

Laserová léčba křečových žil

V neposlední řadě je vhodné zmínit i v současnosti novou metodu léčby křečových žil a to léčbu laserem. Při této metodě se pomocí drobných vpichů v tříslu zavede do vnitřku postižené žíly optické vlákno laseru. Působením laseru se pak žíla celá zataví. Zákrok se provádí v místním znecitlivění a trvá přibližně 60 minut. Velkou výhodou je pouze malá bolestivost, nižší doba zotavení a nižší pooperační následky. V současné době není tento typ léčby hrazen pojišťovnou a pacienti si jej musí tedy uhradit sami.

Výběr vhodné metody léčby křečových žil

Jako téměř u každého onemocnění i u křečových žil platí, že volba typu a způsobu léčby velmi závisí na místě a rozsahu postižení, a proto je volena u každého pacienta individuálně. Obecně platí, že drobné křečové žilky jsou léčeny sklerotizací, u větších křečových žil doporučujeme operaci. Nejvhodnější je, pokud se pacient přímo poradí se svým lékařem nebo chirurgem, který zhodnotí stav křečových žil a navrhne, který typ léčby by byl nejvhodnější.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email