Bércové vředy - léčba

7.4.2012 , Jiří Dyntr

bercovy-vred-lecba.jpg - kopie
bercovy-vred-lecba.jpg - kopie
Bércové vředy jsou velmi nepříjemné a bolestivé kožní defekty, vznikající nejčastěji u pacientů s poškozenou funkcí oběhového systému dolních končetin. Základním předpokladem pro úspěšnou léčbu bércových vředů je obnovení správné funkce oběhového systému dolních končetin. Nutná je v tomto případě spolupráce pacienta a snaha zapojit se do léčby. Léčba bércových vředů není snadná, avšak přesto není nemožná.

Léčba bércových vředů

Bércové vředy jsou chronickým onemocněním, pro které je charakteristická ztráta celistvosti kůže. Defekt zasahuje různě hluboko do kůže a podkožních tkání. Rizikovými faktory pro vznik bércových vředů je vyšší věk pacienta, vrozená dispozice, nepřiměřená pohybová aktivita a mnoho dalších. Tyto rizikové faktory vedou k postupnému ztenčování stěny žil na dolní polovině těla a takto poškozené žíly pak nejsou schopné transportovat neokysličenou krev směrem k srdci. Vázne tak zásobení dolních končetin kyslíkem a živinami, což se kromě dalších komplikací projevuje také sníženou schopností hojení ran. Tyto komplikace pak znesnadňují léčbu bércových vředů. Drobné poranění kůže pak může vést ke vzniku rozsáhlého a bolestivého vředu, jehož léčba je zdlouhavá.

Vznik bércových vředů

Bércové vředy představují defekt zasahující do hlubších vrstev kůže, tedy do škáry. Někdy může prorůstat i hlouběji na svaly, šlachy a kosti a tím je ničit. Bércové vředy vznikají z tepenných či žilních příčin..

Tepenné příčiny bércového vředu

Bércové vředy mohou vznikat u pokročilejších stádií ischemické choroby dolních končetin na podkladě aterosklerózy. Ta představuje onemocnění, které postihuje každého z nás již od narození a dochází při ní k ukládání tukových látek, především cholesterolu, do stěny tepen. Ty se tak zužují a krev bohatá na kyslík a živiny se nedokáže v dostatečné míře dostat do tkání. Na tomto podkladě velice snadno vznikají bércové vředy.

Žilní příčiny bércového vředu

Bércové vředy vznikají však ve většině případů na podkladě dlouhodobé nedostatečnosti žilního systému dolních končetin. Hlavním úkolem žil je transportovat neokysličenou krev z dolních končetin směrem k srdci a pak dále do plic, kde je krev obohacena o kyslík a následně přes srdce pumpována znovu do oběhu. Z různých příčin však může dojít k poškození žilní stěny, která se stává tenčí a méně kvalitní, a žíly pak nejsou schopné správně plnit svoji funkci. Díky tomu vázne okysličování tkání dolních končetin, což se navenek projeví změnou barvy kůže na nohou ve smyslu blednutí. Rovněž dochází ke snížení kvality ochlupení, nebo jeho úplné ztrátě, a v neposlední řadě také ke snížené schopností hojení ran. Drobné poranění kůže, škrábnutí nebo štípnutí hmyzem, které by se za běžných okolností zahojilo, tak pro pacienta představuje značné riziko jelikož může snadno dojít k zanesení škodlivých mikroorganismů do rány. Postupně vzniká rozsáhlá hnisající rána nazvaná bércový vřed.

Předpoklady úspěšné léčby bércových vředů

Nezbytným předpokladem pro úspěšné vyhojení bércových vředů je obnovení správné funkce žilního systému dolních končetin. Dodržováním různých léčebných opatření nedocílíme sice zahojení vředů, můžeme však částečně nebo úplně vyřešit hlavní příčinu jejich vzniku. Velmi důležitá je tedy spolupráce pacienta a jeho důsledná péče o končetinu a její defekt. Obvykle se provádějí bandáže, kdy obinadlem omotáváme končetinu od prstů na nohou přes kotníky až ke koleni. Používají se též speciální stahovací punčochy a důležité je také pravidelné cvičení. Toto cvičení je v podstatě lehké protahování nohou, které spočívá v krouživých pohybech v kotnících, v propínání a přitahování špiček a též v procvičování prstů u nohou. Tyto cviky stačí provádět pouze několik minut třikrát denně. Mezi další předpoklady pro úspěšnou léčbu bércových vředů patří snížení tělesné hmotnosti a vyhýbání se dlouhému stání. Pokud pacient trpí křečovými žílami, je vhodné je chirurgicky odstranit, jelikož i křečové žíly negativně ovlivňují správnou funkci oběhové soustavy dolních končetin a mohou posléze i komplikovat léčbu bércových vředů.

Zevní léčba bércových vředů

V rámci léčby bércových vředů se uplatňuje zevní podpůrná léčba, která se provádí v několika krocích. Nejprve je nutné poškozené místo zbavit nečistot provedením koupele v protizánětlivém roztoku. Poté je odstraněna veškerá mrtvá tkáň a v případě potřeby jsou podávána lokální antibiotika na potlačení možné infekce. Později se podávají přípravky na povzbuzení hojení, aby se rána v co nejkratším čase zacelila. K překrytí hojícího se vředu se používají speciální krycí obvazy, které umožňují, aby rána nevyschla a hojení probíhalo za vlhka a ve sterilních podmínkách. Jedná se o tzv. vlhké ošetřování ran. Navíc je tímto ošetřením zabráněno předčasné tvorbě strupu a rána se zaceluje postupně od hlubších částí směrem k jejímu povrchu.Během ošetřování vředu je ale nutné chránit i okolní zdravou kůži před poškozením dráždivými dezinfekčními a léčivými přípravky. Proto ošetřující lékař před každým zákrokem nanáší na okolní tkáň speciální mast, která vytvoří ochranný film, a minimalizuje tak účinek agresivních látek na nepostiženou kůži.

Chirurgická léčba bércových vředů

Pokud je bércový vřed příliš rozsáhlý a celkové vyhojení již není možné, lze na postižené místo transplantovat kožní štěp nebo samotné kožní buňky, které postupně celou ránu přerostou. Tato léčba bércových vředů je samozřejmě náročnější jak časově, tak finančně. Podmínkou pro správné přihojení štěpu je dokonale připravená spodina vředu. Rána musí být čistá, bez povlaků a mikrobů.

Fyzikální léčba bércových vředů

Bércové vředy je rovněž možné léčit fyzikálními vlivy. Jedná se například o léčbu pomocí kompresivních obvazů, které jsou vhodné především u bércových vředů žilního původu. Dále hojení můžeme podpořit masáží v okolí rány, rehabilitacemi, či biostimulační lampou.

Systémová léčba bércových vředů

Systémová léčba je součástí komplexní léčby pacienta s bércovými vředy. V případě, že je podkladem tohoto onemocnění žilní nedostatečnost, jsou pacientovi podávána venofarmaka, tedy léky podporující pevnost žilní stěny. V případě arteriálního původu bércových vředu se užívají vazodilatancia, která vedou k roztažení tepny.

Komplikace při hojení bércových vředů

I přes vhodně navrženou a důsledně dodržovanou léčbu probíhá hojení bércových vředů poměrně dlouhou dobu. Je tomu tak proto, že se většinou nejedná pouze o bércový vřed, ale i o další onemocnění. Bércový vřed oslabuje imunitu pacienta a umožňuje tak mnohem snazší průnik různých infekcí do těla, kdy vstupní branou je právě kožní defekt. Navíc i při úplném vyhojení, se po čase mohou vředy objevit znovu a celý léčebný proces začíná nanovo. Jednou z komplikací při léčbě bércových vředů je bakteriální onemocnění zvané erysipel neboli růže. Další komplikací je zápach rozkládající se kůže bércového vředu. Tato komplikace je stěžejní spíše pro pacientovu psychiku. Je proto velmi důležité, aby pacient i jeho ošetřující lékař zaměřili své síly na pečlivou léčbu bércových vředů včetně léčby doprovodných onemocnění, na minimalizaci příčin, které bércový vřed mohou způsobovat a také je podstatná důkladná péče o bércový vřed v pacientově domácím prostředí.

Diskuze:

Abupriedia: [url=http://safe-store-usa.com/#when-does-cvs-pharmacy-close]does viagra make u last longer[/url] <a href="http://safe-shopping-usa.com/#best-price-viagra-100mg">harris pharmacy</a> [url=http://szkaikun.com/#buy-viagra-online-overnight-delivery]how soon should i take cialis[/url] <a href="http://safe-shopping-us.com/#best-aid-pharmacy">uf college of pharmacy</a> [url=http://safe-shopping-usa.com/#office-of-pharmacy-affairs]cialis vs viagra vs levitra which is better[/url] <a href="http://safe-shopping-usa.com/#cvs-pharmacy-lexington-ky">salary of pharmacy tech</a> [url=http://us-best-store.com/#what-happens-if-a-lady-takes-viagra]walmart pharmacy shelby nc[/url] <a href="http://usa-best-store.com/#viagra-high-blood-pressure">heb buda pharmacy</a>

24. května 2017 12:25

tadalafil-20-mg-best-price: [url=http://szkaikun.com/#is-viagra-illegal]levitra vs cialis vs viagra[/url] <a href="http://safe-shopping-us.com/#cialis-advertisement">tadalafil vs sildenafil citrate</a> [url=http://safe-store-usa.com/#side-effect-viagra]woodland pharmacy[/url] <a href="http://best-store-usa.com/#best-over-the-counter-erectile-dysfunction">doctorate of pharmacy</a> [url=http://us-best-store.com/#alternative-viagra]compare cialis and viagra[/url] <a href="http://safe-shopping-us.com/#viagra-erectile-dysfunction">erectile dysfunction kegel</a> [url=http://safe-shopping-us.com/#levitra-user-reviews]cost of 100mg viagra[/url] <a href="http://safe-store-us.com/#viagra-jokes">target pharmacy glendale</a>

24. května 2017 11:33

DamonNit:
[url=http://apotheke-online-24.com/drugs/viagra-generic]was kostet viagra generika [/url]
[url=http://apotheke-online-24.com/drugs/kamagra-soft]kamagra soft tabs [/url]
[url=http://apotheke-online-24.com/drugs/kamagra-jelly]kamagra oral jelly vol 3 [/url]
<a href=" http://apotheke-online-24.com/drugs/propecia-generic ">propecia zeugungsfähigkeit </a><a href=" http://apotheke-online-24.com/ ">levitra rezeptfrei kaufen </a>
<a href=" http://apotheke-online-24.com/drugs/viagra-generic ">viagra generika erfahrungen </a>

24. května 2017 10:22

Larosejl: [url=http://www.ksdonline.com/?functional-medicine-dallas] http://www.ksdonline.com/?functional-medicine-dallas[/url]
[url=http://www.ksdonline.com/?otc-medicines] http://www.ksdonline.com/?otc-medicines[/url]
[url=http://www.ksdonline.com/?ub-sports-medicine] http://www.ksdonline.com/?ub-sports-medicine[/url]
[url=http://www.ksdonline.com/?cuba-medicine] http://www.ksdonline.com/?cuba-medicine[/url]
[url=http://www.ksdonline.com/?what-is-telemedicine] http://www.ksdonline.com/?what-is-telemedicine[/url]

24. května 2017 9:10

OznoqWooma: how do online payday loans work
- <a href="https://onlinepaydayloanquickes.com">mississippi online payday loans
</a>
online payday loan bad credit
- [url=https://onlinepaydayloanquickes.com/]easy online payday loans direct lenders
[/url]

24. května 2017 6:04

Glennheids: Яндекс https://www.distver.ru/ посмотреть на форуме

yandex.ru https://distver.ru/ смотреть на портале

24. května 2017 5:42

BrianNeedy: P.S. https://www.distver.ru/otdelka-v-tveri/otdelka-kvartir.html

24. května 2017 5:00

evelynpj4: DEaily porn blog updates
http://asslick.photo.erolove.in/?post-mckenna
indian tribal porn sevn teen clup animal s cock video ragazze nude comic porno de incesto

24. května 2017 3:52

Larryguawl: [URL=http://nsexy.ru]проститутки новосибирска[/URL] Вас приветствует команда сайта Сибирки, сайта, на котором размещают анкеты 86% всех проституток города Новосибирска.
[URL=http://www.siblaguna.ru]проститутки новосибирска[/URL]
[URL=http://sexonsk.ru]проститутки новосибирска[/URL]
[URL=http://sibirki.com]проститутки новосибирска[/URL]
[URL=https://sexonsk.xxx]проститутки новосибирска[/URL] Настоящая проститутка!!! Работаю от души и для души! ... Красивая девочка, одна из лучших в Новосибирске!
[URL=https://sexonsk.top]проститутки новосибирска[/URL]

24. května 2017 3:50

DamonNit:
<a href=http://apotheke-online-24.com/drugs/viagra-generic>generika fГјr viagra </a>
<a href=http://apotheke-online-24.com/drugs/cialisoriginal>cialis 20mg original preis </a>
<a href=http://apotheke-online-24.com/drugs/viagraoriginal>viagra original kaufen </a>
<a href=" http://apotheke-online-24.com/drugs/levitra-generic ">levitra generika 40mg kaufen </a>
<a href=" http://apotheke-online-24.com/drugs/kamagra-jelly ">kamagra oral jelly bestellen deutschland </a>
<a href=" http://apotheke-online-24.com/drugs/kamagra ">ajanta kamagra oral jelly 100mg </a>

24. května 2017 2:14

Lancebaf: посмотрите тут [url=http://seo-god.com/]seo копирайтинг[/url]

24. května 2017 1:58

NiklWeep:


продам фольксваген пассат б7
Выкуп авто Volkswagen Passat
Утро началось с звонка клиента в авто выкуп с предложением продам фольксваген пассат б6

Клиент правда хотел по программе скупка авто космическую цену но приехав на встречу мы увидели фольксваген пассат б6 в идеальнейшем состоянии ,
я мало видел таких автомобилей , полная история обслуживания ,один хозяин, без ДТП, ни единой царапины в салоне, полный пакет, в принципе есть за что давать такие деньги .
За всю историю компании автовыкуп я видел много предложений таких как продать фольксваген, продам фольксваген пассат, продам фольксваген пассат б7, продам фольксваген пассат б6,
продам фольксваген гольф, продам фолксваген таурег, к стати последни мы уже недавно описывали в своем блоге. После небольшого торга мы поехали оформлять необходимые бумаги
и пока клиент не успев допить свой кофе компания автовыкуп оформила необходимые бумаги ,
пожав друг другу руки клиент уехал с деньгами а мы на только что купленном авто по программе скупка авто фольксваген пассат б7.
https://vikupauto.in.ua/blogh/zagholovok_stat_i012 - автовыкуп


https://vikupauto.in.ua/news/pokupka_ochieriednogho_avto - выкуп авто украина


https://autovikup.pp.ua/blogh/avtovykup_toyota_camry - выкуп автомобилей киев

https://autovikup.pp.ua/blogh/zagholovok_stat_i - выкуп автомобилей

24. května 2017 1:34

RonaldKIB: Find Your Russian Beauty! Leading Russian Dating Site With Over 1.5 Million Members: http://californiabrides.net/ :
<a href=http://californiabrides.net/san-bernardino-looking-for-russian-bride.htm> san bernardino looking for russian bride </a>
http://californiabrides.net/sacramento-flirt-chat.htm <b> sacramento flirt chat </b>
<a href=http://californiabrides.net/oceanside-beautiful-russian-girls.htm> oceanside beautiful russian girls </a>
http://californiabrides.net/chula-vista-russian-internet-brides.htm <b> chula vista russian internet brides </b>
<a href=http://californiabrides.net/moreno-valley-russian-girls.htm> moreno valley russian girls </a>
http://californiabrides.net/los-angeles-single-ukrainian-ladies-for-marriage.htm <b> los angeles single ukrainian ladies for marriage </b>
http://californiabrides.net/oceanside-indian-dating.htm
http://californiabrides.net/los-angeles-ukrainian-women.htm

24. května 2017 1:21

Donaldver: [URL=http://meendo.lipoly.ru - [IMG - http://meendo.lipoly.ru/51a329d8a916f.gif[/IMG - [/URL -


[URL=http://video.lipoly.ru - [IMG - http://video.lipoly.ru/4.gif[/IMG - [/URL -


фото обнаженных людей
доступные индивидуалки
секреты секса для женщин
мулатки лесби
минет скрытая камера в туалете
проститутки шлюхи интим
секс фото трансвеститы
чернокожие порно актрисы
любительская съемка порно видео онлайн
чистая секс
фото группового лисбийского секса
сайт знакомств на казахском языке
актеры сериала секс в другом городе
латекс фетиш фото
крупный план кунилингуса


Все Закрыли тему
Ну тогда пошли в мою спальню я тебе коечто покажу…
Ну вот теперь хорошо теперь ее можно трахать Вован подошел к Катьке спереди взяв одной рукой за грудь другой за попку она готова
Помоему без проблем Ему брат присылает это изза бугра Эту резинку он продал мне для пробы Если понравится то готов продавать столько сколько купишь Поштучно это стоит 80 гривен а упаковка в 10 штук 600 гривен Но продаёт он это не каждому
Здравствуйте Я очень рад что вы все таки пришли раздался тот самый приятный голос
А не боишься говорить такие слова просила она с какимто подтекстом я ведь могу и за чистую монету принять
Но мужчина как будто не слышал еёпоняв что она невиннастрасть взыграла в нём ещё сильнее но он уговаривал себя не торопится что бы не напугать еёведь это был её первый разОн сел на кровать рядом с ней и оглядел её тело оно было идеальнымНебольшие но упругие груди манили егоОн стал нежно гладить ихнемного поиграл с сосками от чего те стали твёрдыми
Мы на это очень надеемсяпробурчала я в ответ
Нет я не смогу давай еще посмотримпредложила я
Ну тогда предлагаю выпить за это


http://www.northtorontotire.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=154832
http://fadacom.vn/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=85526
http://cup.viamilitera.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=167460
http://7betting.ru/component/k2/itemlist/user/161829
http://mprstore.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=132967


http://cfcdl.org/forum/viewtopic.php?p=31854#31854
http://kouraresidence.com/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=41858
http://gopherdailystatics.gamerz.co/topic298807.html
http://moneypennymusic.free.fr/forumphp/viewtopic.php?p=44634#44634
http://116042.w42.wedos.ws/domains/supervzdelani/2015/02/10/21st-century-students/


http://xn-----9kckhdlhcoi4etalk4fyb.xn--p1ai/o-nas?page=1219#comment-12232
http://www.afiordicarta.net/pages/jacques-denis.html
http://cryptocommunities.org/index.php?topic=77409.new#new
http://zdrtkzl52.234700.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4800881&extra=
http://simplemachines.tylerstauss.com/index.php?topic=178473.new#new


http://luxvillascrete.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2759
http://www.aokfc.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=405051
http://gamefresh.xyz/archives/1277#comment-2067
http://www.chraibi-galaxy.com/ar/pages/-/1.html
http://www.dhl.ga/en/contact_center/contact_express.html?_charset_=UTF-8&catchSpamUser=Lloydmycle&name=Lloydmycle&email=al.scladneva2017%40yandex.com&retype_email=al.scladneva2017%40yandex.com&postcode=&account=6590&location=cz&phone=85378944421&trackingnum=&comments=%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fmeendo.lipoly.ru%22%3E%3Cimg+%2F%3Ehttp%3A%2F%2Fmeendo.lipoly.ru%2F51a36e911e929.gif%3C%2Fa%3E%0A%0A%0A&submit=Submit&sent=true&currentPagePath=%2Fcontent%2Fga%2Fen%2Fcontact_center%2Fcontact_express&campaignNamefield=&contactError=true&stats=500

24. května 2017 0:35

Briankem: portal yandex rambler board
https://www.distver.ru/dizayn-interera/dizajn-gostinoj.html

google portal board google google

23. května 2017 23:04

Marioattaf: Привет! класный у вас сайт!
Интересная инфа: <b> <b> 2017 смотреть лучшие боевики </b> <a href=http://kinobunker.net/>http://kinobunker.net/</a>
Здесь: http://kinobunker.net/raznoe/4929-posledniy-imperator-the-last-emperor-1987.html <b> Последний император / the last emperor (1987) </b>
Здесь: <a href=http://kinobunker.net/komediya/9025-mappety-the-muppets-sezon-1-2015.html> Маппеты / the muppets (Сезон 1) (2015) </a>
Тут: <a href=http://kinobunker.net/uzhasy/8151-shkatulka-proklyatiya-the-possession-2012.html> Шкатулка проклятия / the possession (2012) </a>
Тут: http://kinobunker.net/melodrama/601-epicentr-epicenter-2000.html

Здесь: <b> лучшие новинки кино новинки 2017 </b> http://kinobunker.net/novinki/
Здесь: <a href=http://kinobunker.net/boevik/> лучшие боевики 2017 в хорошем качестве </a>
Тут: <a href=http://kinobunker.net/istoricheskiy/> лучшие исторические фильмы 2017 бесплатно </a>

23. května 2017 23:02

Ronalddap: Всем привет! Класный у вас сайт!
Отличная база порно фильмов, все новинки порно 2016 2017 в HD по категориям смотреть онлайн бесплатно в качестве HD <a href=http://boobgirl.net/>порно кино онлайн</a> :
<b> Порно Сквирт, струйный оргазм, squirting porno смотреть онлайн</b> <a href=http://boobgirl.net/squirting/>Порно Сквирт, струйный оргазм, squirting porno</a>
<b> Порно Знаменитости, porn star porno в хорошем качестве онлайн</b> http://boobgirl.net/porn_star/
<b> Порно Двойное проникновение, doublepenetration porno sex смотреть онлайн бесплатно</b> http://boobgirl.net/doublepenetration/
<b> Порно минет, отсос, оральный секс, глубокие глотки, сосать и глотать, Blowjob porno sex смотреть в хорошем качестве</b> http://boobgirl.net/blowjob/

<a href=http://boobgirl.net/raznoe/12817-horny-girl-wants-to-star-in-first-porn.html> Horny girl wants to star in first porn </a>
<b> ORGASMS - Stunning young girl fucks passionately </b> http://boobgirl.net/raznoe/2014-orgasms-stunning-young-girl-fucks-passionately.html
http://boobgirl.net/raznoe/5439-studentka-s-nimbom-vsem-pokazyvaet-svoi-siski.html
<b> Жена сосет мужу </b> http://boobgirl.net/raznoe/7805-zhena-soset-muzhu.html

23. května 2017 22:23

ClaytonMIz: Yandex https://www.distver.ru/ посмотреть по ссылке

yandex https://distver.ru/ инфо

23. května 2017 21:56

WilliamOmity: <a href=http://payday-loans-fast-easy.info/2017/05/11/payday-loans-no-credit-check-columbia-sc_ao/>Payday loans online no credit check in ga</a>|

23. května 2017 20:46

Keithfoort: Читайте много информации о моде, красоте здоровье и прочее <a href=http://shoptrip.ru>shoptrip.ru</a>

23. května 2017 19:09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email