Astrocytom, ependymom a oligodendrogliom

16.4.2012 , Tereza Kratochvílová

astrocytom-ependymom-a-oligodendrogliom.jpg - kopie
astrocytom-ependymom-a-oligodendrogliom.jpg - kopie
Astrocytom, ependymom a oligodendrogliom jsou nádory, které vznikají ze speciálních mozkových buněk. Astrocytom, ependymom a oligodendrogliom mají nejrůznější příznaky spojené s jejich růstem do okolních struktur. Léčba astrocytomu, ependymomu a oligodendrogliomu je založena na chirurgickém odstranění těchto zpravidla nezhoubných nádorů.

Astrocytom, ependymom, oligodendrogliom

Astrocytom, ependymom a oligodendrogliom jsou mozkové nádory vycházející z gliových buněk a proto se souhrně označují jako gliomy. Tyto nádory jsou považovány za expanzivní nitrolební procesy,jelikož svým růstem zvyšují nitrolební tlak a tlačí na okolní tkáně, což je podklad jejich klinického obrazu. Astrocytom, ependymom a oligodendrogliom jsou vesměs nezhoubné nádory s možností zhoubného zvratu. Jejich léčba spočívá v neurochirurgickém zákroku s cílem odstranit celý nádor.

Mozek

Mozek je tím nejvyšším řídícím centrem našeho těla. Přijímá signály a vjemy ze všech částí těla, ve své složité struktuře tyto signály zpracovává a posílá je zpět do částí těla, které je potřeba řídit. Mozek je vysoce organizovaná struktura složená z nervových a gliových buněk. Nervové buňky jsou zodpovědné za tvorbu a přenos signálu, zatímco gliové buňky zajišťují přísun energie pro nervové buňky, chrání je před infekcemi a fungují jako elektrický izolant pro nervová vlákna. V mozku se nachází několik druhů gliových buněk, které mají různé tvary a různé funkce. Jsou jimi astrocyty, které oddělují cévy od nervové tkáně a brání tak neblahému působení některých látek v krvi přímo na mozkové buňky. Dalším druhem gliových buněk jsou oligodendrocyty, které produkují tzv. myelin, který funguje jako izolant pro nervová vlákna. Mezi glie se řadí i ependymové buňky, které vystýlají dutiny v mozku a podílejí se na tvorbě mozkomíšního moku. Právě tyto buňky jsou zdrojem vzniku astrocytomu, ependymomu a oligodendrogliomu.

Nádor

Nádor je patologický shluk buněk, pro které je charakteristická neschopnost organismu kontrolovat jejich růst a množení. Tyto buňky vznikají na podkladě mutace jejich genetické výbavy, v důsledku které tyto buňky prodělávají buněčný cyklus zcela nezávisle na tělu hostitele. Rychleji rostou, množí se a potlačují funkce okolních zdravých buněk. Nádory dělíme na nezhoubné a zhoubné. Benigní, tedy nezhoubné, nádory rostou pomalu, nezakládají metastázy, tedy vzdálená druhotná nádorová ložiska. Zhoubné nádory, tedy maligní, rostou rychle, infiltrují okolní tkáň a zakládají metastázy. Zhoubné nádory mozku však zakládají metastázy pouze výjimečně. Přesto jsou považovány za zhoubné především svojí lokalizací, jelikož zvyšují nitrolební tlak a vyvolávají neurologické příznaky v závislosti na lokalizaci.

Výskyt astrocytomu, ependymomu, oligodendrogliomu

Astrocytom, ependymom, oligodendrogliom jsou nádory z gliových buněk a bývají svou podstatou většinou nezhoubné. Některé se však mohou maligně zvrhnout.

Astrocytom je nejčastějším gliomem. Objevuje se u dětí i u dospělých. Roste pomalu. Po chirurgickém vyjmutí se může opět objevit. Astrocytomy mají benigní i maligní formy, mohou se dokonce zvrhnout i ve velmi zhoubný glioblastom. U dětí se vyskytují spíše benigní formy, s vyšším věkem roste pravděpodobnost, že se nádor změní v maligní.

Ependymom vzniká z ependymových buněk. Vyskytují se na stěnách mozkových dutin a v míšním kanálu. Ependymom bývá také častým nádorem míchy. Ependymom se objevuje zejména u dětí a mladých lidí. U dětí bývá příčinou stavu zmnožení mozkomíšního moku, odborně nazývaného hydrocefalus, protože mozkomíšní mok neodtéká z dutin mozku, které jsou ucpány nádorem.

Oligodendrogliom se nejčastěji objevuje okolo 30. roku života. Roste velmi pomalu, někdy i několik let. Nejčasteji je nalezen v čelním laloku mozku a projevuje se epileptickými záchvaty.

Projevy astrocytomu, ependymomu a oligodendrogliomu

Příznaky astrocytomu, ependymomu, oligodendrogliomu jsou spojeny s tím, jak nádory rostou. Rostoucí nádor zvyšuje nitrolební tlak, což se projevuje jako bolesti hlavy, nevolnosti, zvracení, závratě, poruchy rovnováhy, nebo změny psychiky. Další příznaky jsou charakteristické podle toho, na jakou část mozku astrocytom, ependymom nebo oligodendrogliom tlačí, či kterou částí prorůstá. Mohou se objevit poruchy řeči, poruchy vnímání významu slov, ochrnutí různých částí těla, nekoordinovanost pohybů, poruchy zraku, nebo paměti. Častým příznakem je i celková změna povahy člověka, objevuje se agrese, nebo naopak úplný nezájem. Charakteristickým a významným příznakem jsou epileptické záchvaty.

Diagnostika astrocytomu, ependymomu a oligodendrogliomu

Na astrocytom, ependymom a oligodendrogliom je třeba pomyslet především při pozvolně progredujících neurologických příznacích a při náhlém vzniku epileptických záchvatů. V diagnostice astrocytomu, ependymomu a oligodendrogliomu se využívají zobrazovací metody, kdy na prvním místě stojí CT, tedy počítačová tomografie. Touto metodou lze prokázat přítomnost tumoru i s jeho expanzivními projevy. Pro upřesnění lze použít magnetickou rezonanci mozku, MRI, nebo angiografii, tedy zobrazení cév. Nádory jsou významně zásobeny krví a proto má i zde angiografie svůj význam.

Léčba astrocytomu, ependymomu a oligodendrogliomu

Základem léčby astrocytomu, ependymomu a oligodendrogliomu je jejich radikální chirurgické odstranění. Především u zhoubných forem astrocytomů je operativní odstranění alespoň části nádoru nezbytné z důvodu dekomprese, tedy snížení nitrolebního tlaku. Pokud není možné nádor chirurgicky odstranit, indikujeme pacienta k radioterapii, tedy léčbě ozářením. Ta je také neodmyslitelnou součástí léčby zhoubných forem nádorů. U Astrocytomu a oligodendrogliomu lze užít i pooperační chemoterapie, kdy se podávají látky bránící růstu a množení nádorových buněk. Nevýhodou však je ničení i buněk zdravých, což je podkladem četných nežádoucích účinků chemoterapie. Z chemoterapeutik se užívají nejčastěji prokarbazin, vinkristin, či nitrozourea.

Prognóza astrocytomu, ependymomu a oligodendrogliomu

Prognóza astrocytomu, ependymomu a oligodendrogliomu závisí na povaze nádorů. Benigní, tedy nezhoubné, formy mají obecně lepší prognózu. U astrocytomu hrozí zvrat ve zhoubné formy, které zpravidla u všech pacientů končí smrtí. Pacienti s maligními formami astrocytomu se dožívají 3-6 měsíců po operačním zákroku. U oligodendrogliomu se udává desetileté přežití u 10-30% pacientů. Proto je nesmírně důležité zachytit onemocnění včas a co nejdříve navštívit svého lékaře.

 

Diskuze:

JaredTek: viagra commercial song 2014
<a href="http://amsboatyard.com/">buy generic viagra</a>
what are long term effects of viagra
<a href="http://amsboatyard.com/">viagra</a>
prices of viagra at walmart

20. června 2018 20:27

Michaeltoill: cialis dosagem diaria
<a href="http://airvietnamairline.com/">buy generic cialis online</a>
coupon for cialis 5mg daily use
<a href="http://airvietnamairline.com/">buy generic cialis</a>
cialis generico precio en farmacias

20. června 2018 0:28

Danielavers: kamagra 100mg side effects
<a href="http://kamagradyn.com/">buy kamagra</a>
kamagra oral jelly usa
<a href="http://kamagradyn.com/">buy kamagra 100mg</a>
kamagra 100mg oral jelly usa

18. června 2018 9:27

NataliOi: Regards. I like this!

http://2fish.ro/?obrazec=%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D1%85.html
Medical document 008

http://abc-trading.com.ua/?act=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83-%D1%81-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8E-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C.html

22. května 2018 9:14

NataliOi: Medical document 003

http://abc-trading.com.ua/?act=%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B8-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C.html
Incredible lots of amazing information!

http://2004959.ru/?doc=%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C.html

22. května 2018 9:03

NataliOi: Blank obrazec http://2004959.ru/?doc=тема-кости-и-их-соединения-анатомия.html Thanks. Awesome stuff! http://adtpro.ru/?docx=Жириновский-стреляет-из-поезда-скачать-торрент.html

22. května 2018 0:34

NataliOi: Document obrazec http://adtpro.ru/?docx=Скачать-общий-курс-железных-дорог-ефименко.html Blank doc http://adtpro.ru/?docx=Скачать-паровоз-томас-и-его-друзья.html

21. května 2018 22:21

NataliOi: Medical document 002 http://adtpro.ru/?docx=Устройство-дизельных-двигателей-тепловозов.html Document obrazec http://2fish.ro/?obrazec=Скачать-барер-терапевтическая-стоматология-3-части.html

21. května 2018 10:14

NataliOi: Incredible lots of amazing information!

http://2fish.ro/?obrazec=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8.html
Incredible lots of amazing information!

http://abc-trading.com.ua/?act=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C.html

21. května 2018 9:09

NataliOi: Medical document 010

http://adtpro.ru/?docx=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0.html
Medical document 003

http://abc-trading.com.ua/?act=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-powerpoint-%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F.html

21. května 2018 8:55

NataliOi: Medical document 009

http://bgimages.pl/?top=Устав-1822-года-зафиксировал-широкие-права-казахов-в.html
Incredible lots of amazing information!

http://kidsspain.ru/?top=история-болезни-не-вправимая-паховая-грыжа.html

21. května 2018 1:56

AnadyOi: Medical document 004 http://bgimages.pl/?top=Бланк-заявки-в-службу-занятости.html Blank obrazec http://bgimages.pl/?top=Договор-субаренды-транспортных-средств-без-экипажа.html

20. května 2018 18:48

Kennethzem: kamagra oral jelly beste wirkung
kamagra forum 2015
kamagra reviews
kamagra 100 dosage

11. května 2018 13:29

Bobbycrere: kamagra 100mg oral jelly sildenafil ajanta
<a href="http://kamagradyn.com/">buy kamagra 100 mg</a>
buy cheap generic viagra co uk kamagra oral jelly 100mg
<a href="http://kamagradyn.com/">kamagra 100 mg</a>
kamagra 100mg generic viagra for sale
http://kamagradyn.com/
kamagra 100mg tablets india

9. května 2018 20:29

erfahrungsbericht kamagra oral jelly wirkung: kamagra 100mg oral jelly (sildenafil) 5gm
<a href="http://kamagradxt.com/">buy kamagra oral jelly online in india</a>
kamagra 100mg amazon
<a href="http://kamagradxt.com/">kamagra oral jelly sale</a>
kamagra kopen
http://kamagradxt.com/
kamagra oral jelly 100mg suppliers australia

30. března 2018 16:17

buy kamagra 100 mg oral jelly: kamagra4uk review
<a href="http://kamagradxt.com/">kamagra 100mg generic viagra for sale</a>
kamagra kopen amsterdam
<a href="http://kamagradxt.com/">india kamagra 100mg chewable tablets</a>
kamagra shop erfahrungen 2016
http://kamagradxt.com/
kamagra now reviews

29. března 2018 3:51

Geraldmuh: visit poster's website
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">canadian pharmacy</a>
safeway pharmacy
<a href=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?prednisolone-eye-drops>prednisolone eye drops</a>
drug costs
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?side-effects-of-cialis">side effects of cialis</a>

22. září 2017 14:24

Geraldmuh: online rx pharmacy
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">canadian online pharmacies</a>
legitimate canadian mail order pharmacies
<a href=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?lactic-acidosis-metformin>lactic acidosis metformin</a>
canadian pharmacy viagra
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?cloridrato-de-sertralina">cloridrato de sertralina</a>

21. září 2017 18:20

FelipeJob: canada pharmacy no prescription
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">url
</a>
canadian drugstore reviews
<a href=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?what-is-tadalafil>what is tadalafil</a>
medication costs
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?metoprolol-side-effects">metoprolol side effects</a>

21. září 2017 3:51

FelipeJob: get prescription online
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">Jerrycrilt</a>
canadian family pharmacy
<a href=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?cialis-dosage>cialis dosage</a>
canadian prescription
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?cialis-price">cialis price</a>

20. září 2017 9:39

1 2 Další

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email