Impotence

17.10.2014 , MUDr. Pavel Kouda

impotence.png - kopie
impotence.png - kopie
Impotence je neschopnost dosáhnout a udržet erekci penisu. Nejčastější příčinou impotence bývá stres, neshody mezi partnery či nedostatek sebedůvěry. Schopnost uskutečnit pohlavní styk klesá i při infekčních onemocněních , jako je chřipka, či při závažných onemocněních, jako je rakovina tlustého střeva nebo prostaty. Jaké má impotence příčiny a jak ji lze léčit najdete v tomto článku.

Sexuální selhání může mít u mužů tři příčiny: absence produkce spermií ve varlatech, neschopnost udržet pevnou erekci a konečně nemožnost ejakulace. Stručně řečeno, druhý faktor je totožný s pojmem impotence.
Při předčasné ejakulaci spočívá problém v příliš časném dosažení orgasmu, od vlastní impotence se liší, ale její příčiny i léčebné metody jsou velmi podobné.
Příhody s impotencí zažili během svého života zcela jistě všichni muži. Je tomu tak proto, že impotenci nejčastěji způsobí stres, problémové vztahy mezi partnery nebo nedostatek sebedůvěry.
Další všeobecnou příčinou impotence je stoupající věk. S věkem ubývá, podobně jako aktivity mnoha jiných tělesných dějů, i pohlavní funkce. Časem tak může postihnout každého muže, ačkoliv nelze říci, že by byla impotence vyvolaná touto příčinou nevyhnutelná.

Pohlavní vzrušení

Účelem pohlavního styku je proniknutí penisu do pochvy, aby mohlo dojít k oplodnění (pokud se nepoužívá antikoncepce). Za tímto účelem by měl být penis ztuhlý a vztyčený a nikoliv ohebný a ochablý, jak tomu obvykle bývá. Tuhost penisu zajišťuje nahromaděná krev v houbovitých tělesech, která tvoří základ penisu. Aby k tomu skutečně došlo, musí se stáhnout svaly u jeho kořene a zabránit odtoku krve.
K tomu, aby krev začala do penisu dostatečně proudit, je třeba pohlavního vzrušení, jinými slovy, jde o odpověď na pohlavní dráždění. U lidí je spuštění pohlavního vzrušení především záležitost mysli. Kromě nervového řízení se uplatňují i jiné spouštěcí mechanismy, jako je například cyklus produkce hormonů - chemických poslů v organismu. Avšak na rozdíl od zvířat samotná hladina hormonu nenastartuje sexuální chování automaticky. Po vzniku erekce je její udržení věcí fyzikálního dráždění. Třením penisu o stěny pochvy se dráždí četná nervová zakončení a tím se vydávají další signály svalům k udržení erekce, dokud nedojde k orgasmu - vystříknutí semene z penisu.

Psychické příčiny impotence

Nemělo by být proto překvapením, že systém, který je natolik závislý na duševní a nervové aktivizaci, může snadno selhat vlivem duševních, tedy psychických příčin. Zdaleka nejčastější psychickou příčinou impotence je strach ze selhání. Společnost totiž udržuje jak muže, tak ženy pod velkým tlakem a klade důraz na sexuální úspěšnost.
K zasetí semena strachu stačí velice málo. Pohrdavá slova vyřčená například nespokojenou ženou, která není schopna pochopit, že její partner je momentálně neschopný pohlavního styku, protože je přepracovaný nebo ve stresu.
Velmi blízko má ke strachu ze selhání také všeobecně nízká sebedůvěra. Typicky ji způsobuje neúspěch v zaměstnání nebo pocit zbytečnosti či komplex méněcennosti. Může také jít v první řadě o problémy v partnerském vztahu, nedostatek důvěry ve vztah nebo v ženu samotnou. Ve skutečnosti však impotence představuje problém pouze tehdy, pokud přetrvává.
Na potenci v pozdějším životě mohou mít neblahý vliv i zážitky z dětství. Nevhodné jednání se ženami - nejčastěji v rodině - může v dítěti zanechat zažitý odpor k ženám. Někdy také může vést k naivnímu sklonu idealizovat si je.
Někteří muži se bojí následků pohlavního styku - nechtějí převzít odpovědnost za děti nebo mají strach z dědičných nemocí.

Tělesné příčiny impotence

U mladých i starších mužů je nejčastější tělesnou příčinou impotence alkohol. Každý, kdo někdy hodně vypil, ví, jakou měl na sex chuť, ale nemohl. Někdy bývá dostatečná erekce, ale ejakulace je opožděná nebo se nedostaví vůbec.
Stárnutí je až poslední tělesnou příčinou impotence. V 60 letech je muž méně schopný sexuálního života - ve smyslu frekvence erekcí, délky doby, po kterou je schopen erekci udržet,než dosáhne orgasmu. Není to však pravidlem a někteří muži po 60. roce života pozorují i zpomalení poklesu sexuálních funkcí.
Jak všichni starší lidé vědí, neznamená to, že se pohlavní život končí, ale spíše probíhá jiným tempem. Ve skutečnosti prodloužení doby, než muž dosáhne orgasmu, může znamenat větší potěšení pro oba partnery, zejména pro ženu.
Schopnost uskutečnit pohlavní styk samozřejmě klesá při infekčních nemocích, jako je například chřipka nebo i obyčejná rýma. Impotenci může způsobit těžká cukrovka, stejně jako jiná závažná onemocnění - rakovina tlustého střeva nebo prostaty - i když to nemusí vždy platit.
Mimoto mohou k impotenci vést i onemocnění endokrinního systému, při nichž jsou v krvi abnormálně nízké hladiny testosteronu nebo prolaktinu. Rovněž onemocnění tepen (ateroskleróza) mohou narušit cévy v penisu a způsobit impotenci. K impotenci může vést také užívání mnoha léků, včetně diuretik, betablokátorů nebo konopí.

Léčba impotence

Dočasnou psychicky podmíněnou impotenci léčí zpočátku téměř vždy lékař. Snaží se najít příčinu impotence a uklidnit pacienta.
Pokud problém neodezní, je vhodné vyzkoušet léčbu u psychoterapeuta. V dnešní době je úspěšnost podpůrné sexuologické léčby u spolupracujících párů velmi vysoká.
Účelem sexuologické léčby je dosáhnout toho, aby se léčený pár během terapeutických sezení naučil techniky, které může praktikovat i doma ve svém prostředí.
U nejčastější příčiny tělesně podmíněné impotence - nadměrného pití - je dostatečnou léčbou většinou to, když se na příčinu ukáže. Podobně se postupuje i u mladých lidí trpících impotencí v důsledku užívání konopí (marihuany).
Pokud je příčinou impotence krátkodobé onemocnění nebo nadměrná únava, je léčba velmi jednoduchá: vysvětlení příčiny potíží a odpočinek, který umožní zotavení organismu. Potence se pak velmi rychle vrátí k normálu. Více než 90 % impotencí je podmíněných psychicky a reaguje na léčbu.
Je-li důvodem impotence závažné onemocnění, například cukrovka, pacienti často pozorují zlepšení při úspěšné léčbě základní nemoci.
Pokles potence vlivem stárnutí není medicínským problémem, ale lékař - sexuolog - může někdy poradit snazší nebo pohodlnější metody pohlavního styku. Některá specializovaná urologická pracoviště voperovávají pacientům implantáty do penisu nebo do něj aplikují injekce papaverinu, aby se dosáhlo dočasné erekce.

Diskuze:

truribruib: In the event you're a music fan, you might be almost definitely conversant in an inventory of several types of digital audio tracks such as MP3, OGG, WAV, AIFF, FLAC, M4A, WMA, AC3, MKA, AC3. A: Individuals Convert AIFF recordsdata To MP3 format for varied objective, nonetheless, most of them Convert AIFF for the two frequent ones, first the AIFF files are too massive, they want to save some area, second their transportable gadgets do not acknowledge AIFF format at all, however these devices are capable of playing MP3 files with none compatibility issues.
Through the turning aiff into mp3 , you may change the precedence of the process or set an computerized event to be executed when the conversion is over. If you happen to adopted the article excactly, Windows Media Participant in all probability [url=http://www.audio-transcoder.com/how-to-convert-aiff-files-to-mp3]aiff to mp3 converter[/url] would not play a mp3 encodedwav saved as amp3. With AIFF recordsdata generally end with aaif,aiff,aifc, orafc extension, AIFF MP3 Converter focuses on AIFF file that helps almost all codecs in AIFF specifications. Then select the file in the File Listing, drag it to the Drop Zone and drop it there.
Therefore, though MP3 file was called a lossy audio format, it is still well-liked and used to store and stream audio. To add source AIFF file to the converter, click the Add file” button on the precise [url=http://www.audio-transcoder.com/how-to-convert-aiff-files-to-mp3]aiff to mp3 converter[/url] side of the interface or drag AIFF file directly to the interface. ConverterLite is free software that makes use of the powerful FFmpeg challenge to transform audio and video recordsdata quickly and easily.

18. ledna 2018 22:31

Broobissib: Cet article a pour but d'examiner remark lire des fichiers audio avec les outils disponibles dans Ubuntu, comment encoder un fichier audio à partir d'un CD et comment passer d'un format audio à un autre. Apple a choisi l'AAC comme codec privilégié, on le retrouve dans son iPod et son logiciel iTunes Pour la vente musicale en ligne iTunes Music Retailer , la norme AAC ne proposant pas de système de gestion des droits numériques ( DRMs ), Apple a développé son propre système, appelé FairPlay Il est lisible sur Mac OS et Windows, uniquement avec le logiciel iTunes.
La compression VBR (variable bit price) améliore la compression en adaptant le taux de compression en fonction de la richesse du sign, cependant il semblerait que des problèmes de lecture se posent avec certains lecteurs (qu'ils soient logiciels ou matériels). Choisir le format audio Wav revient donc à générer des fichiers très lourds et tout simplement impossibles à organiser correctement dans une base de donnée musicale, vous obligeant ainsi à les lancer à partir d'un explorateur de fichier Home windows [url=http://www.audio-transcoder.com/fr/how-to-convert-ogg-files-to-mp3]convertisseur ogg en mp3[/url] / Mac, totalement dépassé donc. Suivant votre système informatique et les logiciels qui ont été (pré-)installés dessus, vous pouvez peut-être déjà écouter des fichiers d'extensionogg simplement en cliquant sur les liens. Les fichiers WAV sont conservés, et les nouveaux fichiers OGG se trouvent dans le même répertoire.
Il vous faudra donc au minimum un 68060 pour pouvoir lire du Ogg Vorbis avec Ogg123. Sur certain CD de qualité sonore médiocre (dynamique, nuance…) je ne parviens pas a entendre de différence entre FLAC et WAV. Les fichiers AAC codés à un débit binaire de 96 kbit/s offrent une qualité audio légèrement meilleure que celle des MP3 codés à 128 kbit/s. Seuls les fichiers avec les extensions suivantes peuvent être transférés : flac m3u m4a mp3 oga ogg torrent wav xspf. Bien sûr, notre plate-forme n'est pas en reste et nous avons, nous aussi, la possibilité de goûter aux joies du Ogg Vorbis. En d'autres termes, cela signifie ce format supprime les informations que l'oreille ne perçoit pas, rendant ainsi le fichier plus petit. Travailler avec ce logiciel est une méthode easy [url=http://www.audio-transcoder.com/fr/how-to-convert-ogg-files-to-mp3]rip ogg à mp3[/url] et rapide pour convertir le format M4A en MP3. En tant que Convertisseur OGG MP3 axé shopper, Aiseesoft OGG MP3 Convertisseur fournit de puissantes fonctions d'édition audio.

18. ledna 2018 22:31

Peemounloala: Введите свой адрес электронной почты ниже, и [url=http://www.audio-transcoder.com/ru/how-to-convert-ogg-files-to-mp3]ogg в mp3[/url] мы отправим вам инструкции по сбросу пароля.
Технология ReplayGain позволяет выровнять уровень громкости нескольких композиций, а также помогает избавиться от искажений песен с высокой громкостью. При использовании ReplayGain аудио данные в файле не изменяются, а лишь только анализируются, и информация для коррекции звука сохраняется в метаданных файла. При проигрывании обработанного файла в плеере с поддержкой ReplayGain звук будет автоматически откорректирован в соответствии с сохраненными в файле коррекционными данными.
Не все плеера с заявленной поддержкой Ogg Vorbis обладают полной совместимостью с форматом. Чаще всего встречаются ограничения по битрейту и/или частоте дискретизации. Это особенно касается самых первых плееров с поддержкой Ogg Vorbis. В более современных моделях обычно подобные проблемы не встречаются. Единственное, что мы можем посоветовать по этому поводу - сверяйте поддержку (и ее степень) интересующим плеером формата Ogg Vorbis на официальном сайте производителя. Для карманных плееров полной поддержка формата считается способность работать со стандартными частотами дискретизации от 8kHz до 48kHz и битрейтами от q-1 до q10.
В формате имеется большое количество достоинств. Например, формат Ogg Vorbis не ограничивает пользователя только двумя аудио каналами (стерео — левый и правый). Он поддерживает до 225 отдельных каналов с частотой дискретизации до 192kHz и разрядностью до 32bit (чего не позволяет ни один формат сжатия с потерями), поэтому Ogg Vorbis великолепно подходит для кодирования 6-ти канального звука DVD-Audio. К тому же, формат OGG Vorbis — sample [url=http://www.audio-transcoder.com/ru/how-to-convert-ogg-files-to-mp3]конвертер ogg в mp3 на русском[/url] accurate. Это гарантирует, что звуковые данные перед кодированием и после декодирования не будут иметь смещений или дополнительных/потерянных сэмплов относительно друг друга. Это легко оценить, когда вы кодируете non-stop музыку (когда один трек постепенно входит в другой) — в итоге сохранится целостность звука.
MP3 же давно не отвечает потребностям времени. Его качесвто сжатия оставляет желать лучшего, есть много технических недостатков.Многим не нравится большой объем файлов при удволитворительном качестве. Но не нут то было! Появилось множество других конкурирующих форматов, однако OGG показал себя много лучше. равните хотя бы характеристики по качеству!

18. ledna 2018 22:29

inalsebobia: M4A ist eine Dateinamenserweiterung, die komprimierte Audiodateien im MPEG-4 Containerformat beschreibt. FLAC Converter unterstützt zahlreiche Ausgabeformate für verschiedene tragbare Geräte, wie zum Beispiel, iPhone (iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6/6S/SE/5S/5), iPad (iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 4, iPad 4), iPod (iPod contact, iPod Nano), Samsung Galaxy S7/S6, Samsung Galaxy Notice 5, Samsung Galaxy Tab, Floor Skilled, Google Nexus 5X/6P, HTC One M9, Nokia Lumia Moto X, Kindle Fire, NDS, Xbox 360, PSP, PS3, PS4 usw.
Noteburner Audio Converter erlaubt Ihnen, Audiodateien von vielen verschiedenen Dateiformaten zu MP3, WAV oder WMA Datei frei zu konvertieren, wie M4P zu MP3, M4P zu WAV, M4B zu MP3, M4A zu MP3, M4B zu WAV, M4A zu WAV, WAV zu MP3, MP3 zu WAV, WMA zu MP3, ungeschützte Datei zu beliebigen Formaten. Die Voreinstellungen links unten sollten bereits passen (MP3, nicht zu iTunes schicken, Qualität 256 kBit/s).
Sehr gutes Programm, aber da es als Freewareprogramm im Grunde keinen Nutzen hat und ich für einen Konverter auch nichts... Mehr. Da es eine große Zahl an Programmen gibt, mit denen man Audiodateien konvertieren kann, beschränke ich mich auf einige wenige, welche die wichtigsten und am öftesten genutzten Formate unterstützen (Mp3 zum speichern und anhören, Wave zum brennen auf eine Audio-CD und einige andere).
Erst können Sie AnyMP4 Audio Converter kostenlos herunterladen und dann auf Ihrem Pc installieren. M4A-Musik kann direkt als iPhone-Klingelton festgelegt werden, indem die Dateinamenerweiterung mit iTunes von M4A zu M4R geändert wird. Sie können diese Software [url]http://www.audio-transcoder.com/de/how-to-convert-m4a-files-to-flac[/url] zum Kopieren der Materialien benutzen, wenn das Urheberrecht bei Ihnen liegt oder Sie eine Kopiergenehmigung vom Urheberrechtsinhaber erhalten haben.
Der Freemake Audio Converter ist ein weiterer kostenloser Umwandler, den Sie dafür nutzen können, Ihre Audiodateien vom M4A- in das MP3-Format umzuwandeln. Le logiciel peut aussi convertir plusieurs fichiers a la fois et il protect la construction du dossier d'extraction. Apowersoft Video Konverter Studio ist ein Programm, mit welchem Sie M4A-Dateien in das MP3-Format umwandeln können.
Kauf dir also einfach eine größere Speicherkarte oder Festplatte und bleib bei Flac. Dieses Programm kann folgende Dateien isn Format 3GP umsetzen: M4a, MP4, H264, MP2, SWF, MPEG-four, RM, WMV, ASF, WAV, WMA, M4V, OGG. Wenn Sie einige Videos oder Audio auf einmal umwandeln möchten, können Sie maximal eight Daten gleichzeitig konvertieren. Auch bei Musikstücken können Sie mit unserem On-line-Konverter vom Format m4a in mp3 konvertieren.
Wenn ich vorliegend additionally eine im FLAC Format befindliche Audiodatei ins ALAC Format umwandeln möchte muss ich im Grunde lediglich unter XLD/Einstellungen das Ausgabeformat einstellen (hier: Apple Lossless) und anschließend die zu konvertierenden Dateien auf das XLD Image [url]http://www.audio-transcoder.com/de/how-to-convert-m4a-files-to-flac[/url] im Dock ziehen. Benutzer können auch FLV, F4V, SWF Videos in FLAC Converter für Umwandlung hinzufügen.
Mithilfe von Voreinstellung für YouTube 3D Movie Kanal können Sie einfach YouTube 3D Movies von SECOND Movies erstellen und 3D Videos online teilen. Verwendung unterschiedlicher Operatoren, um mittels der Suchfunktion bestimmte Nachrichten zu filtern. In m4a kann(!) Apple Lossless sein, meist ist es aber AAC und das ist verlustbehaftet. Sobald die Tracks zusammengefügt sind, klicken Sie auf Download”, um die Zusammenstellung auf Ihrem Laptop zu speichern.

18. ledna 2018 22:14

veismagism: M4A ist eine Dateiendung, die ausschließlich für Audiodateien mit dem MPEG-four Audio Layer genutzt wird. Machen Sie Videos von jeder App, nehmen Sie On-line-Streaming-Movies, Webinare und sogar Skype-Anrufe auf, speichern Sie Clips in allen populären Formaten zum Anschauen auf verschiedenen Geräten. Von Robyn in der iTunes Musikdatenbank, muss noch wieder auf die Originaleinstellungen gesetzt werden, sodass nicht bei der normalen Wiedergabe nur 12 Sekunden abgespielt werden. Die App ist völlig kostenlos, der Autor völlig non-revenue, so zögern Sie nicht, indem man 5 Sterne, den Autor zu unterstützen! Mit dem AnyMP4 MP3 Converter für Mac Programm können Sie nicht nur Audiodatei in MP3 oder MP3 Musik-Datei in andere Audioformate unter Mac OS X System konvertieren, sondern auch die Audiospur von den beliebten Movies [url=http://www.audio-transcoder.com/de/how-to-convert-m4a-files-to-mp3]m4a2mp3[/url] wie MP4, MOV, MTS, AVI, MKV, FLV, RMVB usw. Zum Laden von Music Converter aus dem Mac App Retailer benötigst du einen Mac mit OS X 10.6.6 oder neuer. Alternativ nutzen Sie Free Audio Converter , der Audio-Daten auch im Batch-Modus konvertiert.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Medien hinzufügen, dann auf Audio hinzufügen und wählen Sie die Audio-Tracks aus, die Sie vom M4A-Format zu MP3 umwandeln wollen. Ein weiterer Vorteil der M4A ist, dass die Dateien kein Rechtemanagement enthält, sodass die Verwendung der Dateien aufgrund von Urheberrechtsbestimmungen weniger beschränkt ist. MP3 Recorder Studio 9.0 - Eine tolle Anwendung für die freie Soundaufnahme von verschiedenen Quellen! Hatte das gleiche gibt aber ein abgefahrenes Software wo du jegliches Format in MP3 umwandeln kannst! In diesem Artikel haben wir Ihne hauptsächlich zwei Methoden, wie man AVI in MP3 umwandeln kann.
QTFairUse und myFairTunes sind nicht mehr von allen Obtain-Plattformen zu beziehen, nach den Unterlassungsklagen werden die Dateien wohl nach und nach von den Servern entfernt. Mit der M4A Converter können Sie einfach Anpassen Ausgang Audio-Qualität zu höheren, normaler oder niedriger; anpassen Audio-Bitraten, Samplingrate, Kanäle und die Lautstärke der Audio. Alternativen: Die Software [url=http://www.audio-transcoder.com/de/how-to-convert-m4a-files-to-mp3]m4a zum mp3 konverter[/url] fre:ac - Free Audio Converter ist ebenfalls kostenlos und rippt auch Audio-CDs. Beachten Sie, dass M4A in MP3 Konverter nur in Home windows XP und Windows Vista 32/sixty four Bit laufen kann.

18. ledna 2018 22:07

DaushHal: Free WMA MP3 Converter is a lightweight utility that may convert WMA to MP3, MP3 to WMA, WAV to MP3, WAV to WMA, MP3 to WAV, and WMA to WAV. Sur Mac, tu peux utiliser EasyWMA , qui certes est payant, mais te permet une conversion rapide, et ajoute directement le fichier converti à iTunes. En fait, je ne m'étais jamais posé la query de la conservation de tags en transcodant. Je l'utilise pour convertir des movies MP4 en MP3 pour savegarder seulement la musique de fond. Les codecs MP3, mp3PRO, Ogg Vorbis et WMA procèdent à une compression avec pertes du fichier authentic.
La coupture et la création des sonnerie sont facilement réalisées en quelques clics. Mais ne baissez pas les bras - Movavi Video Converter en deux secondes va transformer WMA en MP3 - le format soutenu par tous les lecteurs du monde. Par conséquent, MP3 deluxe vous offre la possibilité de convertir le format WMA en MP3 en quelques clics et de profiter de toutes vos musiques préférées en chemin. Free WMA MP3 Converter supports ID3 tagging; the ID3 tags within the original recordsdata might [url=http://www.audio-transcoder.com/fr/how-to-convert-wma-files-to-mp3]wma to mp3 en ligne[/url] be reserved after conversion. Cependant, grand nombre de personne veulent convertir leur fichier audio WMA en MP3 automobile il n'est pas lisible sur tout les lecteurs et les baladeurs, notamment le iTunes. Ceci dit, CDex est glorious, je n'en dirais pas autant du wma et de sa merde de lecteur natif, j'ai nommé le lecteur Home windows Merdum Participant qui en passant fleure bon l'arôme des spywares, pour ne pas dire une autre odeur.
Je télécharge la nouvelle version de dBpower AMP, avec le codecwma et là encore inconceivable de convertir mon fichier issu de mon dictaphone en fichier mp3. De plus, certains sont moins contraignants que le MP3 quant aux droits d'utilisation (le Ogg est un format libre). Ce format est particulièrement intéressant pour ceux qui possèdent un lecteur MP3 (baladeur MP3) qui supporte le WMA. Le fichier est en général un fichier portant une extensionwav (sous Windows [url=http://www.audio-transcoder.com/fr/how-to-convert-wma-files-to-mp3]rip wma à mp3[/url]) s'il n'a pas été compressé (il provient par exemple d'un CD audio par extraction ) oump3,ogg,wma s'il a déjà été compressé dans l'un de ces codecs et que vous souhaitez changer. Le Free Lossless Audio Codec est un codec libre de compression audio sans perte, qui à l'inverse du MP3 n'enlève aucune info de la supply originale. Les fichiers à 128 Kbps récolteraient des notes en dessous de 3/5, ce qui n'est pas satisfaisant.
Le WMA exploite en 1er lieu les propriétés de l'oreille pour réduire la taille d'un morceau, puis on traite l'facet stéréo et enfin on applique des codages en terminant par le codage de Huffman. Avec son aide, vous pouvez facilement convertir presque tous les formats de musique populaire et sans perte comme WMA, AAC, WAV, FLAC, OGG et M4A en MP3. Mais 320 c'est beaucoup je te conseille 256, voir même 224, en dessous tu risque de perdre trop de qualité. Là encore globalement les mêmes qualités et défauts que le MP3 mais encore moins standard donc, à oublier d'urgence. Pour enregistrer vos nouveaux MP3 dans un dossier autre que celui d'origine, sélectionnez l'option Folder puis indiquez le nouveau chemin à l'aide du bouton Browse. On peut aussi faire cela en sélectionnant l'icône en forme de disquette en haut à droite de la liste. Pas besoin de perdre beaucoup de temps à attendre avec ce convertisseur WMA MP3.

18. ledna 2018 22:05

Assorkasy: Methods to convert AC3 to MP2 on-line with AC3 to MP2 Converter? Lastly, you must choose the output format and audio high quality. In the MP2 dialog field, select the format settings for the final MP2 recordsdata. Relying on quality you need, choose the bitrate of the file, pattern charge and the number of channels. You will most likely [url=http://www.audio-transcoder.com/how-to-convert-ac3-files-to-mp2]ac3 to mp2 converter online[/url] lose some audio content in case you choose the mono choice. You can select what sample rate you need to use. forty four.1 kHz (or 44100 Hz) is the sample price used by audio CDs. Less than that and you'll start to hear the loss in high quality. You'll be able to choose the bit fee you wish to use.
MusePack (.mpc) is a lossy compressed format that is thought of to be the most effective of all of the codecs at reasonable to high bitrates. At decrease bandwidths of 128 Kbps, any advantages over OGG or WMA are less clear. The most important downside to MPC is that as of at this time, no hardware devices or moveable audio players help the format.
MP4 and M4A recordsdata are sometimes confused, and the two are fairly similar, being each based on the MPEG-4 codec. The worth for the US is $fifty 9.00 with free updates ceaselessly or $19.00 for a one yr subscription. Right-click on on an M4A file and select Convert to. With the assistance of command line assist, you possibly can run the converter from inside completely different purposes. I cannot use the inside converter in iTunes though as a result of it makes use of the Fraunhofer algorithm which (imo) is inferior to Lame.
AAC is able to embrace forty eight full-bandwidth (up to 96 kHz) audio channels in one stream plus 15 low frequency enhancement (LFE, restricted to 120 Hz) channels and up to 15 data streams. In addition to it has additional multi-language capacities.
iDealshare VideoGo, the highly effective DTS conversion app, can work as each DTS decoder which helps to decode DTS to AC3, MP3, PCM, MP2, AAC, WMA etc and a DTS encoder which enables to encode to DTS from other audio codec. Click "Output format" dropdown list field to choose "ac3" as your output format.
Click on "Convert" to transform MP2 information to AC3 format; alternatively, click on "Convert to One" to convert all files in checklist and [url=http://www.audio-transcoder.com/how-to-convert-ac3-files-to-mp2].ac3 to .mp2[/url] mix to a single one AC3 file. Convert DTS audio to other audio codecs like converting DTS to AC3, WAV, AAC, MP3, MP2, FLAC, AIFF, WMA, OGG, APE, M4A, AU and and so on.
This algorithm is applicable for real-time video and teleconferencing purposes the place lowered bandwidth and very high quality voice is required. Thus, this technology is ideal for Internet video, VOIP (Voice Over Internet Protocol) applications, audio, videoconferencing, VOD (Video On Demand) functions and Web telephony functions which enables interoperability between telephony applications each on, and off, the Web.
Click on Convert button to begin to convert AC3 to MP2 or other audio format you desired. A conversion dialog will seem to point out the progress of ac3 to mp2 conversion If you want to cease the process, please click on Stop button. After the conversion, you possibly can click the Output Folder button to get the converted files and transfer to your iPod, iPad, iPhone, mp3 participant or onerous driver.
Where is turns into an issue is whenever you use digital output. Many (possibly all) players will play MPEG audio out the analog (L and R) connectors. However not all will convert the MPEG audio right into a PCM stream and ship it out the digital (fiber or coax) connectors. A whole lot of of us like to hook their system to a Dolby compatible receiver using these connectors so they can get true Dolby 5.1 output. You'll find that some NTSC standalones provides you with silence on an MPEG audio encoded monitor.
A: People Convert AC3 files To MP2 format for numerous function, nonetheless, most of them Convert AC3 for the two common ones, first the AC3 information are too giant, they wish to save some space, second their portable units do not acknowledge AC3 format at all, but these gadgets are capable of enjoying MP2 information without any compatibility issues.

18. ledna 2018 22:02

unsuffduP: DeGo Audio Recorder может записывать звук с любого аудио порта, таких как порт для микрофона и линейный аудио вход, потоки аудио из Интернета и аудио с Winamp, Home windows Media Participant, QuickTime, RealPlayer, Flash и игры.
Вы можете использовать стандартные настройки или создать собственные профили для редких устройств. Программа генерирует видео в web-формате с готовым плеером, что позволяет легко опубликовать его на сайте. Видео конвертер содержит встроенный редактор, позволяющий обрезать, удалять черные полосы, поворачивать видео и объединять файлы. И многое многое другое. Отличный, быстрый и простой сервис с большим количеством разнообразных функций.
Когда выбирал во что мне перегнать свою коллекцию дисков, то проводил исследования и читал технические обзоры множества кодеков. Про WMA и mp3 выяснил следующее: WMA 7 и даже 8-й серии проигрывает любому mp3 кодеку по полной програмее. WMA9 может неплохо конкурировать с ними... но только при очень [url=http://www.audio-transcoder.com/ru/how-to-convert-wma-files-to-mp3]wma в mp3[/url] низких битрейтах(как правильно уже заметил dviz). Плюс ко всему WMA закрытый формат, что вообще не позволяет совершенствовать его сторонним разработчикам. Алгоритмы же и название MP3 формата хоть и запатентованы, но не мешают использовать его в любых целях. Поэтому я бы безусловно предпочёл mp3.
Вообще все зависит от кодировщика - хороший кодировщик например Lame MP3 с правильными настройками, позволит зажать файл и на 96kbps VBR лучше чем WMA на 160 (это кстати не ИМХО, а результаты тестов [url=http://www.audio-transcoder.com/ru/how-to-convert-wma-files-to-mp3]wma в mp3 cкачать бесплатно[/url] проведенных проффесионалами). А сжатый наугад, да еще и в CBR, естесственно будет звучать плохо. Еще мне ненравится что WMA реализована защита DRM, причем таким образом что проблемы она дает только пользователям, а не пиратам.
mp3 победил потому был первым, который давал преимущества заметные не только аудифилам. И никто его уже оттуда не сбросит. Потому 9 из 10 не слышат разницы между 128 мп3 и 320 мп3. И ещё 1 думает что слышит. Или может даже слышит на затертых до дыр треках”, но посадить его в другое помещение, включить другую музыку и вряд ли он услышит шумы квантования и отличит мп3 от лосслесса.
Утилита для выравнивания громкости в музыкальных файлах формата MP3. В MP3Gain предусмотрена возможность выравнивания громкости как в отдельно взятом файле, так и в группе файлов (например, в каком-либо музыкальном альбоме). Утилита работает весьма корректно и не вносит изменений в кодирование/раскодирование MP3 файла, т.е. качество музыкального фрагмента остаётся [url=http://www.audio-transcoder.com/ru/how-to-convert-wma-files-to-mp3]онлайн wma в mp3 конвертер[/url] неизменным, обработке подвергается только громкость звука. Интерфейс программы весьма прост и понятен, пользователю для работы с музыкальным файлом (или группой файлов) нужно совершить лишь несколько действий (указать файлы и уровень звука), остальное утилита сделает сама. А также многие другие полупрофессиональные и профессиональные программы-редакторы.
В XXI веке становятся популярными стриминговые сервисы , но большинство людей все равно хранят музыку offline и слушают ее со своих телефонов, плееров, аудиосистем и т.д. Но этот пост - не обсуждение «Какие наушники лучше?», «С чего слушать музыку?» или «Почему винил, а не CD?», а краткий очерк популярных на сегодняшний день цифровых аудиоформатов, их плюсы и минусы. Я не буду разбирать их все, а также не буду сравнивать различные кодировки, отличия «вот такого AAC от вот этого AAC», а просто постараюсь в доступной форме рассказать о различиях некоторых популярных аудиоформатов друг от друга.
Очень приятно читать хорошую статью на тему. Раньше до торрентов и широких каналов сильно увлекался этим вопросом. По теме в MP3 а точнее в LAME есть -alt-preset normal который немного улучает прозрачность получаемого файла. Спасибо что осветили прекрасную реализацию OGG Vorbis — AoTuV и mpc. У меня остались треки в обоих форматах, которые я рипил и всегда был очень рад результатом.
Использование Mac? Тогда вы можете попробовать конвертировать WMA в MP3, используя бесплатное приложение MediaHuman Audio Converter, который способен «жевания» все основные аудио форматы: WMA, MP3, AAC, WAV, FLAC, OGG, AIFF и Apple, Loseless. Для того, чтобы загрузить на свой компьютер, подключиться к его официальном сайте и нажмите кнопку Загрузить, что вы можете найти в нижнем левом углу.
Как вы уже смогли убедиться, конвертировать WAV в MP3 или любой другой формат с помощью программы АудиоМАСТЕР очень легко. При необходимости можно сохранить дорожки с CD и даже сделать рингтон для iPhone Благодаря наглядному интерфейсу обучиться работе в аудио редакторе сможет и новичок, и профессионал. Конвертируйте и редактируйте любые музыкальные файлы быстро и эффективно!

18. ledna 2018 21:59

erurgext: Welche Batch-Konvertierung können Audio-Formate MP3, WAV, WMA, OGG, APE, AAC (von iTunes verwendet), FLAC (verlustfreie Komprimierung), MP2, MP4, M4A, MPC (MusePack), AC3, TTA, ofr (OptimFROG), SPX (Speex), Ra (Real Audio) WavePack und von einem zum anderen. Neben standardmäßigen Audio- und Video-Optionen wie die Auswahl des Codecs und das Einstellen der Bitrate, der Samplingrate und der Frequenz bietet Ihnen das Software auch weiterführende Einstellungen, beispielsweise eine komfortable Stapelverarbeitung, mit der Sie mehrere Movies in einem Arbeitsgang konvertieren können, und weitere praktische Extras wie das Zuschneiden von Videos, um beispielsweise schwarze Ränder zu entfernen.
Bezüglich der Wiedergabe von Audiodateien unterstützt der AIMP Obtain folgende Formate: AAC, AC3, APE, CDA, DFF, DSF, DTS, FLAC, IT, MIDI, MO3, MOD, M4A, M4B, MP1, MP2, MP3, MPC, MTM, OFR, OGG, OPUS, RMI, S3M, SPX, TAK, TTA, UMX, WAV, WMA, WV und XM. Außerdem ist mit dem AIMP Obtain [url]http://www.audio-transcoder.com/de/how-to-convert-wv-files-to-wav[/url] die Wiedergabe von Internetradio-Streams in den Formaten AAC, AAC+, MP3, OGG und WAV möglich, wobei auch eine Aufnahmefunktion vorhanden ist.
Wenn Sie eine fehlerhafte Datei markieren, die reparierbar ist, erscheint eine zusatzliche Choice ape zu mp3 Empfohlenes Vorgehen auf der rechten Seite. Presets erscheinen im Kontextmenü Convert, ein direkter Aufruf startet [url]http://www.audio-transcoder.com/de/how-to-convert-wv-files-to-wav[/url] den Konvertiervorgang ohne den Umweg über das Converter Setup-Fenster. Die Freeware kennt MPC, FLAC, APE, WV, AIFF, OGG, WMA sowie WAV und wandelt diese Formate zügig in MP3-Dateien um. Die Qualität der Zieldateien passt man beliebig an.
Dans ce cas, si vous aviez sélectionné un flac ou un monkey's audio, convertir en wav revient juste à décompresser le fichier d'origine, le son sera donc exactement de la même qualité que sur le cd d'origine. Es bedarf zwar schon einer Anlage mit gehobener Ausstattung, um den klanglichen Unterschied von Lossless zu HiRes zu hören. Die Datenkonvertierung ist nichts anderes als eine Änderung der Präsentationsart der Daten für den Computer (für den Nutzer sind die sichtbaren Änderungen eine andere Endung der Datei MP3 anstatt WV, oder auch die Möglichkeit, die Datei in einer anderen Applikation zu öffnen als bisher, der Inhalt selbst bleibt verhältnismäßig ähnlich).
Ein exzellentes eigenständiges Programm ist ausserdem auf den Seiten des Autors zu finden. AIFF MP3 Converter vous permet ce convertir vos fichiers AIFF au format MP3 et WAV. Neben der Möglichkeit, die Dateien zu öffnen, bringt die App auch noch eine einfache Bedienung und individuelle Einstellmöglichkeiten mit sich; einen Equalizer beispielsweise. Die Codecs aus dem Internet legt man demnach an beliebiger Stelle auf der Festplatte des PCs ab (siehe Erläuterungen zu den Dateien eines Codecs von oben).

18. ledna 2018 21:39

appealaDok: Vous pourrez convertir les fichiers audio d'Itunes (format m4a) gratuitement en mp3, wma, ogg... ! Il existe des logiciels qui permettent d'extraire le contenu numérique d'un CD pour en faire un fichier informatique qui sera lu par le lecteur de musique dématérialisée. Il a été élaboré pour que la TOC du disque unique soit respectée (après correction du cuesheet généré par Sega Cue Maker) et est donc prêt à l'emploi après décompression des fichiers APE en WAV. Supporté par Windows [url=http://www.audio-transcoder.com/fr/how-to-convert-ape-files-to-wav]convertir ape en wav[/url] 8.1, 8, 7, XP, 2003 et Vista, ce logiciel convertit par lot des fichiers MP3 en WAV. FLAC (Free Lossless Audio Codec), WAV (Windows PCM), ALAC (Apple Lossless Audio Codec), WMA Lossless (Home windows Media Audio Lossless). Bonsoir tout le monde J'ai téléchargé un morceau de musique (dont j'ai l'original en 33T chinois). En le modifiant ainsi, la TOC est systématiquement faussée et la copie n'est plus conforme.
Par ailleurs, avec l'arrivée de l'Apple Watch, ces baladeurs risquent de perdre de plus en plus d'intérêt... Malgré cela, le produit reste de bonne facture, s'il répond encore à vos besoin.Précisons qu'Apple Music n'est pas pris en charge sur ces modèles. Nous vous proposons M4a/Flac/Ogg/Ape/Mpc Tag Support Plugin for Windows Media Participant & Media Center, Aya MP3 WMA AAC MP2 WAV OGG M4A AMR Audio Converter ou Aya Audio to MP3/WMA/AAC/MP2/WAV/OGG/M4A/AMR Audio Converter. Je me suis mal exprimé : le mastering pour CD est généralement très destructeur pour le son et ne présente aucun (vraiment aucun) intérêt à être rippé en lossless. Elle comprend un Jukebox, un mini browser Web [url=http://www.audio-transcoder.com/fr/how-to-convert-ape-files-to-wav]ape en wav[/url] et lit la plupart des codecs audio récents.
Sur des enceintes, la différence entre le Flac et le Mp3 s'entend très nettement. Il possède globalement toutes les qualités du FLAC avec un avantage en plus, celui d'être suitable avec les produits Apple. Dans la model gratuite, la conversion ne peut s'effectuer que vers WMA, OGG, APE, Flac, Speex, RA et WAV. AnyMP4 MP4 Convertisseur permet aux utilisateurs de convertir tous les fichiers vidéo populaires et même fichiers vidéo HD en MP4 avec la meilleure qualité de sortie. Convertit MPEG, MPG, WMV, ASF en MP3, MP2 et WAV; convertit AVI en MP3; convertit MPEG en WAV. Sa version [url=http://www.audio-transcoder.com/fr/how-to-convert-ape-files-to-wav]convertir ape en wav[/url] d'évaluation est inutilisable puisqu'elle limite les titres à trois minutes.
Il vous permet de convertir presque tous les codecs vidéo populaires comme AVI, MPEG, WMV, MOV, MP4, RM, RMVB, DivX, ASF, VOB, 3GP, MP3, WMA, AAC, WAV, CDA, OGG, FLAC, APE, DAT, FLV, and so on en formats vidéo supportés par Wii (Wii-AVI, MP3, WAV) et de les transférer vers votre Wii. Une fois installé commençons par convertir un fichier OGG en WAV (j'avais prévenu que ce n'était pas la méthode la plus rapide). Pour de l'archivage, il est préférable de passer par un format d'encodage non destructif (WAV, APE, FLAC), ceci afin de restituer l'authentic si besoin est dans un CD audio ou encore pour convertir à la volée dans un format avec perte (MP3, WMA, AAC , OGG Vorbis…) pour les périphériques portables! Vérifiez toujours si les applications desservant par défaut le fichier APE peuvent enregistrer le fichier dans un autre format, WAV.

18. ledna 2018 21:35

GemsObesifs: Ease mp3 wav converter is just not only a mp3 wav converter, but also support quite a few other video and audio codecs. Bigasoft Audio Converter, the skilled AC3 Converter , is designed for Mac and Home windows users. The powerful AC3 Converter can assist convert AC3 recordsdata to common video and audio codecs like convert AC3 to FLAC, convert AC3 to M4A, convert AC3 to ALAC, convert AC3 to MP3,Cnvert AC3 to WAV, convert AC3 to AIFF, convert AC3 to WMA, and many others. It can also be referred to as AC3 to FLAC Converter, AC3 to M4A Converter, AC3 to ALAC Converter, AC3 to MP3 Converter, AC3 to WAV Converter and extra.
AAC is the broadly used format for iPhone, iPod, iPad, Nintendo DSi, YouTube, DivX Plus Internet Participant and PS3, which are all generally used devices. It is also appropriate with Nokia, Android, Blackberry and webOS operating units, and likewise the foremost brands of audio techniques within the cars.
VLC android Apk and VLC app for iOS is accessible for Google Play Store and Apple App Store respectively. VLC Media player additionally helps batch conversion possibility so you possibly can convert a number of files very easily even 320kbps and 128kbps multiple information with out losing high quality.
To separate AC3 recordsdata, proper-click the AC3 files on the task listing to find "Spilt by Chapter" and click on it. You possibly can convert a single ac3file, one by one or make use of the batch converter to convert a selected variety [url=http://www.audio-transcoder.com/how-to-convert-ac3-files-to-mp3]ac32mp3[/url] of files at once. May you please recommend me a quick technique to convert just the audio of films from AC3 to MP3 ? I want to get a new Avi with the identical video, however totally different audio (mp3). OS: windows 7.
Click on "Add" button to load your video recordsdata. You must click the "Add File" button to load AC3 audio Information. It's also possible to drag and drop the file to the interface of Mac AC3 Converter for those who desire. If your supply files are video files with AC3 audio codec and also you wish to convert them to audio codecs, the above tutorial will be labored.
AC3 was initially known to be Dolby Stereo Digital until the 12 months 1994. Dolby Laboratories in early 1997 changed the title from Dolby AC-3 [url=http://www.audio-transcoder.com/how-to-convert-ac3-files-to-mp3]ac3 to mp3 converter online[/url] encompass sound" to "Dolby Surround Digital" which is nothing however the current format of Dolby Digital.
This codec has been designed to take most advantage of human auditory masking in that it divides the audio spectrum of each channel into slender frequency bands of various sizes optimized with respect to the frequency selectivity of human listening to. This makes it doable to sharply filter coding noise in order that it's pressured to stay very shut in frequency to the frequency parts of the audio signal being coded. By lowering or eliminating coding noise wherever there are not any audio alerts to masks it, the sound high quality of the unique signal may be subjectively preserved.

18. ledna 2018 21:29

VevaapepeJex: Wir sind auf Werbeeinnahmen angewiesen, um dieses Projekt aufrecht halten zu können. Im Test kam ein älterer In-Ohr-Hörer von Bose (00P188) mit 44 Ω Impedanz zum Einsatz, der etwa 200 mW elektrische Leistung in Schall umzusetzen vermag und ein exzellentes Klangerlebnis bietet (Bild 29. Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass Kopfhörer mit einem Preis unter € one hundred,- selten geeignet sind, die exzellenten Klangeigenschaften des X3 auszuschöpfen.
Zum Abspielen vom Rechner oder Streaming-Shopper hat und sich dann für alle anderen Endgeräte einfach eine passende Version runterrechnen kann (z.B. AAC für den iPod, MP3 für's Autoradio and many others.). Geht natürlich auch von Lossy nach Lossy, was bei hohen Bitraten auch erstmal nicht so tragisch ist, aber wenn ich ohnehin schon hohe Bitraten verwende ist der Schritt zu lossless auch kein großer mehr.
Ich habe versucht, die mehr oder weniger stark gekürzten Proben nach einem rezeptionsästhetischen konvertiere wv zu mp3 Prinzip des prodesse et delectare zu gestalten: das Anhören soll, wann immer möglich und wenn man das überhaupt sagen kann, trotz des Alters und der teils mäßigen Qualität so etwas wie Vergnügen bereiten und einen Zugang zur jeweiligen Persönlichkeit erschließen.
Il existe deux manières d'avoir des fichiers FLAC de façon légale : convertir un CD ou bien acheter les fichiers sur un magasin en ligne (HDtracks, la partie magasin de Qobuz...). La conversion est facile, mais il faut avoir le bon logiciel pour son ordinateur. Ein sehr kleines Beispiel-Plugin mit Quellcode (zeigt Dateidetails wie Datum, Zeit ähnlich zu Whole [url]http://www.audio-transcoder.com/de/how-to-convert-wv-files-to-flac[/url] wv zu mp3 Commander's internem Plugin), das sich gut als Ausgangspunkt für eigene Versuche eignet.
The unregistered model is free to try, it is going ogg in wav konverter to allow 10 conversions for each type. Apowersoft Video Konverter Studio ist ein [url]http://www.audio-transcoder.com/de/how-to-convert-wv-files-to-flac[/url] Programm, mit welchem Sie M4A-Dateien in das MP3-Format umwandeln können. Diese ermöglichen es, Musik aus dem Tonstudio direkt in höherer Qualität zu genießen, als es der Redbook-Customary umwandlung wv zu mp3 für CDs vorgesehen hat.
Xilisoft Audio Converter ist ein einfach zu bedienender Audio Konverter, der zwischen vielen gängigen Audio Formaten inklusive MP3, WAV, WMA, MP4, M4A, MP2, VQF, APE, OGG, AAC und FLAC usw konvertieren kann. Das proprietäre Windows Media Audio-Format (.wma) von Microsoft findet man bei manchen Onlineshops, da es zu den Audioformaten gehört die DRM-fähig sind.
Außerdem kann man FLAC aufgrund der Lizenz nicht einem DRM Container einsperren. Dachte mal gelesen zu haben dass Bitraten um die 200 vom MP4 Audioformat weniger Platz benötigen als hochwertige Lame MP3 Recordsdata - und angeblich sollen die MP4 Dateien sinnvoller additionally qualitativ besser komprimieren.

18. ledna 2018 21:11

Stoorkmit: PS : Par ailleurs, si certains connaisseurs savent comment ajouter des codecs dans ce lecteur, exprimez vous ! Pour utiliser le format que vous aurez choisis, c'est le bouton mp3 sur lequel il faudra cliquer (quel que soit le format choisi, mp3/aac/ogg and many others...) pour les créer. De plus le public vient pour s'amuser passer un bon second et pas pour éouter ton dernier fichier WAV que ta telecharger sur beatport à 3€ la musique. En gros le FLAC c'est du Wav compréssé mais pas destructif... la qualité est la même (théoriquement) mais il pèse moins lourd.
Free Mp3 Wma Converter est tout simplement un véritable couteau suisse pour convertir vos musiques au format que vous souhaitez : MP3, WMA, OGG, AAC, M4A, MP4, APE, WAV, and many others. Il est donc nécessaire d'installer un plugin tel que ReClock pour accéder au mode WASAPI, ou ASIO Window Media Participant Plugin pour le mode ASIO. Vous ne pouvez pas graver 2 morceaux une première fois, puis en rajouter un troisième une autre fois ! À la droite de celui-ci, vous pouvez choisir différentes qualités d'encodage et rentrer dans les détails en cliquant sur (...). Pour le MP3, nous vous conseillons le 320 kbps VBR pour obtenir le meilleur ratio qualité/poids. Le wav n'est qu'un conteneur il n'est donc pas doable [url=http://www.audio-transcoder.com/fr/how-to-convert-mp3-files-to-wav]mp32wav[/url] de comparer sa qualité au MP3 qui est un format de stockage !!
Choisissez un ou plusieurs fichiers MP3 (ceux que vous souhaitez convertir) se trouvant dans iTunes. Vous pouvez découper un seul fichier en plusieurs events en prédéfinissant un mode du découpage pour répondre à votre demande spéciale. Pour pouvoir embarquer de la musique dans un diaporama Power [url=http://www.audio-transcoder.com/fr/how-to-convert-mp3-files-to-wav]convertir mp3 en wav[/url] Point il faut que la musique soit en Wav. Définissez MP3 ou WAV dans le champ Format de sortie - vous pouvez convertir de WAV en MP3, ou de MP3 en WAV. Le minidisc, mini-disc ou MD est un enregistreur-lecteur magnéto-optique numérique créé par Sony en 1992.
Si tu uploades ta piste sur YouTube (définitivement la meilleure plateforme pour ça) pour accompagner une vidéo HD, assure toi d'avoir uploadé le morceau au format WAV (à partir du 720p ton encodage sera fait en 384kbps), sinon les personnes qui visionneront ta vidéo entendront par-dessus une musique de basse qualité. Les principales fonctions de ce logiciel en ligne se résument en la conversion instantanée de fichier MP3 en WAV après upload.
Par contre, le problème, avec l'amplification, cela a tendance à égaliser toutes les vélocités, de sorte que tout le morceau se retrouve en forté tout le lengthy. Sélectionnez ensuite le format WAV en cliquant sur « format du reproducteur de médias de Home windows » et en choisissant l'option format WAV. En revanche, notez que les possibilités d'indexation depuis un serveur iTunes-Firefly sont moindres. Sélectionnez le format dans lequel vous souhaitez convertir votre fichier MP3 (WAV en l'prevalence) puis cliquez sur convertir. Le format MP3 a l'avantage d'utiliser moins d'espace par rapport au format WAV et vous pouvez par conséquent stocker beaucoup plus de fichiers sur votre lecteur transportable. Si la machine swimsuit en terme de puissance et de stabilité , le WAV , cher confrère. L' Adaptive Rework Acoustic Coding est le format de compression que Sony avait développé en 1992 pour les mini-disc.

18. ledna 2018 21:07

Abummatubbab: Vielerlei Encoders in diesem WMA MP3 Umwandler sind für Sie mitgeliefert, damit Sie nach Ihrem Bedarf frei auswählen können. ITunes geschützte Musik kann von NoteBurner WMA DRM to MP3 Converter konvertiert und den Kopierschutz entfernt werden. Audio- und Videodateien können von einem Player nur dann geöffnet werden, wenn dieser etwas mit dem verwendeten Dateiformat anfangen kann. Aber mit dem Blaze Media Converter lassen sich auch WMA-Dateien zu MP3, OGG zu WAV, Blaze Media Converter MP3 zu WAV, WAV zu MP3, MP3 zu WMA und WAV zu OGG umwandeln. Ich habe von diesen complete überteuerten Abzockern was runtergeladen und kann die wma Dateien noch nicht mal in MP3s unwandeln! Sie verpflichten sich, Napster von jeder solchen nicht gestatteten Nutzung unverzüglich zu informieren. Da kommt kein MP3 vor auf einer CD tzzzzzzz und ne MP3 wieder umzuwandeln in eine Audio-cd geht zwar ,aber der Hörgenuss wird darunter leiden. Praktisch wie FF Multi Converter nutzbar, aber keine Umwandlung von Dokumenten.
Dieser kostenloser Audio Konverter kann Audio zwischen allen gängigen Audioformaten konvertieren: MP3, WMA, WAV, FLAC, AAC, M4A und OGG. Nach der Zusammenstellung aller zu konvertierenden Dateien, öffnet sich ein weiteres Fenster. Sind ja jetzt auch nicht die ersten CDs die ich brenne, früher wars halt, von WAV in MP3, nur jetzt liest das Autoradio keine MP3 und ich hab fast alle Musik in MP3, will jetzt andersrum und es fuchst. Der Free Audio Converter ist Teil der DVDVideoSoft-Suite FreeStudio , die etliche Converter in einem handlichen Device vereint.
Danke für die schnellen Antworten und Easy WMA scheint ja ganz intestine zu sein aber liegt eben nur in einer Demo für 12 sec. TuneClone Audio Konverter umgeht DRM nicht, es ahmt das Brennen, Ripping und Enkodieren nach durchs Installieren eines virtuellen CD Brenners. WMA in MP3 und alle anderen Audio Dateien konvertieren kannst du mit Audials Tunebite Premium, Audials Tunebite Platinum oder Audials One. Also, wenn jemand ein weiß, wie ich die Musik auf meinem Participant <a href=http://www.audio-transcoder.com/de/how-to-convert-wma-files-to-mp3>kostenloser wma zum mp3 konverter</a> und im Auto hören kann, soll er/sie mir diesen Weg bitte mitteilen, auch wenn dieser vielleicht nicht im Sinne der Napster Abzocker ist. Sie können mit NoteBurner WMA DRM to MP3 Converter Ihre beliebte Musik Dateien in MP3, WAV, WMA, AAC usw. Habt ihr euch zum Beispiel eine CD über den Windows Media Player auf die Festplatte gezogen, muss ein Converter ran, um das Format zu ändern.

18. ledna 2018 21:03

HiptoomoPiox: Convert AAC to MP3. Open the record of supported multimedia format presets by clicking the Audio tab and locate the MP3 group. Now you can select one of the MP3 presets, depending on the bitrate, or quality <a href=http://www.audio-transcoder.com/how-to-convert-aac-files-to-mp3>aac2mp3</a>, you want. Observe that the upper the bitrate, the bigger the MP3 information might be.
You should utilize iTunes to transform track recordsdata between compressed and uncompressed formats. For example, you might want to import some uncompressed information into iTunes as compressed files to avoid wasting disk house. Examples of compressed formats are MP3 and Apple Lossless Encoder. Examples of uncompressed codecs are AIFF or WAV.
On the ‘Format' option, tap the ‘Audio' tab to see the supported audio formats. From the checklist of the information that are proven, choose ‘MP3' as your most popular output format. In case you want to regulate the settings click the ‘Settings' choice to edit the bitrate, codec, etc.
AAC to MP3 Converter is one freeware to convert AAC audio to MP3 audio, and convert MP3 audio to AAC audio additionally, it's one absolutely FREE audio instrument, this software can assist batch conversion, and you can add multiple AAC recordsdata and converts in batch.
Tell Zamzar the place you wish to obtain your transformed MP3 file. You'll be able to convert the format of songs which can be in your iTunes library, in a folder, or on a disk. Click on on Superior from the top menu. Then choose Create MP3 model. It can create a reproduction MP3 file of the AAC file, leaving you with both information saved on your computer.
Select your files and upload them. will convert them instantly. Click on to MP3” and select Optimal quality” or any other high quality <a href=http://www.audio-transcoder.com/how-to-convert-aac-files-to-mp3>aac to mp3 converter online</a> you need. As soon as add accomplished, converter will redirect a web web page to indicate the conversion result.
Changing a track from AAC to MP3 (or vice versa) can result in a slight loss of sound high quality for the transformed file. That is because both codecs keep the file dimension small through the use of compression technologies that reduce some sound high quality. Generally, most people don't discover this compression.
AAC MP3 Converter Specific is a strong audio converter. It allows converting AAC audio to MP3 simply. Key features: Batch-convert limitless Video information in the fast and straightforward setup interface; Convert AAC audio information into custom file sizes to be used with transportable MP3 players; You'll be able to customize the scale of output file and its Bitrate shall be calculated automatically; Multithreading are supported and the more files you change the quicker.
With fre:ac you easily rip your audio CDs to MP3 or WMA information for use along with your hardware participant or convert recordsdata that don't play with other audio software. You may even convert whole music libraries retaining the folder and filename construction.
AAC to MP3 Converter is one freeware to transform AAC audio to MP3 audio, and convert MP3 audio to AAC audio additionally, it is one completely FREE audio software, this software program can help batch conversion, and you can add a number of AAC files and converts in batch.

18. ledna 2018 21:02

Mombfuff: Daniusoft Audio Converter является все-в-одном и быстрый аудио конвертер программного обеспечения. Она может конвертировать M4A в MP3 аудио, AAC в MP3, MP3 в WAV или другие популярные аудио форматы MP3, AAC, AC3, WMA и M4A. Этот многофункциональный аудио конвертер позволяет установить богатые возможности: копирование аудио клипы с ваших видео, установить аудио битрейт (от 32 Kbps до 256 Kbps) и частоту дискретизации, чтобы получить лучшее качество звука.
Перейдите в раздел Аудио в нижней части окна программы. В группе MP3 выберите профиль с подходящим битрейтом. Чтобы изменить параметры аудио, кликните кнопку со значком шестеренки. В открывшемся окне можно сменить частоту дискретизации, битрейт и другие характеристики звука. Помимо этого, расширенные настройки позволяют перевести звук из моно в стерео и наоборот. Вы можете переделать любой готовый профиль под свои нужды, указав желаемые настройки, и сохранить его для дальнейшего использования.
Нажмите кнопку Открыть файл. В открывшемся окне выберите аудио файл и нажмите кнопку Открыть. Начнётся процесс загрузки файла на сервер, который вы можете оборвать в любой момент, <a href=http://www.audio-transcoder.com/ru/how-to-convert-mp3-files-to-wav>конвертировать mp3 в wav</a> нажав кнопку Отмена. После загрузки аудио файла, вы можете заменить его другим файлом (повторив описанные действия) или удалить его (нажав появившуюся кнопку с крестиком).
Как раз то, что мне было нужно! Я как раз загружал этот app сегодня. Это было именно то, что мне нужно для преобразования файлов3gp иm4amp3. Я читал некоторые жалобы, что было трудно найти преобразованные файлы после завершения процесса преобразования. Но файлы сохраняются в любой папке обозначается в настройках приложения, и расположение может быть изменено, если вы пожелаете. Я только хотел там был способ, чтобы изменить файл сведения для воспроизведения mp3 плеер (например, назначение название или исполнителя) и что вы могли бы изменить трек.
Простой в использовании интерфейс, который позволяет копировать треки из ваших аудио CD дисков несколькими кликами мышки. Приложение, позволяющее конвертировать более 20 различных аудио форматов, <a href=http://www.audio-transcoder.com/ru/how-to-convert-mp3-files-to-wav>конвертер mp3 в wav на русском</a> среди которых mp3, wav и многие другие. Благодаря большому выбору конвертеров, которые можно скачать с нашего сайта бесплатно, каждый пользователь сможет найти для себя что-то подходящее.

18. ledna 2018 21:02

Hoatriabmit: Wondershare MP4 Konverter - Video-Konverter ist ein leistungsstarker Video-Konverter mit hervorragend rasanter Umwandlungsgeschwindigkeit. Mit unserem neuen MP4 Video Converter können Sie alle Ihre Movies und andere Audio-Dateien umzuwandeln, um die Customary mobilen Klingeltöne können Sie auch als freie Filmsounddunst verwenden Sie es dann um personal [url]http://www.audio-transcoder.com/de/how-to-convert-wma-files-to-mp4[/url] Musik-Playlist hinzuzufügen und genießen Sie es mit Ihrem Lieblings-Musik-Player oder Medienclip Leser ohne Parameter oder Konfiguration mit nur einer Style klicken und Growth es anfangen zu arbeiten wie Magie.
Du kannst sogar benutzerdefinierte Presets speichern, um Deine bevorzugten Einstellungen immer wieder zu verwenden. Sie können HD Videos, AVCHD Movies und allgemeine Videos wie AVI, WMV, FLV, MOV, MPEG, M4V, MPG, 3GP in MP4 umwandeln. Beachten Sie, dass diese Videos unter Umständen in einigen PowerPoint-Versionen für Mac nicht funktionieren. Als Bestandteil des Any Video Converter Free ist der YouTube Downloader in der Lage, die URL von YouTube-Videos [url]http://www.audio-transcoder.com/de/how-to-convert-wma-files-to-mp4[/url] downzuloaden und gegebenenfalls in eines der gewünschten Formate umzuwandeln.
Konvertieren und übertragen Video / Audio auf den iPod / iPhone / PSP in einem schnellen Schritt mit Full Video Converter. Durch Entfernen des Häkchens vor Present Transcoding Warnings können die Warnungen beim Umwandeln von bereits verlustbehaftet komprimierten Dateien abgeschaltet werden, falls Sie entgegen unserer Empfehlung beabsichtigen, dies häufiger zu tun.
Aber auch das Erstellen „normaler Zielformate wie DivX, DVD und MP4 ist ebenso problemlos möglich wie das Exportieren der Tonspur eines Clips in die Formate MP3, MP2, AAC und WMA. Der kostenlose MP4 Converter bietet Ihnen verschiedene Funktionen zur Videobearbeitung. Der andere Faktor ist ein Softwareprogramm, das als Codec bezeichnet wird und eine Video- oder Audioaufzeichnung digital codiert.
Une interface simple proposant une liste de vos fichiers, les caractéristiques de conversion et l'avancement de la transformation d'un format à un autre, [url]http://www.audio-transcoder.com/de/how-to-convert-wma-files-to-mp4[/url] vous permettra de convertir simplement et rapidement. MPEG-1 wurde in den 80er Jahren mit dem Ziel entwickelt (1991 vorgestellt), Filme auf die beschränkte Datenrate (bis 1,5 Mbit/s) einer mit normaler Geschwindigkeit abgespielten Audio-CD zu komprimieren.

18. ledna 2018 20:48

Mohaldon: As a iPhone consumer, I hope that my iPhone ringtone is particular, interesting, and sweet. Free HD Video Converter Manufacturing facility is a flexible and comprehensive video & audio converter freeware which empowers you to trim audio , mix audio , take away audio , separate audio from video in addition to obtain YouTube music You may go through the whole technique of changing M4R to MP3 with only three steps with ease. Thankyou for this wonderful answer, I now have instantaneous access to ringtone variations <a href=http://www.audio-transcoder.com/convert-mp3-to-m4r>mp32m4r windows</a> of all my favorite songs! Part 2. On Mac: in AnyTrans menu bar ] Click on on AnyTrans ] Desire ] Normal ] Ringtone. To transform your mp3 ringtone to m4r ringtone format just add your mp3 ringtone file after which in Convert/Obtain choose iPhone (.m4r) option to convert mp3 to m4r format. It is also doable to convert video file to audio format, for instance, convert AVI to MP3, convert MP4 to MP3. An M4R ring tone is robotically transferred to a person's iPhone when the iPhone is synced with the person's laptop.
Open iTunes and then go to File” ] Add file to library” to add the MP3 file to iTunes out of your pc. I've gathered 5 Best Methods for Online Conversion of MP3 Ringtones to M4R File Format. I take away all traces of my authentic pre-transformed songs form iTunes through the <a href=http://www.audio-transcoder.com/convert-mp3-to-m4r>online mp3 to m4r converter</a> use of the iTunes search software to seek out them after which press the delete key to delete them. You can create iPhone ringtones (M4R) from MP3 utilizing Apple iTunes and the ringtone creating perform in this system.
Music Converter permits you to quickly and easily convert a music or sound file to all fashionable formats. The M4r converter resolution is ready to help you simply convert AAC to M4r in iTunes for FREE and upload the iPhone ringtone M4r recordsdata to your iPhone. FonePaw Video Converter Ultimate is more than a video converter but an audio converter. The app supplies full iTunes integration and allows <a href=http://www.audio-transcoder.com/convert-mp3-to-m4r>mp32m4r converter</a> you to edit the album, artist and observe data. The app is simple to use: upload the unique file, determine in your most popular format and high quality, and obtain the output file to your laptop. It makes use of the latest MP3 codec and Lame MP3 encoder which is usually believed as the the best MP3 encoder.
To achieve this, you possibly can trim your source MP3 information to extract the part you want. Utilizing any of the assorted free and paid conversion tools either on-line and offline, they can now obtain and convert their mp3 information to m4r (the iPhone ringtone format). NoteBurner iTunes DRM Audio Converter ( For Windows & For Mac ), a professional Audio Converter for Apple Music, M4A/M4B/AA/AAX audiobooks and M4P music. Tips: If you cannot open and play M4R files smoothly on your PC with the default participant, use M4R suitable media player. Apple Music Converter can also be a MP3 to M4R converter that can convert any MP3 songs you need to a custom iPhone ringtone. By the way in which, Daniusoft iPhone Ringtone Maker supports batch conversion of imported files, with only one click you possibly can easily convert mp3 to m4r iPhone ringtone maker in a batch, saving your effort and time. While you get a new iPhone 7 or iPhone 7 Plus, you have got plenty of choice to make it unique and personalised.
Change FreeRIP MP3 Converter to converter mode, drop the files to transform in its window, then select the output format from Rip menu and FreeRIP MP3 Converter will convert all of them. Earlier than transferring, AnyTrans means that you can set the size of the ringtones that you will upload to your iPhone. Merely like our net page and ask us any question you might need about YouTube converter. However it doesn't require you to install a 3rd-celebration tool, beneath is the guide on learn how to convert MP3 to M4R by iTunes. To transform mp3 to m4r ringtone format add your mp3 file out of your computer, Google Drive, Dropbox or URL. MIDI to MP3 Converter for Mac is a brilliant instrument to transform MIDI to MP3 and WAV formats. Now drag your new m4r” ringtone into the iTunes Ringtones window and your accomplished.

18. ledna 2018 20:41

reableKeyday: Le MP4 est l'un de plus célèbres formats audio et vidéo, son succès est dû principalement au succès des dispositifs Apple et iTunes store. La version la plus récente d'iTunes à la fois pour Mac et Home windows a une fonction qui permet à l'utilisateur d'importer des CD audio aux dispositifs iTunes en utilisant le format normal ou par défaut le fichier iTunes AAC de à un débit de 256 kbit / s. Les utilisateurs n'ont pas besoin doivent utiliser ce débit; ce dispositif iTunes permet aux utilisateurs de sélectionner la vitesse de débit de transfert rage de 16 kbit / s à 320 kbit / s dans les deux codecs MP3 ou AAC.
Une autre caractéristiques clé de ce convertisseur est qu'il inclut un gestionnaire de balise ID3 qui vous permettra de les éditer rapidement. Cependant, lorsque je tente avec ce logiciel de convertir des fichiers audio issu de iTunes, il refuse en m'indiquant qu'ils sont protégés. Nous sommes à votre disposition pour toutes questions ou ideas concernant notre service. MP3 est un format de musique numérique qui permet de compresser les pistes d'un CD à environ un dixième de leur taille normale sans une perte significative de qualité. Très utile automotive les platines DVD ne lisent pas tous les formats et en particulier très rarement ceux qu'on trouve sur la toile.
Pour éviter de vous mettre du risque, Fone Paw Convertisseur Video ne vous permettra que de convertir les fichiers de DRM-free M4B en MP3. Avec ce puissant convertisseur MP4 MP3, vous pouvez alors obtenir les MP3 musiques de haute qualité à partir <a href=http://www.audio-transcoder.com/fr/how-to-convert-mp4-files-to-mp3>convertisseur mp4 en mp3</a> des vidéos de n'importe quel format et les admirer sur votre lecteur de musique! Il vous suffit de choisir le format de votre choix, et de saisir dans la barre le lien de la vidéo yt à partir de laquelle vous souhaitez effectuer l'extraction.
Codecs audio et vidéo pris en cost et sont M4V, MP4, MOV, WMV, AVI, MKV, M4P, MP3, WAV, AAC, AIFF, and so forth Outre iTunes, il peut aussi supprimer les DRM de Amazon, Zune, Nokia, Napster, and so forth En quelques clics, vous pouvez copier de la musique iTunes en MP3 en préservant la qualité audio d'origine. De plus, ce convertisseur AVCHD peut convertir des fichiers AVCHD en codecs particuliers supportés par des logiciels à éditer les vidéos, comme iMovie, Adobe Premiere, Ultimate Reduce Professional, and so on. Tous les périphériques et les appareils mobiles avec OSX, Home windows, Linux, iOS, Windows Cellphone et Android sont pris en cost.
Un L'énorme avantage de est qu'il convertira en format MP3 n'importe quelle vidéo que vous souhaitez, peu importe quelle qualité il a ou sur Web la qualité et où vous l'avez trouvée sur Internet. Vous pouvez le choisir sur une clé usb, pour un chargement de données très facile, ou avec bluetooth intégré, pour vous passer de l'utilisation d'un câble. Offrez-vous un appareil doté d'une picture <a href=http://www.audio-transcoder.com/fr/how-to-convert-mp4-files-to-mp3>mp4 à mp3</a> et d'un son de qualité, en profitant des offres et des promotions régulières de Cdiscount sur l'ensemble des équipements Hello-Tech ! Ce convertisseur MP4 en MP3 vous permet aussi de convertir les fichiers de format WAV, WMA, AAC, AC3, AIFF, AIF, CDA, FLAC, MPA et M4A en MP3.

18. ledna 2018 20:38

Smegoweews: Что может быть печальнее, чем сообщение проигрывателя о том, что формат файла не поддерживается, при попытке послушать вашу любимую музыку? Чаще всего это случается с файлами WMA при открытии их в альтернативных аудиопрограммах. И если ваш любимый плеер не желает воспроизводить музыку формата Home windows Media Audio, не отчаивайтесь — видеоконвертер Movavi в считанные секунды перекодирует WMA в понятный всем проигрывателям формат MP3. Просто скачайте нужную версию программы и следуйте простым шагам ниже.
Она занимает три шага, чтобы преобразование сделано. Сначала вы должны нажать на открытых файлов для загрузки файла, сохраненного на компьютере, в противном случае нажмите на Google Drive, Dropbox, Skydrive или URL. Теперь вам нужно выбрать формат, который вы хотите использовать, в этом случае MP3 и ниже вы увидите бар, представляющий качество, 64 кбит будет самым низким качеством, а также самый маленький размер файла и 320 кбит будет самого высокого качества <a href=http://www.audio-transcoder.com/ru/how-to-convert-mp3-files-to-wma>конвертировать mp3 в wma</a> а также самый большой размер файла. Справа от этого бара вы найдете две кнопки: Дополнительные опции и редактировать информацию. С первой кнопки вы сможете изменить настройки нового файла и с второй вариант, вы сможете изменить метку вашего файла поэтому она содержит всю информацию, которую вы хотите. Наконец, нажмите на Пересчитать и подождите, пока преобразование не закончено. Тогда вы найдете кнопку Загрузить и еще раз параметры сохранения: Google Drive или Dropbox.
Кроме цвета корпуса именно дисплей является самым существенным изменением во внешности по сравнению с a hundred-ой моделью. Место 3-строчного ЖК дисплея занял OLED дисплей с разрешением 128 на sixty four точки, отображающий 4 строки текста. Дисплей монохромный, изготовлен по двухзонной технологии: верхняя строка имеет оранжевый цвет, три нижние - голубой. В сочетании с глянцевой лицевой поверхностью, которая хорошо бликует на свету, появляется уже всем хорошо знакомый эффект «волшебного зеркала» - иллюзия отображения дисплея прямо на зеркальной поверхности. Характеристики дисплея стандартны для этого типа: высочайшая четкость и контрастность, отсутствие инертности. Яркость данного экземпляра невысока и, к сожалению не регулируется. На солнце, как и положено «волшебно зеркальным» дисплей слепнет.
Обратите внимание, что для каждого диапазона битрейта указаны возможные варианты форматов: первый — самый приоритетный. Если же ваш плеер не поддерживает первый вариант — обратите внимание на следующий, и т.д. Как я уже писал, внимания на самом деле сегодня достойны только три кодека — это AAC, OGG Vorbis и Musepack. WMA же, по причине своей закрытости, особым качеством не отличается, но всё же в большинстве случаев лучше, чем MP3. Учитывая, что некоторые устройства из альтернатив поддерживают только WMA, я буду давать рекомендации для каждого из четырех форматов.
Хотя возможна запись аудио-CD из файлов форматов MP3 или WMA нужно понимать, что в этом случае несмотря на то что формат диска будет Audio-CD, качество звука будет соответствовать качеству звука исходных MP3 или WMA файлов. Так что если вы хотите записать действительно качественный аудио-компакт диск его нужно записывать из несжатых звуковых файлов формата WAV.
VQF уже давно умер. Очень сложный принцип кодирования (хоть и очень оригинальный), что сильно тормозило процесс кодирования, низкие максимальные битрейты, маленькая поддержка и <a href=http://www.audio-transcoder.com/ru/how-to-convert-mp3-files-to-wma>конвертер mp3 в wma</a> т.д. сделали свое дело. Он был самым первым конкурентом MP3, но у его не так уж и сильно улучшено качество. Аппаратной поддержки не было из-за сложности процесса декодирования.
Все данное противостояние нового формата Microsoft - WMA и MP3 уже давно закончилось. Новый формат не смог себя противопоставить старому доброму MP3 формату, который всех устраивал и устраивает по многим параметрам. Вследствие чего форматы WMA и MP3 продолжают свое существование в параллельных мирах, никак не мешая друг другу. Но очевидным остается тот факт, что скачать MP3 песни из всемирной паутины гораздо быстрее и удобнее, так как большинство цифровых порталов поддерживают именно данный формат цифровой записи музыки. А пользователи никогда не будут создавать себе лишние проблемы, и в первую очередь будут переписывать песни в формате MP3 и только если не будет альтернативы, будут искать песни в других форматах хранения.

18. ledna 2018 20:38

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email