Fetální alkoholový syndrom

1.8.2013

fetalni-alkoholovy-syndrom.jpg - kopie
fetalni-alkoholovy-syndrom.jpg - kopie
Fetální alkoholový syndrom je označení pro několik vrozených vad dětí, jejichž matky v těhotenství pily alkohol. Ten totiž proniká přes placentu do krevního oběhu plodu a způsobuje mentální a tělesné postižení dítěte. Dítě s fetálním alkoholovým syndromem má malou hlavu, úzké a široce posazené oči či rozštěpy rtu. Tento syndrom se nedá zjistit žádným konkrétním lékařským testem, diagnostikuje se na základě fyzických rysů a požívání alkoholu v anamnéze matky.

Fetální alkoholový syndrom

Fetální alkoholový syndrom je skupina vrozených vad, s kterými se rodí děti, jejichž matky požívaly během těhotenství alkohol. Alkohol proniká do krevního oběhu plodu přes placentu a je příčinou tělesných a intelektuálních anomálií. Čím více alkoholu těhotná žena vypije, tím vážnější je postižení dítěte. Trvalé požívání alkoholu během těhotenství je mnohem nebezpečnější než občasná konzumace, avšak bezpečné množství alkoholu pro těhotné ženy neexistuje.

Charakteristické rysy fetálního alkoholového syndromu

Pro dítě s fetálním alkoholovým syndromem je charakteristická malá hlava s úzkýma, široce posazenýma očima, úzké rty, chybějící svislá rýha nad středem horního rtu, široký prostor mezi nosem a rty, odstávající, nízko posazené uši.

Příznaky fetálního alkoholového syndromu

Novorozenci s fetálním alkoholovým syndromem mají jen zřídka abstinenční příznaky, jako je neklid, křeče a záškuby. Mají však problémy s přijímáním potravy, špatné spánkové návyky, jsou podráždění a přecitlivělí na zvuk. Děti narozené s fetálním alkoholovým syndromem mají určité společné obličejové a jiné rysy. U většiny z nich se projevuje mentální retardace a opoždění v řečových a jazykových dovednostech, v koordinaci a motorických (pohybových) dovednostech (opožděný vývoj). Postižení kojenci a batolata jsou někdy nemotorní a hyperaktivní. Jejich růst je obvykle zpomalený a mívají srdeční vady, malý mozek, rozštěp patra nebo vykloubené kyčle. Většinou jsou na svůj věk malí (problémy s tělesnou výškou), což je problém, který je bude provázet celý život.

Děti školního věku s fetálním alkoholovým syndromem si zachovávají určité fyzické rysy kojenců postižených tímto syndromem, i když jsou tyto rysy časem méně zřetelné. Mívají problémy s učením a jejich vývoj je zpomalený. Postižené děti jsou často nepozorné a hyperaktivní, mají krátkou paměť a vyvine se u nich nepravidelný spánkový režim. Adolescenti s touto poruchou se straní společnosti, bývají extrémně nešťastní, mají problémy s chováním a nepřiměřené citové reakce.

Diagnóza a léčba fetálního alkoholového syndromu

Fetální alkoholový syndrom se nedá zjistit žádným konkrétním lékařským testem. Diagnóza se provádí na základě fyzických rysů dítěte a nadměrného požívání alkoholu v anamnéze matky. Stanovit tuto diagnózu u starších dětí je obtížnější. Má-li vaše dítě fetální alkoholový syndrom, bude nutné léčit konkrétní fyzické nebo mentální vady. Například bude pravděpodobně nutná operace srdce v případě srdeční vady, plastická operace rozštěpu patra nebo operace vykloubené kyčle. Kromě toho bude dítě potřebovat fyzioterapii, logopedickou terapii, pracovní terapii a speciální vzdělání.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email