Poruchy řeči u dětí

6.8.2013

poruchy-reci-u-deti.jpg - kopie
poruchy-reci-u-deti.jpg - kopie
Poruchy řeči u dětí tvoří koktavost, hlasové problémy a problémy s artikulací. Při těchto poruchách je nutné dítě povzbuzovat, pečlivě a trpělivě naslouchat a nesnižovat mu sebevědomí, jinak obvykle dochází ke zhoršování poruchy. Poruchy řeči je možné napravit nebo alespoň upravit řečovou terapií, kterou provádí odborný logoped.

Poruchy řeči u dětí

Mezi poruchy řeči u dětí patří koktavost, problémy s artikulací a hlasové problémy. Jak vznikají, jaké jsou jejich příznaky a jak se léčí?

Koktavost

Koktavost znamená, že proud řeči je přerušován zastavováním řeči, opakováním hlásek nebo slabik (jako „mlu-mlu-mluvení") nebo prodlužováním zvuků nebo slabik („zzzzzzvuk"). Většina dětí má období, kdy začne koktat, zejména ve věku 2 až 4 let, kdy se vyvíjejí složité jazykové dovednosti. Do doby, než jdou do školy, z toho téměř všechny „vyrostou". Děti, které koktat nepřestanou, potřebují pochopení a povzbuzení. Neupozorňujte na problém tím, že dítě neustále vyzýváte, aby mluvilo pečlivě nebo aby začalo větu znovu. Místo toho mu pečlivě a trpělivě naslouchejte. Projevujte mu svůj souhlas a lásku. Tím, že mu budete snižovat sebevědomí, se koktání ještě zhorší. Dětský lékař pošle dítě na léčení k logopedovi. Pokud koktání přetrvává nebo jsou patrné jiné jazykové problémy, je obvykle nutné také vyšetření sluchu.

Řečová terapie

Řečovou terapií je možné napravit nebo alespoň upravit mnoho řečových problémů. Řečovou terapii by měl provádět odborný logoped. Poslechne si, jak dítě mluví, prohlédne mu ústa, nos a krk. Obvykle dá dítěti také sluchový test. Když zjistí konkrétní problém, zahájí speciální cvičení ke zlepšení řeči. Terapeut obvykle spolupracuje s rodinou a učiteli dítěte, kterým vysvětlí, v čem spočívá problém, a navrhne způsoby, jak mu pomoci.

Problémy s artikulací

Děti, které mají problémy s artikulací, nesprávně vyslovují hlásky, slabiky nebo slova. Často vynechávají hlásky („es" místo „pes"), zaměňují hlásky nebo slabiky nebo je překrucují. Problémy s artikulací vznikají následkem nesprávného učení hlásek, napodobování nedbalé řeči nebo fyzické poruchy - například dětské obrny, rozštěpu patra nebo nedoslýchavosti. Děti zvládají hlásky po etapách, přibližně v 8 letech by měly umět všechny hlásky správně vyslovit, řečová terapie je však účinnější, když se s ní začne už kolem třetího roku. Má-li vaše dítě potíže s vyslovováním slov, obraťte se na lékaře. Dítě většinou potřebuje řečovou terapii a vyšetření sluchu.

Hlasové problémy

Příklady hlasových problémů zahrnují chrapot, nezvyklou výšku nebo hlučnost hlasu, pronikavost, ostrost, abnormální rezonanci (například nosový hlas) nebo neznělost. Některé z těchto problémů mohou být přechodné, vyvolané napětím, přílišným namáháním hlasu nebo nachlazením. U jiných může být příčinou fyzický problém - například poškození hrtanu, poškození měkkého patra, zubní problémy nebo polypy v hrtanu nebo v nose. Má-li dítě problémy s hlasem déle než 4 týdny, obraťte se na lékaře. Lékař je pošle k ušnímu, nosnímu a krčnímu odborníkovi (otorinolaryngologovi), který zjistí základní příčinu fyzických problémů. Jde-li o polypy, je nutné je chirurgicky odstranit. Účinná může být také řečová terapie u logopeda.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email