Potrat a předčasný porod

8.8.2013

potrat-a-predcasny-porod.jpg - kopie
potrat-a-predcasny-porod.jpg - kopie
Potrat a předčasný porod mohou mít více příčin. Potrat může být způsoben přirozeným odmítnutím defektního plodu nebo ze strany matky, závažnými chorobami nebo akutními infekcemi či například užíváním návykových látek. Předčasný porod může mít za příčinu vývojové vady plodu, jeho infekce či vícečetná těhotenství, nebo ze strany matky vlivem onemocnění, porušení těhotenského režimu nevhodnou činností nebo například stresem. Jaké jsou následky předčasného porodu a jaká je zdravotní péče o nedonošené děti se dozvíte v tomto článku.

Potrat a předčasný porod

Potrat znamená ztrátu plodu před 20. týdnem těhotenství. Jeho projevem je akutní krvácení a křečovité bolesti břicha.

Příčiny potratu

Příčiny potratu mohou být buď ze strany plodu, kdy je spontánní potrat považován za přirozené odmítnutí defektního plodu (zejména dojde-li k potratu v prvním trimestru těhotenství), nebo ze strany matky (to většinou dochází k potratu ve druhém trimestru těhotenství). Příčinou jsou různá závažná onemocnění nebo akutní infekce, např. virus planých neštovic nebo zarděnek. (Pokud matka neprodělala tato onemocnění v dětství a setká se s nimi v graviditě, pak může dojít k potratu nebo vážnému poškození plodu.) Přicházejí v úvahu i takové vlivy, jako je užívání návykových látek, emoční šoky, traumata a zevní vlivy (katastrofy apod.).

Jak jsme již uvedli, opakovaný spontánní potrat je důvodem ke genetickému vyšetření před dalším těhotenstvím a důvodem k provedení amniocentézy.

Každá žena, která prodělala potrat, se dostává do určité psychické rozlady. Ať se jedná o první nebo opakovanou zkušenost, vždy je to pro ni smutná událost. Většinou se se ztrátou plodu vyrovná, smíří se s nastalou situací po několika týdnech. Další těhotenství je doporučeno nejdříve za půl roku, raději déle.

Předčasný porod

Předčasný porod je porod mezi 20. až 38. týdnem těhotenství. Příčiny jsou opět buď ze strany plodu (vývojové vady, infekce, vícečetná těhotenství), nebo ze strany matky (onemocnění, porušení těhotenského režimu nevhodnou činností, stresy), nebo jsou vyvolány dalšími činiteli podobně jako u potratu.

Následky předčasného porodu

Následkem předčasného porodu je porod nedonošeného novorozence. Nedonošené dítě má
oproti donošenému novorozenci zpravidla menší váhu a většina jeho zdravotních problémů vyplývá z funkční nevyzrálosti orgánů, závažnou komplikací může být nezralost plic. Podobně nezralost centrálního nervového systému vede např. k problémům s přijímáním potravy, což souvisí s nedostatečným vybavením sacího nebo polykacího reflexu, s poruchami dýchání a dítě je ohroženo syndromem náhlého úmrtí kojence (SIDS).

Imunitní systém nedonošeného dítěte je nezralý, a tak není divu, že je dítě častěji vystaveno možnosti sepse nebo různým infekcím. Jeho tělo nedokáže dobře regulovat teplotu, a to s sebou nese poruchy vstřebávání výživových látek do organismu. Cévy v sítnici oka mohou být nedostatečně vyvinuté, což bude mít za následek různý stupeň postižení zraku (to platí zejména u dětí s porodní hmotností do 1 kg).

Zdravotní péče o nedonošené děti

Současné možnosti medicíny velmi zlepšují vyhlídky na zdravý vývoj předčasně narozených dětí. Porodnice soustřeďují tyto děti na specializovaná oddělení pro nedonošené, jež jsou vybavena nejmodernější technikou. Zdravotní péči zde vykonávají erudovaní lékaři a sestry specializované v oboru neonatologie.

S vývojem vědy se dnes daří neonatologům zachovat nedonošence i s porodní hmotností pod 500 gramů! Ne vždy však takto malé děti zůstávají bez zdravotních komplikací.

Stupeň nezralosti přímo souvisí se stupněm gravidity, kde platí přímá úměrnost. Čím vyšší stupeň gravidity, tím lépe pro plod, a naopak - čím nižší stupeň gravidity, tím větší nezralost plodu a pravděpodobnost zdravotních rizik pro nedonošence.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email