Akupunktura

24.2.2014 , MDDr. Jakub Šulta

Akupunktura je mnohým známa jako tradiční léčebná metoda pocházející z Číny, při které dochází ke stimulaci meridiánů, specifických bodů těla pomocí napichování jehel. I když z pohledu moderní vědy není princip akupunktury plně vysvětlen, dle mnohých prokazatelně funguje. Proto je dnes považována za lékařskou disciplínu, která se zabývá prevencí, diagnostikou a léčbou převážně funkčních poruch organismu. Na druhé straně barikády, však stojí početný dav odpůrců z řad lékařů, kteří považují akupunkturu za alternativní léčbu, která je vhodná maximálně k léčbě bolesti, ale nikoliv příčin onemocnění.

Co je akupunktura?

Akupunktura je stará léčitelská technika užívaná v Číně po tisíce let. Kořeny má ve staré čínské taoistické filozofii, která vychází z toho, že každá lidská bytost je součástí vesmíru a že životem protéká životní energie čchi. Další částí této víry je přesvědčení, že všechny pojmy mají své protiklady (horký/studený, den/noc, mužský/ženský). Protikladné, ale vzájemně se doplňující síly nesou jména jin a jang. Tyto dvě složky jsou obsaženy ve všem a tvoří podstatu jakékoliv existence. Předpokládá se přitom, že jin a jang společně vytvářejí rovnováhu. Dokud jsou obě síly vyrovnány, jsme zdraví. Avšak je-li narušena jejich rovnováha, buď námi samotnými, nebo vnějším vlivem, pociťujeme to nelibě a může to vést i k propuknutí nemoci.
Akupunktura slouží k obnovení ztracené rovnováhy. Léčba se aplikuje na místa, která se nazývají akupunkturní body. Tyto body leží nad průběhem podkožních linií nazývaných meridiány. Staří teoretikové věřili, že to jsou to ve skutečnosti kanály, kterými síly jin a jang protékají. Ať už s tím souhlasíme nebo ne, ve staré Číně se akupunktura rozvinula.

Moderní teorie

V současnosti moderní medicína vysvětluje účinnost akupunktury vědečtějším způsobem, i když i ten stále obsahuje některé orientální prvky. Vysvětlení účinků je založeno na nynější znalosti nervového systému lidského těla. Pod kůží se nachází rozsáhlá síť nervových vláken. Větší nervové kmeny probíhají v blízkosti meridiánů, na nichž se nachází většina akupunkturních bodů. Nervová vlákna mj. vedou informace ze všech tělesných orgánů i o podnětech z okolního prostředí. Pokud podnět přichází z poškozeného orgánu, poplašný signál končí v kožním nervovém zakončení. Pociťujeme to jako bolest. Podstatou teorie je předpoklad, že bolest odkazuje na postižený orgán kdekoli v lidském těle a nevztahuje se k přímo k místu, kde bolest cítíme. Například bolest pocházející ze žaludku se promítá na kůži horní části břicha a přilehlé partii zad. Souvislost mezi postiženým orgánem - zdrojem problému - a místem bolesti se vysvětluje skutečností, že obě místa jsou navzájem propojena nervovými vlákny.

Na těle se nachází přibližně tisíc akupunkturních bodů, které jsou uloženy podél meridiánů. Rozeznáváme 12 hlavních meridiánů a každý souvisí s nějakým tělesným orgánem. Meridiány probíhají celým tělem (přes trup, dolní a horní končetiny) a končí na špičkách prstů rukou a nohou. Například dráha jater probíhá od bránice, přes vnitřní plochu levé nohy k palci.

Jak akupunktura funguje

Staří Číňané věřili, že to, co přináší úlevu, je vyrovnání energií jin a jang. Moderní vědecké studie nabízejí nejméně dvě odlišné teorie. Teorie bran předpokládá, že na nervových drahách fungují reflexní mechanismy, které mohou zabránit přenosu bolestivého vjemu, podobně jako když se zavře brána. Tím se zmenšuje bolest, i když její příčina přetrvává. Akupunktura funguje na principu uzavírání těchto bran.

Jiná teorie vysvětluje úspěšnost akupunktury principem vytváření hormonů zvaných endorfiny. Tyto hormony se tvoří v lidském mozku a jejich účelem je tišení bolesti. Účinek endorfinů je mnohem silnější než například účinek morfia. Nyní existují důkazy o tom, že pomocí akupunktury lze vyvolat uvolňování endorfinů. Ty jsou potom vyplavovány do mozku, kde blokují přenos signálů bolesti. Tato teorie umožňuje vysvětlit analgetické účinky akupunktury a její schopnost navodit relaxaci a pocit pohody. Žádná teorie však dosud nedokázala vysvětlit některé zprávy o zázračně uzdravených.

Výhody akupunktury

Akupunkturu lze použít nejen k úlevě od bolesti, ale i v širokém spektru jiných potíží: bolestí hlavy, revmatických bolestí, zažívacích problémů, astmatu, vysokém krevním tlaku, nespavosti,  úzkosti a menstruačních problémech. Používá se též při porodu, a dokonce i při operacích.

Akupunktura přináší zároveň pocit uvolnění, pohody a klidu. Z tohoto důvodu je vhodným léčebným i preventivním prostředkem při mnoha onemocněních vyvolaných stresem v naší uspěchané společnosti. Akupunktura však není všelékem. Není vhodná pro osoby, u kterých je zvýšené riziko infekce (těžcí diabetici nebo lidé užívající léky potlačující imunitu) ani pro lidi se zvýšenou krvácivostí, například s hemofilií.

Léčba

Lékař se pacienta nejprve vyptá na jeho potíže, jejich charakter, zda je ovlivňuje dieta, změny nálad, roční období nebo počasí či osobní návyky. Poté jej vyšetří. Zvláštní pozornost přitom věnuje místům se zvýšenou citlivostí, vyšetření pulsu na zápěstí, známkám napětí a kolísání tělesné teploty. Další informace často poskytne vyšetření jazyka, duhovky a chodidel. Na základě těchto vyšetření je možno stanovit diagnózu buď v duchu konvenční medicíny, nebo podle klasické koncepce určením poruchy rovnováhy energie chi. Léčba pak spočívá v aplikaci jehel, masáže nebo tepla na určité tělesné body.

Léčba teplem s nazývá moxibusce. Spočívá v prohřívání (požehování) akupunkturních bodů zapáleným moxovacím doutníkem. Pro výrobu doutníků se používá převážně pelyňkové vlákno (Artemisia vulgaris latifolia), které po zapálení pozvolna vyvíjí sálavé teplo až do nesnesitelného žáru. Zvolené body se prohřívají ze vzdálenosti 1 až 1,5 cm. K léčbě teplem se také často používají elektrické přístroje.

Volba vhodného akupunkturního bodu závisí na stavu a typu pacienta. Může se měnit od jednoho člověka k druhému a den ode dne v závislosti na změnách pacientova stavu. Stejně tak bývá různý počet aplikovaných jehel - od jedné do dvaceti nebo i více; délka aplikace se řídí úvahou terapeuta.

Úspěch léčby je závislý na mnoha okolnostech, mj. i na dietě a životním stylu nemocného. Jediným rizikem léčby je to, že akupunktura použitá bez rozmyslu může zakrýt příznaky závažného onemocnění. To je důvodem pro velmi důkladné vyšetření a pečlivé stanovení diagnózy.

Běžnou průvodní reakcí na léčbu je dočasné oslabení pohybové koordinace pacienta relaxovaného po sezení. Z tohoto důvodu není vhodné kombinovat akupunkturu s alkoholem a uklidňujícími léky. Rovněž doporučujeme vyhnout se řízení motorového vozidla, zejména po prvním sezení.

Kontaminovanými jehlami lze přenést virus HIV. Všichni kvalifikovaní terapeuti jehly sterilizují, a tak lze toto riziko vyloučit. Je však třeba být opatrný při výběru terapeuta a zvolit kvalifikovaného a renomovaného odborníka.

Akupresura

Akupunkturu může bezpečně provádět jen školený odborník. Pro domácí použití jsou jiné, vhodnější formy léčby. Nejsnazší k naučení a nejdostupnější z nich je šia-cu, u nás nazývané spíš akupresura. Při akupresuře se aplikuje na určité body na pacientově těle přiměřený tlak. Tyto body nemusí být nutně totožné s částí těla, kterou léčíme, někdy mohou být od postiženého místa i značně vzdálené. Například tlak na body meridiánu, který probíhá chodidlem, lze použít k úlevě od bolesti hlavy.

Akupresura je tedy zásadně odlišná od masážních technik západního 
světa, které se aplikují přímo na postižené končetiny a svaly.

Akupresura se užívá v Asii na široké spektrum potíží, z nichž některé bychom mohli v Evropě považovat za závažné nemoci. Nebylo by však rozumné, ostatně jako v případě mnoha jiných doplňkových léčebných technik, považovat akupresuru za náhradu evropské medicíny.

Akupresura je lákavá, protože i její velmi povrchní znalost stačí k léčbě některých menších potíží. Například bolest zubů pomůže zmírnit silný tlak na bod tsubo (jeden z 361 akupresurních bodů), který je uložen v koutku úst. Nicméně neřeší příčinu, pouze potlačuje příznak. Od bolesti hlavy a bolesti vedlejších nosních dutin může ulevit jemný tlak okolo očí a na čele. Stlačíme vnitřní koutky očnic, přejedeme lehce podél obočí a zatlačíme na kost na jeho konci. 

Závěrem o akupunktuře

Ačkoliv je dnes akupunktura uznána jako lékařská disciplína (oficiální stránky ČLAS ČLS JEP), stále existuje velmi početná skupina lékařů, kteří ji považují za alternativní metodu. Hlavním argumentem odpůrců je prokázaná účinnost léčby, která je velmi sporná. S jistotou lze říci pouze to, že akupunktura může být dle Evropského přístupu k medicíně doporučena jako léčba vedoucí k potlačení bolesti, nikoliv k léčbě příčiny onemocnění.  

MUDr. Ladislav Fildán 

Pracoval jako anesteziolog v Novém Jičíně. Nicméně v roce 1986 se začal věnovat akupunktuře, aby v roce 2005 se stal předsedou České lékařské akupunkturistické společnosti ČLS JEP.

„Akupunktura je jednou z nejlepších metod u různých poruch pohybového aparátu. Tam je její doména - vertebrogenní algické potíže, bolesti kloubů. Působí na funkční potíže, není schopna změnit strukturální poškození, nevyléčí hernii meziobratlové ploténky, pokročilou artrózu, ani výraznější artritické změny.“

MUDr. Miroslav Holub 

Akupunktuře se věnuje od roku 1981a jeho praxi v Semilech denně navštíví 120 až 130 pacientů. Ve své praxi využívá nejen základního vzdělání v klasické medicíně, ale i rozšířeného pohledu díky východní filozofii.

“U nás se stalo chybou, že východní medicína je dávána do protikladu s medicínou západní. Hovoří se dokonce o alternativní medicíně. Ale to je obrovský omyl. Čím více můžete využívat prvků východní medicíny v té naší klasické západní, tím větší máte nadhled nad nemocemi a obtížemi pacientů, neboť si je můžete vysvětlovat z různých úhlů pohledu. Samozřejmě to platí i obráceně.“

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email