Léčba imunologické neplodnosti

15.4.2012 , Veronika Fejfarová

lecba-imunologickych-poruch-neplodnosti.jpg - kopie
lecba-imunologickych-poruch-neplodnosti.jpg - kopie
Léčba imunologické neplodnosti je proces, při kterém se lékaři snaží, aby tělo ženy neodmítalo spermie partnera, nebo buňky zárodku a zárodečných obalů. Další situací, kdy je nutná léčba imunologické neplodnosti, je narušení imunologické bariéry kolem varlat. Tím tělo muže napadá vlastní spermie. Tyto situace se v dnešní době léčí především podáváním imunosupresiv nebo metodami asistované reprodukce.

Léčba imunologické neplodnosti

Neplodnost je odborníky definována jako neschopnost počít dítě, při pravidelném nechráněném pohlavním styku, trvající déle než rok. Aby došlo k početí, musí nastat několik důležitých událostí. Zralé vajíčko ženy musí být z vaječníku uvolněno, zachyceno vejcovodem a oplodněno spermií muže. Oplodněné vajíčko pak musí postoupit do dělohy, kde se uchytí a začně se vyvíjet v potomka. Výsledkem vzniku problému v jedné nebo více částí tohoto procesu je neplodnost. Léčba imunologické neplodnosti bývá dosti komplikovaná a náročná, avšak většinou lze neplodnost vyřešit některou z metod asistované reprodukce.

Imunitní systém

Imunitní systém, složený z mnoha buněk, nás chrání každodenně před vnějšími nepříznivými vlivy. Bohužel se občas z neznámým důvodů stane, že útočí i proti částicím či buňkám, proti kterým by útočit neměl. Například při přílišné aktivaci imunitního systému vlivem častých gynekologických zánětů, se imunitní buňky v hlenu děložního krčku ženy naučí rozpoznávat spermie jako cizorodé, potenciálně nebezpečné částice a zahubí je. Tak vznikají poruchy plodnosti. Protilátky se mohou tvořit jak proti spermiím, tak proti obalům vajíčka, proti buňkám embrya neboli zárodku či proti krvinkám plodu. Důsledkem je imunologická neplodnost či potracení vyvíjejícího se dítěte.

Vyšetření imunologické neplodnosti

Mužská plodnost nejvíce závisí na kvalitě spermatu. Proto se jako spolehlivá vyšetřovací metoda neplodnosti používá spermiogram. Jedná se o mikroskopický rozbor ejakulátu získaný nejčastěji masturbací po 2-3 dnech sexuální abstinence. Posuzuje se počet spermií, jejich kvalita a rychlost pohybu a tvar. Dále se také využívá vyšetření protilátek proti spermiím z krve či seminální plazmy, což je tekutina ejakulátu ve které se pohybují spermie. U žen se, při imunologické neplodnosti, ke zjištění protilátek provádí vyšetření hlenu děložního krčku a krve.

Léčba imunologické neplodnosti u mužů

Imunologická neplodnost u muže může být způsobena poruchou ochranné bariéry, která odděluje varlata od imunitního systému. K tomu může dojít např. vlivem úrazu, zánětu či nádorovým onemocněním varlat. Buňky imunitního systému se tak dostanou do střetu s tkáněmi, které dosud neznaly a začnou na ně útočit jako na cizí. Tvoří se protilátky proti vlastním spermiím. Tyto protilátky pak spermie "označí", změní jejich koncentraci, pohyblivost a tvar a díky tomu nejsou schopny projít skrz hlen v děložním krčku ženy či docestovat až k vajíčku a oplodnit jej. Další možností je, že sperma muže neobsahuje látky tlumící imunitní systém ženy tak, aby na spermie nemohl zaútočit a spermie tak mohly bez problému projít hlenem děložního krčku a oplodnit vajíčko. V léčbě imunologické neplodnosti se dříve používaly metody, kdy se spermie od protilátek očišťovali. Ovšem v dnešní době se spíše tlumí imunitní systém muže po dobu, než oplodní partnerku. Používají se k tomu speciální léky zvané kortikosteroidy. Ty právě upravují funkce imunitního systému. Dále někteří odborníci při léčbě imunologické neplodnostii doporučují nejméně tří měsíční pohlavní styk chráněný kondomem, pokud protilátky proti spermiím tvoří žena. Imunitní buňky by za tu dobu měly „zapomenout", že spermie jsou nebezpečné. Většinou však tato metoda účinná není. 

Léčba imunologické neplodnosti u žen

Spermie jsou pro ženu cizími buňkami. Avšak za normálních okolností k tvorbě protilátek proti spermiím nedochází. To je způsobeno látkami tlumící imunitní systém obsažených ve spermatu, které tak brání rozvoji citlivosti žen ke spermiím po pohlavním styku. U přecitlivělém gynekologickém traktu ženy, což bývá způsobeno opakovanými místními záněty, nebo při chybění tlumících látek ve spermatu, se však protilátky proti spermiím tvoří a to v hlenu děložního hrdla. Tyto protilátky spermie buď znehybní či jim naruší strukturu, což zabrání jejich vstupu do vajíčka čili oplození. U této příčiny imunologické neplodnosti se přistupuje k místní terapii v oblasti děložního hrdla, při které jsou využívány kortikosteroidy. Jinak se využívá celkové podání kortikosteroidů tzv. celkové imunosuprese, které upraví funkci imunitního systému.

Reakce imunitního systému ženy však nemusí být namířeny pouze proti cizorodým spermiím. Stejně jako u mužů se mohou tvořit protilátky proti tělu vlastním buňkám či orgánům. Pokud se u ženy vytvářejí protilátky, které reagují s obaly vajíčka a znemožňují vniknutí spermiím dovnitř, je možné použití imunosupresivní léčby, při které se aktivita imunitního systému tlumí. Nebo v úvahu přicházejí metody asistované reprodukce. Taktéž se imunosupresivní léčby využívá v případě, kdy se tvoří protilátky proti tkáním embrya neboli zárodku. Bohužel zde se nemůže uplatnit metod asistované reprodukce. Ty tento problém vyřešit neumí. Při autoimunitním onemocnění systémovým lupus erytematodes, kdy žena tvoří velké množství různých protilátek, jak proti spermiím a vajíčku, tak proti embryu či cévám placenty, používáme kortikosteroidy či ve specializovaných případech imunoglobuliny. Ty se naváží na protilátky, které pak nemohou reagovat. V případě, že se tvoří protilátky proti cévám placenty, se může uplatnit i specifická léčba. Protilátky se totiž naváží na cévy, které se jejich vlivem ucpou, a proto jimi nemůže proudit krev. Řešením této situace může být naředění krve matky, např. malými dávkami Anopyrinu. Tyto látky navíc pomáhají rozpuštění přítomných sraženin.

Metody asistované reprodukce

Při léčbě nejen imunologické neplodnosti se s úspěchem využívají metody asistované reprodukce. Mezi ně patří inseminace, in vitro fertilizace a intracytoplazmaticka injekce. Při IUI neboli nitroděložní inseminaci se odebrané spermie muže vpraví přímo do dělohy ženy a nemusejí tak zdolávat překážku v podobě hlenu děložního hrdla s protilátkami. Při IVF neboli in vitro fertilizaci se odebrané spermie vpraví do předem odebraného vajíčka, nechá se oplodnit a poté se vajíčko vrátí zpět do dělohy. ICSI neboli intracytoplazmiatická injekce je metoda, při které se do odebraného vajíčka vpraví injekcí pouze jedna kvalitní spermie. Oplozené vajíčko se pak rovněž vrátí do dělohy ženy.

Specializovaná léčba imunologické neplodnosti

Kliničtí imunologové mají k dispozici další léky, například hormony, které mohou upravit funkce imunitního systému. Nebo látky, které přímo zasahují do určitých reakcí imunitního systému. Toto je ovšem velmi specializovaná léčba a patří do rukou odborníků. Nejdříve je nutné udělat speciální vyšetření, při kterých se stanovují různé druhy protilátek, aby byla navržena nejlepší terapie.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email