Léčba migrény

23.4.2012 , Jiří Dyntr

lecba-migreny.jpg - kopie
lecba-migreny.jpg - kopie
Léčba migrény je dlouhodobý komplikovaný proces, což je dáno především různorodostí jejích spouštěčů (jídlo, světlo, stres…). V léčbě migrény se používá mnohých metod. Nejsnazší metodou je snaha vyhýbat se spouštěcím faktorům. Při lehčích potížích jsou vhodná analgetika, při středních až těžších se používají tzv. antimigrenika. Dále se k dlouhodobé preventivní léčbě migrény užívá např. kyselina valpoorová nebo i ginko biloba.

Léčba migrény

Migréna je nesmírně nepříjemné záchvatovité onemocnění, které postihuje hlavně ženy, a projevuje se především silnými bolestmi hlavy. Ty jsou velmi těžce léčebně ovlivnitelné a i přes včasné zahájení léčby se mnohdy nepodaří je zcela odstranit. Léčba zahrnuje celou řadu léčebných a režimových opatření a u každého pacienta se může jako účinná léčebná metoda uplatnit zcela jiný přístup.

Příčiny migrény

Hlavní příčina migrény není dosud přesně známá, avšak bylo prokázáno, že na jejím vzniku se podílí hned několik vnitřních a vnějších faktorů. Z vnitřních příčin se na prvním místě uvádí zvýšená dráždivost nervového systému a porucha kontrolních mechanismů mozku, které ho brání před nadměrnou aktivací.Důležitou roli ovšem hraje také nerovnováha v hladinách mozkových hormonů. Mezi faktory zevního prostředí se řadí především některé potraviny, např. citrusové plody, nadměrná konzumace alkoholu, ostré světlo, stres, únava a hladovění. Vlivem těchto a některých dalších, dosud nerozpoznaných, mechanismů, dochází ke snížení průtoku krve mozkem. Na tento stav reagují mozkové cévy svým rozšířením a změnou struktury stěny, která se tak stane dobře propustnou pro tekutinu. Tyto změny pak vedou ke vzniku zánětu v mozkové tkáni a následně k vyvolání typických migrenózních bolestí hlavy.

Příznaky migrény

Příznaky migrény se obvykle vyskytují ve čtyřech základních fázích. V první fázi, která se objevuje u necelé poloviny pacientů, přibližně 24 hodin před začátkem záchvatu, se vyskytují tzv. prodromy. Jedná se o poměrně nenápadné projevy, jako je zvýšená citlivost na zevní podněty, podrážděnost, zvýšená chuť na sladké, častější zívání a během spánku se nezřídka zdají děsivé sny. Hodinu před začátkem bolestí se u některých citlivých lidí vyskytují zvláštní pocity a neobvyklé smyslové vjemy, označované souhrnně jako aura. Typické jsou mžitky před očima, barevné obrazce, vymizení části zorného pole, nezřídka také poruchy vyjadřování, brnění rukou a slabost končetin. Třetí fází migrény jsou samotné bolesti hlavy, které jsou převážně jednostranné, často s nevolností a zvracením, přecitlivělostí na světlo a hluk. Bolest se může rozšířit na celou hlavu. Po ústupu bolestí a dalších doprovodných projevů se u většiny postižených dostavuje pocit únavy a celkového vyčerpání s bolestí svalů, jindy je pacient veselý a pociťuje celkovou úlevu a uvolnění. Tento typický průběh migrény však neprobíhá stejně u všech pacientů. Někdy zcela chybí fáze aury, jindy může být aura naopak výrazně prodloužená nebo se objevují další příznaky, jako je pískání v uších nebo dokonce poruchy vědomí.

  Metody léčby migrény

Léčbamigrény je velice svízelná, jelikož se ve většině případů nedaří pacienta tohoto onemocnění zcela zbavit. V zásadě lze léčbu migrény dělit na režimovou a farmakologickou. Vždy je však nutné obě metody vzájemně kombunovat.

Režimová léčba migrény

Prvním krokem v léčbě migrény je ovlivnění spouštěcích faktorů, které vyvolávají migrenózní záchvaty. U velké části pacientů se osvědčilo vyhýbání se ostrému světlu, dráždivým potravinám a stresujícím situacím. Pokud je člověk vystaven stálému působení stresových faktorů a není schopen sám relaxovat, doporučuje se navštívit psychologa a využít psychoterapii nebo relaxační cvičení. Někteří odborníci doporučují také akupunkturu nebo homeopatii, účinnost těchto metod však nebyla definitivně prokázána. Pokud jsou migrenózní záchvaty spojeny s dalšími projevy, jako jsou závratě, bolesti svalů nebo celková únava, je velmi důležité pravidelně odpočívat a dodržovat pravidla spánkové hygieny. Pokud uvedená opatření nepomohou, je obvykle nutné zahájit tzv. medikamentózní léčbu, tedy léčbu pomocí léčivých přípravků.

Farmakologická léčba migrény

Jelikož záchvatovité stavy migrény není vždy možné zvládnout dodržováním režimových opatření, je u většiny pacientů nutná farmakologická léčba. U lehkých forem migrény postačují léky proti bolesti, tzv.analgetika, nejlépe paracetamol, například Paralen) kyselina acetylsalicylová, například Aspirin, nebo ibuprofen. Pokud nejsou tyto přípravky dostačující, je možné je kombinovat s kofeinem nebo kodeinem, ale je nezbytné přesně dodržovat předepsané dávkování a čas podání. U středně silné migrény se analgetika kombinují s protizánětlivými přípravky, které je však obvykle nutné podávat jinou cestou než ústy. Při přítomné nevolnosti a zvracení se podávají tzv. antiemetika. U těžších stavů migrény jsou podávány tzv. Triptany, které představují moderní a velice účinnou léčbu migrény.

Prevenctivní opatření v léčbě migrény

U pacientů, kteří jsou náchylní ke vzniku migrenózních bolestí, nebo se u nich migréna pravidelně vyskytuje častěji než třikrát za měsíc, se doporučuje preventivní podávání některých speciálních léčivých přípravků. Tuto léčbu je nutné dodržovat dlouhodobě a upravovat ji podle měnících se projevů onemocnění. Pokud je preventivní léčba účinná, snižuje frekvenci i intenzitu bolestí hlavy o 50%. Z dostupných léků je nejčastěji používaná kyselina valproová a látky od ní odvozené. Dále je možné podávat tzv. tricyklická antidepresiva, která ovlivňují hladinu hormonů v mozku nebo některé preparáty se slabším účinkem, např. výtažky z jinanu dvoulaločného, Gingko biloba, nebo řimbaby obecné. Někteří odborníci také uvádějí pozitivní účinky injekčního podávání botulotoxinu do svalů v oblasti tváře.

Závěrem...

Přestože migréna není smrtelnou nemocí, může pacientům přinášet mnoho nepříjemností a do značné míry ovlivňovat jejich každodenní život. Léčebných metod, které mohou zmírňovat některé její příznaky, je celá řada, ale jejich účinnost se u různých pacientů liší. Někteří z nich si vystačí s jednoduchými analgetiky, jiní jsou odkázáni na používání specializovaných léčiv a pro nemalou skupinku nemocných nemá současná medicína žádný účinný prostředek. Jako u celé řady jiných onemocnění však i zde platí, že včas zahájená a pečlivě dodržovaná léčba přináší v řadě případů reálnou šanci na úlevu a někdy i na úplné vyléčení všech nepříjemných projevů.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email